XMAN ERP – NỀN TẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐA NGÀNH

Đơn giản, tiện lợi, dễ sử dụng

 • Màn hình nhập liệu theo hướng người dùng
 • Hỗ trợ phím nóng trong lúc nhập liệu
 • Số liệu được kế thừa lẫn nhau trong suốt quá trình luân chuyển của chứng từ, giảm thiểu tối đa thời gian và sai sót trong quá trình nhập liệu

Quy trình nghiệp vụ tự nhiên

Quản lý quy trình luân chuyển chứng từ theo tiến trình nhiệm vụ thông dụng của những doanh nghiệp, tuỳ theo quy mô hoạt động giải trí của doanh nghiệp mà quá trình dài hay ngắn, chương trình hoàn toàn có thể thông số kỹ thuật nhiều loại tiến trình theo nhu yếu của từng doanh nghiệp :

 • Nhập hàng – hoá đơn – thanh toán
 • Xuất hàng – hoán đơn – thanh toán
 • Đơn hàng – nhập hàng – hoá đơn – than toán
 • Đơn hàng – xuất hàng – hoá đơn – thanh toán
 • Tổng quan về hệ thống ERP – Phần mềm Quản trị doanh nghiệp

Tự động kiểm soát các nguyên tắc nghiệp vụ 

 • Cảnh báo sai sót trong quá trình nhập liệu
 • Không cho phép nhập liệu những nghiệp vụ sai quy trình hoặc sai nghiệp vụ

Nhập liệu tối thiểu

Các tiến trình trong khâu nhập liệu đều thừa kế thông tin đã có sẵn ở khâu nhập liệu trước, bảo vệ không có thông tin nào phải nhập lại hai lần trong XMan .

Quy tắc trách nhiệm cụ thể 

XMan ghi lại tất cả các hoạt động của hệ thống kèm theo mã số của người sử dụng đã tạo ra nó cùng với ngày giờ cụ thể. Do đó, trách nhiệm được xác định rất rạch ròi cụ thể đến từng người trong XMan

Tính mô đun hóa 

XMan được thiết kế theo từng mô đun lắp ghép lại thành một mô hình hệ thống tổng thể. Mỗi module là một phân hệ có thể vận hành độc lập hoặc liên kết chung với hệ thống

Tính tham số hoá cao, thiết kế mở 

 • Các phát sinh trong XMan đều được định nghĩa theo hướng tham số hóa đáp ứng được những yêu cầu về nghiệp vụ hiện tại và thay đổi trong tương lai của doanh nghiệp
 • Thiết kế dữ liệu theo dạng mở dự phòng những thay đổi trong tương lai của doanh nghiệp trong trường hợp thêm hoặc sửa cấu trúc dữ liệu

Hỗ trợ tất cả các loại máy in

XMan hoàn toàn có thể tương hỗ tốt toàn bộ những loại máy in kim, laser, phun mực và những loại giấy A3, A4, A5, liên tục

Kết xuất báo cáo ra nhiều dạng file 

Tất cả những báo cáo giải trình trong XMan đều hoàn toàn có thể kết xuất ra nhiều dạng file như : Excel, PDF, TXT, HTML, …

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.