Quy trình phát triển một dự án phần mềm có bao nhiêu giai đoạn? – iSeo1

Vậy có ai đã từng vướng mắc : Một phần mềm máy tính ( PMMT ) được tăng trưởng qua những tiến trình nào ? Bài viết sau sẽ một phần giải đáp những vướng mắc đó .

Giai đoạn 1: Khảo sát dự án

Hàng triệu người trên quốc tế mỗi ngày đều sử dụng những tính năng trong những phần mềm khách nhau ( Mạng xã hội, Trang tin tức, Phần mềm nhân sự, Phần mềm kết toán, ERP, … ). Vậy có ai đã từng vướng mắc : Một phần mềm máy tính ( PMMT ) được tăng trưởng qua những tiến trình nào ? Bài viết sau sẽ một phần giải đáp những vướng mắc đó .Khảo sát tình hình là quy trình quy trình tiến độ tiên phong trong quy trình tăng trưởng một mạng lưới mạng lưới hệ thống thông tin. Nhiệm vụ chính trong tiến trình này là khám phá và tò mò, tích góp thông tin thiết yếu để chuẩn bị sẵn sàng sẵn sàng chuẩn bị cho việc giải quyết và xử lý những nhu yếu được đặt ra của dự án BĐS Nhà Đất. Giai đoạn khảo sát được chia làm hai bước :
Bước 1 :

Bạn đang đọc: Quy trình phát triển một dự án phần mềm có bao nhiêu giai đoạn?

 • Khảo sát sơ bộ : khám phá những yếu tố cơ bản ( tổ chức triển khai, văn hóa truyền thống, đặc trưng, con người, … ) tạo tiền đề để tăng trưởng PMMT tương thích với dự án Bất Động Sản và doanh nghiệp .
 • Khảo sát cụ thể : tích lũy thông tin cụ thể của mạng lưới hệ thống ( tính năng giải quyết và xử lý, thông tin được phép nhập và xuất khỏi mạng lưới hệ thống, ràng buộc, giao diện cơ bản, nhiệm vụ ) ship hàng cho việc nghiên cứu và phân tích và phong cách thiết kế .

Bước 2 : Đặt ra những yếu tố trọng tâm cần phải giải quyết và xử lý, như :

 • tin tức đưa vào mạng lưới hệ thống phải như thế nào ?
 • Dữ liệu hiển thị và xuất ra khác nhau ở những điểm nào ?
 • Ràng buộc giữa những đối tượng người dùng trong mạng lưới hệ thống cần xây được dựng ra làm sao ?
 • Chức năng và quy trình giải quyết và xử lý của mạng lưới hệ thống phải bảo vệ những nhu yếu nào ?
 • Cần sử dụng những giải pháp nào ? Tính khả thi của từng giải pháp ra làm sao ?

Từ những thông tin tích góp được và yếu tố đã đặt ra trong quy trình khảo sát, nhà quản trị và những nhân viên sẽ tinh lọc những yếu tố thiết yếu để cấu thành mạng lưới mạng lưới hệ thống thông tin riêng cho doanh nghiệp .

Giai đoạn 2: Phân tích hệ thống

Mục tiêu của quy trình quy trình tiến độ là xác lập những thông tin và tính năng xử lý và giải quyết và xử lý của mạng lưới mạng lưới hệ thống, đơn cử như sau :

 • Xác định nhu yếu của PMMT gồm : những công dụng chính – phụ ; nhiệm vụ cần phải giải quyết và xử lý bảo vệ tính đúng chuẩn, tuân thủ đúng những văn bản luật và lao lý hiện hành ; bảo vệ vận tốc giải quyết và xử lý và năng lực tăng cấp trong tương lai .
 • Phân tích và đặc tả quy mô phân cấp công dụng tổng thể và toàn diện trải qua sơ đồ BFD ( Business Flow Diagram ), từ quy mô BFD sẽ liên tục được thiết kế xây dựng thành quy mô luồng tài liệu DFD ( Data Flow Diagram ) trải qua quy trình phân rã công dụng theo những mức 0, 1, 2 ở từng ô giải quyết và xử lý .
 • Phân tích bảng tài liệu. Cần đưa vào mạng lưới hệ thống những bảng tài liệu ( data table ) gồm những trường tài liệu ( data field ) nào ? Xác định khóa chính ( primary key ), khóa ngoại ( foreign key ) cũng như mối quan hệ giữa những bảng tài liệu ( relationship ) và ràng buộc ( constraint ) tài liệu thiết yếu .

Ở quy trình quy trình tiến độ này, những nhân viên sẽ đặc tả sơ bộ những bảng tài liệu trên giấy để có cái nhìn khách quan. Qua đó, xác lập những giải pháp tốt nhất cho mạng lưới mạng lưới hệ thống bảo vệ đúng những nhu yếu đã khảo sát trước khi triển khai trên những phần mềm chuyên được dùng .

Giai đoạn 3: Thiết kế

Thông qua thông tin được tích góp từ quy trình khảo sát và điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu và phân tích, những nhân viên sẽ chuyển hóa vào phần mềm, công cụ chuyên được dùng để đặc tả phong thái phong cách thiết kế mạng lưới mạng lưới hệ thống chi tiết cụ thể đơn cử. Giai đoạn này được chia làm hai bước sau :

software-development-1

Bước 1 : Thiết kế toàn diện và tổng thể

Trên cơ sở các bảng dữ liệu đã phân tích và đặc tả trên giấy sẽ được thiết kế dưới dạng mô hình mức ý niệm bằng phần mềm chuyên dụng như Sybase PowerDesigner, CA ERwin Data Modeler. Bằng mô hình mức ý niệm sẽ cho các chuyên gia có cái nhìn tổng quát nhất về mối quan hệ giữa các đối tượng trước khi chuyển đổi thành mô hình mức vật lý.

Bước 2 : Thiết kế chi tiết cụ thể đơn cử

 • Thiết kế cơ sở tài liệu ( Database ) : Với quy mô mức vật lý hoàn hảo ở tiến trình phong cách thiết kế đại thể sẽ được kết sinh mã thành file sql .
 • Thiết kế truy vấn, thủ tục, hàm : tích lũy, giải quyết và xử lý thông tin nhập và đưa ra thông tin chuẩn xác theo đúng nhiệm vụ .
  Xem thêm : Chiến lược marketing cho startup
 • Thiết kế giao diện chương trình bảo vệ tương thích với môi trường tự nhiên, văn hóa truyền thống và nhu yếu của doanh nghiệp triển khai dự án Bất Động Sản .
 • Thiết kế công dụng chương trình bảo vệ tính logic trong quy trình nhập liệu và giải quyết và xử lý cho người dùng .
 • Thiết kế báo cáo giải trình. Dựa trên những nhu yếu của mỗi doanh nghiệp và lao lý hiện hành sẽ phong cách thiết kế những mẫu báo cáo giải trình tương thích hoặc được cho phép doanh nghiệp tư tạo mẫu báo cáo giải trình ngay trên mạng lưới hệ thống .
 • Thiết kế những trấn áp bằng hình thức đưa ra những thông tin, cảnh báo nhắc nhở hoặc lỗi đơn cử tạo thuận tiện và trấn áp ngặt nghèo quy trình nhập liệu với tiềm năng tăng độ đúng chuẩn cho tài liệu .

Tóm lại, phong thái phong cách thiết kế là việc vận dụng những công cụ, giải pháp, thủ tục để tạo ra quy mô mạng lưới mạng lưới hệ thống cần sử dụng. Sản phẩm ở đầu cuối của quy trình quá trình phong thái phong cách thiết kế là đặc tả mạng lưới mạng lưới hệ thống ở dạng nó sống sót trong thực tiễn, sao cho nhà lập trình và kỹ sư phần cứng trọn vẹn hoàn toàn có thể thuận tiện chuyển thành chương trình và cấu trúc mạng lưới mạng lưới hệ thống .

Giai đoạn 4: Thực hiện

Đây là tiến trình nhằm mục đích mục tiêu thiết kế kiến thiết xây dựng mạng lưới mạng lưới hệ thống theo những phong thái phong cách thiết kế đã xác lập. Giai đoạn này gồm có những việc làm sau :

 • Lựa chọn hệ quản trị cơ sở tài liệu ( SQL Server, Oracle, MySQL, … ) và setup cơ sở tài liệu cho mạng lưới hệ thống .
 • Lựa chọn công cụ lập trình để thiết kế xây dựng những modules chương trình của mạng lưới hệ thống ( Microsoft Visual Studio, PHP Designer, … ) .
 • Lựa chọn công cụ để kiến thiết xây dựng giao diện mạng lưới hệ thống ( DevExpress, Dot Net Bar, … ) .

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật hoặc clip hướng dẫn .

Giai đoạn 5: Kiểm thử

 • Trước hết phải lựa chọn công cụ kiểm thử .
 • Kiểm chứng những modules tính năng của mạng lưới hệ thống thông tin, chuyển những phong cách thiết kế thành những chương trình ( phần mềm ) .
 • Thử nghiệm mạng lưới hệ thống thông tin .
 • Cuối cùng là khắc phục những lỗi ( nếu có ) .
 • Viết test case theo nhu yếu .

Kết quả ở đầu cuối là một mạng lưới mạng lưới hệ thống thông tin đạt nhu yếu đặt ra .

Giai đoạn 6: Triển khai và bảo trì

 • Lắp đặt phần cứng để làm cơ sở cho mạng lưới hệ thống .
 • Cài đặt phần mềm .
 • Chuyển đổi hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống cũ sang mạng lưới hệ thống mới, gồm có : quy đổi tài liệu ; sắp xếp, sắp xếp người thao tác trong mạng lưới hệ thống ; tổ chức triển khai mạng lưới hệ thống quản trị và bảo dưỡng .
 • Phát hiện những sai sót, khuyết điểm của mạng lưới hệ thống thông tin .
 • Đào tạo và hướng dẫn sử dụng .
  Xem thêm : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG
 • Cải tiến và chỉnh sửa mạng lưới hệ thống thông tin .
 • Bảo hành .
 • Nâng cấp chương trình khi có phiên bản mới .

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *