20 Đề thi Tin học lớp 3 chọn lọc, có đáp án | Đề thi Tin học 3 học kì 1, học kì 2 có đáp án

20 Đề thi Tin học lớp 3 chọn lọc, có đáp án

Bộ Đề thi Tin học lớp 3 năm 2021 – 2022 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Để học tốt Tin học lớp 3, loạt bài Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1, Học kì 2 tinh lọc, có đáp án giúp bạn ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài thi môn Tin học lớp 3 .

Tải xuống

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Chuột máy tính thường có các thành phần nào?

A. Bánh lăn, nút trái
B. Nút trái, nút phải, bánh lăn
C. Nút phải, bánh lăn
D. Nút trái, nút phải

Câu 2: Ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính, giúp em

A. Cận thị
C. Vẹo cột sống
B. Mệt mỏi
D. Học tập có hiệu suất cao và giữ gìn sức khỏe thể chất

Quảng cáo

Câu 3: Thiết bị sau có tên là gì?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)
A. Máy tính để bàn
B. Máy tính bỏ túi
C. Máy tính xách tay
D. Máy tính bảng

Câu 4: Để khởi động một chương trình từ màn hình nền em sẽ:

A. Nháy đúp chuột phải vào hình tượng của chương trình đó trên màn hình hiển thị nền .
B. Nháy chuột trái vào hình tượng của chương trình đó trên màn hình hiển thị nền .
C. Nháy chuột phải vào hình tượng của chương trình đó trên màn hình hiển thị nền .
D. Nháy đúp chuột trái vào hình tượng của chương trình đó trên màn hình hiển thị nền .

Câu 5: Hàng phím nào sau đây không thuộc khu vực chính của bàn phím?

A. Hàng phím số
B. Hàng có những phím từ F1 đến F12
C. Hàng phím trên
D. Hàng phím cơ sở

Câu 6: Ngón trỏ tay trái gõ các phím nào ở hàng phím cơ sở ?

A. Phím A B. Phím L
C. Phím F, G D. Phím S

Câu 7: Để xoá một vùng hình vẽ, em chọn một một phần hình vẽ bằng công cụ chọn
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)
hoặc chọn tự do
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)
rồi nhấn phím nào?

A. Delete
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)
      
B. Shift
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)

C. Ctrl
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)
      
D. Alt
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)

Quảng cáo

Câu 8: Đâu là công cụ chọn một phần hình vẽ?

A.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)
      
B.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)

C.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)
      
D. Cả B và C

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Khởi động phần mềm Mario và chọn bài gõ với hàng phím cơ sở và hàng phím số. (2 điểm)

Câu 2: Em hãy khởi động phần mềm Em tập vẽ Paint. Sử dụng các công cụ trên paint đã học để vẽ và tô màu hình sau: (4 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B D A D B C A D
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

– Khởi động phần mềm Mario 0,5 điểm
– Chọn bài và gõ đúng 1,5 điểm
+ Chọn bài trên hàng phím cơ sở : ( 0.75 điểm )
1. Nháy chuột tại mục Lessons
2. Nháy chuột tại mục Home Row Only để chọn bài tập gõ những phím thuộc hàng phím cơ sở
+ Chọn bài trên hàng phím số : ( 0.75 điểm )
1. Nháy chuột tại mục Lessons
2. Nháy chuột tại mục Add Numbers để tập gõ những phím thuộc hàng phím số

Câu 2:

– Khởi động phần mềm Paint ( 0,5 điểm )
– Thực hành nhanh, đúng nhu yếu, tô màu đẹp, hài hòa và hợp lý ( 3,5 điểm )
+ Vẽ thuyền, cánh buồm ( 2,5 điểm )
+ Tô màu ( 1 điểm )
– Nếu vẽ thiếu hoặc không tô màu thiếu : trừ 0,5 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Nếu thường nhìn gần màn hình, em dễ bị?

A. Ho B. Cận thị
C. Sổ mũi D. Đau tay

Câu 2: Thiết bị sau có tên là gì?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8)
A. Thân máy tính. C. Bàn phím
B. Chuột máy tính. D. Màn hình

Câu 3: Bộ phận nào dưới đây không phải là bộ phận của máy tính?

A. Chuột B. Màn hình
C. Bàn phím D. Máy chiếu

Câu 4: Trong phần mềm Mario muốn kết thúc bài tập gõ giữa chừng em nhấn phím nào?

A. Alt B. Shift
C. ESC D. Ctrl

Câu 5: Các phím nào còn thiếu ở hàng phím trên: Q W ….T Y ….I O P.

A. E …. U C. W …. Y
B. Y …. W D. S …. H

Câu 6: Để di chuyển hình đến vị trí mới, sau khi em đã chọn hình em thực hiện thao tác chuột nào?

A. Di chuyển chuột để vận động và di chuyển hình đến vị trí mới .
B. Nháy đúp chuột để chuyển dời hình đến vị trí mới .
C. Nháy chuột để chuyển dời hình đến vị trí mới .
D. Kéo thả chuột để chuyển dời hình đến vị trí mới

Câu 7: Bạn Bắc muốn xóa bông hoa ở hình dưới, theo em bạn Bắc phải thực hiện những thao tác nào sau đây?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8)
A. Chọn hình bông hoa bằng công cụ chọn rồi nhấn phím Shift .
B. Chọn hình bông hoa bằng công cụ chọn tự do rồi nhấn phím Delete .
C. Chọn hình bông hoa bằng công cụ chọn rồi nhấn phím Enter .
D. Chọn hình bông hoa bằng công cụ chọn tự do rồi nhấn phím Ctrl .

Câu 8: Đâu là công cụ vẽ đường cong nào dưới đây:

A.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8)
      
B.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8)

C.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8)
      
D.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8)

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Khởi động phần mềm Word, gõ đoạn thơ sau: (3 điểm)


DAM SEN

Trong dam gi dep bang sen

La xanh bong trang lai chen nhi vang

Nhi vang bong trang la xanh

Gan bun ma chang hoi tanh mui bun.

Câu 2: Em hãy mở phần mềm Paint để vẽ tranh và tô màu theo mẫu sau : (3 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8)

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B C D C A D B A
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

– Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.25 điểm
– Gõ đúng và viết hoa không thiếu tên bài thơ : 0.75 điểm
– Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ : 0.5 điểm
– Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Câu 2:

– HS mở được phần mềm Paint ( 0.5 điểm ) .
– HS vẽ được hình lá cờ gồm đủ những bộ phận như hình mẫu. Hình đẹp, đường thẳng phải ngay, không đứt khúc ( 2 điểm ) .
– HS tô màu được lá cờ. Màu sắc đẹp, tươi đẹp ( 0.5 điểm ) .
– HS vẽ thiếu hoặc tô màu thiếu mỗi lỗi trừ 0.25 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin dạng nào?

A. Dạng văn bản, âm thanh
B. Dạng âm thanh, hình ảnh
C. Dạng hình ảnh, văn bản
D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 2: Có mấy thao tác sử dụng chuột?

A. 4 B. 3
C. 2 D. 5

Câu 3: Ngón trỏ tay trái gõ các phím nào ở hàng phím cơ sở ?

A. Phím A B. Phím L
C. Phím F, G D. Phím S

Câu 4: Ngón cái tay phải gõ phím nào trên bàn phím ?

A. Phím Z B. Phím Q.
C. Phím T D. Phím cách

Câu 5: Trên hàng phím cơ sở có hai phím có gai là?

A. F, J B. J, K
C. K, F D. F, L

Câu 6: Để chọn màu nền, em thực hiện thao tác nào?

A. Nháy đúp chuột vào một màu trong hộp màu .
B. Nháy nút phải chuột vào một ô màu trong hộp màu
C. Nháy nút trái chuột vào một màu trong hộp màu
D. Di chuyển chuột đến một màu trong hộp màu .

Câu 7: Để khởi động phần mềm Tidy Up, ta thực hiện nháy đúp chuột vào biểu tượng nào?

A.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)
      
B.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)

C.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)
      
D.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)

Câu 8: Biểu tượng của phần mềm cùng học toán 3 là:

A.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)
      
B.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)

C.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)
      
D.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Em sử dụng các công cụ đã học để vẽ và tô màu hình ngôi sao theo mẫu sau: (1.5 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)

Câu 2: Dùng phần mềm soạn thảo văn bản Word, em hãy soạn thảo các câu ca dao sau bằng kiểu gõ Telex: (4.5 điểm)


Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.

Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

Mịt mù khói toả ngàn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Non xanh, nước biếc như tranh hoạ đồ.

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B A C D A B C D
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

– Khởi động phần mềm vẽ Paint : 0. 25 điểm
– Thực hành nhanh, đúng nhu yếu, tô màu đẹp, hài hòa và hợp lý ( 1.25 điểm )
+ Vẽ đường thẳng và nối những đường thẳng để vẽ được hình ngôi sao 5 cánh : 1 điểm
+ Tô màu : 0.25 điểm
– Nếu vẽ thiếu hoặc không tô màu : trừ 0.25 điểm

Câu 2:

– Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.5 điểm
– Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ : 0.5 điểm
– Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tiếng hát cho em dạng thông tin nào?

A. Dạng văn bản B. Dạng âm thanh
C. Dạng hình ảnh D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Khi muốn gõ các dấu thanh “sắc”, “huyền”, “hỏi”, “ngã”, “nặng” theo kiểu gõ Telex em dùng các phím :

A. G, H, K, I, O B. 1, 2, 3, 4, 5
C. S, F, R, X, J D. 5, 6, 7, 8, 9

Câu 3: Để gõ được chữ “Sông” theo kiểu gõ VNI em gõ?

A. Soong B. Son3g
C. So6ng D. So9ng

Câu 4: Theo kiểu gõ telex cách gõ nào là sai:

A. Dấu sắc = F. B. Dấu nặng = J .
C. Dấu hỏi = R. D. Dấu ngã = X .

Câu 5: Để vẽ đoạn thẳng em chọn công cụ nào dưới đây:

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)

Câu 6: Trong các công cụ sau, công cụ nào là công cụ tẩy?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)

Câu 7: Trong phần mềm “Cùng học Toán 3”, khi muốn làm lại từ đầu em nháy chuột lên nút lệnh nào sau đây?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)

Câu 8: Phần mềm nào giúp các em tạo thói quen ngăn nắp, sạch sẽ trong cuộc sống ?

A. Word B. Tidy Up
C. Blocks D. Alphabet Blocks

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Em hãy sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint để vẽ và tô màu cho hình sau: (3 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)

Câu 2: Dùng phần mềm soạn thảo văn bản em hãy gõ đoạn thơ sau bằng kiểu gõ Telex: (3 điểm)


QUÊ HƯƠNG

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B C C A D A C B
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

– Khởi động phần mềm vẽ Paint : 0. 5 điểm
– Thực hành nhanh, đúng nhu yếu, tô màu đẹp, hài hòa và hợp lý ( 2.5 điểm )
+ Vẽ đường thẳng : 1 điểm
+ Vẽ đường cong : 0.5 điểm
+ Tô màu : 1 điểm
– Nếu vẽ thiếu hoặc không tô màu thiếu : trừ 0.5 điểm

Câu 2:

– Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.25 điểm
– Gõ in hoa toàn bộ những chữ trong tiêu đề bài thơ : 0.75 điểm
– Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ : 0.5 điểm
– Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Tải xuống

Xem thêm những đề kiểm tra những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, Đạo đức lớp 3 tinh lọc, có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *