Phần mềm phân tích, thiết kế móng băng – MBW

1. Nhập dữ liệu

– Giao diện đồ hoạ tương tác với người sử dụng được cho phép phóng to, thu nhỏ, kiểm soát và điều chỉnh hướng nhìn, lựa chọn những cấu kiện một cách linh động .

Người sử dụng có thể chỉnh sửa dữ liệu nhập trong môi trường đồ học của chương trình một cách dễ dàng.

– Mẫu sơ đồ cấu trúc theo hệ lưới hình chữ nhật .
– Đầy đủ những dạng tiết diện hình học của cấu kiện dầm như tiết diện chữ nhật, chữ T, chữ I, hình hộp .
– Dữ liệu về nền đất hoàn toàn có thể miêu tả dưới dạng thông số nền ( theo quy mô nền Wincle ) hoặc được tự động hóa xác lập bởi chương trình. Khi đó, người sử dụng cấn đưa vào những số liệu cụ thể về đặc trưng có lý của những lớp đất nền .
– Xét tải trọng thanh tính năng dưới dạng tải trọng phân bổ hoặc tải trọng tính năng tai nút ..
– Tự động xác lập tải trọng bản thân của những cấu kiện .
– Cung cấp 3 chiêu thức lấy thông số tổng hợp một cách linh động : theo tên trường hợp tải trọng, theo nhóm tải trọng và cách nhập trực tiếp .
– Đầy đủ thông số kỹ thuật phong cách thiết kế theo Tiêu chuẩn phong cách thiết kế bê tông cốt thép với cấu kiện dầm .

2. Phân tích thiết kế

– Trong trường hợp bài toán hệ thanh trên nền đàn hồi, chương trình tự động hóa xác lập thông số nền theo 2 cách : chiêu thức ứng suất đáy móng / độ lún hoặc giải pháp Bowles .
– Phân tích tính toán nội lực hệ cấu trúc móng băng hoặc hệ dầm giao nhau theo chiêu thức Phần tử hữu hạn .
– Tổ hợp nội lực, xác lập đường bao nội lực cho từng cấu kiện .
– Thiết kế cấu kiện dầm bê tông cốt thép theo TCVN 5574 – 91

3. Thể hiện kết quả

– Môi trường đồ hoạ bộc lộ những hiệu quả tính như sơ đồ cấu trúc, tải trọng, chuyển vị, biểu đồ nội lực ( mô men uốn, lực cắt, mô men xoắn ), sơ đồ diện tích quy hoạnh cốt thép tính toán .
– Xem và in cụ thể những hiệu quả tính cho từng nút và từng thành phần trong giao diện đồ hoạ .
– Đầy đủ những báo cáo giải trình về nội lực của những thành phần thanh, chuyển vị của những nút, những hiệu quả phong cách thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép, những tác dụng kiểm tra dàn thép .
– Tự động sắp xếp cốt thép trong những cấu kiện thanh của hệ móng băng bê tông cốt thép, được cho phép chỉnh sửa bản vẽ trong thiên nhiên và môi trường phong cách thiết kế bản vẽ của chương trình, tạo bản vẽ hệ móng băng gồm mặt phẳng móng, cụ thể những dầm móng, những mặt phẳng cắt và bảng thống kê cố thép. Bản vẽ biểu lộ rất đầy đủ, bảo vệ những nhu yếu về cấu trúc, hoàn toàn có thể xuất bản vẽ sang AutoCAD .

II. MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA PHẦN MỀM

Hình 1. Định nghĩa tiết diện

Hình 2. Thể hiện nội lực

Hình 3. Kết quả thiết kế

2. Feature
– Sửa lỗi phần in ấn biểu đồ nội lực và sơ đồ tải trọng ra những loại máy in khác nhau .
3. Hight light

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  NHANH CHƯƠNG TRÌNH MBW

I. TẠO MỚI

I.1. Tạo dữ liệu mới

Khi chọn mục Tạo tệp mới hoặc bấm nút ( Pic ) trên thanh công cụ chương trình hiện ra hộp hội thoại về Đơn vị sử dụng và Tên bài toán

Hình I.1. Đơn vị sử dụng

Chọn những đơn vị chức năng lực và đơn vị chức năng dài cho tài liệu mới và bấm nút Đồng ý để tạo bài toán mới hoặc bấm nút Huỷ bỏ để không thực thi .
Lưu ý : Thiết lập đơn vị chức năng sử dụng ở ngay lần đầu và không đổi khác lại được sau đó .

I.2. Mở tệp tin

Chọn mục Mở tệp đã có hoặc bấm nút ( Pic ) trên thanh công cụ chương trình hiện lên hộp hội thoại mở tệp tin
Chọn tên tệp tin sau đó bấm nút Mở để mở tệp tin đó hoặc bấm nút Huỷ bỏ để không thực thi .

I.3. Ghi tệp tin

Chọn mục Ghi tệp hoặc bấm nút ( Pic ) trên thanh công cụ để ghi lại những biến hóa của tệp tin dữ liệu .

I.4. Ghi tệp tin với tên khác

Chọn mục Ghi tệp với tên khác để ghi nội dung của tệp tin dữ liệu ra một tệp tin khác .

I.5. Sửa tệp tin

Chọn mục Sửa tệp tin hoặc bấm nút ( Pic ) trên thanh công cụ để sửa tệp tin dữ liệu

Hình I.2. Cửa sổ sửa tệp

Thay đổi những giá trị hoặc hoàn toàn có thể in ra máy in nội dung của tệp tin .
Chọn Thoát trong thực đơn Tệp tin hoặc bấm nút ( Pic ) trên thanh công cụ để quay lại chương trình chính. Khi đó mọi biến hóa sẽ được update lại ngay trên màn hình hiển thị nhập số liệu .

I.6. Nhập số liệu

1. Nhập số liệu từ KP/ Dầm đặc biệt

Hình I.3. Nhập số liệu từ KP/ Dầm đặc biệt

Chương trình được cho phép người sử dụng tận dụng những số liệu cũ từ chương trình KP / DAM chạy trong môi trường tự nhiên DOS, khi đó người sử dụng chọn Nhập số liệu từ … và chọn tên tệp tin kiểu dầm nhập đặc biệt quan trọng ( của KP cũ ). Chương trình sẽ chuyển hàng loạt tài liệu của tệp tin cũ đó sang kiểu tệp tin mới ( *. MBW ) và hiển thị ngay trên màn hình hiển thị đồ hoạ quy mô bài toán .

2. Nhập số liệu từ KP/ Dầm tuần tự

Hình I.4. Nhập số liệu từ KP/ Dầm tuần tự

Chương trình được cho phép người sử dụng tận dụng những số liệu cũ từ chương trình KP / DAM chạy trong môi trường tự nhiên DOS, khi đó người sử dụng chọn Nhập số liệu từ … và chọn tên tệp tin kiểu dầm nhập tuần tự ( của KP cũ ). Chương trình sẽ chuyển hàng loạt tài liệu của tệp tin cũ đó sang kiểu tệp tin mới ( *. MBW ) và hiển thị ngay trên màn hình hiển thị đồ hoạ quy mô bài toán .

II. TẠO SƠ ĐỒ KẾT CẤU

II.1. Thư viện kết cấu

Khi chọn Thư viện cấu trúc trong menu Sơ đồ, chương trình sẽ hiện hộp thoại được cho phép thêm, sửa xóa sơ đồ cấu trúc theo phương X và phương Y .

Hình II.1. Thư viện móng băng

Lựa chọn phương ( X hoặc Y ) mà cần tạo ra những thành phần thanh, nhập số thứ tự, số lượng thanh trên mỗi phương và tổng khoảng cách những thanh trên phương đó, sau đó ấn nút Thêm. Trong quy trình nhập hoàn toàn có thể sửa lại giá trị bằng cách bấm nút Sửa hoặc xoá bằng cách bấm nút Xoá. Bấm Đồng ý để hoàn tất việc nhập .

II.2. Hệ lưới

1.Tạo hệ lưới

Chọn Hệ lưới trong menu Sơ đồ để tạo hệ lưới theo 2 phương X và Y theo những khoảng cách không đều. Khi có hệ lưới, chương trình có chính sách bắt điểm theo những mắt điểm trên lưới, việc nhập thành phần rất nhanh gọn và thuận tiện .

Hình II.2. Cửa sổ tạo hệ lưới.

Lựa chọn phương ( X hoặc Y ) mà cần tạo ra hệ lưới, nhập số thứ tự, số lượng ô lưới trên mỗi phương và tổng khoảng cách những ô lưới trên phương đó, sau đó ấn nút Thêm. Trong quy trình nhập hoàn toàn có thể sửa lại giá trị bằng cách bấm nút Sửa hoặc xoá bằng cách bấm nút Xoá. Bấm Đồng ý để hoàn tất việc tạo một hệ lưới điểm .
Ví dụ : để tạo một lưới theo phương Y kích chuột vào nút chọn Theo Y, gõ vào ô Thứ tự số thứ tự của lưới, gõ vào số lượng ô lưới và độ dài tổng số của cả lưới .

2. Thêm phần tử thanh

Sau khi có hệ lưới, ta dùng tính năng Thêm thành phần thanh trong menu Sơ đồ để tạo thành phần thanh .
Bấm chuột vào hai nút hoặc điểm lưới trên sơ đồ cấu trúc, chương trình tạo ra thành phần thanh trên hai nút hoặc điểm vừa chọn. Trong quy trình nhập thành phần thanh, nếu sau khi trỏ một điểm và bấm phím phải chuột thì chương trình hiện hộp thoại được cho phép nhập tọa độ điểm tiếp theo. Để triển khai xong việc nhập thành phần chọn Đồng ý

Hình II.3. Tọa dộ tương đối của nút cuối

Lưu ý : Không thêm được thành phần thanh khi chọn trùng nút hoặc trên hai nút đã sống sót thành phần thanh .

II.3. Chỉnh sửa sơ đồ kết cấu

1. Xóa phần tử thanh

Để xoá thành phần thanh, chọn thanh cần xoá sau đó chọn Xoá thành phần thanh .
Lưu ý : Có thể xoá thành phần thanh bằng cách chọn thanh cần xoá, sau đó bấm phím Delete trên bàn phím .

2. Sao chép thanh

Chọn thanh cần sao chép, sau đó chọn Sao chép thanh, chương trình hiện lên hộp thoại được cho phép nhập vào những giá trị toạ độ theo những phương X, Y, Z, chương trình sẽ sao chép thành phần thanh được chọn tới vị trí tương ứng .

Hình II.4. Sao chép phần tử thanh

Lưu ý : Các giá trị theo những phương X, Y, Z là khoảng cách tương đối giữa thành phần gốc với thành phần sẽ được tạo ra. Nếu thành phần được tạo ra trùng với một thành phần đã có thì chương trình sẽ báo lỗi .

3. Chia cắt thanh

Chia một thành phần thanh ra làm nhiều đoạn, chọn thanh cần chia sau đó chọn Chia cắt thanh .

Hình II.5.Chia cắt phần tử thanh

Có hai lựa chọn để chia cắt thành phần thanh : máy tự chia hoặc người sử dụng chia. Khi máy tính tự chia thì số đoạn chia là đều và không hạn chế số đoạn. Nếu người sử dụng tự chia thì hoàn toàn có thể chia phần tử thành những đoạn không đều nhau nhưng tối đa chỉ hoàn toàn có thể chia một thành phần ra thành bốn đoạn .

III. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN

III.1. Vật liệu

1. Định nghĩa vật liệu

Chọn Định nghĩa vật tư trong menu Vật liệu .
Định nghĩa một loại vật tư trải qua tên vật tư, loại vật tư, modul đàn hồi, thông số Poát xông, khối lượng riêng, khối lượng riêng, thông số co và giãn nhiệt. Một loại vật tư đã định nghĩa hoàn toàn có thể sửa đổi và xoá được .

Hình III.1. Định nghĩa vật liệu

Chọn Thêm để thêm loại vật tư vào, chương trình hiện hộp thoại lựa chọn loại vật tư .

Hình III.2. Thông số vật liệu

Nhập vào những giá trị về tên vật tư, loại vật tư, modul đàn hồi, thông số poát xông .
Chọn Sửa để sửa những thông số kỹ thuật của loại vật tư được chọn, chọn Đồng ý để kết thúc việc định nghĩa hay sửa vật tư .
Chọn Xoá để xoá loại vật tư được chọn .
Lưu ý : chỉ xoá được loại vật tư chưa gán cho thành phần nào cả .

2. Gán vật liệu cho thanh

Để gán vật tư cho thanh chọn thanh cần gán, sử dụng menu Gán vật tư cho thanh, chọn vật tư trong khung Tên vật tư và bấm Đồng ý để triển khai xong gán vật tư .

Hình III.3. Gán vật liệu cho phần tử thanh

3. Xóa vật liệu thanh

Chọn Xoá vật tư thanh để xoá vật tư ở những thanh đang được chọn .

III.2. Tiết diện

1. Định nghĩa tiết diện

Chọn Định nghĩa tiết diện trong menu Tiết diện .

Hình III.4. Định nghĩa các loại tiết diện.

Bấm nút Thêm để thêm một loại tiết diện hoặc nút Sửa để biến hóa lại thông số kỹ thuật của tiết diện đã định nghĩa .

Hình III.5. Thông số tiết diện

Chương trình tương hỗ những dạng tiết diện hình học gồm có tiết diện chữ nhật, chữ I, chữ T, hình hộp .
Người sử dụng nhập rất đầy đủ những thông số kỹ thuật của tiết diện, sau đó bấm nút Đồng ý để khẳng định chắc chắn việc nhập hoặc đổi khác thông số kỹ thuật của loại tiết diện được chỉnh sửa .
Chọn nút Đặc trưng hình học để xem những thông số kỹ thuật như diện tích quy hoạnh ngang, mô men xoắn … của loại tiết diện hiện thời .

Hình III.6. Đặc trưng hình học của tiết diện

Chức năng Xóa được cho phép xóa tiết diện đã được định nghĩa khi tiết diện đó chưa gán cho thành phần nào cả .

2. Gán tiết diện cho thanh

Chọn những thành phần thanh cần gán. Sử dụng tính năng Gán tiết diện cho thanh trong menu Tiết diện và lựa chọn tiết diện trong khung Tên tiết diện sau đó bấm Đồng ý để kết thúc lệnh gán .

Hình III.7. Gán tiết diện cho phần tử thanh

3. Xóa tiết diện

Chọn những thành phần thanh cần xoá tiết diện, sau đó chọn mục Xoá tiết diện .

III.3. Biên

1. Liên kết cứng

Hình III.8. Menu Biên

Gán điều kiện kèm theo biên cho những nút, có hai loại link là link cứng và link đàn hồi. Khi chọn link cứng, chương trình hiện hộp thoại như hình 23 :

Hình III.9. Điều kiện biên

Chọn những phương bị ngăn cản chuyển vị, chọn Đồng ý để hoàn thành xong việc gán điều kiện kèm theo biên cho những nút được chọn .

2. Liên kết đàn hồi

Phần link đàn hồi đang được nhóm tác giả điều tra và nghiên cứu, thử nghiệm và sẽ đưa ra trong Version tới của chương trình .

III.4. Nền

1. Định nghĩa hệ số nền

Định nghĩa những thông số nền dùng trong chương trình trong menu Nền. Khi đó chương trình hiện hộp thoại để định nghĩa thông số nền .

Hình III.10. Định nghĩa các hệ số nền

Chọn nút Thêm để thêm một loại thông số nền, chương trình hiện lên hộp thoại sau :

Hình III.11. Các thông số hệ số nền

Chọn nút Sửa để sửa giá trị của loại thông số nền được chọn .
Chọn nút Xoá để xoá loại thông số nền được chọn .
Lưu ý : chỉ xoá được loại thông số nền chưa gán cho thành phần nào cả .

2. Gán hệ số nền cho thanh

Chương trình cho phép nhập thông số nền cho từng thành phần thanh. Sau khi chọn những thành phần thanh cần gán thông số nền, chọn Gán thông số nền cho thanh, chương trình hiện hộp thoại sau :

Hình III.12. Gán hệ số nền cho phần tử thanh

Chọn loại thông số nền cần gán cho thành phần thanh sau đó bấm nút Đồng ý để gán cho những thành phần thanh đã được chọn .

3. Xóa hệ số nền

Chọn những thành phần thanh cần xoá thông số nền, sau đó chọn mục Xoá thông số nền .

III.5. Đặc biệt

1. Thanh có vùng cứng

Khi chọn mục Thanh có vùng cứng trong menu Đặc biệt, Open hội thoại được cho phép nhập những thông số kỹ thuật và nhấn Đồng ý để hoàn thành xong nhập thanh có vùng cứng .

Hình III.13. Thanh có vùng cứng

Lưu ý : những giá trị chiều dài đoạn tuyệt đối cứng là khoảng cách tương đối, do đó không được lớn hơn 1 .

2. Giải phóng liên kết thanh

Khi chọn mục Giải phóng link thanh trong menu Đặc biệt, chương trình hiện hộp thoại để lựa chọn những lực cần giải phóng trong link, nhấn Đồng ý để hoàn thành xong việc giải phóng link trong những thanh được chọn .

Hình III.14. Giải phóng liên kết thanh.

Lưu ý : Khi muốn giải phóng link cả đầu và cuối của một thành phần thanh, người sử dụng phải chọn hai lần thành phần đó, sau đó lần lượt chọn giải phóng link thanh ở đầu và cuối thành phần .

3. Xóa thanh đặc biệt

Chọn những thanh cần xoá những điều kiện kèm theo đặc biệt quan trọng như vùng cứng hoặc giải phóng link, sau đó chọn Xoá thanh đặc biệt quan trọng .

III.6. Tải trọng

1. Trường hợp tải

Chương trình được cho phép người sử dụng nhập tối đa 20 trường hợp tải trọng .

Hình III.15. Trường hợp tải trọng

Sau khi đã nhập những trường hợp tải, người sử dụng phải chọn trường hợp tải trọng hiện thời là một trong những trường hợp tải vừa nhập, nếu số thứ tự của trường hợp tải trọng hiện thời lớn hơn số trường hợp tải thì chương trình sẽ báo lỗi, khi đó người sử dụng phải chọn trường hợp tải trọng hiện thời bằng cách chọn một trong những trường hợp tải ở list bên trái hành lang cửa số .

2. Tải trọng nút

Nhập giá trị tải trọng tính năng theo những phương vào những ô chữ, nếu chọn Thêm thì chương trình sẽ cộng thêm tải trọng nút vào trường hợp tải hiện thời. Nếu chọn Chèn, chương trình sẽ chèn tải trọng nút lên trên giá trị tải trọng cũ. Chọn Xoá để xoá tổng thể những tải trọng trong trường hợp tải trọng hịên thời .

Hình III.16. Tải trọng nút

3. Tải trọng thanh

3.1. Trọng lượng bản thân

Hình III.17. Trọng lượng bản thân của phần tử thanh

Nhập hệ số trọng lượng bản thân của thanh, nếu chọn Thêm thì chương trình sẽ cộng thêm trọng lượng bản thân vào trường hợp tải hiện thời. Nếu chọn Chèn, chương trình sẽ chèn trọng lượng mới lên trên giá trị tải trọng cũ. Chọn Xoá để xoá tất cả các tải trọng trong trường hợp tải trọng hịên thời.

3.2 Phân bố đều

Hình III.18. Tải trọng phân bố đều trên phần tử thanh

Nhập chiều dài, giá trị tải trọng phân bổ vào những ô chữ, nếu chọn Thêm thì chương trình sẽ cộng thêm tải trọng phân bổ vào trường hợp tải hiện thời. Nếu chọn Chèn, chương trình sẽ chèn tải trọng phân bổ lên trên giá trị tải trọng cũ. Chọn Xoá để xoá tổng thể những tải trọng trong trường hợp tải trọng hịên thời .
Lưu ý : Nếu chọn khoảng cách tương đối, giá trị khoảng cách đầu và cuối không được lớn hơn 1. Nếu chọn khoảng cách đúng mực, giá trị khoảng cách đầu và cuối không được lớn hơn chiều dài thành phần được gán tải trọng .

4. Tổ hợp tải trọng

4.1 Theo tên trường hợp tải

Hình III.19. Tên các trường hợp tải và hệ số.

Phương pháp tổng hợp này dựa vào tên của những trường hợp tải theo thư viện mẫu của chương trình. Người sử dụng chọn trường hợp ởai ( trong list phía phải ), sau đó khai báo tên trường hợp tải ( Hộp sổ xuống bên trái ), khai báo thông số tổng hợp trong tổng hợp chính và tổng hợp đặc biệt quan trọng và chọn Sửa. Các giá trị mặc định là những giá trị lấy theo TCVN2737-95. Ngoài ra người sử dụng hoàn toàn có thể khai báo kiểu tổng hợp theo dạng căn của tổng bình phương SRSS so với gió ( trong tổng hợp gió tính năng theo phương xiên ) bằng cách chọn nút SRSS gió. Tương tự so với SRSS động đất ( trong tổng hợp kể đến nhiều dạng xê dịch ). Nếu những trường hợp tải khi tính nội lực theo thứ tự 1 : Tĩnh tải ; 2,3 : Hoạt tải ; 4,5 : Gió thì người sử dụng có thể thao tác nhanh bằng cách chọn nút Mặc định .
4.2 Theo nhóm trường hợp tải

Hình III.20. Nhóm tải tổ hợp và hệ số tổ hợp.

Phương pháp tổng hợp này dựa vào đặc thù tính năng của những nhóm tải như tải trọng công dụng dài hạn, tải trọng xung khắc … Người sử dụng chọn trường hợp tải, khai báo những thông số tổng hợp sau đó sử dụng nút >> để thêm trường hợp tải vào nhóm tải hay nút < < để loại trường hợp tải đó ra ngoài nhóm tải. Nếu những nhóm tải không xảy ra đồng thời thì tại hộp soạn thảo nhóm tải không xảy ra đồng thời người sử dụng gõ tên những nhóm tải đó ( Theo quy ước 1 là nhóm tải dài hạn, 2 là nhóm tải độc lập, 3 là nhóm tải xung khắc, 4 là nhóm tải đồng thời và 5 là nhóm tải đặc biệt quan trọng ) và chọn Thêm . 4.3 Nhập trực tiếp

Hình III.21. Nhập các tổ hợp tải trọng.

Phương pháp tổng hợp này là giải pháp nhập trực tiếp từng trường hợp đơn cử giống như kiểu COMBO trong SAP hay STAAD. Người sử dụng khai báo tên tổng hợp, khai báo từng trường hợp tải, thông số tổng hợp, kiểu tổng hợp ( Cộng đại số hay SRSS ) sau đó chọn nút Thêm. Sau khi nhập xong những tổng hợp, người sử dụng phải khai báo trường hợp tải trọng nào là tải dài hạn ( sử dụng để tính thông số ảnh hưởng tác động uốn dọc trong phần phong cách thiết kế kiểm tra cột ) .

IV. THIẾT KẾ

IV.1. Định nghĩa thiết kế

Hình IV.1. Định nghĩa thiết kế

Chọn nút Thêm để thêm một kiểu phong cách thiết kế, chương trình hiện lên hộp thoại để lựa chọn những thông số kỹ thuật phong cách thiết kế .

Hình IV.2. Thiết kế cấu kiện BTCT

Nhập những thông số kỹ thuật cho kiểu phong cách thiết kế mới và chọn Đồng ý để hoàn thành xong việc định nghĩa kiểu phong cách thiết kế .
Chọn nút Sửa để sửa giá trị của kiểu phong cách thiết kế được chọn .
Chọn nút Xoá để xoá kiểu phong cách thiết kế được chọn .
Lưu ý : chỉ xoá được kiểu phong cách thiết kế chưa gán cho thành phần nào cả .

IV.2. Gán thiết kế cho thanh

Chương trình cho phép nhập kiểu phong cách thiết kế cho từng thành phần thanh. Sau khi chọn những thành phần thanh cần thiết kế, chọn Gán phong cách thiết kế cho thanh, chọn kiểu phong cách thiết kế cần gán cho thành phần thanh sau đó bấm nút Đồng ý để gán .

Hình IV.3. Gán số liệu thiết kế cho thanh

IV.3. Xóa thiết kế thanh

Chọn những thanh cần xoá thông số kỹ thuật phong cách thiết kế, sau đó chọn mục Xoá phong cách thiết kế thanh .

V. TÍNH TOÁN VÀ KẾT QUẢ

V.1. Tính toán

Sau khi nhập đủ những dữ kiện, lựa chọn menu Tính được cho phép thực thi nghiên cứu và phân tích, tính toán ra nội lực và thép cho hệ cấu trúc .

V.2. Kết quả

V.2a. Nội lực

Khi lựa chọn Nội lực, chương trình sẽ chuyển sang thiên nhiên và môi trường biểu lộ tác dụng .

1.Tệp

1.1. Trở về

Khi chọn Trở về, chương trình sẽ thoát ra khỏi trạng thái xem tác dụng nội lực, quay trở lại trạng thái thao tác chính .

1.2. In sơ đồ

Chương trình được cho phép in hình vẽ trên hành lang cửa số hiện thời ra máy in, ra định dạng tệp tin *. BMP, tệp tin *. DXF .

2. Biểu đồ

2.1.Tải trọng

Hình V.1. Chọn các thông số biểu đồ tải trọng.

Người sử dụng chọn trường hợp tải trọng cần xem biểu đồ tải trọng và bấm Đồng ý để xem hoặc bấm Huỷ bỏ để không xem nữa .

2.2. Nút

2.2.1. Chuyển vị

Hình V.2. Chọn các thông số biểu đồ chuyển vị nút.

Người sử dụng chọn trường hợp tải trọng cần xem chuyển vị nút và bấm Đồng ý để xem hoặc bấm Huỷ bỏ để không xem nữa .

2.2.2. Phản lực

Hình V.3. Chọn các thông số biểu đồ phản lực nút.

Người sử dụng chọn trường hợp tải trọng cần xem phản lực nút và bấm Đồng ý để xem hoặc bấm Huỷ bỏ để không xem nữa .

2.3. Thanh

2.3.1. Nội lực

Hình V.3. Chọn các thông số biểu đồ nội lực thanh.

Người sử dụng chọn trường hợp tải trọng cần xem nội lực của những thành phần thanh và bấm Đồng ý để xem hoặc bấm Huỷ bỏ để không xem nữa .

2.3.2. Thiết kế dầm

Người sử dụng chọn Thiết kế dầm để xem những giá trị diện tích quy hoạnh thép tại 3 mặt phẳng cắt đầu, giữa và cuối dầm .

3. Báo cáo

3.1. Nút

3.1.1. Chuyển vị

Khi người sử dụng chọn Chuyển vị, chương trình tự động hóa tạo báo cáo giải trình chuyển vị nút để soạn thảo và in ấn .

Hình V.4. Báo cáo chuyển vị nút

3.1.2. Phản lực

Khi người sử dụng chọn Phản lực, chương trình tự động hóa tạo báo cáo giải trình phản lực nền tại nút để xem xét và in ấn .

Hình V.5. Báo cáo phản lực nền tại nút

3.2. Thanh

3.2.1. Nội lực

Khi người sử dụng chọn Nội lực, chương trình sẽ tạo báo cáo giải trình nội lực mặt phẳng cắt thanh .

Hình V.6. Báo cáo nội lực mặt cắt thanh

3.2.2. Nội lực tổ hợp

Khi người sử dụng chọn Nội lực tổng hợp, chương trình tạo báo cáo giải trình nội lực tổng hợp thanh ( đường bao ) tại những mặt phẳng cắt .

Hình V.7. Báo cáo nội lực tổ hợp mặt cắt thanh

3.2.3. Thiết kế dầm

Khi người sử dụng chọn Thiết kế dầm, chương trình sẽ tạo báo cáo giải trình hiệu quả phong cách thiết kế dầm .

Hình V.8. Báo cáo kết quả thiết kế dầm

4. Chi tiết

4.1. Nút

4.1.1. Chuyển vị

Sau khi chọn những nút cần xem chi tiết cụ thể chuyển vị, người sử dụng chọn Chuyển vị, chương trình hiện lên hộp thoại như hình .

Hình V.9. Chọn các thông số biểu đồ

Người sử dụng chọn giải pháp tải cần xem chi tiết cụ thể chuyển vị của những nút được chọn, sau đó bấm Đồng ý, chương trình sẽ hiện lên hộp thoại để xem .

Hình V.10. Chuyển vị nút của trường hợp tải

Trong quy trình xem, nếu muốn in những giá trị chuyển vị thì người sử dụng bấm vào In để triển khai .

4.2. Thanh

4.2.1. Nội lực

Sau khi chọn những thanh cần xem cụ thể nội lực, người sử dụng chọn Nội lực, chương trình được cho phép chọn giải pháp tải cần xem chi tiết cụ thể nội lực của những thanh được chọn .

Hình V.11. Các thông số biểu đồ xem nội lực

Sau khi chọn giải pháp tải cần xem hành lang cửa số bộc lộ báo cáo giải trình sẽ Open và được cho phép in ấn .

Hình V.12. Chi tiết nội lực

4.2.2. Thiết kế

Sau khi chọn những thanh cần xem chi tiết cụ thể phong cách thiết kế, người sử dụng chọn Thiết kế, chương trình hiện lên hộp thoại biểu lộ cụ thể .

Hình V.13. Chi tiết thiết kế thanh

Trong quy trình xem, nếu muốn in báo cáo giải trình chi tiết cụ thể phong cách thiết kế thanh, người sử dụng bấm vào In để triển khai .

V.2b. Bản vẽ

Khi lựa chọn Bản vẽ, chương trình sẽ chuyển sang môi trường tự nhiên phong cách thiết kế bản vẽ .

1. Kiến trúc

1.1. Trục kiến trúc

Lựa chọn này được cho phép người sử dụng nhập những trục kiến trúc vào cấu trúc để khi chương trình biểu lộ bản vẽ phong cách thiết kế kỹ thuật được không thiếu những thông số kỹ thuật kiến trúc .

Hình V.14. Trục kiến trúc

Người sử dụng nhập tên trục kiến trúc, tên thành phần thanh trùng với phương trục kiến trúc, độ lệch căn trái của trục kiến trúc ( so với chân cột hoặc so với tiết diện thành phần thanh ) vào những ô chữ và bấm Thêm để triển khai xong việc nhập thêm một trục kiến trúc .
Người sử dụng hoàn toàn có thể thêm, sửa, xoá những trục kiến trúc một cách linh động. Sau đó bấm Đồng ý để kết thúc việc nhập trục kiến trúc hoặc bấm Huỷ bỏ để không thực thi nhập nữa .
Lưu ý : Việc nhập trục kiến trúc là không bắt buộc, nó chỉ có ý nghĩa khi bộc lộ bản vẽ phong cách thiết kế kỹ thuật được rất đầy đủ, người sử dụng hoàn toàn có thể nhập hay không tuỳ vào bài toán đơn cử .

1.2. Chân cột

1.2.1. Định nghĩa cột

Lựa chọn này giúp người sử dụng định nghĩa những loại tiết diện cột sẽ được sử dụng .

Hình V.15. Định nghĩa các loại cột

Người sử dụng hoàn toàn có thể thêm, sửa, xoá những cột một cách linh động. Sau đó bấm Đồng ý để hoàn thành xong việc định nghĩa cột hoặc bấm Huỷ bỏ để không thực thi .
Khi người sử dụng chọn Thêm, chương trình sẽ hiện hộp thoại được cho phép nhập không thiếu những thông số kỹ thuật hình học của tiết diện cột, sau đó bấm Đồng ý để triển khai xong việc định nghĩa một tiết diện cột mới .

Hình V.16. Các thông số tiết diện cột

Khi chọn Sửa, chương trình cũng hiện hộp thoại như hình 60, người sử dụng chỉnh sửa những thông số kỹ thuật cần đổi khác, sau đó bấm Đồng ý để khẳng định chắc chắn sự đổi khác thông số kỹ thuật hình học của tiết diện cột hoặc chọn Huỷ bỏ để không đổi khác nữa .
Muốn xoá một loại cột, người sử dụng chọn tên cột đó ở list bên trái hành lang cửa số, sau đó bấm Xoá để triển khai việc xoá loại cột được chọn ra khỏi list .
Lưu ý : chỉ xoá được loại cột chưa gán cho nút nào cả .

1.2.2. Nhập cột

Lựa chọn này được cho phép người sử dụng nhập những cột vào mặt phẳng móng để khi chương trình bộc lộ bản vẽ phong cách thiết kế kỹ thuật được rất đầy đủ những thông số kỹ thuật kiến trúc. Khi chọn Nhập cột, chương trình sẽ hiện hộp thoại lựa chọn loại cột đã định nghĩa .

Hình V.17. Gán cột cho các nút

Người sử dụng bấm Đồng ý để triển khai xong việc nhập cột hoặc bấm Huỷ bỏ để không thực thi nhập nữa .
Lưu ý : Việc nhập cột là không bắt buộc, người sử dụng hoàn toàn có thể nhập hay không tuỳ vào bài toán đơn cử .

1.2.3. Xóa cột

Chọn những nút cần xoá cột sau đó chọn Xoá cột để thực thi xoá cột tại những nút đó .

2. Cấu kiện

2.1. Định nghĩa cấu kiện

Lựa chọn này giúp người sử dụng định nghĩa những kiểu cấu kiện sẽ được sử dụng. Khi chọn Định nghĩa cấu kiện, chương trình sẽ hiện hộp thoại để người sử dụng hoàn toàn có thể thêm, sửa, xoá những kiểu cấu kiện một cách linh động. Sau đó bấm Đồng ý để triển khai xong việc định nghĩa cấu kiện hoặc bấm Huỷ bỏ để không triển khai định nghĩa nữa .

Hình V.18. Định nghĩa các kiểu cấu kiện

Khi người sử dụng chọn Thêm, chương trình sẽ hiện hộp thoại lựa chọn cụ thể cấu kiện. Nhập khá đầy đủ những thông số kỹ thuật của cấu kiện, sau đó bấm Đồng ý để triển khai xong việc định nghĩa một kiểu cấu kiện mới .

Hình V.19. Cấu kiện bê tông cốt thép

Khi chọn Sửa, người sử dụng chỉnh sửa những thông số kỹ thuật cần đổi khác, sau đó bấm Đồng ý để khẳng định chắc chắn sự đổi khác thông số kỹ thuật của kiểu cấu kiện hoặc chọn Huỷ bỏ để không biến hóa nữa .
Muốn xoá một kiểu cấu kiện, người sử dụng chọn tên kiểu cấu kiện đó ở list bên trái hành lang cửa số, sau đó bấm Xoá để thực thi việc xoá kiểu cấu kiện được chọn ra khỏi list .
Lưu ý : chỉ xoá được kiểu cấu kiện chưa gán cho thành phần nào cả .

2.2. Nhập cấu kiện

Lựa chọn này được cho phép người sử dụng gán kiểu cấu kiện vào một chuỗi những thành phần thanh được chỉ ra. Sau khi chọn một hay nhiều thành phần thanh, chọn Nhập cấu kiện, khi đó chương trình sẽ hiện hộp thoại để lựa chọn loại cấu kiện trong list .

Hình V.20. Gán các kiểu cấu kiện

Người sử dụng nhập tên cấu kiện sẽ xuất ra bản vẽ và kiểu cấu kiện của nó, sau đó bấm Đồng ý để triển khai xong việc nhập cấu kiện hoặc bấm Huỷ bỏ để không triển khai nhập nữa .

3. Thép

3.1. Bố trí thép

Sau khi nhập những cấu kiện sẽ xuất ra bản vẽ phong cách thiết kế kỹ thuật, người sử dụng phải chọn Bố trí để chương trình sắp xếp thép cho những cấu kiện vừa nhập .

3.2. Chỉnh sửa thép

Sau khi đã sắp xếp thép, chương trình được cho phép người sử dụng hoàn toàn có thể chỉnh sửa những cấu kiện trước khi xuất ra bản vẽ phong cách thiết kế kỹ thuật. Khi chọn Chỉnh sửa, chương trình sẽ hiện hộp thoại bộc lộ chi tiết cụ thể thông số kỹ thuật dầm .

Hình V.21. Chỉnh sửa cấu kiện trước khi thể hiện bản vẽ

Người sử dụng đổi khác những thông số kỹ thuật như đường kính thép, khoảng cách, lệch tâm … Sau đó bấm Đồng ý để chứng minh và khẳng định việc đổi khác hoặc bấm Huỷ bỏ để không biến hóa nữa .

4. Bản vẽ

4.1. Thông số

Khi chọn Thông số, chương trình sẽ hiện hộp thoại để người sử dụng hoàn toàn có thể đổi khác những tỷ suất, sắc tố, loại nét của những lớp vẽ khi biểu lộ bản vẽ phong cách thiết kế kỹ thuật dưới dạng tệp tin *. dxf .

Hình V.22. Tham số bản vẽ

Lưu ý : Nếu người sử dụng không vào lựa chọn này thì chương trình sẽ tự động hóa định nghĩa ra những tỷ suất, lớp vẽ … một cách hài hòa và hợp lý nhất .

4.2.Xuất ra *.dxf

Sau khi triển khai nhập những cấu kiện và sắp xếp thép cho những cấu kiện đó, người sử dụng chọn Xuất ra *. dxf để triển khai xong việc tạo ra bản vẽ phong cách thiết kế kỹ thuật dưới dạng tệp *. dxf. Tệp tin này có tên trùng với tên của tệp tin số liệu nguồn vào và có phần lan rộng ra là *. dxf. Người sử dụng thuận tiện chỉnh sửa cũng như in ấn tệp tin này trong những thiên nhiên và môi trường đồ hoạ như AutoCAD .
Màn hình thao tác này được cho phép nhập những thông số kỹ thuật tương quan đến kiến trúc như trục kiến trúc, sắp xếp cột trên mặt phẳng … sau đó hoàn toàn có thể xuất ra bản vẽ phong cách thiết kế kỹ thuật dưới dạng tệp tin *. dxf của 1 số ít cấu kiện được chọn hoặc của hàng loạt cấu trúc .

4. Update

Tài liệu liên quan của MBW

1. TCVN 2737 : 1995 : Tải trọng và tác động ảnh hưởng – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế .
2. TCXD 229 : 1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của gió theo TCVN 2737 – 1995 .
3. TCXDVN 375 : 2006 : Thiết kế khu công trình chịu động đất .
4. TCXDVN 356 – 2005 : Kết cấu Bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế .
5. TCXDVN 356 – 2005 : Kết cấu thép – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế .
6. TCVN 5574 : 1991 : Kết cấu Bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế .
7. TCVN 5575 : 1991 : Kết cấu thép – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế .
8. TCXD 198 : 1997 : Nhà cao tầng liền kề. Thiết kế cấu trúc bê tông cốt thép toàn khối .
9. TCXD 205 : 1998 : Móng cọc. Tiêu chuẩn phong cách thiết kế .

9. BS8110 – British Standard –Structure use of concrete : Tiêu chuẩn sử dụng bê tông cốt thép của Anh quốc.

10. ACI – American Concrete Insitute : Tiêu chuẩn Bê tông cốt thép của Mỹ .
11. UBC – 1997 – Uniform Building Code : Tiêu chuẩn tính toán động đất của Mỹ .
12. SNHIP 1984 : Tiêu chuẩn tính toán động đất của Nga .

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *