Top 40 miễn thuế thu nhập doanh nghiệp sản xuất phần mềm hay nhất 2022

Duới đây là những thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề miễn thuế thu nhập doanh nghiệp sản xuất phần mềm hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp :
Ưu đãi Thuế, miễn Thuế cho doanh nghiệp sản xuất phần mềm

1. Ưu đãi Thuế, miễn Thuế cho doanh nghiệp sản xuất phần mềm

 • Tác giả: blog.1ketoan.com

 • Ngày đăng: 30/8/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 20462 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Những doanh nghiệp sản xuất phần mềm thực hiện nghĩa vụ thuế của mình như thế nào đối với cơ quan nhà nước? Được nhận những khoản ưu đãi thuế nào?

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Thu nhập doanh nghiệp ( TNDN) Đối với các dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình về …… Xem ngay

ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT SẢN ...

2. ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT SẢN …

 • Tác giả: qpt.com.vn

 • Ngày đăng: 1/5/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 23618 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Thông tư 13/2020/TT-BTTT bổ sung và quy định chi tiết hơn về các công đoạn trong quy trình sản xuất phần mềm cũng như cách thức để xác định một doanh nghiệp có thỏa mãn điều kiện để được xem là đang hoạt động sản xuất phần mềm hay không, nhằm làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét việc áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế. 

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung cho Thông tư này, quy định doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần mềm …… Xem ngay

3. Điều kiện ưu đãi thuế đối với dự án sản xuất phần mềm

 • Tác giả: baochinhphu.vn

 • Ngày đăng: 16/3/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 76806 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Điều kiện ưu đãi thuế đối với dự án sản xuất phần mềm. Đang cập nhật…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Bà Phạm Trang Nhung (Hà Nội) hỏi, trường hợp này doanh thu từ hạng mục thuê ngoài đó có được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với …… Xem ngay

Ưu đãi thuế sản xuất phần mềm - AZLAW

4. Ưu đãi thuế sản xuất phần mềm – AZLAW

 • Tác giả: azlaw.vn

 • Ngày đăng: 20/1/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 15694 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: (AZLAW) – Sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế như thế nào? Các ưu đãi với doanh nghiệp sản xuất phần mềm theo quy định?

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Ưu đãi thuế TNDN sản xuất phần mềm Ưu đãi thuế TNDN sản xuất phần mềm. Theo quy định tại thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi bởi thông tư 96/2015/TT-BTC) …… Xem ngay

Phần mềm chịu thuế suất bao nhiêu 0 hay không chịu thuế

5. Phần mềm chịu thuế suất bao nhiêu 0 hay không chịu thuế

 • Tác giả: ketoanthienung.org

 • Ngày đăng: 8/5/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 32378 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Phần mềm chịu thuế suất bao nhiêu? Thuế suất thuế GTGT của phần mềm. Dịch vụ phần mềm có được ưu đãi thuế, Ưu đãi thuế TNDN đối với sản xuất, kinh doanh phần mềm như nào?

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Ưu đãi thuế TNDN đối với Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phần mềm như nào? Kê toán Thiên Ưng xin giải đáp những vướng mắc trên: 1. Thuế suất thuế GTGT của …… Xem ngay

+ Ưu đãi thuế áp dụng cho công ty sản xuất phần mềm - Luật sư

6. + Ưu đãi thuế áp dụng cho công ty sản xuất phần mềm – Luật sư

 • Tác giả: luat247.vn

 • Ngày đăng: 14/5/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 42220 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Công ty sản xuất phần mềm muốn hưởng ưu đãi thuế phải đáp ứng những điều kiện gì? Luật Trí Nam chia sẻ quy định về ưu đãi thuế GTGT, TNDN cho công ty phần mềm để khách hàng tham khảo.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Từ năm 5 đến năm 13 (9 năm tiếp theo): Giảm 50% thuế TNDN với mức thuế ưu đãi là 10%, như vậy doanh nghiệp sản xuát phần mềm chỉ phải nộp 5% …… Xem ngay

Cách tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

7. Cách tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn

 • Ngày đăng: 17/3/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 7257 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Những doanh nghiệp sản xuất phầm mềm được Nhà nước khuyến khích nên hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động này. Vậy nếu doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có phát sinh doanh thu từ cả hoạt động sản xuất phần mềm đang được hưởng ưu đãi thuế và hoạt động sản

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Từ năm 1 đến năm 4: Miễn thuế TNDN, · Từ năm thứ 5 đến năm thứ 13: thuế suất thuế TNDN là 5% (do được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp với thuế suất ưu đãi 10%), …… Xem ngay

Hỏi: Điều kiện ưu đãi thuế đối với dự án sản xuất phần mềm

8. Hỏi: Điều kiện ưu đãi thuế đối với dự án sản xuất phần mềm

 • Tác giả: chinhsachonline.chinhphu.vn

 • Ngày đăng: 5/1/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 30039 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Điều kiện ưu đãi thuế đối với dự án sản xuất phần mềm

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi xin hỏi, trường hợp này doanh thu từ hạng mục thuê ngoài đó có được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với công ty sản xuất phần …… Xem ngay

9. Hỏi đáp CSTC – Bộ Tài chính

 • Tác giả: mof.gov.vn

 • Ngày đăng: 10/5/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 67729 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Hỏi đáp CSTC – Bộ Tài chính. Đang cập nhật…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Vậy, doanh thu từ hạng mục thuê ngoài đó có được ưu đãi thuế TNDN với công ty sản xuất phần mềm không? (Công ty hoạt động đang trong thời gian ưu đãi thuế …… Xem ngay

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2022

10. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2022

 • Tác giả: www.meinvoice.vn

 • Ngày đăng: 8/4/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 96751 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất. Xem ngay tại đây

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Doanh nghiệp kinh doanh sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm, giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số không được xét …… Xem ngay

Ưu đãi thuế TNDN sản xuất phần mềm - GLaw Vietnam

11. Ưu đãi thuế TNDN sản xuất phần mềm – GLaw Vietnam

 • Tác giả: glawvn.com

 • Ngày đăng: 3/5/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 14296 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Những điều kiện mà doanh nghiệp cần đáp ứng để được hưởng các chính sách ưu đãi thuế đối với ngành nghề sản xuất phần mềm từ thời điểm này.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu; · Miễn thuế bốn năm; · Giảm 50% số thuế …… Xem ngay

Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp phần mềm - Công ty TNHH ...

12. Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp phần mềm – Công ty TNHH …

 • Tác giả: famaconsulting.vn

 • Ngày đăng: 8/4/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 34429 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Tóm tắt các ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp sản xuất phần mềm

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính …… Xem ngay

Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2021

13. Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2021

 • Tác giả: einvoice.vn

 • Ngày đăng: 20/4/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 47032 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là vấn đề luôn được các kế toán quan tâm hàng đầu, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các doanh nghiệp. Đặc biệt, từ năm 2021, vấn đề này đã có rất nhiều thay đổi.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là vấn đề luôn được các kế toán … thuế của doanh nghiệp bao gồm: Thu nhập từ các hoạt động sản xuất, …… Xem ngay

Các hình thức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp - Einvoice.vn

14. Các hình thức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp – Einvoice.vn

 • Tác giả: einvoice.vn

 • Ngày đăng: 6/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 1188 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Hiện nay, các chính sách về ưu đãi thuế đang là vấn đề được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Chế độ này thường được áp dụng cho các lĩnh vực quan trọng, các ngành mũi nhọn, có khả năng tạo ra sản phẩm cạnh tranh cho quốc gia.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Do đó, Nhà nước thường sử dụng một số chính sách ưu đãi nhằm tác động đến hoạt động đầu tư về vốn, tổ chức sản xuất và tình hình kinh doanh của …… Xem ngay

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021 ...

15. Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021 …

 • Tác giả: laodong.vn

 • Ngày đăng: 15/3/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 65624 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 đồng ý giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Không áp dụng việc miễn thuế đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung …… Xem ngay

Những đối tượng nào được miễn, giảm thuế do ảnh hưởng ...

16. Những đối tượng nào được miễn, giảm thuế do ảnh hưởng …

 • Tác giả: www.qdnd.vn

 • Ngày đăng: 3/1/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 49648 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: i với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được miễn thuế thu nhập cá … là phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh …… Xem ngay

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

17. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

 • Tác giả: ketoanthienung.net

 • Ngày đăng: 10/7/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 63624 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất: Các chính sách ưu đãi thuế TNDN, điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN, các loại hình doanh nghiệp được ưu đãi thuế.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: => Phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế xác định bằng (=) tổng thu nhập tính thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu hoặc chi phí …… Xem ngay

Cách tính thuế đối với DN sản xuất phần mềm

18. Cách tính thuế đối với DN sản xuất phần mềm

 • Tác giả: caf-global.com

 • Ngày đăng: 2/4/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 53159 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Cách tính thuế đối với công ty sản xuất phần mềm Thuế suất thuế GTGT của công ty sản xuất phần mềm? Dịch vụ phần mềm có được ưu đãi thuế? Ưu đãi thuế TNDN đối với Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phần mềm như nào? Bài viết này Dịch vụ kế toán CAF …

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Ưu đãi thuế TNDN đối với Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phần mềm như nào? Bài viết này Dịch vụ kế toán CAF sẽ chia sẻ về chủ đề này. Thuế suất thuế GTGT đối …… Xem ngay

Công văn 35837/CT-TTHT Chính sách ưu đãi thuế thu nhập ...

19. Công văn 35837/CT-TTHT Chính sách ưu đãi thuế thu nhập …

 • Tác giả: vbpl.ts24.com.vn

 • Ngày đăng: 22/2/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 40762 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI  ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— Số: 35837/CT-TTHT V/v ưu đãi thuế TNDN Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019   Kính gửi: Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng đúng quy trình là hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật, …… Xem ngay

20. I. Về thuế thu nhập doanh nghiệp – Đà Nẵng – Vbpl.vn

 • Tác giả: vbpl.vn

 • Ngày đăng: 11/6/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 46726 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về I. Về thuế thu nhập doanh nghiệp – Đà Nẵng – Vbpl.vn. Đang cập nhật…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Doanh nghiệp phần mềm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phần thu nhập từ hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm trong thời gian 4 năm đầu kể từ …… Xem ngay

Doanh nghiệp dịch vụ phần mềm: ưu đãi thuế & điều kiện áp ...

21. Doanh nghiệp dịch vụ phần mềm: ưu đãi thuế & điều kiện áp …

 • Tác giả: vivabcs.com.vn

 • Ngày đăng: 20/1/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 10182 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Các doanh nghiệp phần mềm sản xuất sản phẩm và dịch vụ thuộc đối tượng không phải chịu thuế GTGT theo Thông tư 96/2015/TT-BTC được sửa đổi…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: ƯU ĐÃI THUẾ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới. Miễn thuế …… Xem ngay

22. Free File (Khai Miễn Phí): Khai Thuế Liên Bang Miễn Phí

 • Tác giả: www.irs.gov

 • Ngày đăng: 6/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 99339 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Free File (Khai Miễn Phí): Khai Thuế Liên Bang Miễn Phí. Đang cập nhật…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Dịch vụ Khai Miễn Phí của IRS cho phép quý vị chuẩn bị và khai thuế thu nhập … phần mềm chuẩn bị và khai thuế, những người cung cấp miễn phí các sản phẩm …… Xem ngay

Các khoản thu nhập được Miễn thuế thu ... - Ketoanthienung.vn

23. Các khoản thu nhập được Miễn thuế thu … – Ketoanthienung.vn

 • Tác giả: ketoanthienung.vn

 • Ngày đăng: 16/6/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 90919 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Các khoản thu nhập được Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổ bổ sung tại Thông tư 96/2015/TT-BTC

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: 4. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có số lao động là người khuyết tật, người sau cai …… Xem ngay

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án sản xuất phần ...

24. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án sản xuất phần …

 • Tác giả: dailythuedongduong.vn

 • Ngày đăng: 3/7/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 48039 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án sản xuất phần …. Đang cập nhật…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Công ty A được UBND Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 9849xxxxxx ngày 06/09/2018 trong lĩnh vực phần mềm, bao gồm các hoạt động: biên …… Xem ngay

25. Sổ tay Thuế 2: Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Tác giả: www.crowe.com

 • Ngày đăng: 19/5/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 93792 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Sổ tay Thuế 2: Thuế thu nhập doanh nghiệp. Đang cập nhật…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ kết chuyển từ các năm trước xem chi tiết tại mục III phần 2.2 và 2.4 tương ứng. 20%: Thuế suất thuế TNDN …… Xem ngay

26. Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần …

 • Tác giả: luatsudms.com.vn

 • Ngày đăng: 23/2/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 7067 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần …. Đang cập nhật…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Công ty 100% vốn nước ngoài chuyên về lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng ? có được … Năm thứ 1 đến năm thứ 4: Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp…. Xem ngay

THỜI GIAN MIỄN GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

27. THỜI GIAN MIỄN GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 • Tác giả: uydanh.vn

 • Ngày đăng: 1/3/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 39570 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản thuế phát sinh khi có thu nhập chịu thuế; tuy nhiên thời gian và thủ tục thực hiện ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN được quy định áp dụng khi nào; số thuế miễn thuế TNDN, giảm thuế TNDN được xác định như thế nào. Sau đây, Uy danh sẽ giúp các bạn tìm hiểu về cách xác định thời gian ưu đãi miễn giảm thuế, các trường hợp miễn giảm thuế TNDN qua bài biết này nhé.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm của doanh nghiệp A phát sinh doanh thu từ năm 2014, đến năm 2016 dự án đầu tư mới của doanh nghiệp A vẫn …… Xem ngay

Công văn 73685/CT-TTHT 2019 ưu đãi thuế thu nhập đối với ...

28. Công văn 73685/CT-TTHT 2019 ưu đãi thuế thu nhập đối với …

 • Tác giả: luatvietnam.vn

 • Ngày đăng: 26/6/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 21097 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Công văn 73685/CT-TTHT 2019 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập đối với doanh nghiệp phần mềm

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Doanh nghiệp phần mềm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian bốn năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và không phải nộp thuế thu …… Xem ngay

Công ty phần mềm có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp ...

29. Công ty phần mềm có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp …

 • Tác giả: khoedep24gio.com

 • Ngày đăng: 5/2/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 90626 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Công ty hoạt động trong lĩnh vực phần mềm có được miễn thuế TNDN không? Ưu đãi thuế TNDN đối với công ty sản xuất phần mềm.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Thời gian bắt đầu áp dụng ưu đãi thuế TNDN được quy định như sau: − Thời điểm áp dụng thuế suất ưu đãi: Khoản 6 Điều 19 VBHN số 26/VBHN-BTC …… Xem ngay

Có ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp mới thành lập?

30. Có ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp mới thành lập?

 • Tác giả: luatduonggia.vn

 • Ngày đăng: 7/4/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 39247 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Có ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp mới thành lập năm 2020? Các quy định về thuế mà doanh nghiệp mới thành lập cần biết.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những loại thuế giữ vai trò … sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình về sản xuất sản phẩm phần mềm …… Xem ngay

Nghị quyết của Quốc hội: Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ...

31. Nghị quyết của Quốc hội: Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp …

 • Tác giả: tuoitre.vn

 • Ngày đăng: 10/5/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 48635 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: TTO – Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỉ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với 2019.

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Hàng hóa, dịch vụ không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến. Mặt khác, miễn tiền …… Xem ngay

Giảm thuế GTGT với dịch vụ vận tải, ăn uống từ 01/11 đến hết ...

32. Giảm thuế GTGT với dịch vụ vận tải, ăn uống từ 01/11 đến hết …

 • Tác giả: pbgdpl.moj.gov.vn

 • Ngày đăng: 1/7/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 70685 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Ngày 19/10/2021 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của Covid-10. Nghị quyết này có hiệu lực từ 19/10/2021

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với … gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh …… Xem ngay

Ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất ...

33. Ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất …

 • Tác giả: trogiupluat.vn

 • Ngày đăng: 12/4/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 36883 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Công ty tôi là công ty chuyêncung cấp các thiết bị máy tính. Với sự bùng phát của cách mạng số 4.0 nên côngty tôi dự kiến sẽ thực hiện hoạt động đầu tư vào việc tạo ra các phầm mềm đápứng nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, công ty tôi chưa rõ là m…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Với sự bùng phát của cách mạng số 4.0 nên công ty tôi dự kiến sẽ thực hiện hoạt động đầu tư vào việc tạo ra các phầm mềm đáp ứng nhu cầu của …… Xem ngay

Miễn thuế trong quý III và quý IV/2021 đối với hộ kinh doanh ...

34. Miễn thuế trong quý III và quý IV/2021 đối với hộ kinh doanh …

 • Tác giả: kontum.gov.vn

 • Ngày đăng: 20/4/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 75643 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Không áp dụng việc miễn thuế quy định tại khoản này đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm …… Xem ngay

Thông tư 123 – Thuế thu nhập doanh nghiệp - Công ty luật ...

35. Thông tư 123 – Thuế thu nhập doanh nghiệp – Công ty luật …

 • Tác giả: luatvietan.vn

 • Ngày đăng: 29/4/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 96474 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: – Lãi từ hoạt động sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế là 2 tỷ đồng (hoạt động này đang áp dụng thuế suất thuế TNDN 10%). – Lãi từ hoạt động kinh doanh máy …… Xem ngay

Doanh nghiệp mới thành lập có được ưu đãi thuế Thu nhập ...

36. Doanh nghiệp mới thành lập có được ưu đãi thuế Thu nhập …

 • Tác giả: giayphepthanhlapcongty.com

 • Ngày đăng: 19/5/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 27948 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Các doanh nghiệp được ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 được sửa đổi bổ sung tại Điều 6 Thông tư 1…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Các doanh nghiệp được ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy … thu nhập chịu thuế từ dự án sản xuất sản phẩm phần mềm thì thời gian miễn …… Xem ngay

Miễn thuế, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp chịu tác ...

37. Miễn thuế, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp chịu tác …

 • Tác giả: nld.com.vn

 • Ngày đăng: 14/4/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 21408 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: (NLĐO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng cho nhiều đối tượng là doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Theo Nghị quyết, UBTVQH giảm 30% số thuế thu nhập DN phải nộp của năm … phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh …… Xem ngay

38. ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP – Luật Sư

 • Tác giả: hotrophapluat.com

 • Ngày đăng: 6/5/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 67412 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành …… Xem ngay

39. Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh … – TinLaw

 • Tác giả: tinlaw.vn

 • Ngày đăng: 19/7/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 94122 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh … – TinLaw. Đang cập nhật…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Xem thêm: Cách làm tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN trên phần mềm HTKK … miễn thuế là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh …… Xem ngay

40. Chính sách ưu đãi đầu tư – Ban quản lý các khu chế xuất và …

 • Tác giả: www.hepza.hochiminhcity.gov.vn

 • Ngày đăng: 14/6/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 86565 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Chính sách ưu đãi đầu tư – Ban quản lý các khu chế xuất và …. Đang cập nhật…

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với các … Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm …… Xem ngay

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.