Sơn La: Đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai 2019

(TN&MT) – Tính tới ngày 29/5, đã có 204/204 xã trên địa bàn tỉnh Sơn La đã hoàn thành công tác xử lý ngoại nghiệp (điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ kết quả điều tra kiểm kê, điều tra, khoanh vẽ thực địa); 39/204 xã đã hoàn thiện bản đồ, báo cáo kiểm kê đất đai năm 2019; 2/12 huyện thành phố đã hoàn thiện việc xây dựng bản đồ, số liệu kiểm kê, bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện.

Hội nghị kiểm kê đất đai, lập map thực trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Sơn La

Thực hiện Kiểm kê đất đai 2019, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Sơn La đã xây dựng Ban chỉ huy Kiểm kê đất đai ; Tổ công tác làm việc giúp việc Ban chỉ huy và phát hành quy định thao tác, giao trách nhiệm cho từng thành viên Ban chỉ huy ; phát hành Kế hoạch tiến hành công tác làm việc kiểm kê đất đai năm 2019 ; tổ chức triển khai Hội nghị kiểm kê đất đai, lập map thực trạng sử dụng đất năm 2019 ; phê duyệt kinh phí đầu tư thực thi kiểm kê với tổng kinh phí đầu tư hơn 16,8 tỷ đồng, giao Sở TN&MT làm chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản .

Trên cơ sở đó, Sở TN&MT đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực để phục vụ công tác kiểm kê. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tổng hợp các trường hợp biến động đất đai đã thực hiện xong thủ tục hành chính trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 (từ 1/1/2015-31/12/2019) để cung cấp cho UBND cấp xã để thực hiện kiểm kê cấp xã. Ban hành văn bản gửi các Sở, ngành có liên quan phối hợp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, số liệu phục vụ kiểm kê. Sau khi UBND tỉnh giao dự toán bổ sung kinh phí, Sở TN&MT đã triển khai các thủ tục giao cho đơn vị tiến hành kiểm kê.

Đặc biệt, Sở TN&MT đã tập trung chuyên sâu, phối hợp ngặt nghèo với Sở Nội vụ để cung ứng đường địa giới hành chính theo Quyết định số 513 / QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng nhà nước cho những đơn vị chức năng tư vấn triển khai kiểm kê. Sau khi nhận được đường địa giới hành chính 513, những đơn vị chức năng tư vấn xây đắp đã tập trung chuyên sâu lực lượng thanh tra rà soát, chỉnh sửa, kiểm soát và điều chỉnh đường địa giới hành chính trong công tác làm việc kiểm kê đất đai năm 2019 trên địa phận tỉnh .
Kết quả, tính tới ngày 29/5, với công tác làm việc giải quyết và xử lý ngoại nghiệp ( tìm hiểu, khoanh vẽ, lập map hiệu quả tìm hiểu kiểm kê, tìm hiểu, khoanh vẽ thực địa ), đã hoàn thành xong tại 204 / 204 xã. Với công tác làm việc giải quyết và xử lý nội nghiệp, 39/204 xã đã triển khai xong map, báo cáo giải trình kiểm kê đất đai năm 2019 ; 165 / 204 xã đang thanh tra rà soát, chỉnh sửa, kiểm soát và điều chỉnh đường địa giới hành chính theo đường địa giới hành chính 513 .
Về cấp huyện, 2/12 huyện thành phố đã hoàn thành xong việc thiết kế xây dựng map, số liệu kiểm kê đất đai, map thực trạng sử dụng đất cấp huyện ; 10/12 huyện đang tập trung chuyên sâu triển khai chỉnh sửa, kiểm soát và điều chỉnh đường địa giới hành chính theo đường địa giới hành chính 513 .

Tỉnh Sơn La đang tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiểm kê.

Như vậy, đến nay, quy trình tiến độ tiến hành kiểm kê đất đai năm 2019 tại Sơn La còn chậm so với lao lý tại Chỉ thị số 15 / CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng nhà nước và Thông tư số 27/2018 / TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ TN&MT .
Nguyên nhân là do trong quy trình triển khai, tỉnh Sơn La đang gặp nhiều khó khăn vất vả, vướng mắc. Đặc biệt, về kinh phí đầu tư tiến hành, ngân sách tỉnh không đủ cân đối chi cho công tác làm việc kiểm kê, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh đã có Công văn số 3312 / UBND-KT ngày 2/10/2019, Công văn số 571 / UBND-KT ngày 4/3/2020 gửi Bộ Tài chính, Bộ TN&MT về việc xin tương hỗ kinh phí đầu tư triển khai Kiểm kê đất đai năm 2019 .
Bên cạnh đó, để bảo vệ số liệu kiểm kê đất đai, map thực trạng sử dụng đất năm 2019, việc update đường địa giới hành chính 513 vào công tác làm việc kiểm kê đất đai năm 2019 là thiết yếu. Tuy nhiên, đường địa giới hành chính 513 vẫn đang trong quy trình hoàn thành xong, dự kiến tháng 8/2020 mới trình đánh giá và thẩm định, phê duyệt. Do đó, quá trình công tác làm việc kiểm kê đất đai còn nhờ vào nhiều vào mức độ hoàn thành xong của đường địa giới hành chính 513 .

Về phần mềm kiểm kê đất đai, qua kiểm tra, vận hành phần mềm TKDesktop 2019 có một số vướng mắc. Việc chuyển vẽ, xử lý tiếp biên, đóng vùng các khoanh đất và cập nhật thông tin loại đất, loại đối tượng sử dụng đất lên bản đồ kiểm kê đất đai dạng số theo chỉ tiêu kiểm kê chi tiết, chỉ tiêu tổng hợp và chỉ tiêu kiểm kê chuyên đề vào phần mềm TKDesktop 2019 còn gặp lỗi phần mềm. Khi sử dụng bản đồ kết quả điều tra đất đai kỳ kiểm kê năm 2014 làm dữ liệu nền cho kỳ kiểm kê năm 2019 thì chuyển đổi mã loại đất lâm nghiệp của kỳ kiểm kê năm 2014 sang dữ liệu cho kỳ kiểm kê năm 2019 không nhận mã đất rừng do chỉ tiêu rừng tại kỳ kiểm kê đất đai 2014 không có chỉ tiêu chi tiết (đất rừng tự nhiên, đất rừng trồng, đất đang được phát triển rừng).

Tại điểm b khoản 8 Điều 17 Thông tư số 27/2018 / TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường lao lý : “ b ) Số liệu kiểm kê cấp huyện, tỉnh, vùng kinh tế tài chính – xã hội và cả nước được tổng hợp từ số liệu kiểm kê của của đơn vị chức năng hành chính thường trực bằng phần mềm thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường ”. Tuy nhiên, phần mềm TKDesktop 2019 hiện chỉ sử dụng được so với cấp xã, so với đơn vị chức năng hành chính cấp huyện, cấp tỉnh chưa có những tiện ích để nhập tài liệu từ đơn vị chức năng hành chính cấp xã .
Thời gian tới, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Sơn La đã nhu yếu những huyện, thành phố tập trung chuyên sâu cao để chỉ huy những phòng, ban tương quan, Ủy Ban Nhân Dân cấp xã và những đơn vị chức năng tư vấn đẩy nhanh quá trình thực thi kiểm kê .
Sở TN&MT đang xây dựng Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, giám sát khối lượng, chất lượng loại sản phẩm và tổ chức triển khai kiểm tra, nghiệm thu sát hoạch loại sản phẩm tại 12 huyện, thành phố. Tập trung lực lượng những đơn vị chức năng trình độ của Sở, phối hợp ngặt nghèo với những Phòng TN&MT cấp huyện tăng cường đôn đốc, hướng dẫn những xã, những huyện chưa hoàn thành xong. Phấn đấu triển khai xong kiểm kê đất đai tại cấp xã trước ngày 20/6 ; cấp huyện trước ngày 30/6 ; cấp tỉnh trước ngày 11/7 .

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.