Top 10 sách mềm phiên bản giáo viên

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỘ SÁCH GIÁO KHOA
CÙNG HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỘ SÁCH GIÁO KHOA
CÙNG HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
.

Top 1: Phiên bản dùng thử | Sách Mềm

Tác giả: sachmem.vn – Nhận 79 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Phiên bản dùng thử dành cho giáo viên. Lớp. {{grade.name}}. {{group_name[typee]}} Bộ sách Smiles Bộ sách Spark Bộ sách Smart Time. …

Top 2: Phiên bản dùng thử | Sách Mềm

Tác giả: sachmem.vn – Nhận 66 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Phiên bản dùng thử dành cho học sinh · Tiếng Anh theo CT GDPT mới · Tiếng Anh thí điểm hệ 10 năm · Bộ sách Smiles · Sách tham khảo khác. …

Top 3: Phiên bản dùng thử dành cho giáo viên – Sách Mềm

Tác giả: trainghiem.sachmem.vn – Nhận 108 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tiếng Anh theo CT GDPT mới · Tiếng Anh thí điểm hệ 10 năm · Bộ sách Smiles · Sách … …

Top 4: Giáo Viên – EngBook – Sách Mềm

Tác giả: tienganh.sachmem.vn – Nhận 72 lượt đánh giá

Tóm tắt: GIỚI THIỆUĐảm bảo lộ trình học tập xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12, đáp ứng điều kiện giảng dạy đại trà bộ môn Tiếng Anh trong nhà trường phổ thông Việt Nam. Hệ thống tài nguyên hỗ trợ giảng dạy, học liệu điện tử đầy đủ, phong phú và được cập nhật thường xuyên, bao gồm:- Sách học sinh, Sách giáo viên, Sách bài tập;- Sách Mềm – Hệ thống phần mềm hỗ trợ giảng dạy, học tập;- Thiết bị dạy học: Bộ thẻ từ, Bộ quân rối, Tranh tình huống;- Phân phối chương trình, Giáo án giờ lên lớp, Bài giảng powerpoi

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội. Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0102222393. Ngày cấp: 26/04/2021. …

Top 5: Sách Mềm

Tác giả: gioithieu.sachmem.vn – Nhận 40 lượt đánh giá

Tóm tắt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đăng nhập. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiếng Anh 1 . . . . . . . . . . Giáo viên . . . .

Khớp với kết quả tìm kiếm: Học liệu điện tử minh họa bộ SGK Cùng học để Phát triển Năng lực · Tiếng Anh 1 · Giáo viên · Học sinh (và giáo viên, phụ huynh) · Tiếng Việt 1 (Tập 1, Tập 2) · Giáo … …

Top 6: Đăng Nhập | Sách Mềm

Tác giả: sachmem.vn – Nhận 54 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Dùng thử Sách Mềm giáo viên … Mã sử dụng dành cho giáo viên … Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. …

Top 7: Trang chủ – giới thiệu sách mềm

Tác giả: gioithieu.sachmem.vn – Nhận 81 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ. Ngân hàng câu hỏi và công cụ tạo đề kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ hỗ trợ giáo viên. TƯ LIỆU MỞ RỘNG. …

Top 8: Tiếng Anh 8 Tập 1 | Sách Mềm

Tác giả: sachmem.vn – Nhận 78 lượt đánh giá

Tóm tắt: KÍCH HOẠT SỬ DỤNG SÁCH MỀMBạn cần nhập mã số Sách Mềm để kích hoạt sử dụng toàn bộ nội dung.Để có mã số sử dụng, bạn mua sách của NXBGDVN có dán kèm thẻ Sách Mềm ở bìa cuối (bìa 4). Cào lấy mã số và làm theo hướng dẫn tại đây để kích hoạt sử dụng.Địa chỉ mua sáchBạn đọc có thể mua sách tại các Công ty Sách – Thiết bị trường học ở các địa phương hoặc các cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:Tại TP. Hà Nội:45 Phố Vọng – Hai Bà Trưng – Hà Nội; ĐT: (024) 3766 8142; FAX: (024) 3766 814318

Khớp với kết quả tìm kiếm: Unit. 2. LIFE IN THE COUNTRYSIDE · Unit. 3. PEOPLES OF VIET NAM. …

Top 9: Sách Mềm phiên bản giáo viên – Học Tốt

Tác giả: ihoctot.com – Nhận 102 lượt đánh giá

Tóm tắt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đăng nhập. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiếng Anh 1 . . . . . . . . . . Giáo viên .

Khớp với kết quả tìm kiếm: Giới thiệu; Thuyết minh; Sách giáo viên (PDF); Sách giáo viên tương tác; Phân phối chương trình; Bài giảng điện tử (Powerpoint); Giáo án giờ lên lớp (demo) … …

Top 10: Phiên bản dùng thử | Sách Mềm | Sách giáo khoa, Học tập, Giáo viên

Tác giả: pinterest.com – Nhận 136 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: 14-03-2019 – Sách Mềm – phần mềm bổ trợ sách giáo khoa – Hỗ trợ giáo viên giảng bài theo sách tương tác sinh động. – Hỗ trợ học sinh ôn luyện, … …

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *