Tổng kế toán: Giải đáp một số vướng mắc khi sử dụng

Rate this post

Câu hỏi 1: 

Đơn vị mới xây dựng do sát nhập nên khi ĐK báo cáo giải trình kinh tế tài chính thì mạng lưới hệ thống báo mã đơn vị chức năng không sống sót trong mạng lưới hệ thống .

Trả lời:

Kg anh/chị,
TKT không quản lý danh mục mã đơn vị quan hệ ngân sách nên trường hợp sát nhập, đơn vị sẽ dùng mã đơn vị sdns mới khi đăng nhập, anh/chị vui lòng liên hệ KTT KBNN đồng cấp để thực hiện tạo mới mã đơn vị nộp báo cáo. Và đơn vị thực hiện đăng ký mã đơn vị tại Cổng TKT.

+ Nếu sai mã ĐVQHNS nếu đã nộp báo cáo giải trình thì KTT thêm mã mới, sau đó, đơn vị chức năng triển khai ĐK sử dụng TKT lại .+ nếu đơn vị chức năng chưa có báo cáo giải trình và chưa ĐK thì KTT thực thi sửa mã đơn vị chức năng. Đơn vị thực thi ĐK sử dụng cổng KTK .

CÂU HỎI 2:
Mã đơn vị không đúng với Mã đơn vị trong tệp tin báo cáo XML nên không nộp được báo cáo.

TRẢ LỜI:
Do phần mềm họ sử dụng để kết xuất ra XML (tool offline, misa, das) nhập sai mã đơn vị, không đúng với mã đơn vị đăng ký trên cổng TKT. Anh/chị kiểm tra lại mã đơn vị tại phần mềm hỗ trợ kết xuất.

CÂU HỎI 3:
Tôi làm báo cáo nhầm ở TT99/2018/TT- BTC, Khi gửi nôp BCTCNN thì hệ thống báo lỗi: Đơn vị thuộc diện báo cáo theo TT107, Tôi đã xóaa hết số liệu trong 4 mẫu để nhập lại mà không được, Vậy muốn lại phải làm thế nào?

TRẢ LỜI:
Nếu đơn vị đang sử dụng tool offline, anh/chị vào tool chọn chức năng Tra cứu báo cáo để xóa hẳn báo cáo. (Việc chỉ xóa số liệu thì hệ thống vẫn ghi nhận tồn tại báo cáo). Sau đó, anh/chị thực hiện nhập báo cáo theo TT107 bình thường.

CÂU HỎI 4:
Chỉ tiêu 06-a trên báo cáo B02 BCTC không bằng chỉ tiêu 79 trên báo cáo B01/BSTT Nhưng đến nay vẫn chưa sửa nên đề nghị sửa gấp: Chỉ tiêu 06-a trên báo cáo B02 BCTC = Chỉ tiêu 80 trên báo cáo B01/BSTT.

TRẢ LỜI:
Nội dung trả lời của Phòng Báo cáo tài chính:

( 1 ) Theo hướng dẫn tại Thông tư số 107 / 2017 / TT-BTC và Thông tư số 99/2018 / TT-BTC của Bộ Tài chính, trên Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí ( B02 / BCTC ) / Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí tổng hợ B02 / BCTC-TH : Doanh thu, ngân sách được cụ thể theo những hoạt động giải trí tương ứng ( hoạt động giải trí hành chính sự nghiệp, hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ, hoạt động giải trí chính, hoạt động giải trí khác ) ;( 2 ) Phần II.Bổ sung thông thin thuyết minh kinh tế tài chính trên Báo cáo bô sung thông tin kinh tế tài chính B01 / BSTT theo hướng dẫn tại TT số 99/2018 / TT-BTC : những nội dung ngân sách được trình diễn cụ thể theo nội dung chi ( 04 nội dung : ngân sách tiền lương, tiền công ; ngân sách vật tư … ) và chi tiết cụ thể số trong và ngoài NSNN( 3 ) Chỉ tiêu 06 a – Chi tiêu hoạt động giải trí trên Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí : ngân sách này hoàn toàn có thể từ nguồn NSNN cấp và nguồn khác .Theo đó, chỉ tiêu 06 a trên Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí sẽ bằng chỉ tiêu số 79 – thuyết minh chi tiết cụ thể chỉ tiêu ngân sách hoạt động giải trí theo nguồn ( không hề = chỉ tiêu số 80 ( ngân sách từ nguồn NSNN ) trên Báo cáo bổ trợ thông tin kinh tế tài chính như anh trao đổi được ạ ). Hệ thống chúng em vẫn giữ nguyên tắc kiểm tra ràng buộc như cũ ạ .

CÂU HỎI 5:
Tôi nhập sai mật khẩu 4 lần, hệ thống khóa user
TRẢ LỜI:
TKT_Nhập sai mật khẩu 4 lần, hệ thống tự mở khóa sau 5 phút.

CÂU HỎI 6:

Sử dụng Tools Offiline để gửi báo cáo tài chính theo yêu cầu của cấp trên.Trong quá trình nhập dữ liệu phần mềm Tools Offline 1.0.14 có báo lỗi chỉ tiêu ( 50 và 80 BCTC B01 ) phải lớn hơn 0
đơn vị minh có tài sản vào đã hết giá trị sử dụng nên 2 chỉ tiêu này sẽ = 0. Giờ đơn vị phải làm thế nào?

TRẢ LỜI:

Kg anh/chị,
Nội dung hướng dẫn của Phòng Tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước về chỉ tiêu 50 và 80:

Theo hướng dẫn tại CĐKT vận dụng cho đơn vị chức năng, chỉ tiêu 50 là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị gia tài hiện có của đơn vị chức năng, ngoài gia tài cố định và thắt chặt ra còn gồm tiền, những khoản phải thu, hàng tổng kho, gia tài khác, … ; Theo đó, nếu toàn bộ gia tài cố định và thắt chặt của đơn vị chức năng đã khấu hao hết, giá trị chỉ tiêu 30 bằng 0 nhưng giá trị chỉ tiêu 50 vẫn lớn hơn 0 vì còn tổng hợp giá trị tiền, những khoản phải thu, hàng hồn kho, …Theo đó, một đơn vị chức năng còn sống sót và hoạt động giải trí thì những chỉ tiêu 50 và chỉ tiêu 80 ( phán ánh nguồn vốn tương ứng để hình thành tản sản ) thường thì sẽ lớn hơn 0 .Trường hợp của anh / chị chỉ tiêu 50 và 80 bằng 0, anh / chị cung ứng thêm thông tin KB nơi anh / chị nộp báo cáo giải trình và số điện thoại cảm ứng của anh / chị hoặc liên hệ phòng nhiệm vụ ( [email protected] ) để làm rõ thêm .

0 0 votes

Đánh giá bài viết

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *