Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm ACMan – Gấu Đây – Gấu Đây

  OPTADS360intTypePromotion = 1

  YOMEDIA

  ADSENSE

  Trang Chủ
  Tài Chính – Ngân Hàng

  Bạn đang đọc: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm ACMan – Gấu Đây

  Kế toán – Kiểm toán

  Chia sẻ : Thanh Thanh | Ngày : | Loại File : DOC | Số trang : 46

  Thêm vào BST

  Báo xấu

  1.042
  lượt xem
  68
  tải về

    Download

  Vui lòng tải xuống để xem tài liệu vừa đủ

  Tham khảo tài liệu ‘ hướng dẫn setup và sử dụng phần mềm acman ‘, kinh tế tài chính – ngân hàng nhà nước, kế toán – truy thuế kiểm toán ship hàng nhu yếu học tập, điều tra và nghiên cứu và thao tác hiệu suất cao
  AMBIENT /

  Chủ đề :

  Bình luận Đăng nhập để gửi phản hồi !

  Lưu

 1. Hướng dẫn cài đặt
  và sử dụng phần
  mềm ACMan
 2. PHẦN I: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH
  1.1 Cài đặt chương trình phần mềm ACMan.
  Bạn dùng bộ cài setup trong đĩa CD do chúng tôi đ ã cung cấp, chương trình cài hoàn tất
  sẽ tự động tạo ra thư mục C:\ ACMan, đồng thời chương tr ình tự tạo ra Shortcut trên màn

  hình desktop, File đó có tên là ACMan, biểu tượng ACMan.lnk, bạn nháy đúp chuột vào biểu
  tượng này, bạn thấy chương trình đòi hỏi phải thiết lập các tham số lần đầu tiên cho
  chương trình. Lưu ý số License là số bản quyền mà chúng tôi đã cung cấp khi ký hợp
  đồng hoặc bạn hãy liên lạc ngay với chúng tôi để có bản quyền của chương trình.

  1.2. Thiết lập các Font tiếng Việt cho chương trình.
  Sau khi khởi động lại máy tính, bạn đưa con trỏ chu ột đ ế n màn hình Desktop. B ạn
  bấm chuột phải và chọn

  Properties ;

 3. Sau đó bạn chọn Appearance, rồi chọn Advanced.Bạn để con trỏ chuột tại Message Text sau đó bạn chọn Font : VK Sans Serif

  Bạn để con trỏ chuột tại Message Box sau đó bạn chọn Font:
  VK Sans Serif
  Bạn để con trỏchuột tại Normal sau đó bạn chọn Font:
  VK Sans Serif
  Bạn để con trỏ chuột tại Selected sau đó bạn chọn Font:
  VK Sans Serif
  Bạn đến phần Item, chọn Tooltip, sau đó bạn chọn Font:
  VK Sans Serif

  Chú ý: Phần mềm kế toán doanh nghiệp ACMAN sử dụng bộ gõ tiếng việt, phải cài đầy đủ
  font VietKey.
  1.3. Thiết lập ngày tháng năm, định dạng số
  Chọn: Start\Settings\Control Panel

 4. Nháy đúp chuột vào Regional and Language Options -> Chọn Customize…Định dạng Numbers :– Phần Decimal symbol dấu phảy (, )
  – Phần Digit grouping symbol dấu chấm (. )
  Xem thêm : Top 5 phần mềm làm video không tính tiền, chuyên nghiệp nhất – Á Châu Media Digital Marketing
  Định dạng Currency – Phần : Decimal symbol chọn dấu phẩy (, ) – Phần : Digit grouping symbol chọn dấu chấm (. )

  Định dạng ngày tháng năm
  – Phần định dạng Date (ngày/ tháng/ năm)

  – Phần: Short date format bạn chọn (dd/MM/yyyy)
  – Sau đó bạn chọn phím OK để kết thúc việc thiết lập.
  PHẦN II: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
  2.1. Các thao tác cơ bản làm việc với ACMAN
  2.1.1 Mở chương trình:

  ACMan.exe.lnk
  Nháy đúp chuột vào biểu tượng của chương trình trên màn hình Desktop, bạn
  nhận được giao diện như sau:

  Các thông tin cơ bản khi mở chương trình :

  – Tên đăng nhập:Bạn gõ đúng tên người dùng vào ô này
  (admin)

