Ưu đãi Thuế, miễn Thuế cho doanh nghiệp sản xuất phần mềm – Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

17 Tháng Bảy, 2019

5
/
5
(
2
bầu chọn
)

Hiện nay, nhà nước đang chủ trương triển khai Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong số đó, phần mềm và giải pháp là một trong những yếu tố được chú trọng số 1. Cùng với đó, việc ủng hộ vương quốc khởi nghiệp cũng là yếu tố quan trọng. Vì vậy, chính sách khuyễn mãi thêm thuế, miễn thuế cho doanh nghiệp tương quan đến phần mềm cũng được quan tâm rất là. Hãy cùng 1 ketoan làm rõ những khuyến mại đặc biệt quan trọng này .
Ưu đãi Thuế, miễn Thuế cho doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Theo điều 4 khoản 21 Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC pháp luật về những đối tượng người dùng không chịu thuế GTGT có lao lý
“ Phần mềm máy tính gồm có loại sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo lao lý của pháp lý ”
Như vậy sản xuất phần mềm máy tính và dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng người dùng không chịu thuế GTGT .
Tất cả những doanh nghiệp làm dịch vụ phần mềm đều viết hóa đơn GTGT 0 % và sẽ không bị thu thuế GTGT cho mẫu sản phẩm của mình .

Thuế Thu nhập doanh nghiệp ( TNDN)

 Quy định về thuế suất và mức ưu đãi Thuế TNDN đối với doanh nghiệp phần mềm được quy định tại điều 19 và điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 như sau:

 “Điều 19. Thuế suất ưu đãi

 1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

“b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng – kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học.”

 Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

 1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

“ a ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới lao lý tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này. ”

 Kết luận về Thuế suất thuế TNDN đối với doanh nghiệp phần mềm:

Đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm:

Đối với các dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình về sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định của pháp luật, được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

 Cụ thể:

– Nếu là doanh nghiệp sản xuất phần mềm:

Kể từ khi thành lập được áp dụng thuế suất thuế TNDN từ hoạt động sản xuất phần mềm như sau:

+ Từ năm 1 đến năm 4: Doanh nghiệp được miễn thuế TNDN từ hoạt động sản xuất phần mềm.

+ Từ năm 5 đến năm 13 (9 năm tiếp theo): Giảm 50% thuế TNDN với mức thuế ưu đãi là 10%, như vậy doanh nghiệp sản xuát phần mềm chỉ phải nộp 5%  thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất phần mềm.

+ Từ năm 14 đến năm 15 (thuế suất 10% trong 15 năm): Áp dụng mức thuế suất 10% đối với khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh phần mềm. 

– Từ năm 16 trờ đi: Nộp thuế TNDN như DN bình thường (Từ năm 2016 trờ đi là 20%)

 – Nếu là doanh nghiệp mua/bán phần mềm thì không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN như trên.

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp sản xuất phần mềm thuộc loại nào?

Rõ ràng, với việc Thuế TNDN phụ thuộc vào rất lớn vào việc Doanh nghiệp có được xác lập là Doanh nghiệp sản xuất phần mềm hay không ?
Vậy việc này được nhìn nhận như thế nào ?
Bộ tin tức và Truyền thông đã phát hành Thông tư số 16/2014 / TT-BTTTT ngày 18 tháng 11 năm năm trước lao lý về hoạt động giải trí sản xuất phần mềm .
Thông tư này vận dụng so với những cơ quan quản trị, những tổ chức triển khai, doanh nghiệp, cá thể có hoạt động giải trí tương quan đến hoạt động giải trí sản xuất loại sản phẩm phần mềm và có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 02 tháng 01 năm năm ngoái .
Phần mềm ( hay loại sản phẩm phần mềm ) là một tập hợp gồm những câu lệnh hoặc thông tư được viết bằng một hoặc nhiều ngôn từ lập trình, theo một trật tự xác lập, và những tài liệu hay tài liệu tương quan nhằm mục đích triển khai một số ít trách nhiệm hay tính năng hoặc xử lý một yếu tố đơn cử nào đó .
Tổ chức, doanh nghiệp muốn thực thi sản xuất phần mềm phải có giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, giấy ghi nhận góp vốn đầu tư, hoặc văn bản pháp luật về công dụng trách nhiệm do người có thẩm quyền cấp .
Quy trình sản xuất phần mềm phải trải qua 7 bước sau :

 1. Xác định yêu cầu.
 2. Phân tích và thiết kế.
 3. Lập trình, viết mã lệnh.
 4. Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm.
 5. Hoàn thiện, đóng gói phần mềm.
 6. Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành phần mềm.
 7. Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm.

Hoạt động sản xuất loại sản phẩm phần mềm cung ứng đúng quá trình nêu trên là hoạt động giải trí của tổ chức triển khai, doanh nghiệp, cá thể tham gia triển khai một hoặc nhiều quy trình trong quá trình sản xuất mẫu sản phẩm phần mềm nhằm mục đích tạo mới hoặc tăng cấp, chỉnh sửa, triển khai xong loại sản phẩm phần mềm .
Tổ chức, doanh nghiệp, cá thể tham gia hoạt động giải trí sản xuất mẫu sản phẩm phần mềm phải :

 • Tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ khai báo liên quan cũng như việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm của mình.
 • Định kỳ trước ngày 15 tháng 3 hàng năm gửi báo cáo tình hình hoạt động sản xuất phần mềm về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) theo quy định hiện hành.
 • iii) Đảm bảo các hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và các sản phẩm phần mềm của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật liên quan khác.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và chủ trương tăng trưởng trong từng thời kỳ, Bộ tin tức và Truyền thông sẽ xem xét, kiểm soát và điều chỉnh tiến trình, nguyên tắc xác lập hoạt động giải trí sản xuất mẫu sản phẩm phần mềm phân phối quy trình tiến độ cho tương thích .
>> Xem thêm về tin tức cho doanh nghiệp tại đây
Để hưởng tặng thêm thuế TNDN thì doanh nghiệp CẦN CÓ GIẤY PHÉP CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHẦN MỀM. Căn cứ theo khoản b, mục 1, điều 19 thông tư 78/2014 / TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN

“Điều 19. Thuế suất ưu đãi

1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) 

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng – kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học.”

– Để được xác định là đối tượng không chịu thuế GTGT thì anh cần chứng minh phần mềm bên mình sản xuất theo đúng quy trình, thông tư số 16 /2014/TT-BTTTT

KẾT LUẬN

Như vậy, việc miễn Thuế, khuyến mại thuế cho doanh nghiệp sản xuất phần mềm là có điều kiện kèm theo. Để doanh nghiệp hoàn toàn có thể nhận được khuyến mại, cần hoàn thành xong những hồ sơ của Bộ tin tức và tiếp thị quảng cáo cũng như Bộ kinh tế tài chính. Sau khi được cơ quan nhà nước phê duyệt, doanh nghiệp khởi đầu được hưởng tặng thêm .

Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn chuyên sâu về Thuế? Chưa có Kế toán phụ trách chuyên môn Thuế? Mong muốn làm rõ, hiểu rõ hơn về lĩnh vực này? Hãy truy cập 1ketoan.com và tìm hiểu. Hoặc anh chị liên hệ Hotline: 0899 516 365 .

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.