Hướng Dẫn Cài đặt Camera Wifi Qua Phần Mềm VSmaHome . – bacxiunong – bacxiunong

Chuẩn bị:

Bài viết thời hạn ngày ngày ngày hôm nay Bảo Phong sẽ trình diễn hướng dẫn hành khách cách thiết lập camera wifi 1 số ít loại như Fofu, Fnkvision, Vcam … Xem qua ứng dụng VsmaHome. – điện thoại cảm ứng cảm ứng cảm ứng có mạng wifi để tải phần mềm và thiết lập cho camera bắt wifi. – Camera đã cắm điện, reset về mặc định .

Các bước cài đặt camera wifi bằng phần mềm VSmaHome :

B1. Tải và cài đặt ứng dụng VSmahome để theo dõi và điều khiển camera Vcam

Việc cần làm tiếp theo đó là tải một ứng dụng có tên gọi VSmahome về Điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn– Với hệ điều hành IOS: vào Appstore >> Tìm kiếm VSmahome >> tải về– Với hệ điều hành Android: vào Google Play >> Tìm kiếm VSmahome >> tải về

B2. Đăng ký tài khoản để sử dụng ứng dụng VSmahome

Sau khi đã tải ứng dụng về thì mở lên và ĐK thông tin tài khoản sử dụng một cách thuận tiện chỉ chưa đến một phút .

Bạn đang đọc : Hướng Dẫn Cài đặt Camera Wifi Qua Phần Mềm VSmaHome .

Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome

Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 96– Bước này chọn ô ĐK và điền không thiếu thông thông tin tài khoản cần ĐKHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome

Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 97

B3. Kết nối thiết bị camera bằng ứng dụng VSmahome

Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 97Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 96 – Bước này chọn ô ĐK và điền không thiếu thông thông tin thông tin thông tin tài khoản cần ĐKHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 97

Cách 1: Sử dụng kết nối mạng Lan sau đó chuyển qua kết nối WifiTrước tiên cần cắm nguồn và cắm dây Lan cho thiết bị camera

Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome

Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 98Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome

Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 99Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHomeHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 100Bước này chỉ cần chọn thêm để liên tục .Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHomeHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 101screenshot 20180905 115020Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 102Tiếp theo ứng dụng sẽ nhu yếu ta đổi mật khẩu cho camera để tăng cường tính bảo mật thông tinHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHomeHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 103Tiếp theo đến bước liên kết wifi cho cam, bước này chỉ cần chọn wifi tương thích và nhập mật khẩu wifi là ok – Chọn dấu > ô nhập tên wifi. – Trong mục Danh sách wifi những bạn chọn wifi cần liên kết. – Cuối cùng là nhập mật khẩu wifi vào ô mật khẩu. >> > chọn vận dụng để liên tục thiết lập .screenshot 20180905 115534Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 104Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHomeHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 105Cài đặt múi giờ và đặt tên cho cameraHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHomeHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 106Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHomeHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 107Sau khi đã đổi xong là ta đã hoàn thành xong việc setup và liên kết cho chiếc camera mưu trí Vcam V1 / V1Xscreenshot 20180905 115726Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 108Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHomeHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 109
Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 98H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 99H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 100B ước này chỉ cần chọn thêm để liên tục. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 101H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 102T iếp theo ứng dụng sẽ nhu yếu ta đổi mật khẩu cho camera để tăng cường tính bảo mật thông tin thông tinHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 103T iếp theo đến bước link wifi cho cam, bước này chỉ cần chọn wifi thích hợp và nhập mật khẩu wifi là ok – Chọn dấu > ô nhập tên wifi. – Trong mục Danh sách wifi những bạn chọn wifi cần link. – Cuối cùng là nhập mật khẩu wifi vào ô mật khẩu. >> > chọn vận dụng để liên tục thiết lập. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 104H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 105C ài đặt múi giờ và đặt tên cho cameraHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 106H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 107S au khi đã đổi xong là ta đã hoàn thành xong xong việc setup và link cho chiếc camera mưu trí Vcam V1 / V1XHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 108H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 109
Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 99H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 100B ước này chỉ cần chọn thêm để liên tục. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 101H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 102T iếp theo ứng dụng sẽ nhu yếu ta đổi mật khẩu cho camera để tăng cường tính bảo mật thông tin thông tinHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 103T iếp theo đến bước link wifi cho cam, bước này chỉ cần chọn wifi thích hợp và nhập mật khẩu wifi là ok – Chọn dấu > ô nhập tên wifi. – Trong mục Danh sách wifi những bạn chọn wifi cần link. – Cuối cùng là nhập mật khẩu wifi vào ô mật khẩu. >> > chọn vận dụng để liên tục thiết lập. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 104H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 105C ài đặt múi giờ và đặt tên cho cameraHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 106H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 107S au khi đã đổi xong là ta đã hoàn thành xong xong việc setup và link cho chiếc camera mưu trí Vcam V1 / V1XHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 108H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 109H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 98H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 99H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 100B ước này chỉ cần chọn thêm để liên tục. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 101H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 102T iếp theo ứng dụng sẽ nhu yếu ta đổi mật khẩu cho camera để tăng cường tính bảo mật thông tin thông tin thông tinHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 103T iếp theo đến bước link wifi cho cam, bước này chỉ cần chọn wifi thích hợp và nhập mật khẩu wifi là ok – Chọn dấu > ô nhập tên wifi. – Trong mục Danh sách wifi những bạn chọn wifi cần link. – Cuối cùng là nhập mật khẩu wifi vào ô mật khẩu. >> > chọn vận dụng để liên tục thiết lập. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 104H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 105C ài đặt múi giờ và đặt tên cho cameraHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 106H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 107S au khi đã đổi xong là ta đã hoàn thành xong xong xong việc setup và link cho chiếc camera mưu trí Vcam V1 / V1XHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 108H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 109

Cách 2: Sử dụng kết nối Wifi

Đầu tiên tất cả chúng ta vẫn cấp điện cho camera, sau đó chờ cam khởi động tầm 1 phút, ấn giữ nút reset cứng phía sau 2 s rồi thao tác liên kếtHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome

Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 110Sau đó thao tác trên phần mềm, chọn thiết bị cam PTZ .Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 111Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 112Bước này quét ID cam và chọn thêm để liên tục .Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 113Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 114Bước này chọn liên kết Wifi >> chọn vào đã nge thấy một giai điệu .Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome

Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 115Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHomeHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 116Bước này chọn Đã nge được nhắc nhở ghi âm >> nhập mật khẩu wifi >> Bước tiếp theo .Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHomeHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 117Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHomeHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 118Chờ cam kết nối đến modem >> nhập mật khẩu cho camera .Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHomeHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 119Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHomeHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 120Đặt tên cho camera >> chọn múi giờ chuẩn cho cam .Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHomeHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 121Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHomeHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 122Chọn xác nhận để hoàn thành xong setup cam .Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHomeHướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 123Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 124
Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 110S au đó thao tác trên phần mềm, chọn thiết bị cam PTZ. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 111H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 112B ước này quét ID cam và chọn thêm để liên tục. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 113H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 114B ước này chọn link Wifi >> chọn vào đã nge thấy một giai điệu. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 115H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 116B ước này chọn Đã nge được nhắc nhở ghi âm >> nhập mật khẩu wifi >> Bước tiếp theo. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 117H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 118C hờ cam kết nối đến modem >> nhập mật khẩu cho camera. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 119H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 120 Đặt tên cho camera >> chọn múi giờ chuẩn cho cam. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 121H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 122C họn xác nhận để triển khai xong xong setup cam. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 123H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 124
Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 115H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 116B ước này chọn Đã nge được nhắc nhở ghi âm >> nhập mật khẩu wifi >> Bước tiếp theo. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 117H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 118C hờ cam kết nối đến modem >> nhập mật khẩu cho camera. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 119H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 120 Đặt tên cho camera >> chọn múi giờ chuẩn cho cam. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 121H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 122C họn xác nhận để triển khai xong xong setup cam. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 123H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 124H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 110S au đó thao tác trên phần mềm, chọn thiết bị cam PTZ. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 111H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 112B ước này quét ID cam và chọn thêm để liên tục. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 113H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 114B ước này chọn link Wifi >> chọn vào đã nge thấy một giai điệu. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 115H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 116B ước này chọn Đã nge được nhắc nhở ghi âm >> nhập mật khẩu wifi >> Bước tiếp theo. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 117H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 118C hờ cam kết nối đến modem >> nhập mật khẩu cho camera. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 119H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 120 Đặt tên cho camera >> chọn múi giờ chuẩn cho cam. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 121H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 122C họn xác nhận để tiến hành xong xong setup cam. Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 123H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 124

Ở trong mục cài đặt sẽ có một số tính năng cần lưu ý:

Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome

Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 125Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome

Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 126
Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 125H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 126
Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 126H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 125H ướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome 126

Thông tin: trong này sẽ bao gồm thông số phiên bản đang là bao nhiêu, ID của camera là gì

Tên thiết bị: đổi tên cho camera (cái này rất quan trọng khi bạn lắp nhiều camera thì nên đặt tên sao cho dễ quản lý)

Ngày tháng/ thời gian: chỉnh múi giờ, ngày giờ cho camera ( lưu ý múi giờ Việt Nam thì chọn là GMT+7 Bangkok )

Xem thêm : Top 34 cách cài htkk mới nhất hay nhất 2022

Hệ thống: kiểm tra xem camera Vcam đã có

Mật khẩu quản lý thiết bị/ Mật khẩu người xem: đổi mật khẩu người quản trị và đổi mật khẩu người xem (người xem thì không thể thay đổi tùy chỉnh của camera)

Báo động: báo động (bạn chọn vào sau đó ấn Turn Alert On để mở và ngược lại Turn Alert Off để tắt)

Ghi hình: ghi hình ( chọn Enabled và chọn 24/7 )

Thẻ SD: kiểm tra dung lượng lưu trữ của thẻ nhớ gắn trong camera và có thể format trực tiếp ngay trên camera khi cần

Lưu trữ thiết bị: để kết nối không dây nếu bạn đã sở hữu Vimtag Cloud Box S1 dung lượng 1000 Gb

Mạng lưới: kiểm tra và thay đổi địa chỉ WiFi kết nối cho camera

Nhiều hơn: trong mục này bạn có thể điều chỉnh micro, âm thanh, và đặc biệt Flip để xoay chiều khi gắn xoay ngược camera

Phát hiện chuyển động: chuông báo ( chọn Enabled và ấn apply nếu bạn muốn báo cả ngày hoặc có thể đặt thời gian báo động cho camera)

Như vậy trên đây là bài hướng dẫn sử dụng chiếc Camera Vcam V1 / V1X một cách khá không thiếu và đơn cử. Hi vọng nó sẽ giúp cho hành khách link những chiếc camera cùng loại một cách đơn thuần tại nhà .

Hướng dẫn xem lại camera vsmarthome, Fofu

  1. Danh sách camera của bạn
  2. Chọn để vào xem lại camera
  3. Chọn chế độ nét của camera chọn HD
  4. Chọn bật/tắt Quay trực tiếp trên điện thoại
  5. Chọn Chụp hình trên điên thoại
  6. Chọn bật/tắt mix đàm thoại
  7. Chọn bật/tắt loa camera
  8. Chọn cài đặt màu và độ sáng camera
  9. Chọn cài đặt camera cho phép cài đặt năng cao

Hướng dẫn Cài đặt camera wifi qua phần mềm VSmaHome

Để được tư vấn mua camera wifi tại Huế, xin sung sướng liên hệ : 0234.3938.156 Hỗ trợ về giải pháp – kỹ thuật hành khách vui mừng liên hệ :

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bảo Phong

Giải pháp toàn diện về Hệ thống An ninhThiết bị mạng WIFI – Kiểm soát ra vào – Máy chấm công – Hội nghị truyền hình

???? Địa chỉ: Số 107 Trần Phú, TP Huế

☎️ Điện thoại: 0234.3.938.1560961.554.545

???? Website: baophong.vn – huecamera.com

???? Email: [email protected]

???? Facebook: fb.com/congtybaophong

Câu hỏi thường gặp về camera ip wifi và ứng dụng VSmahome

???? Phần Mềm VsmaHome Là Gì ?

VSmaHome là một phần mềm giám sát video theo thời hạn thực được sử dụng với Camera IP Cloud. Bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể giám sát nhà, shop, văn phòng và những khu vực khác bất kể khi nào. Ngoài ra, VSmaHome cũng giúp nhận được cảnh báo nhắc nhở nhắc nhở ngay lập tức đến khu vực báo động những thông tin không thông thường .
Xem thêm : Tuyển Kỹ Sư Lập Trình Phần Mềm Nhúng thao tác tại TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL

Xem thêm: Tuyển Kỹ Sư Lập Trình Phần Mềm Nhúng làm việc tại TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL

???? Cách chia sẻ tài khoản trên camera wifi qua ứng dụng VSmaHome

Để xem camera vsmahome trên máy khác bạn cần tạo thông tin thông tin thông tin tài khoản và sử dụng ID của thiết bị để gán vào nhé .

???? Camera IP Wifi nào tốt nhất? Nên mua loại nào?

Camera ip wifi tốt nhất chính là những thiết bị hoạt động giải trí vui chơi đi dạo không đổi khác, có nguồn năng lượng chống chọi tốt với mọi tác động ảnh hưởng tác động ảnh hưởng tác động ảnh hưởng tác động ảnh hưởng xấu từ vạn vật vạn vật thiên nhiên và môi trường tự nhiên tự nhiên. Nếu bạn sử dụng tiềm năng quan sát trong nhà thì nên chọn camera ip wifi trong nhà, nếu bạn lắp ráp camera ngoài trời thì cũng có những Model chống nước tại Bảo Phong

???? Camera IP Wifi có hồng ngoại không ?

Tất cả những dòng Camera Wifi tại Bảo Phong phân phối đều có hồng ngoại quan sát đêm hôm rõ nét, nguồn năng lượng nhìn xa từ 5 – 10 m. Đèn hồng ngoại tự động hóa kích hoạt khi ánh sáng kém, người sử dụng không cần làm bất kể thao tác nào. Kể cả trong điều kiện kèm theo kèm theo kèm theo toàn vẹn tối, hồng ngoại vẫn hoạt động giải trí vui chơi đi dạo tốt và thu được hình ảnh .

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.