 5. – Mật khẩu: Gõ đúng mật khẩu của chương trình vào ô
  này (1)
  – Chọn ngôn ngữ: Bạn có thể chọn giao diện Tiếng Việt hoặc
  Tiếng Anh
  – Tệp dữ liệu: C:\ACMan\DATABASE\Baitap1.mdb
  (đây là đường dẫn cơ sở dữ liệu)
  Chọn cơ sở dữ liệu làm việc, đây là phần quan trọng, xác định ta đang làm việc v ới c ơ sở d ữ
  liệu nào, đặt ở đâu.
  Chú ý:
  Khi làm việc với phần mềm kế toán, nếu một máy tính làm việ c thì dữ liệu được cài đặt tại
  máy tính đó. Thông thường chương trình để mặc định C:\ACMan\DATABASE\…, (bạn có
  thể đặt dữ liệu ở bất kỳ ổ nào, thư mục nào trên mày tính, ACMAN không b ắt bu ộc đ ể th ư
  mục C:ACMan\…)
  Khi có nhiều máy tính cùng làm việc với một cơ sở dữ liệu, thì dữ liệu được cài đặt tại máy
  chủ, còn các máy tính khác thì làm việc qua mạng Lan.
  Khi máy chủ làm việc thì không cần bật các máy trạm, còn khi một trong các máy trạm làm
  việc thì phải bật máy chủ để thông tin cập nhập phải lưu ở máy chủ.
  Cách thiết lập đường dẫn cơ sở dữ liệu: Bạn nháy đúp chuột vào “biểu tượng đèn giao
  thông” bạn đặt đến đường dẫn cơ sở dữ liệu làm việc, nếu dữ liệu đặt ở máy khác (máy
  chủ) phải chọn vào My network, chọn ổ chứa dữ liệu, đến thư mục chứa dữ liệu…
  Sau khi nhập các thông tin: tên đăng nhập, mật khẩu và xác định được cơ sở dữ li ệu làm vi ệc,
  bạn bấm vào nút chon để mở chương trình.
  .
  2.1.2 Thanh công cụ ACMAN
  Dữ liệu:
  Mở dữ liệu: Ctrl + O Bạn bấm vào đây để mở cửa sổ cập
  nhật các chứng từ phát sinh.
  Đóng dữ liệu:Ctrl + S Là thoát khỏi màn hình cập
  nhật các chứng từ phát sinh.
  Thiết lập các danh mục:
  + Danh mục nguồn vốn Thiết lập nguồn vốn hình thành
  Tài sản cố định
  + Danh mục nước sản xuất Thiết lập nước sản xuất TSCĐ
 6. + Danh mục phòng ban Thiết lập hệ thống phòng ban sử
  dụng tài sản cố định
  + Danh mục lý do giảm Thiết lập danh mục lý do giảm
  Tài sản cố định
  + Danh mục đơn vị tính Thiết lập hệ thống các đơn vị tính
  + Danh mục địa phương Thiết lập hệ thống địa phương
  + Định mức tồn kho Quy định về lượng tồn kho tối
  thiểu trong kho
  Quản lý hợp đồng kinh tế:
  + Hợp đồng bán ra Thiết lập thông tin các hợp đồng kinh tế bán ra
  + Hợp đồng mua vào Thiết lập thông tin các hợp đồng
  kinh tế mua vào
  Thiết lập thông tin bảng danh sách
  Danh sách khách hàng
  khách hàng của doanh nghiệp
  Quản lý nhóm khách hàng Thiết lập danh mục nhóm khách
  hàng
  Thiết lập danh mục hàng hoá dùng chung:
  Danh mục đối tượng dùng chung là danh mục khai báo để cho
  các
  TK sử dụng chung.
  Hệ thống tài khoản và số dư…:
  Bảng hệ thống TK và số dư đầu kỳ
  Thiết lập bút toán kết chuyển tự động:
  Lập bảng bút toán kết chuyển tự động cho các TK để xác định
  kết quả kinh doanh
  Làm bút toán kết chuyển tự động:
  Thực hiện bút toán kết chuyển tự động cuối kỳ
  Chuyển số dư sang kỳ sau: Kết thúc năm tài chính, chuyển số dư sang kỳ sau
  Tách số liệu: Tách số liệu các dòng đã đánh dấu
  Thoát khỏi chương trình
  Thoát: Ctrl + Q
 7. Soạn thảo
  Huỷ thao tác: Huỷ thao tác mà bạn đang làm việc
  Sửa dữ liệu: F3 Sửa dữ liệu, thay đổi một số thông
  tin nào đó trong phần dữ liệu đã nhập.
  Khoá dữ liệu: F4 Khoá dữ liệu, không cho sửa dữ
  liệu đã nhập
  In chứng từ: F5 In chứng kế toán
  Cắt: Là xoá một dòng hiện tại
  Sao chép: Ctrl + C Sao chép
  Dán Ctrl + V Dán
  Xoá dữ liệu một ô nào đó
  Xoá
  Chọn tất cả Ctrl + A Chọn tất
  Thêm dòng mới, Ctrl + M Thêm dòng mới để nhập dữ liệu
  Tạo đánh dấu x: F6 Tạo dòng đánh dấu, để tách dữ liệu
  Chép sang dòng mới, Ctrl + K Là chép dòng trên xuống, sử dụng thao tác này với bút
  toán kép (bút toán kép)
  Xoá dòng hiện tại Ctrl + X Xóa một dòng
  Tìm kiếm Là thao tác giúp tìm kiếm nhanh
  Ctrl + T
  Tìm tiếp Hỗ trợ tìm kiếm
  Ctrl + G
  Ngừng Thoát khỏi chương trình
  Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán tổng hợp.
  Báo cáo tài chính
  Sổ nhật ký chung In sổ nhật ký chung
  Sổ cái tài khoản In sổ cái các tài khoản.
  Sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi In sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
  Sổ theo dõi chi tiết ngoại tệ In sổ theo dõi ngoại tệ
  Bảng kê thuế GTGT mua vào
  In bảng kê thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào
  Bảng kê thuế GTGT bán ra In bảng kê thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ bán ra
  Tờ khai thuế GTGT In tờ khai thuế GTGT
  Bảng cân đối tài khoản In bảng cân đối tài khoản
 8. Bảng cân đối kế toán In bảng cân đối kế toán
  Kết quả hoạt động kinh doanh
  In báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  Lưu chuyển tiền tệ In báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  Thuyết minh báo cáo tài chính In báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính
  Hợp nhất báo cáo tài chính Hợp nhất báo cáo tài chính từ công ty con
  Báo cáo quản trị
  Bảng tổng hợp theo dõi đối tượng
  In các bảng tổng hợp theo dõi đối tượng (công nợ) của các TK.
  Sổ theo dõi chi tiết đối tượng (công nợ)
  In các sổ theo dõi chi tiết đối tượng (công nợ) của các TK.
  Sổ theo dõi chi tiết đối tượng theo HĐKT
  In sổ theo dõi chi tiết đối tượng theo hợp đồng kinh tế
  Bảng tổng hợp hàng hoá tồn kho
  In các bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho của các TK, các kho.
  Sổ chi tiết nguyên vật liệu, hàng hoá
  In các sổ chi tiết nguyên vật liệu, hàng hoá
  Bảng tổng hợp xuất vật tư theo sản phẩm (công trình)
  In các bảng tổng hợp xuất vật tư theo sản phẩm, công trình
  Bảng chi tiết xuất vật tư theo sản phẩm (công trình)
  In bảng chi tiết xuất vật tư theo sản phẩm công trình (công trình)
  Bảng tổng hợp doanh thu bán hàng
  In báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng
  Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hoá
  In sổ chi tiết doanh thu bán hàng hoá
  Bảng tổng hợp chi phí cho các sản phẩm
  In bảng tổng hợp chi phí cho các sản phẩm
  Bảng tổng hợp chi phí cho một sản phẩm
  In bảng tổng hợp chi phí cho một sản phẩm
  Bảng tổng hợp định mức cho một sản phẩm
 9. In bảng tổng hợp định mức cho một sản phẩm
  Bảng tổng hợp tài sản cố định
  In bảng tổng hợp tài sản cố định
  Bảng tổng hợp công cụ dụng cụ
  In bảng tổng hợp công cụ dụng cụ
  Bảng tổng hợp danh mục dùng chung
  In bảng tổng hợp danh mục dùng chung
  Báo cáo người dùng tự thiết lập.
  In báo cáo người dùng tự thiết lập.
  Hệ thống
  Thông tin các phiên làm việc
  Ghi lại các lần sửa dữ liệu
  Ghi (sao lưu dữ liệu) Ghi backup dữ liệu
  Định nghĩa trang in
  Thông tin riêng của đơn vị sử dụng
  Quản lý người sử dụng Quản lý tên, mật khẩu của người sử dụng
  Truy cập vào cơ sở dữ liệu khác
  Thoát chương trình vào cơ sở dữ liệu khác.
  Giúp đỡ
  Trợ giúp: Giúp đỡ người sử dụng
  F1
  Kiểm tra sự cân đối của hệ thống:
  Giúp kiểm tra tính cân đối, phát hiện sai sót.
  Tính tổng tiền:
  Máy tính:
  Nhập đăng ký bản quyền: Nhập bản quyền cho sản phẩm
  Nâng cấp bản quyền: Nâng cấp bản quyền cao hơn
  Thông tin bản quyền: Thông tin về nhà cung cấp bản quyền.

  2.2. Nhập số dư đầu kỳ và đăng ký chi tiết cho các TK
  Như màn hình đã mô tả trên, bạn chọn Dữ liệu\Hệ thống tài khoản và số dư…,

 10. Đây là giao diện để bạn nhập số dư đầu kỳ cho các tài khoản và lựa chọn đăng ký chi tiết cho
  các tài khoản.2.2.1 Phân tích bảng mạng lưới hệ thống thông tin tài khoảnSố TK : Cột số thông tin tài khoảnTên thông tin tài khoản : Tên thông tin tài khoảnDư Nợ : Nhập số dư cho những thông tin tài khoản dư nợDư Có : Nhập số dư cho những thông tin tài khoản dư có

  Đăng ký chi tiết: Dùng để đăng ký chi tiết cho các tài khoản có nhu cầu về quả n lý chi
  tiết

  2.2.2 Đăng ký loại đơn cử

  Định nghĩa: Đăng ký loại chi tiết là một sự lựa chọn của chương tr ình ACMAN để đảm bảo
  nhu cầu quản lý chi tiết về tài chính kế toán của doanh nghiệp. Chúng ta có được 9 sự lựa
  chọn chi tiết cho một tài khoản, mỗi một sự lựa chọn có một ý nghĩa quản lý chi tiết khác
  nhau và có màn hình nhập dữ liệu chi tiết khác nhau.
  Tài khoản không đăng ký chi tiết (1)
  Tài khoản đăng ký chi tiết theo đối tượng (2)
  + Nhằm quản lý chi tiết theo từng đối tượng công nợ, các tài khoản đăng ký chi tiết này
  thường bao gồm các tài khoản: 1311; 3311;141; 1388; 311… mục đích để quản lý chi tiết từng
  đối tượng công nợ khách hàng. Khi đăng ký chi tiết các TK này ACMAN cung cấp cho ta báo
  cáo:
  Bảng tổng hợp theo dõi đối tượng
  Sổ theo dõi chi tiết theo đối tượng
  Chú ý: Khi đăng ký chi tiết theo đối tượng cho TK 131… và TK 331…, xuất hiện hộp thoại
  “Có tự động thêm mới mã khách hàng từ bảng danh sách khách hàng không ? ”:
  Yes: Có nghĩa với các TK 1311 công n ợ phải thu khách hàng; TK 331…ph ải tr ả cho ng ười
  bán, khi thêm mới đối tượng khách hàng ta phải thêm từ b ảng danh sách khách hàng ho ặc tr ực
  tiếp ở TK 131…; 331… nhưng qua nút lệnh Nhập DM. Nếu TK 131…thì chọn vào Khách
  hàng, Nếu TK 331…, Chọn nhà cung cấp.
  No: Có nghĩa với các TK 131…công nợ phải thu khách hàng; TK 331…phải tr ả cho ng ười bán,
  khi thêm mới đối tượng khách hàng ta thêm trực tiếp ở TK 131…; TK 331… B ằng nút l ệnh
  Thêm.
  + Tài khoản 154 đăng ký chi tiết theo đối tượng, mục đích là tập hợp chi phí và tính giá thành

 11. theo từng hợp đồng, từng đối tượng. Khi đăng ký chi tiết TK 154, ACMAN cung cấp cho ta
  báo cáo sau:
  Bảng tổng hợp chi phí sản xuất cho các sản phẩm
  Bảng tổng hợp chi phí sản xuất cho một sản phẩm
  Chú ý: Khi đăng ký chi tiết TK 154 theo đối tượng, hộp thoại xuất hiệ n: “Có theo dõi chi ti ết
  bằng các TK đầu 6 không ?”:
  Yes: Có nghĩa các TK 621; TK 622; TK 623; TK 627 được đăng ký chi tiết theo TK 154
  No: Có nghĩa không hạch toán qua TK đầu 6 mà quản lý trực tiếp ở TK 154.
  Đăng ký chi tiết TK 1331 để lấy bảng kê VAT đầu vào (3)
  Mục đích của việc đăng ký chi ti ết này là để kê thuế GTGT hàng hoá dịch vụ mua vào. Khi
  đăng ký chi tiết này ACMAN cung cấp cho ta báo cáo:
  Bảng kế thuế GTGT hàng hoá dịch vụ mua vào
  Chú ý: Khi đăng ký chi ti ết cho TK này xuất hiện hộp thoại hỏi “Có tự động thêm tên doanh
  nghiệp và mã số thuế từ bảng danh sách khách hàng không ?”
  Yes: Có nghĩa rằng khi chúng ta khai báo ở bảng danh sách khách hàng, thì thông tin tên doanh
  nghiệp và mã số thuế tự động chuyển về TK này.
  No: Có nghĩa là chúng ta khai báo thông tin tên doanh nghi ệp và mã số thuế trực tiếp ở TK
  này.
  Đăng ký chi tiết TK 33311 để lấy bảng kê VAT đầu ra (4)
  Mục đích của việc đăng ký chi tiết này là để kê thuế GTGT hàng hoá dịch vụ bán ra. Khi đăng
  ký chi tiết này ACMAN cung cấp cho ta báo cáo:
  Bảng kế thuế GTGT hàng hoá dịch vụ bán ra
  Chú ý: Khi đăng ký chi ti ết cho TK này xuất hiện hộp thoại hỏi “Có tự động thêm Tên doanh
  nghiệp và mã số thuế từ bảng danh sách khách hàng không ?”
  Yes: Có nghĩa rằng khi chúng ta khai báo ở bảng danh sách khách hàng, thì thông tin tên doanh
  nghiệp và mã số thuế tự động chuyển về TK này.
  No: Có nghĩa là chúng ta khai báo thông tin tên doanh nghi ệp và mã số thuế trực tiếp ở TK
  này.
  Tài khoản đăng ký chi tiết hàng tồn kho (5)
  Mục đích của việc đăng ký chi ti ết này là quản lý hàng hoá tồn kho. Khi đăng ký chi tiết này
  ACMAN cung cấp cho ta báo cáo:
  Bảng tổng hợp hàng tồn kho
  Sổ chi tiết nguyên vật liệu (hàng hoá, thành phẩm)
  Bảng tổng hợp xuất vật tư theo sản phẩm (công trình)
 12. Bảng chi tiết vật tư theo sản phẩm (công trình)
  TK đăng ký chi tiết này là TK 15…(1521; 155, 1561; 157…)
  Lưu ý: trong đăng ký chi tiết quản lý hàng tồn kho có các sự lựa chọn khác nhau, tùy theo từng
  nhu cầu quản lý của doanh nghiệp mà có sự lựa chọn phù hợp:
  Hàng tồn kho giá đích danh
  Hàng tồn kho giá bình quân
  Chi tiết giá thành định mức (Chỉ sử dụng cho TK 155, nh ưng phải xây d ựng đ ược giá thành
  định mức)
  Tài khoản đăng ký chi tiết theo dõi ngoại tệ (6)
  Mục đích của việc đăng ký chi tiết này là theo dõi lượng ngoại tệ của doanh nghiệp. Khi đăng
  ký chi tiết này ACMAN cung cấp cho ta báo cáo
  Sổ theo dõi chi tiết ngoại tệ.
  TK đăng ký chi tiết này là 1112; 1122.
  Tài khoản đăng ký chi tiết khấu hao tài sản cố định (7)
  Mục đích của việc đăng ký chi tiết này là theo dõi TSCĐ và tình hình khấu hao TSCĐ. Khi
  đăng ký chi tiết này ACMAN cung cấp cho ta được báo cáo:
  Bảng tổng hợp tài sản cố định.
  TK đăng ký chi tiết TK 211…
  Trong phần quản lý chi tiết và tính khấu hao TSCĐ ta có 5 sự lựa chọn khác nhau v ề ph ương
  pháp tính khấu hao TSCĐ:
  Khấu hao bình quân tháng
  Khấu hao theo ngày sản xuất
  Khấu hao theo sản phẩm
  Khấu hao theo số dư giảm dần
  Khấu hao khác
  Tài khoản đăng ký chi tiết công cụ – dụng cụ (8)
  Mục đích của việc đăng ký chi tiết này là theo dõi công cụ dụng cụ và tính phân bổ, khấu hao
  công cụ dụng. Khi đăng ký chi tiết này ACMAN cung cấp cho ta báo cáo:
  Bảng tổng hợp công cụ dụng cụ.
  TK đăng ký chi tiết TK 1531; 242…
  Tài khoản đăng ký chi tiết theo dõi doanh thu bán hàng (9)
  Mục đích của việc đăng ký chi tiết này là theo dõi chi tiết về doanh thu bán hàng của từng
 13. mặt hàng. Khi đăng ký chi tiết này ACMAN cung cấp cho ta được báo cáo:
  Bảng tổng hợp về doanh thu bán hàng
  Sổ theo dõi chi tiết doanh thu bán hàng.
  Tài khoản đăng ký chi tiết TK 511…
  Chú ý: Bất kỳ một TK nào đều được sự lựa chọn 1 trong 9 sự lựa ch ọn chi ti ết. Nh ưng chúng
  ta cũng phải hiểu rõ bản chất của từng loại chi tiết để tránh đăng ký chi tiết nhầm loại chi
  tiết.
  2.2.3 Các tính năng chuột phải màn hình nhập số dư
  Chèn thêm một dòng, để tạo thêm
  Chèn thêm 1 dòng
  TK cấp con
  Xoá một dòng hiện tại Xoá bỏ một dòng
  Tìm kiếm Tìm đến một TK
  In kiểm tra tính cân đối In kiểm tra số dư đầu kỳ
  Đăng ký loại chi tiết Đăng ký chi tiết cho một tài khoản
  Số dư tài khoản Nhập số dư cho một tài khoản
  Thoát khỏi màn hình nhập số dư.
  Đóng
  2.3 Cập nhập các chứng từ phát sinh:
  Đây là màn hình duy nhất để bạn cập nhật các chứng từ phát sinh của doanh nghi ệp, giao
  diện thân thiện, màn hình giống như trang nhật ký chung:
  2.3.1 Thao tác với màn hình nhập liệu:
  Chọn Dữ liệu -> Mở dữ liệu… và chọn tháng làm việc. Khi đó màn hình nhập số liệu như
  sau:

  1Bảng cập nhật các chứng từ phát sinh:
  Cột số thứ tự, cột số này máy tính tự động tạo ra, nhằm tr ợ giúp
  STT:
  trong quá trình nhập liệu và in báo cáo.
  Cột ngày ghi sổ
  Ngày GS:
  Số CT: Cột số chứng từ
  Cột ngày chứng từ
  Ngày CT:
  Nội dung (diễn giải): Nội dung, diễn giải nghiệp vụ kinh
  tế phát sinh
  TK Nợ: Tài khoản nợ (theo nguyên tắc

 14. định khoản của kế toán)
  Tài khoản có (theo nguyên tắc định
  TK Có:
  khoản của kế toán)
  Số tiền: Số tiền của từng nghiệp vụ kinh tế
  phát sinh được nhập vào đây.
  Cột dùng để kiểm tra đánh dấu các dòng lưu ý hoặc dùng để
  X:
  tách dữ liệu (tách các dòng đánh dấu sang một dữ liệu khác)
  1Các nút lệnh và thông tin cơ bản
  Các nút trên thanh công cụ
  Mở số liệu
  Ghi, sao lưu số liệu
  In kê chứng từ phát sinh theo tài khoản
  Cắt: Xoá số liệu ở một ô
  Sao chép
  Dán
  Giúp đỡ sử dụng chương trình
  Chuyển ngôn ngữ làm việc (Việt – Anh)
  Kết chuyển tự động
  Tính tổng tiền
  Thông tin hiển thị đối tượng chi tiết
  CT Nợ: Chi tiết đối tượng bên TK Nợ
  Chi tiết đối tượng bên TK Có
  CT Có:
  Thông tin hiển thị của thanh trạng thái
  Người sử dụng: Tên đăng nhập của người sử dụng
  hiện lên phần này
  Tệp dữ liệu: Chỉ cho ta biết đường dẫn cơ sở dữ
  liệu đang làm việc.
  Ngày đang làm việc Thể hiện ngày theo máy tính
  Tổng số dòng của tháng làm việc trên tổng số dòng của toàn
  bộ năm làm việc.
 15. Các tính năng chuột phải của màn hình nhập liệu
  Sửa dữ liệu F3 Bấm chuột vào đây hoặc sử dụng
  phím F3 để sửa dữ liệu
  Bảo vệ dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu, không cho sửa
  F4
  Thêm dòng mới (Ctrl + M)
  Thêm dòng mới để nhập số liệu,
  bấm chuột vào đây hoặc sử dụng
  phím tắt (Ctrl + M)
  Đánh dấu (x) Đánh dấu các dòng cần thiết.
  Chép sang dòng mới (B. toán kép)
  Khi có các bút toán kép ta sử dụng phím này để chép dòng trên
  xuống, giúp cho ta nhập liệu được nhanh hơn và khi in chứng từ
  số tiền trên phiếu thu, phiếu chi được cộng tổng từ các dòng kép
  đó. Phím tắt là Ctrl + K
  Xoá dòng hiện tại: Sử dụng phím này để xoá một dòng, sử dụng phím tắt Ctrl + X,
  bạn muốn xoá nhanh, ấn giữ phím (Ctrl + X)
  In chứng từ F5 Khi thực hiện in chứng từ, đế con
  chuột đến cột TK Nợ hoặc cột TK Có, tuỳ từng loại chứng từ, ví
  dụ In phiếu Thu, để con chuột đến cột TK Nợ – TK111, chuột
  phải chọn in chứng từ hoặc sử dụng phím tắt F5.
  Tìm kiếm Thực hiện tìm kiếm một thông tin
  Ctrl + T
  nào đó, có thể sử dụng phím tắt
  Ctrl + T
  Tìm tiếp Khi thực hiện lần đầu tìm chưa
  Ctrl + G
  thấy ta thực hiện tìm tiếp, sử dụng phím tắt Ctrl + G
  Lọc theo TK Lọc là một công cụ quan trọng,
  giúp bạn kiểm tra thông tin hoặc trong quá trình nhập số liệu
  nhiều loại chứng từ khác nhau.
  Ví dụ: Kế toán lưu chứng từ thành 2 file chứng t ừ khác nhau: 1
  file là phiếu Thu, 1 file là phiếu chi.
  Màn hình cập nhật số liệu của chúng ta thì chung duy nhất, và
  được xếp theo trật tự thời gian. Nếu như vậy thì gây khó khăn
  cho ta trong quá trình nhập liệu và kiểm tra. Vậy khi chúng ta
  nhập phiếu thu, ta sử dụng tính năng này, Lọc TK Nợ 111. Khi
  đó chương trình chỉ hiện trên màn hình nhập liệu các TK Nợ của
  TK 111 còn các TK khác tạm thời không hiện lên, điều này giúp
  bạn kiểm soát thông tin nhập vào và thuận lợi cho vi ệc c ập nh ật
  thông tin. Bạn tìm hiểu các trường hợp khác tương tự.
 16. Bạn bấm vào lọc, bỏ lọc hoặc chọn lại tháng nhập li ệu, chương
  trình lại được xếp theo trật tự thời gian và số thứ tự bình
  thường.
  Khoá dữ liệu tháng này Kết thúc tháng làm việc, kế
  toán thực hiện thao tác này để khoá dữ liệu, đặt mật khẩu nhằm
  bảo mật thông tin kế toán.
  Bỏ khoá dữ liệu tháng này Khi đã khoá sổ, khoá dữ liệu tháng, nếu muốn vào sửa đổi, ta sử
  dụng công cụ này và phải sử dụng mật khẩu mới vào được.
  Thoát khỏi màn hình làm việc.
  Thoát
  Thông tin đầu vào cho ACMAN
  2.3.2
  Thông tin đầu vào: là các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chứng từ k ế toán, t ừ đó nh ập các s ố
  liệu vào phần mềm để in ra các sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, quyết toán thuế.
  Chứng từ: Kế toán đã định nghĩa chứng từ là một bằng chứng chứng minh m ột nghi ệp v ụ
  kinh tế phát sinh ở một thời điểm nhất định. Vậy đến đây ta không đ ược hi ểu ch ứng t ứ ch ỉ là
  Phiếu thu, Phiếu chi, Hoá Đơn hay Phiếu Nhập, Phiếu Xuất,…. Đi ều đó dẫn đến có những
  nghiệp vụ kinh tế có tới 3 hoặc 4 chứng từ để chứng minh, th ế thì chúng ta sẽ phân loại và
  lưu các chứng từ này như thế nào để quản lý tốt nhất và thuận lợi cho việc kiểm soát và
  nhập vào máy.
  Lưu chứng từ thông thường chỉ có 2 cách đó là:
  Lưu theo nhật ký (trật tự thời gian)
  Lưu theo loại chứng từ.
  Doanh nghiệp phải biết kết hợp hai 2 phương pháp này để đảm bảo qu ả n lý chứng từ tốt
  nhất.
  Ví dụ: Chi 110.000.000 VND tiền mặt, mua hàng hóa về nhập kho, giá mua ch ưa thu ế
  100.000.000 VND, thuế GTGT 10% bằng 10.000.000 VND
  Vậy ta có các chứng từ sau:
  Phiếu chi:
  Hoá đơn GTGT:
  Phiếu nhập kho:
  Khi lưu chứng từ ta kẹp Phiếu Chi lên trên Hoá Đơn sau đó đến Phiếu Nhập, và được sắp
  xếp theo ngày tăng dần ngày của Phiếu Chi:
  Nợ TK 1561: 100.000.000
  Có TK 1111: 100.000.000
  Nợ TK 1331 : 10.000.000
  Có TK 1111: 10.000.000
 17. Chú ý: Các nghiệp vụ kinh tế nội sinh mà không có chứng từ, bạn phải lập cho nó m ột ch ứng
  từ nội bộ gọi là (Phiếu kế toán).
  Ví dụ: Tính tiền lương của cán bộ CNV vào chi phí
  Nợ TK 6421: 10.000.000
  Có TK 334: 10.000.000
  Hoàn thiện chứng từ là vấn đề quan trọng nhất đối với người làm kế toán, chúc bạn có đ ược
  một phương pháp quản lý tốt.
  Khi bạn sử dụng phần mềm kế toán, số lượng công việc giảm đi ít nhất 70% so v ới b ạn làm
  thủ công, chính vì thế bạn phân công công việc và phân quyền sử dụng cho nhân viên phù hợp
  tránh lãng phí nhân lực và đạt được hiệu quả công việc cao nhất.
  2.4 Các hàm thông minh để lập báo cáo:
  Các hàm thông minh dưới đây không phải là hàm Excel mà là các hàm do ACMAN t ạo ra. Nh ờ
  bởi các hàm này mà chúng ta lập ra được bộ Báo Cáo Tài Chính và báo cáo người dùng tự
  thiết lập. Chúng ta cần phải hiểu hệ thống các hàm này để giúp cho chúng ta s ửa đ ược báo
  cáo khi cần thiết, hoặc thiết lập báo cáo mới đáp ứng nhu cầu quả n lý tài chính của doanh
  nghiệp, hoặc chế độ thay đổi người dùng tự thay đổi báo cáo tài chính cho phù hợp.
  2Cân đối kế toán
  3Kết quả hoạt động kinh doanh
  4Lưu chuyển tiền tệ
  5Thuyết minh báo cáo tài chính
  6Báo cáo người dùng tự thiết lập
  Các báo cáo này đều có nút lệnh Sửa BC, Bấm vào nút này để ta sửa báo cáo. Khi sửa báo cáo
  bạn phải tìm hiểu kết cấu của 1 báo cáo:
  Phần trình bày chung: Toàn bộ bảng báo cáo đã được
  thiết kế, trình bày đầy đủ như một
  báo cáo thông thường.
  Phần đặt các hàm: Là một vùng bảng báo cáo đặt hàm
  để tính toán (Hàm đó đặt từ cột,
  hàng đến cột, hàng trong Excel)
  Đặt kỳ báo cáo: Đặt kỳ báo cáo vào hàng, cột nào
  (trong bảng Excel).
  Chú ý: Trong các báo cáo này bao giờ cũng phải xác định vùng số liệu tính toán, đó là vùng đặt
  các hàm (từ ô nào đến ô nào) và Kỳ báo cáo in ở ô nào.
 18. Danh sách các hàm
  Chức năng và cách sử dụng
  Tên
  Stt
  hàm
  Chức năng: Hàm tính tổng các phát sinh n ợ của 1 tài khoản bất kỳ. Ví d ụ:
  FSNO FSNO(111) -> Tính tổng phát sinh nợ của TK 111
  1

  Chức năng: Hàm tính tổng các phát sinh có c ủa 1 tài khoản bất kỳ. Ví d ụ:
  FSCO(111) -> Tính tổng phát sinh có của TK 111
  2 FSCO

  Chức năng: Hàm tính tổng các phát sinh c ủa TK n ợ đ ối ứng v ới TK có nào đó.
  Ví dụ: FSNC(111;141) -> Tính tổng phát sinh nợ của TK 111 đối ứng với có TK
  3 FSNC
  141

  Chức năng: Hàm xác định số dư đầu kỳ của 1 TK bất kỳ. Ví dụ : DUDK(141) ->
  Hàm cho lại số dư đầu kỳ của TK 141. Chú ý : Nếu số dư của TK là dư nợ thì
  4 DUDK
  Giá trị thể hiện là số >=0, ngược lại giá trị dư là có thì thể hiện số < 0 Chức năng: Hàm xác định số dư cuối kỳ của 1 TK bất kỳ. Ví dụ: DUCK(141) ->
  Hàm cho lại số dư cuối kỳ của TK 141. Chú ý: Nếu số dư của TK là dư nợ thì
  5 DUCK
  Giá trị thể hiện là số >=0, ngược lại giá trị dư là có thì thể hiện số < 0 Chức năng: Hàm xác định số dư đầu kỳ bên n ợ c ủa 1 TK lưỡng tính (nh ư 131, 331, 337,...).Ví dụ : DKNO(131) -> Hàm cho lại số dư đầu kỳ bên nợ của TK
  6 DKNO
  131

  Xem thêm: Download Tải Phần Mềm Access 2003 Full + Hướng Dẫn Cài Đặt Chi Tiết

  Chức năng: Hàm xác định số dư đầu kỳ bên có của 1 TK l ưỡng tính (nh ư 131,
  331, 337,…).Ví dụ : DKCO(131) -> Hàm cho lại số dư đầu kỳ bên có c ủa TK
  7 DKCO
  131
  Chức năng: Hàm tính tổng các phát sinh của TK nợ đối ứng với TK có nào đó
  của kỳ trước kỳ báo cáo hiện tại. Ví dụ : KTNC(111;141) -> Tính tổng phát sinh
  8 KTNC
  nợ của TK 111 đối ứng với có TK 141 của kỳ báo cáo trước đó
  Chức năng: Hàm tính tổng các phát sinh của TK nợ đối ứng với TK có lu ỹ k ế từ
  đầu năm đến thời điểm làm BC. Ví dụ: LKNC(111;141) -> Tính t ổng phát sinh
  9 LKNC
  nợ của TK 111 đối ứng với có TK 141 tính từ đầu năm đến thời điểm làm BC.
  Chức năng: Hàm tính tổng các phát sinh nợ của 1 tài khoản bất kỳ c ủa kỳ báo
  cáo trước đó. Ví dụ: KTNO(111) -> Tính tổng phát sinh n ợ c ủa TK 111 c ủa kỳ
  10 KTNO
  báo cáo trước đó

  Chức năng : Hàm tính tổng những phát sinh có của 1 thông tin thông tin tài khoản bất kể của kỳ báo

 19. cáo trước đó. Ví dụ: KTCO(111) -> Tính tổng phát sinh có của TK 111 của kỳ
  báo cáo trước đó
  11 KTCO
  Chức năng: Hàm tính tổng các phát sinh của TK nợ đối ứng với TK có nào đó
  của kỳ báo cáo trước đó. Ví dụ: KTNC(111;141) -> Tính tổng phát sinh n ợ c ủa
  12 KTNC
  TK 111 đối ứng với có TK 141 của kỳ báo cáo trước
  Chức năng: Hàm xác định số dư cuối kỳ bên nợ của 1 TK lưỡng tính (như 131,
  331, 337,…).Ví dụ: CKNO(131) -> Hàm cho lại số dư cuối kỳ bên n ợ c ủa TK
  13 CKNO
  131
  Chức năng: Hàm xác định số dư cuối kỳ bên có của 1 TK l ưỡng tính (nh ư 131,
  14 CKCO 331,..).Ví dụ: CKCO(131)-> Số dư cuối kỳ bên có của TK 131

  PHẦN III: THỰC HÀNH THÔNG QUA BÀI TẬP MẪU
  3.1 Bài tập 1
  3.1.1 PhÇn ®Ò bµi
  Doanh nghiệp COSEVCO là một công ty sản xuất, sản phẩm chính là dép nh ựa và chai đ ựng

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *