Tính mật độ xây dựng online –

Phần mềm Tính Mật độ xây dựng online chuẩn nhất dự trên Quy chuẩn xây dựng về quy hoạch và Tiêu xây xây dựng Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành:

TÍNH MẬT ĐỘ XÂY DỰNG ONLINE
Diện tích khu đất xây dựng (m2) (theo sổ đỏ):

– DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT: 168 m 2

– MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP:   73.2 %

– DIỆN TÍCH XÂY DỰNG TỐI ĐA:   122.976 m 2
Kết quả được tính toán nội suy dựa trên Mật độ xây dựng thuần tối đa cho phép theo quy chuẩn mới nhất áp từ ngày 1/7/2020 được giới thiệu trong phần 1.1 bên dưới.

KẾT QUẢ TÍNH MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TRÊN DỰA TRÊN QUY ĐỊNH TRONG QUY CHUẨN XÂY DỰNG & TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM ÁP DỤNG CHO CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG.

Các văn bản pháp luật làm căn cứ tính mật độ xây dựng:

 • – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD.
 • – Thông tư 22/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
 • – Các tài liệu chuyên ngành Kiến trúc & Xây dựng được cung cấp bởi Phòng thiết kế xây dựng của công ty Wedo (Wedo Architecture & Construction).

Phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn về Quy hoạch xây dựng và các tài liệu viện dẫn:

Quy chuẩn về Quy hoạch xây dựng QCVN 01 : 2019 / BXD này pháp luật về những mức số lượng giới hạn của đặc tính kỹ thuật và nhu yếu quản trị bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động giải trí quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn ( sau đây gọi tắt là quy hoạch đô thị – nông thôn ) gồm có quy trình lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt, kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch, tổ chức triển khai thực thi quy hoạch và làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn vương quốc, quy chuẩn địa phương trong nghành quy hoạch đô thị – nông thôn. Đối với công tác làm việc quy hoạch xây dựng những khu công dụng ngoài việc tuân thủ những lao lý trong quy chuẩn này còn phải tuân thủ theo những quy chuẩn có tương quan .Các tài liệu viện dẫn sau là thiết yếu cho việc vận dụng quy chuẩn này. Trường hợp những tài liệu viện dẫn được sữa đổi, bổ trợ hoặc sửa chữa thay thế thì vận dụng phiên bản mới nhất .

 • – QCVN 01-1:2018/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
 • – QCVN 17:2018/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng, lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời;
 • – QCVN 09:2017/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả;
 • – QCVN 07:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật;
 • – QCVN 06:2019/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;
 • – QCVN 10:2014/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng;
 • – QCVN 01:2013/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu;
 • – QCVN 02:2012/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Lò đốt chất thải rắn y tế;
 • – QCVN 33:2011/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông;
 • – QCVN QTĐ 8:2010/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kỹ thuật điện;
 • – Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn (ban hành theo Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN ngày 13 tháng 09 năm 2006 của Bộ Công nghiệp).

https://bacxiunong.com/mdxd/GHI NHỚ ĐƯỜNG LINK TRÊN ĐỂ SỬ DỤNG TÍNH MẬT ĐỘ XÂY DỰNG ONLINE BẤT KỲ LÚC NÀO

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN:

  Bạn ở đâu

  Tên của bạn

  Địa chỉ Email

  Số điện thoại

  Tiêu đề

  Nội dung yêu cầu

  SỰ KIỆN ĐƯỢC YÊU THÍCH

  chủ đề tương quan

  Source: https://bacxiunong.com
  Category: Blog

  Related Posts

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *