Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính – Luật Việt An

Với cuộc cách mạng 5.0 đang mở ra trong xu thế tập trung chuyên sâu vào sự “ hợp tác ” giữa con người và máy móc, trí mưu trí của con người hoạt động giải trí hòa giải với “ điện toán nhận thức ” thì ngành công nghệ phần mềm ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động giải trí của đời sống xã hội. Nhằm giúp những tác giả, chủ sở hữu phần mềm có cái nhìn toàn điện về việc đăng ký bản quyền phần mềm máy tính Công ty luật Việt An tổng hợp những nội dung pháp lý tương quan đến thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm máy tính tại Nước Ta để người sử dụng tìm hiểu thêm .

Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi năm 2009.
 • Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018.

Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm

Ai có quyền đăng ký bản quyền phần mềm máy tính?

Theo lao lý tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ thì tác giả, chủ sở hữu của phần mềm có quyền đăng ký bản quyền phần mềm. Theo đó, tác giả chủ sở hữu phầm mềm hoàn toàn có thể đăng ký bản quyền phần mềm tại Nước Ta : cá thể, tổ chức triển khai là người Nước Ta ; cá thể, tổ chức triển khai là người quốc tế. Tuy nhiên, khi cá thể, tổ chức triển khai là tác giả là người quốc tế đăng ký bản quyền phần mềm tại Nước Ta phải triển khai thủ tục trải qua Tổ chức Đại diện bản quyền tác giả tại Nước Ta như Công ty luật Việt An .

Có bắt buộc phải đăng ký bản quyền phần mềm hay không?

Pháp luật không bắt buộc tác giả, chủ sở hữu phần mềm đăng ký bản quyền phần mềm nhưng tác giả, chủ sở hữu phần mềm nên đăng ký bản quyền cho phần mềm của mình vì khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả thì chủ sở hữu, tác giả phần mềm sẽ không có nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại .

Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm có giá trị tại đâu?

Quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả so với phần mềm nói riêng chỉ có khoanh vùng phạm vi chủ quyền lãnh thổ vương quốc. Theo đó, nếu tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm thì sẽ được bảo lãnh trên toàn chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .

Lý do cần đăng ký bản quyền phần mềm

 • Mặc dù việc đăng ký bản quyền phần mềm (chương trình máy tính) không phải là bắt buộc nhưng nó là cơ sở để xác định thời điểm phát sinh quyền tác giả, quyền của chủ sở hữu đối với phần mềm máy tính. Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính là một giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ tối đa quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu phần mềm.
 • Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả sẽ không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.
 • Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm máy tính là cơ sở chứng minh chủ thể nào tạo ra phần mềm trước khi có tranh chấp xảy ra.
 • Ngoài ra, hiện nay các công ty phần mềm đôi khi có những xung đột giữa tác giả phần mềm và chủ sở hữu phần mềm tức giữa nhân viên với công ty thì việc đăng ký bản quyền phần mềm máy tính còn là cơ sở xác định quyền giữa tác giả của người tạo ra phần mềm và chủ sở hữu phần mềm là công ty.
 • Vì thế, thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính chính là để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu và giảm thiểu rủi ro phát sinh trong tương lai.

Hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

 • Giấy uỷ quyền (theo mẫu Công ty luật Việt An);
 • Chứng minh nhân dân của tác giả (Bản công chứng);
 • Bản cam đoan của tác giả về tính trung thực trong quá trình tạo ra phần mềm (Công ty luật Việt An soạn thảo theo thông tin khách hàng cung cấp);
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu có nhiều tác giả) (Công ty luật Việt An soạn thảo theo thông tin khách hàng cung cấp);
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu có nhiều chủ sở hữu) (Công ty luật Việt An soạn thảo theo thông tin khách hàng cung cấp);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản công chứng);
 • Bản in mã code;
 • Bản mô tả hoạt động của phần mềm;
 • Hai (02) đĩa CD ghi nội dung phần mềm: Phần mềm máy tính (bản cài đặt); Bản viết trên giấy mô tả phần mềm; Bộ code phần mềm máy tính;
 • Hợp đồng mua bản quyền và văn bản chấp thuận cho việc đăng ký tác phẩm phần mềm phát sinh (nếu có).

Ngoài các tài liệu trên, khi đăng ký bản quyền phần mềm máy tính, tác giả, chủ sở hữu phần mềm cần cung cấp thêm các thông tin sau:

 • Thời gian hoàn thành phần mềm (thông tin này rất cần thiết đề phòng giải quyết các tranh chấp phát sinh trong tương lai nếu có);
 • Thông tin công bố phần mềm: Phần mềm đã được công bố ở đâu chưa? Nếu đã công bố, nêu rõ thời gian công bố, hình thức công bố,…

Thời hạn đăng ký bản quyền phần mềm

Thời hạn đăng ký : 15-20 ngày thao tác .

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với phần mềm

 • Quyền nhân thân của tác giả bao gồm: Quyền đặt tên cho tác phẩm; Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả được bảo hộ vô thời hạn.
 • Quyền Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và quyền tài sản có thời hạn bảo hộ như sau: Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với phần mềm có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp phần mềm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

Các bước thực hiện đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

 • Bước 1: Quý khách hàng cung cấp thông tin như trên cho Công ty luật Việt An;
 • Bước 2: Công ty luật Việt An tiến hành soạn thảo hồ sơ và chuyển khách hàng ký:
 • Bước 3: Khách hàng chuyển lại hồ sơ cho Công ty luật Việt An.
 • Bước 4: Công ty luật Việt An đại diện nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả;
 • Bước 5: Sau 15 – 20 ngày nhận kết quả là Giấy chứng nhận bản quyền tác giả đối với phần mềm, chuyển trả lại khách hàng và thanh lý dịch vụ.

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký bản quyền phần mềm tại Việt Nam

Cục bản quyền tác giả .
Công ty luật Việt An phân phối những dịch vụ pháp lý tương quan đến đăng ký bản quyền phần mềm máy tính, Qúy người mua có chăm sóc xin vui mắt liên hệ trực tiếp để đươc tư vấn và tương hỗ tốt nhất .

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *