Tải về phần mềm DBIM

Lịch sử cập nhật


Version: 9.7

Ngày update : 10/11/2021

– Thêm 1 số option gán liên kết thép
– Thêm Option thống kê thép đai C và đai Vòng theo cách cộng dồn kích thước hoặc kích thước thật (tính cả góc bo tròn)


Version: 9.6

Ngày cập nhật: 27/10/2021

Bạn đang đọc: Tải về phần mềm DBIM

– Thêm chức năng vẽ đai cột xiên, chéo
– Thêm chức năng vẽ toàn bộ thép chờ móng cột, vách
– thêm chức năng vẽ toàn bộ thép phần thân cột vách
– Chi tiết hướng dẫn: https://youtu.be/bNu3L9UYpEc
– Chi tiết hướng dẫn: https://youtu.be/FhJpUzYcfok


Version: 9.5

Ngày update : 16/10/2021

– Nâng cấp shopdrawing cấu kiện bất kỳ
– Nâng cấp lệnh DimRebar
– Bổ sung shopdrawing sàn
– Bổ sung chức năng đổi thép dạng polyline thành thép chấm tròn và ngược lại


Version: 9.4

Ngày update : 05/10/2021

– Sửa lỗi dò tìm chiều dày sàn trong tính toán sàn
– Thêm option tổng hợp số lượng các loại cọc
– Thêm option xuất mặt bằng cọc và đài cọc từ safe ra Autocad


Version: 9.3

Ngày update : 21/09/2021

– 1. Thêm tính năng dim định vị cột
– 2. Thêm tính năng vẽ cột trên mặt bằng
– 3. Thêm tính năng tự động sắp xếp lại Block beam, kéo 2 đầu dầm
– 4. Thêm tính năng tạo mv chia theo phương đứng


Version: 9.2

Ngày update : 13/09/2021

– Thêm chức năng rải thép sàn tự động bằng Group
– Điều chỉnh chức năng tìm chiều dày sàn trong tính toán sàn
– Điều chỉnh chức năng gán liên kết thép
– Điều chỉnh chức năng sắp xếp vẽ dầm mặt cắt từ Excel
– Thêm Option xuất tên dầm từ excel tính dầm ra cad – Tên nằm ngang
– Phân biệt Nét bê tông lót và nét bao móng trong vẽ móng cọc và vẽ móng đơn


Version: 9.1

Ngày update : 26/08/2021

– Thêm chức năng tự động LogOut license Vip cho doanh nghiệp
– Thêm chức năng tách cột, Tách hàng khi xuất thống kê thép
– Thêm chức năng tách cột, Tách hàng khi xuất tọa độ cọc


Version: 9.0

Ngày update : 16/08/2021

– Thêm option giật tai sàn trái, phải trong vẽ dầm và vẽ dâm mặt cắt
– Thêm option thống kê thép cấu tạo cho thép lớp trên sàn. (đối với loại sàn không rải đều lớp trên)
– Thêm chức năng tự nhận diện chiều dày sàn trong tính toán sàn


Version: 8.9

Ngày update : 07/08/2021

– Thêm chức năng làm tròn thép thống kê trong DCESETUP
– Thêm chức năng ghi tiếng anh trong bản vẽ chi tiết
– Thêm chức năng chuyển dim trong mặt cắt dầm sang Phải => cân đối bản vẽ


Version: 8.8

Ngày update : 01/08/2021

– Thêm lệnh DCEQS hỗ trợ người dùng QS
– Rút gọn quy trình model Etabs bằng Etabs API:
+ Video 1: https://youtu.be/XCJsYYcK-JI
– Rút gọn quy trình tính toán kết hợp triển khai bản vẽ dầm
+ Video 1: https://youtu.be/bbkWwBS4EHE
+ Video 2: https://youtu.be/VLuwGwbmW8I
– Thêm option tự đổi tên layer về layer công ty


Version: 8.7.8

Ngày update : 22/07/2021

– Sửa lỗi dò tìm tiết diện dầm trong lập model Etabs
– Sửa lỗi view cột thẳng hàng trong model Etabs
– Thêm lệnh DCEQS hỗ trợ người dùng QS


Version: 8.7.7

Ngày update : 18/07/2021

– Sửa chức năng extend frame trong Model Etabs API
– Sửa chức năng đánh số hiệu thép trong shopdrawing


Version: 8.7.6

Ngày update : 13/07/2021

– Chỉnh sửa 1 số chức năng Model Etabs
– Thêm chức năng xuất dữ liệu thông số sàn từ excel ra autocad
– Thêm lệnh CreateField_DCE – hỗ trợ các chức năng tạo Filed
– Chỉnh sửa 1 số trường hợp đặc biệt thống kê thép thiếu chiều dài nối
– Chỉnh sửa chức năng xuất thống kê thép ra Excel (thêm tên cấu kiện


Version: 8.7.5

Ngày update : 14/06/2021
– Sửa lỗi vẽ mặt phẳng cắt móng đơn, móng cọc


Version: 8.7.4

Ngày update : 13/06/2021

– Thêm bê tông lót móng trong vẽ móng đơn
– Thêm bê tông lót móng trong vẽ móng cọc
– Thêm chức năng rải thép sàn tự động (Thép Base)
– Thêm chức năng combined thép các dầm giống nhau trong thiết kế dầm
– Thêm chức năng combined nội lực các dầm giống nhau trong thiết kế dầm
– Thêm chức năng gán dữ liệu line & text dầm (ALL) trong thiết kế dầm
– Thêm lệnh RESETSOHIEUTHEP_DCE để reset số hiệu bản vẽ theo thứ tự (1-2-3-4-…-100)


Version: 8.7.3

Ngày update : 29/05/2021

– Thêm Option đăng xuất tài khoản trên thiết bị khác từ xa


Version: 8.7.2

Ngày update : 05/05/2021

– Thêm Option triển khai đai cột
– Thêm Option vẽ đai chữ nhật cho cột tròn
– Sửa chức năng mất đoạn trừ khoảng rải khi sửa số lượng cấu kiện
– Thêm option thép Giá (vẽ dầm) được phép chạy suốt khi thỏa mãn điều kiện không cắt
– Thêm option vẽ đai C 1 đầu 180 độ, 1 đầu 135 độ
– Thêm Option thay đổi ký tự khoảng rải a
– Thêm Option thay đổi font chữ Unicode => TCVN3 => VNI
– Thêm chức năng vẽ móng cọc lấy dữ liệu từ Excel


Version: 8.7.1

Ngày update : 24/04/2021

– Thêm chức năng xuất dữ liệu 1 cây dầm từ Revit qua excel
– Thêm chức năng lấy dầm giao tại nhịp, dầm giao tại gối từ Revit
– Fix lỗi thép gia cường gối, Thép gia cường nhịp với các đoạn dầm ảo (đoạn dầm khai báo có L Gối =0)
– Thêm chức năng vẽ Ô văng
– Thêm chức năng thống kê bê tông cho dầm, cột, vách, Lanh tô, Ô văng, Bổ trụ…


Version: 8.6.8

Ngày update : 27/03/2021

– Update chức năng liên kết mbkc revit
– Lệnh nhấn thép dầm thêm option cắt thép
– Thêm các option triển khai chi tiết vách
– Thêm chức năng gán nhanh liên kết line và text dầm


Version: 8.6.7.1

Ngày update : 14/03/2021

– Thêm chức năng vẽ móng đơn
– Thêm chức năng vẽ thép kép cho sàn


Version: 8.6.7

Ngày update : 08/03/2021

– Thêm chức năng vẽ móng băng không móc
– Thêm Option nối thép cột đúng tâm
– Thêm Option thể hiện bản vẽ cột
– Thêm chức năng vẽ móng cọc, rải đài cọc
– Sửa 1 số lỗi số hiệu thép sàn, tag thép…
– Hướng dẫn thanh toán license online: https://bacxiunong.com/huong-dan-nap-tien


Version: 8.6.6

Ngày update : 19/01/2021

– Thêm chức năng vẽ móng băng sử dụng file vẽ dầm
– Thay đổi giao diện vẽ Cột, Vách
– Thêm chức năng nối thép cột cùng 1 vị trí cột, vách
– Thêm chức năng tùy chọn tầng được phép nối cột, vách
– Thêm chức năng thanh toán license online trực tiếp trên web
– Hướng dẫn thanh toán license online: https://bacxiunong.com/huong-dan-nap-tien


Version: 8.6.5

Ngày update : 18/12/2020

– Thêm chức năng cập nhập tên trong Etabs theo bảng tính Excel
– Thêm chức năng bắt điểm thông minh trong etabs với các loại mô hình cong xiên
– Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
– Zalo hỗ trợ: 0989.111.206


Version: 8.6.4

Ngày update : 13/12/2020

– Thêm Option Chiều dài thép tăng cường gối và khoảng rải đai gối có thể khác nhau (xem chi tiết ô “J2” file excel vẽ dầm
– Sửa số lượng thép đai trong trường hợp có dầm giao giữa nhịp
– Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
– Zalo hỗ trợ: 0989.111.206


Version: 8.6.3

Ngày update : 04/12/2020

– Thêm Option vẽ thép sàn polyline, thép sàn biến thiên, chỉnh sửa thép sàn
– Sửa lại 1 số ký hiệu thép dầm
– Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
– Zalo hỗ trợ: 0989.111.206


Version: 8.6.2

Ngày update : 29/11/2020

– Cập nhập Vẽ thép Sàn biến thiên
– Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
– Zalo hỗ trợ: 0989.111.206


Version: 8.6.1

Ngày update : 25/11/2020

– Tùy biến Vẽ thép vách lõi thang máy
– Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
– Zalo hỗ trợ: 0989.111.206


Version: 8.6

Ngày update : 16/11/2020

Thay đổi đường kính thép chạy suốt
Thêm option cho lệnh lệnh “STK_DCE”
Thêm lệnh “REBARBEND” nhấn thép bất kỳ
Thêm thông số chiều dài thép gia cường Top ở vị trí giữa nhịp
Thêm thông số chiều dài thép gia cường Bot ở gối
Sửa 1 số option cắt thép và tối ưu thép trong shopdrawing
Thêm Option đặt tên trong vẽ lanh tô
– Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
– Zalo hỗ trợ: 0989.111.206


Version: 8.5.9

Ngày update : 06/11/2020

– Thêm option tổng hợp thống kê thép
– Thêm Chức năng gán liên kết text dầm và Đường Arc trong tính dầm
– Thêm chức năng vẽ mbkc bằng line
– Cho phép tùy biến layer MBCK và Block sàn theo Layer từng công ty
– Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/rvrjnv048
– Zalo hỗ trợ: 0989.111.206


Version: 8.5.8

Ngày update : 03/11/2020

– Sửa 1 số lỗi tự động edit dữ liệu ẩn khi sử dụng lệnh Copy hoặc Mirror
– Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/nhkmqm726
– Zalo hỗ trợ: 0989.111.206


Version: 8.5.7

Ngày update : 31/10/2020

– Bổ sung vẽ thép sàn bằng polyline
– Chức năng shop beam 1 cây dầm bất kỳ
– Chức năng shop rebar
– Chỉnh sửa chức năng View thép, Link thép…
– Xuất dữ liệu dầm Top, Bot ra autocad đồng thời
……….
– Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/nhkmqm726
– Zalo hỗ trợ: 0989.111.206


Version: 8.5.6

Ngày cập nhật: 30/10/2020

– Bổ sung vẽ thép sàn bằng polyline
– Chức năng shop beam 1 cây dầm bất kỳ
– Chức năng shop rebar
– Chỉnh sửa chức năng View thép, Link thép…
– Xuất dữ liệu dầm Top, Bot ra autocad đồng thời
……….
– Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/nhkmqm726
– Zalo hỗ trợ: 0989.111.206


Version: 8.5.5

Ngày update : 07/10/2020

-Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
-Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/nhkmqm726
-Zalo hỗ trợ: 0989.111.206
-Tự động load Ribbon


Version: 8.5.4

Ngày update : 02/10/2020

-Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
-Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/nhkmqm726
-Zalo hỗ trợ: 0989.111.206
-Cập nhập chức năng shopdrawing dầm
-Thêm thanh công cụ ribbon autocad bằng lệnh “DCERIBBON”


Version: 8.5.3

Ngày update : 23/09/2020

Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
Group Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/nhkmqm726
Zalo hỗ trợ: 0989.111.206


Version: 8.5.2

Ngày update : 26/08/2020

Hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/322Id4Abtt4
Zalo hỗ trợ: 0989.111.206


Version: 8.5.1

Ngày update : 18/08/2020

– Cập nhập tiêu chuẩn 5574-2018
– Toàn bộ bản mới dùng với file Excel mới, Không dùng chung với file excel cũ
– Có thể dùng song song 2 phiên bản cùng lúc
– Chi tiết cài đặt tại: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Tăng tốc tính toán toàn bộ phần mềm.
– Mỗi bảng điều khiển tính đều có phần hướng dẫn nhỏ phía dưới.


Version: 8.4.4.4

Ngày update : 25/05/2020

– Sửa lỗi “insertpoint” cột trong lập model Etabs
– Sửa lỗi “local axis” dầm trong lập model Etabs
– Thêm 1 số thư viện thống kê thép
– Bổ sung chức năng điền kích thước gối tựa trong vẽ triển khai chi tiết dầm


Version: 8.4.4.3

Ngày update : 20/05/2020

– Thêm chức năng tạo model etabs từ mặt bằng cấu kiện có sẵn
– Thêm chức năng tạo nhanh mặt bằng cấu kiện từ Block dầm
– Sửa lỗi vẽ polyline sàn trong lập model Etabs không cần close
– Sửa lỗi vẽ Vách quay chưa đúng chiều trong lập model Etabs
– Thêm chức năng select Point trong lập model Etabs để làm thư viện point so sánh
– Thống kê cấu kiện thép hình dạng polyline bất kỳ
– Nhận dạng thép thông minh
– Sửa lỗi thống kê thép 1 số trường hợp chưa đúng


Version: 8.4.4.2

Ngày update : 09/05/2020

– Thêm option “updatemodelEtabs” trực tiếp từ mặt bằng cấu kiện
– Thêm lệnh “UpdatemodelEtabs” vào Autocad => kết nối trực tiếp Etabs
– Thêm khai báo bề rộng cột trong vẽ mặt cắt dầm
– Sửa hình dáng thép chờ móng trong vẽ cột, vẽ vách
– Update thống kê tự động trong vẽ móng đơn, vẽ móng cọc, vẽ lanh tô
– Thêm khai báo option thông số Linetype scale cho các nét đứt, nét trục…
– Một số chỉnh sửa về hình thức khác…


Version: 8.4.4.1

Ngày update : 07/04/2020

– Sửa lỗi thống kê thép cột vách, 1 số trường hợp bị thêm khối lượng đai


Version: 8.4.4

Ngày update : 05/04/2020

– Bổ sung vẽ thép chấm tròn
– Bổ sung công cụ tag thép bất kỳ
– Bổ sung công cụ Xóa links thép
– Bổ sung xuất thống kê Excel
– Bổ sung thanh công cụ và thanh riboon
– Bổ sung lệnh “Nhanthep_DCE” => nhấn thép
– Tắt tạm thời chức năng shop dầm để làm lại


Version: 8.4.3

Ngày update : 19/03/2020

– Thêm chức năng không bẻ neo thép lớp dưới
– Thêm option xuất thuyết minh cho sàn
– Sửa 1 số lỗi API Etabs cho dầm và cột vách.


Version: 8.4.2

Ngày update : 12/03/2020

-Update cho phép vẽ cột vách 2 tầng 1, hoặc gộp bất kỳ tầng nào với nhau
– Sửa 1 số lỗi API etabs phần tính toán cột và tính toán dầm.


Version: 8.4.1

Ngày update : 10/03/2020

– Tinh chỉnh mặt cắt dọc dầm, rút gọn số lượng ký hiệu mặt cắt trong 1 nhịp nếu trùng nhau.
– Tinh chỉnh mặt cắt dọc dầm, rút gọn số lượng ký hiệu text thép trong 1 nhịp nếu trùng nhau.
– Sửa Lỗi tạo file prokon đối với tiết diện vách thay đổi đường kính biên và nhịp.
– Sửa Lỗi load nội lực dầm Với API cho Etabs 2017.


Version: 8.4

Ngày update : 29/02/2020

– Sửa lỗi lỗi lệnh “ktc” import kích thước cột, nhịp vào file vẽ dầm.
– Thêm chức năng vẽ Lớp bê tông lót, Dầm chính giao dầm phụ, đai vai bò.


Version: 8.3

Ngày update : 21/02/2020

– Sửa lỗi links thép phần vách 2 đường kính.
– Thêm cao độ phần vẽ mặt cắt dọc cột, vách.


Version: 8.2

Ngày update : 13/02/2020

– Vẽ dầm 5 lớp thép trên, 5 lớp dưới.
– Quét, Update thống kê cho Cột, Vách.
– Gán dữ liệu và thống kê cho 1 thanh thép (polyline) bất kỳ.
– Sửa và update lại lệnh “stk”.
– Sửa lại lệnh “Taomv”. cho phép tự động nhận tỷ lệ.
– Sửa lệnh “thongkethepdam” thành “quetthongke”.
– Sửa lệnh “xemlienketthepdam” thành “xemlienketthep”.
– Sửa lệnh “xuatdllinedam” thành “xuatdldam”.
– Xuất dữ liệu thép thiết kế cột vách ra mặt bằng Cad.


Version: 8.1

Ngày update : 22/01/2020

– Vẽ dầm mặt cắt lấy từ excel hoặc bảng tính excel chi tiết
– Vẽ dầm mặt cắt từ winform
– Vẽ Lanh tô, tổng hợp, thống kê lanh tô
– Bổ sung đai U vẽ dầm
– Thêm 1 số lựa chọn trong tính toán dầm – chọn thép dầm tự động
– Load access nội lực tính dầm, sàn, cột vách bằng API Etabs (áp dụng cho Etabs 2016, 2017)
– Fix Tăng tốc độ vẽ dầm lên nhiều lần
– Fix chức năng vẽ đai và thép chủ theo số nhánh đai Thông minh
– Sửa lệnh “taomv” tùy biến


Version: 8.0

Ngày update : 01/01/2020
– Thêm tính năng vẽ cầu thang và file excel tài liệu đầu vào cầu thang ( lệnh vẽ : ” vethang_dce ” )


Version: 7.9

Ngày update : 20/12/2019

– Thêm chế độ tính toán cột bằng Prokon – lấy dữ liệu từ Column Foce.
– Chỉnh sửa nội lực tính toán tiết diện bất kỳ bằng Prokon.
– Tối ưu quá trình xuất dữ liệu thuyết minh cọc.


Version: 7.8

Ngày update : 12/12/2019

– Tăng tốc lệnh tạo Viewport bên layout cho lệnh “TaoMV” và tạo được nhiều tỷ lệ cùng 1 lúc.
– Phần tính toán chọn thép dầm cho phép xuất kết quả tính sang autocad và cập nhập ngược từ autocad về bảng tính.
– Sửa lỗi lệnh “Updatedllinedam”.
– Thêm lệnh “ChiaViewport” để chia 1 View bên layout thành 2 View theo đường cắt chọn sẵn.


Version: 7.7

Ngày update : 08/12/2019

*Triển khai Vẽ dầm:
– Thêm lựa chọn phần neo thép trên không vượt quá mặt dưới dầm.
– Thêm lựa chọn phần neo thép dưới không vượt quá mặt trên dầm.
– Điều chỉnh tỷ lệ khoảng cách giữa các dim, khoảng cách dim và đối tượng, tinh chỉnh gọn bản vẽ.
*Tính toán dầm:
– Thêm chức năng rải text thép đã thiết kế lớp trên và lớp dưới ngược trở vào Autocad.


Version: 7.6

Ngày update : 05/12/2019

– Thêm chức năng vẽ dầm lật 1 bên
– Thêm chức năng đặt tên dầm Text
– Thêm chức năng update gối tựa dầm vào bảng tính excel
– Update file Hướng dẫn PDF


Version: 7.5

Ngày update : 13/11/2019

– Thêm chức năng tạo mặt bằng cấu kiện bằng liên kết line
– Sửa lỗi thống kê cốt thép cột vách
– Tạo và chỉnh sửa Liên kết thép trong bản vẽ chi tiết dầm
– Tạo và chỉnh sửa liên kết trong mặt bằng cấu kiện dầm sàn
– Bổ sung bộ tiêu chuẩn tính toán dầm theo EC
– Bổ sung tính toán lõi thang hình dạng bất kỳ bằng API WIndown + Prokon và excel


Version: 7.4

Ngày update : 30/10/2019

– Bổ sung tính toán dầm theo EC2-2005
– Bổ sung tính năng vẽ dầm lật
– Bổ sung tính năng lập model Etabs không làm tròn tọa độ điểm; hỗ trợ cho lập mô hình xiên


Version: 7.3

Ngày update : 22/10/2019

– Update; vá lỗi chức năng update thống kê thép dầm, 1 số trường hợp đặc biệt
– Update Shop drawing dầm tự động toàn bộ chỉ với 1 click
– Update tính toán tối ưu cắt thép thi công toàn bộ mặt bằng dầm.
– Update cắt thép; tối ưu cắt thép cho phép sử dụng kho thép lưu trữ….


Version: 7.2

Ngày update : 07/10/2019

– Update tiến trình hoàn thiện tính toán và vẽ (show thông số % công việc còn lại); Thoát tiến trình khi cần thiết
– Tách riêng hệ số ganma(bt) cho cột tròn, cột vuông theo TCVN
– Update tính toán cột vách bằng Prokon tự động


Version: 7.1

Ngày update : 02/10/2019

– Chỉnh sửa lỗi 1 số vị trí thống kê thép chưa khớp;
– Thay thế các đường Polilyne thành các đường Leader;
– Cho phép tùy biến đai đỡ lớp gia cường (đai C hoặc thép thẳng);


Version: 6.9

Ngày update : 29/09/2019
– Update công dụng cập nhập thống kê thép dầm, Tùy chỉnh thép dầm …


Version: 6.8

Ngày update : 12/09/2019

– Update chương trình cập nhập mặt bằng cấu kiện vào Etabs thông qua API.
– Update chương trình tính toán cột tròn, vẽ và thống kê thép cột tròn theo Biểu đồ tương tác.
– Update chương trình tính toán thép sàn và rải text sàn vào autocad.
– Update chương trình tính toán, chọn số lượng cọc; tự động rải đài; cọc vào model safe, tự động rải cọc, đài vào mặt bằng cấu kiện.
– Update tính toán đài móng; tự động chọn thép và vẽ mặt cắt đài cọc.


Version: 6.7

Ngày cập nhật: 11/07/2019

– Update chức năng sửa MB cấu kiện autocad, Etabs tự cập nhập vị trí
– Update chức năng khai báo vật liệu, thêm bớt vật liệu bằng file Excel, kết nối trực tiếp với Etabs
– Update chỉnh sửa combo trực tiếp bằng Excel, kết nối trực tiếp với Etabs.


Version: 6.6

Ngày update : 01/07/2019

– Update chức năng ẩn thống kê thép Cột, Vách
– Update chức năng ẩn mặt cắt dọc Cột, Vách
– Fix lỗi chồng Text, đè Text 2 lần trong vẽ Cột Vách
– Fix lỗi 1 số trường hợp đặc biệt chức năng tạo file Prokon thiếu dữ liệu
– Cập nhập chức năng tính toán thép sàn, rải thép sàn đã tính toán qua Autocad
– Fix lỗi chức năng Update dữ liệu dầm từ cad sang Excel.

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *