Tiểu luận Tìm hiểu phần mềm kế toán Fast Accounting

Ngày đăng : 27/04/2017, 07 : 24

Header Page of 149 MỤC LỤC A Giới thiệu chung Fast Accounting I Công ty Fast II Phần mềm Fast Accounting 11 B So sánh Fast Accounting Vietsun phân hệ Kế toán bán hàng công nợ phải thu Kế toán mua hàng công nợ phải trả I Giới thiệu chung VIETSUN Fast Accounting II CÁC PHÂN HỆ Fast Accounting Ưu điểm so với Vietsun III So sánh tính phân hệ phần mềm VIETSUN Fast Accounting Phân hệ mua hàng công nợ phải trả 1.1 Chứng từ sử dụng FAST .7 2.1 Nghiệp vụ ứng dụng .9 3.1 Kê khai danh mục NCC, Thuế suất 4.1 Cập nhập số dư đầu kì 11 5.1 Xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh .12 Phân hệ bán hàng công nợ phải thu 13 1.1 Chứng tứ sử dụng FAST: 13 2.1 Giống 14 3.1 Khác 14 4.1 Nghiệp vụ ứng dụng 16 5.1 Kê khai danh mục khách hàng, NV bán hàng, Thuế suất 16 6.1 Cập nhập số dư đầu kì 18 Footer Page of 149 Header Page of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting 7.1 Xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh .19 C Một số ưu điểm nhược điểm FAST ACCOUNTING .21 Ưu điểm 21 Nhược điểm 22 D Quy mô, ứng dụng Fast Accounting .22 1.1 Quy mô phát triển .22 2.1 Khách hàng nói Phần mềm kế toán Fast Accounting 11 .23 E DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .24 Phần mềm Kế toán Fast Accouting 24 Phần mềm Kế toán Vietsun 24 http://www.phanmemvietsun.com/ 24 http://fast.com.vn/ 24 http://dantri.com.vn/vi-tinh/fast-accounting-11-nhanh-hon-thong-minh-hon-701429.htm 24 Page Footer Page of 149 Header Page of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting A Giới thiệu chung Fast Accounting I Công ty Fast Tên đầy đủ công ty Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST) Lĩnh vực hoạt động công ty phát triển, tư vấn triển khai ứng dụng HTTT quản trị hoạt động điều hành doanh nghiệp tảng CNTT Các sản phẩm là: + Dành cho doanh nghiệp vừa lớn: Fast Business Online, Fast Business (ERP), Fast Financial, Fast HRM + Dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ: Fast Accounting, Fast Book, Fast Invoice + Dành cho chuyên ngành: Fast Financial for Pharmacy, Fast Financial for FDI Enterprises, Fast Accounting for Construction, Fast Accounting for Education Phương châm: Nhanh – Thông minh Thành tích + + + + giải thưởng Sao Khuê Hiệp hội Phần mềm Việt Nam VINASA giải BITCup cho Giải pháp Phần mềm Tốt người dùng bình chọn 13 huy chương vàng, bạc, khen, giải thưởng CNTT quan chức năng, hiệp hội ngành nghề triễn lãm tin học TOP đơn vị phần mềm II Phần mềm Fast Accounting 11 Fast Accounting phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ Fast Accounting phát triển liên tục hoàn thiện từ năm 1997, có 8.500 khách hàng đạt nhiều giải thưởng khác Sao Khuê, BIT CUP, Sản phẩm nhiều người sử dụng, CUP CNTT… Page Footer Page of 149 Header Page of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting Phần mềm kế toán Fast Accounting có 16 phân hệ: – Hệ thống Tổng hợp Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay Bán hàng Mua hàng Tồn kho Tài sản cố định Công cụ dụng cụ Báo cáo chi phí theo khoản mục 10 Giá thành dự án, công trình 11 Giá thành sản xuất liên tục 12 Giá thành sản xuất theo đơn hàng 13 Báo cáo thuế 14 Báo cáo quản trị theo trường tự 15 Quản lý hóa đơn 16 Thuế thu nhập cá nhân Fast Accounting 11 phát triển công nghệ Microsoft, ngôn ngữ lập trình C#.NET, sở liệu SQL Server, chạy máy đơn lẻ, mạng nội làm việc từ xa qua internet Đặc biệt Fast Accounting 11 chạy đồng thời dạng ứng dụng windows ứng dụng web thông qua trình duyệt phổ biến Internet Explorer, Page Footer Page of 149 Header Page of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting Fire Fox, Chrome… – Fast Accounting 11 cho phép chạy web-based giúp cho người sử dụng cài đặt phần mềm máy tính, cần truy cập qua địa web, gõ tên mật làm việc bình thường Điều đặc biệt thuận lợi làm việc từ xa mở rộng thêm văn phòng, chi nhánh, cửa hàng… Page Footer Page of 149 Header Page of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting B So sánh Fast Accounting Vietsun phân hệ Kế toán bán hàng công nợ phải thu Kế toán mua hàng công nợ phải trả I Giới thiệu chung VIETSUN Phần mềm kế toán VIETSUN SME.NET 2012 gồm 13 phân hệ, thiết kế dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ, với mục tiêu giúp doanh nghiệp không cần đầu tư nhiều chi phí, không cần hiểu biết nhiều tin học kế toán mà sở hữu làm chủ hệ thống phần mềm kế toán, quản lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh Với VIETSUN SME.NET 2012 doanh nghiệp kiểm soát số liệu trực tuyến đâu, thông qua Internet Đặc biệt, VIETSUN SME.NET 2012 hỗ trợ doanh nghiệp tạo mẫu, phát hành, in, quản lý sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP Phần mềm phát triển tảng công nghệ NET đại Microsoft, sử dụng mã chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, tương thích với hệ điều hành Windows Vista, Windows Fast Accounting Fast Accounting phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ Fast Accounting 11 phát triển công nghệ Microsoft, ngôn ngữ lập trình C#.NET, sở liệu SQL Server, chạy máy đơn lẻ, mạng nội làm việc từ xa qua internet Đặc biệt Fast Accounting 11 chạy đồng thời dạng ứng dụng windows ứng dụng web thông qua trình duyệt phổ biến Internet Explorer, FireFox, Chrome… Fast Accounting 11 cho phép chạy web-based giúp cho người sử dụng cài đặt phần mềm máy tính, cần truy cập qua địa web, gõ tên mật làm việc bình thường Điều đặc biệt thuận lợi làm việc từ xa mở rộng Page Footer Page of 149 Header Page of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting thêm văn phòng, chi nhánh, cửa hàng… II CÁC PHÂN HỆ Fast Accounting                 Hệ thống Kế toán tổng hợp Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay Kế toán bán hàng công nợ phải thu Kế toán mua hàng công nợ phải trả Kế toán hàng tồn kho Kế toán TSCĐ Kế toán CCLĐ Báo cáo chi phí theo khoản mục Kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất liên tục Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn hàng Báo cáo thuế Báo cáo quản trị trường người dùng tự định nghĩa Quản lý hóa đơn Thuế thu nhập cá nhân Ưu điểm so với Vietsun  Có đầu tư giao diện  Chứng từ tổ chức theo quy trình báo cáo khiến người thực trực tiếp biết qui trình, mẫu chứng từ cần điền  Tổ chức khoa học, tiết kiệm thời gian  Có thể chuyển báo cáo sang tiếng anh thực phần mềm thao tác theo tiếng anh  Phần nhập danh mục hàng tồn kho FAST phức tạp so với Vietsun Page Footer Page of 149 Header Page of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting III So sánh tính phân hệ phần mềm VIETSUN Fast Accounting Phân hệ mua hàng công nợ phải trả 1.1 Chứng từ sử dụng FAST Các loại chứng từ:  Hợp đồng, đơn hàng nội địa  Hợp đồng, đơn hàng nhập  Phiếu nhập mua  Phiếu nhập  Phiếu nhập mua – xuất thẳng  Phiếu nhập chi phí mua hàng  Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp  Hóa đơn mua hàng dịch vụ  Phiếu toán tạm ứng  Phiếu ghi nợ, ghi có tài khoản  Chứng từ bù trừ công nợ a Giống  Cho phép thực bút toán điều chỉnh, bút toán bù trừ công nợ nhà cung cấp với khách hàng  Cho phép in phiếu nhập kho, phiếu toán tạm ứng từ chương trình theo mẫu chung theo mẫu đặc thù  Phân bổ chi phí mua hàng cho hóa đơn theo số lượng giá trị  Cho phép theo dõi tình hình hàng mua trả lại, hàng mua giảm giá:  Thực trả lại, giảm giá hàng mua nhiều chứng từ mua hàng  Lấy đơn giá từ chứng từ mua hàng tương ứng nhập trực tiếp tay Page Footer Page of 149 Header Page of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting  Xuất hóa đơn hàng mua trả lại để giảm trừ công nợ với nhà cung cấp, giảm thuế đầu vào lập phiếu xuất kho trả lại hàng  Cho phép theo dõi công nợ, tình hình trả tiền nhà cung cấp  Theo dõi công nợ nhà cung cấp chi tiết theo hóa đơn, theo thời hạn điều khoản toán  Thanh toán với nhà cung cấp theo nhiều phương thức: tiền mặt, tiền gửi, thẻ tín dụng b Khác  VIETSUN:  Không cho phép theo dõi nhiều khách hàng loại hoá đơn  Các phần hành nhập liệu, thông tin định khoản thiết kế sẵn theo nghiệp vụ kế toán mua nội địa, XNK, trả lại hàng mua,  Cho phép quản lý mua hàng theo nhiều hình thức  Quản lý theo hàng mua nhập kho hay hàng mua xuất dùng  Theo dõi mua hàng nước mua hàng nhập  Lập đơn đặt hàng gửi nhà cung cấp Cho phép theo dõi tiến độ thực đơn đặt hàng: hàng hóa thực tế nhận, hàng hóa thực tế chưa nhận…  Cho phép theo dõi mua dịch vụ  Cho phép quản lý thông tin chi tiết mua hàng hóa, dịch vụ:  Theo dõi vật tư, hàng hóa theo mã quy cách như: số IMEI, số Serial Number, số khung, số máy, số SIM…  Theo dõi hàng loạt thông tin khác có liên quan Mục thu/chi, Khoản mục chi phí, Phòng ban, Hợp đồng…ngay phiếu nhập  Xem trực tiếp công nợ theo nhà cung cấp hình nhập  Cho phép theo dõi hóa đơn chưa nhận trường hợp hàng trước hóa đơn sau  Theo dõi tình hình nhận hóa đơn theo nhà cung cấp để lên bảng kê thuế  In phiếu nhập kho trực tiếp từ phần mềm  Fast Accounting  Cho phép theo dõi nhiều khách hàng loại hoá đơn  Tính hỗ trợ: Phân bổ chi phí thu mua cho hóa đơn, điều chỉnh tiền trả cho hóa đơn, đánh giá chênh lệch tỷ giá hóa đơn  Tự động tính toán thuế cập nhật thông tin liên quan đến hóa đơn thuế đầu vào; cho phép nhập nhiều hóa đơn thuế đầu vào liên quan đến phiếu nhập để lên bảng kê hóa đơn thuế GTGT đầu vào; cho phép tách theo theo vụ việc/hợp đồng cục thuế  Tự động tính thuế (trừ lùi) trường hợp giá bao gồm thuế Page Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting 2.1 Nghiệp vụ ứng dụng 3.1 Kê khai danh mục NCC, Thuế suất  Chọn lệnh Danh mục nhà cung cấp phần nhà cung cấp phân hệ Mua hàng Page Footer Page 10 of 149 Header Page 11 of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting  Nhập yêu cầu cần thiết:  Trong lệnh Danh mục điều khoản toán ta nhập điều khoản ví dụ chiết khấu, giảm giá… doanh nghiệp: Page 10 Footer Page 11 of 149 Header Page 12 of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting  Tương tự với phần nhân viên khai báo thuế suất ta nhập tương tự có thêm 4.1 Cập nhập số dư đầu kì  Trong lệnh vào số dư đầu kì khách hàng ta nhập số dư ban đầu chi tiết theo NCC vào Ta nhập lần sử dụng phần mềm, kì sau tự động kết chuyển sang Page 11 Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting  Tiếp theo, ta vào lệnh Vào số dư ban đầu hoá đơn để nhập loại hoá đơn cho khách hàng Việc giúp qản lý công nợ nhà cung cấp theo hoá đơn  Lưu ý: Với hợp đồng trả trước ta cần ghi vào phần số tiền thu nhập thêm số dư phần Vào số dư ban đầu nhận trược tiền hàng  Sau thực xong bước nhậ số dư ta chọn lệnh Kết chuyển số dư hợp đồng sang năm sau 5.1 Xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh  Mua hàng hoá: Vào phần Hợp đồng, mua hàng để kê khai Phầm mềm tự tính thuế Page 12 Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting  Xuất trả lại hàng cho người bán: ta vào Hàng bán trả lại chọn lệnh Phiếu nhập hàng bán bị trả lại  Đối với doang nghiệp kinh doanh dịch vụ ta kê khai tương tự chọn lệnh kê khai cho dịch vụ phần hành Phân hệ bán hàng công nợ phải thu 1.1 Chứng tứ sử dụng FAST: Các loại chứng từ  Hợp đồng, đơn hàng  Hoá đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho  Hoá đơn dịch vụ  Hoá đơn xuất kiêm phiếu xuất kho  Hóa đơn dịch vụ (trong khu phi thuế quan) Page 13 Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting  Phiếu nhập hàng bán bị trả lại  Phiếu nhập dịch vụ bị trả lại  Hóa đơn giảm giá  Phiếu ghi nợ, ghi có tài khoản công nợ  Chứng từ bù trừ công nợ 2.1 Giống  Cho phép xuất hàng từ nhiều kho; tự động kiểm tra hàng tồn kho thời; kiểm tra số dư thời khách hàng  Cho phép thực bút toán điều chỉnh, bút toán bù trừ khách hàng với nhà cung cấp  Cho phép lập lưu trữ đơn đặt hàng khách hàng  Cho phép khai báo thông tin chi tiết tương ứng với đơn đặt hàng: khách hàng, mặt hàng, số lượng, đơn giá…  Cho phép từ đơn đặt hàng sinh hợp đồng tương ứng  Cho phép theo dõi tiến độ thực đơn đặt hàng: đơn đặt hàng chưa thực hiện, đơn đặt hàng thực xong, đơn đặt hàng thực hiện, tiến độ thực  Cho phép quản lý thông tin chi tiết bán hàng hóa, dịch vụ  Cho phép theo dõi tình hình bán hàng chi tiết theo báo giá, đơn đặt hàng  Tự động tính toán khoản chiết khấu trường hợp bán hàng có chiết khấu  Cho phép thu tiền khách hàng theo nhiều hình thức toán: Tiền mặt, Tiền gửi tự động sinh chứng từ thu tiền tương ứng 3.1 Khác  VIETSUN  Cho phép in đơn đặt hàng theo nhiều mẫu khác  Cho phép quản lý thông tin chi tiết bán hàng hóa, dịch vụ:  Bán hàng theo hình thức nào, chọn chứng từ mua nhập hàng hóa (tính theo phương Page 14 Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting pháp đích danh), tính tham số ngang,…  Quản lý bán hàng công nghệ mã vạch theo hệ thống EAN lọa 13 số, in tem mã vạch trực tiếp từ phần mềm  In phiếu xuất kho, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ,….trực tiếp từ phần mềm  Cho phép lập in hóa đơn trường hợp bán hàng có khuyến mại( theo dõi hóa đơn vừa có hàng khuyến vừa có hàng thông thường), bán hàng với đơn vị ủy thác xuất nhập  Cho phép theo dõi tình hình hàng bán bị trả lại, giảm giá: linh hoạt chọn đơn giá vốn hàng trả lại, chọn nhiều hóa đơn bán hàng,  Người sử dụng phải tự tính số tiền thuế GTGT, kê khai thuế nhập mức thuế suất sau Nếu tính sai giá trị phải nhập lại Phần kê khai thuế GTGT đầu nhiều hạn chế  FAST ACCOUNTING  Danh mục khách hàng bao gồm danh mục nhà cung cấp, không tách riêng biệt thành Danh mục khách hàng Danh mục Nhà cung cấp Vietsun  Kiểm tra Mã số thuế nhập có tồn thực tế hay không  Khi tính thuế GTGT, người sử dụng cần chọn mức thuế suất danh mục, Fast Accounting tự động tính số tiền thuế cho hóa đơn  Hỗ trợ tính toán lãi lỗ theo lô hàng xuất báo cáo theo tuổi nợ, giúp người sử dụng lọc nhóm khách hàng khác theo tuổi nợ nên dễ quản lý, thu hồi  Cho phép theo dõi thông tin chi tiết lô hàng cụ thể (các khoản thu, chi, giao nhận,…) nên dễ lên báo cáo cho hợp đồng doanh nghiệp đặc thù giao dịch số lượng lớn hợp đồng kỳ kinh doanh  Dễ dàng xuất hợp đồng, báo cáo song ngữ Anh – Việt giao dịch quốc tế Page 15 Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting 4.1 Nghiệp vụ ứng dụng 5.1 Kê khai danh mục khách hàng, NV bán hàng, Thuế suất  Chọn lệnh Danh mục khách hàng phần khách hàng phân hệ Bán hàng Page 16 Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting  Nhập yêu cầu cần thiết:  Trong lệnh Danh mục điều khoản toán ta nhập điều khoản ví dụ chiết khấu, giảm giá… doanh nghiệp: Page 17 Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting  Tương tự với phần nhân viên khai báo thuế suất ta nhập tương tự có thêm 6.1 Cập nhập số dư đầu kì  Trong lệnh vào số dư đầu kì khách hàng ta nhập số dư ban đầu chi tiết theo khách hàng vào Ta nhập lần sử dụng phần mềm, kì sau tự động kết chuyển sang Page 18 Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting  Tiếp theo, ta vào lệnh Vào số dư ban đầu hoá đơn để nhập loại hoá đơn cho khách hàng Việc giúp qản lý công nợ khách hàng theo hoá đơn  Lưu ý: Với hợp đồng trả trước ta cần ghi vào phần số tiền thu nhập thêm số dư phần Vào số dư ban đầu nhận trược tiền hàng  Sau thực xong bước nhậ số dư ta chọn lệnh Kết chuyển số dư hợp đồng sang năm sau 7.1 Xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh  Xuất bán hàng hoá: Vào phần Hợp đồng, bán hàng để kê khai Phầm mềm tự tính thuế Page 19 Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting  Hàng bán bị trả lại: ta vào Phiếu nhập hàng bán, dịch vụ trả lại chọn lệnh Phiếu nhập hàng bán bị trả lại  Đối với doang nghiệp kinh doanh dịch vụ ta kê khai tương tự chọn lệnh kê khai cho dịch vụ phần hành  Giảm giá hàng bán: Vào phần hành Hoá đơn giảm giá Page 20 Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting C Một số ưu điểm nhược điểm FAST ACCOUNTING Ưu điểm – Fast Accounting cho phép truy cập làm việc qua internet với tốc độ nhanh, giúp cho người sử dụng làm việc lúc, nơi, văn phòng công ty, nhà, điểm làm việc xa Đối với đơn vị có nhiều chi nhánh, nhà máy, cửa hàng cài đặt sở liệu nơi, đầu tư hạ tầng cho tất điểm, giảm chi phí đáng kể cho đầu tư hạ tầng – Về tốc độ, so với số sản phẩm tương đương thị trường Fast Accounting 11 có tốc độ khởi động chương trình, lưu số liệu, lên báo cáo nhanh từ 20 đến 40% Điều đạt nhờ tối ưu hóa thuật toán, giảm tối thiểu chiếm nhớ máy tính – Fast Accounting 11 cho phép người sử dụng làm việc lúc với nhiều menu chức năng, mở nhiều cửa sổ, giúp cho người sử dụng không thời gian đóng mở chuyển đổi chức thuận tiện cho việc tra cứu số liệu Một loạt tiện ích ghi nhận từ đóng góp ý kiến khách hàng đưa vào phiên Fast Accounting 11 cho phép đánh dấu chứng từ, tìm kiếm có dấu lẫn không dấu, xuất liệu không phụ thuộc vào phiển bảng tính excel – Đặc biệt, Fast Accounting 11 cho phép chạy dạng ứng dụng windows ứng dụng web So với sản phẩm khác thị trường tính mà Fast Accounting 11 có Điều giúp cho máy làm việc từ xa qua internet cài đặt trước phần mềm mà cần gõ địa truy cập trình duyệt phổ biến Internet Explorer, Fire Fox, Chrome làm việc Chẳng hạn, người sử dụng xa công ty, sử dụng máy tính người khác truy cập vào phần mềm để tra cứu số liệu – Cuối cùng, Fast Accounting 11 có lựa chọn tương ứng với loại hình doanh nghiệp – dịch vụ, thương mại, xây lắp sản xuất với mức giá bán khác Điều giúp cho khách hàng lựa chọn cho dòng sản phẩm phù hợp với giá thấp hơn, không bị Page 21 Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting thừa nhiều chức năng, rối rắm phức tạp sử dụng Nhược điểm – – – – Việc xử lý chứng từ trùng lắp: Chứng từ ngoại tệ ưu tiên so với chứng từ Việt Nam, chứng từ tiền mặt ưu tiên so với chứng từ tiền gửi ngân hàng, giấy báo nợ ưu tiên giấy báo có (trường hợp chuyển tiền ngân hàng)… thứ tự ưu tiên không theo trình tự định, không phân biệt chứng từ thu chi ưu tiên nào, phương án đưa xử lý loại chứng từ trùng trái ngược nhau… điều gây cho người sử dụng khó lựa chọn xử lý, kế toán viên có nghiệp vụ không cao Việc định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải chia thành nhiều tiểu khoản theo yêu cầu phần mềm làm người sử dụng cảm thấy phức tạp phải ghi nhớ nhiều tiểu khoản Ví dụ: Tài khoản 131 “phải thu khách hàng” định khoản phải chia thành tiểu khoản 1311, 1312, 1313 Mặc dù Fast Accounting cho phép bảo mật mật phân quyền truy nhập chi tiết đến chức đọc, sữa, xóa, tạo chương trình cho người sử dụng chương trình viết Visual Fox nên tính bảo mật chương trình không cao, thời đại việc sử dụng mạng để chia sẻ thông tin tất yếu Mặc dù thân thiện gõ mật để vào chương trình Fast Accounting, gõ sai chương trình không đưa thông báo gõ lại cho Muốn vào lại Fast Accounting phải chạy lại chương trình gõ lại mật khẩu… Điều gây khó chịu cho người sử dụng D Quy mô, ứng dụng Fast Accounting 1.1 Quy mô phát triển – Trong 15 năm có mặt thị trường, Fast Accounting phần mềm kế toán tín nhiệm Từ năm 1997 đến Fast Accounting có 8.500 khách hàng – Kết thúc tháng đầu năm 2014, mức tăng trưởng ký kết FAST 12% so với kỳ năm ngoái Và nửa đầu 2014, FAST ký với 702 khách hàng tăng 6.6% so với kỳ năm ngoái Trong đó: Có 92 khách hàng mua giải pháp dành cho doanh nghiệp vừa lớn, tăng 7% so với kỳ gồm có: – Page 22 Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting 12 khách hàng ký mua Fast Business Online – Phần mềm ERP cho doanh nghiệp vừa lớn tảng web + 34 khách hàng ký mua Fast Business – Giải pháp ERP cho doanh nghiệp vừa lớn + 40 khách hàng ký mua Fast Financial – Phần mềm quản trị Tài Kế toán + khách hàng ký mua Fast HRM – Phần mềm quản lý Nhân – Chấm công Tính lương – Thuế TNCN Có 610 khách hàng mua đăng ký sử dụng giải pháp dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ, tăng 7% so với kỳ, gồm có: + 122 khách hàng ký mua Fast Accounting Online – Phần mềm kế toán điện toán đám mây + 363 khách hàng ký mua Fast Accounting – Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa nhỏ + 97 khách hàng ký mua Fast Book – Phần mềm kế toán đóng gói cho doanh nghiệp nhỏ thành lập + 28 khách hàng ký mua Fast Invoice – Phần mềm tự tạo in hóa đơn + Có 2195 khách hàng cũ ký bảo hành bảo trì tăng 47% so với kỳ có 33 khách hàng cũ ký nâng cấp, mở rộng sản phẩm tăng 17% so với kỳ + – 2.1 Khách hàng nói Phần mềm kế toán Fast Accounting 11  Chị Hà – Kế toán trưởng Công ty Kiến Á “Công ty sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting Sản phẩm ổn định đáp ứng nhu cầu quản lý doanh nghiệp vừa nhỏ.”  Chị Huỳnh Anh – GĐ Tài Công ty Kế toán Kim Thủy “Là công ty dịch vụ kế toán, đánh giá cao phần mềm kế toán Fast Accounting FAST Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ, chương trình ổn định đặc biệt với việc chạy online làm việc nhà mà cài đặt thêm.”  Chị Thúy – Kế toán Công ty Phát triển Khoa học Vitech “Công ty sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting, phần mềm nghiệp vụ đầy đủ, đáp ứng yêu cầu đặc biệt chương trình quản lý tốt chương trình hóa đơn tự in.” Page 23 Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 Nhóm 4: Phần mềm Fast Accouting E DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần mềm Kế toán Fast Accouting Phần mềm Kế toán Vietsun http://www.phanmemvietsun.com/ http://fast.com.vn/ http://dantri.com.vn/vi-tinh/fast-accounting-11-nhanh-hon-thongminh-hon-701429.htm Page 24 Footer Page 25 of 149 … mua Fast Accounting Online – Phần mềm kế toán điện toán đám mây + 363 khách hàng ký mua Fast Accounting – Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa nhỏ + 97 khách hàng ký mua Fast Book – Phần mềm kế. .. 17% so với kỳ + – 2.1 Khách hàng nói Phần mềm kế toán Fast Accounting 11  Chị Hà – Kế toán trưởng Công ty Kiến Á “Công ty sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting Sản phẩm ổn định đáp ứng nhu… dụng Fast Accounting .22 1.1 Quy mô phát triển .22 2.1 Khách hàng nói Phần mềm kế toán Fast Accounting 11 .23 E DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .24 Phần mềm Kế toán Fast

– Xem thêm –

Xem thêm: Tiểu luận Tìm hiểu phần mềm kế toán Fast Accounting, Tiểu luận Tìm hiểu phần mềm kế toán Fast Accounting, Tiểu luận Tìm hiểu phần mềm kế toán Fast Accounting

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *