Phần Mềm Tính Điểm Hlu – Phần Mềm Quản Lý Đào Tạo Tín Chỉ Unisoft – Gấu Đây

Bạn có biết?

*

Theo Sổ tay sinh viên – Quy định về đào tạo và giảng dạy, công thức chung để tính điểmtrung bình chung học tập theo kỳ, năm và điểm trung bình chung tích luỹ, điểm trung bình chung tích luỹ toàn khóa đều là công thức sau, chỉ khác là những điểm nào sẽ tham gia vào đo lường và thống kê .
Đang xem : Phần mềm tính điểm hlu

Đang xem : Phần mềm tính điểm hlu
Bạn đang đọc : Phần Mềm Tính Điểm Hlu – Phần Mềm Quản Lý Đào Tạo Tín Chỉ Unisoft

Tính điểm trung bình chung học tập và điểm trung bình chung tích luỹ :

Trong đó :
+ A là điểm trung bình chung tích luỹ .
+ ailà điểm của học phần thứ i .
+ nilà số tín chỉ của học phần thứ i .
+ n là tổng số học phần .

Lưu ý:

1. Căn cứ vào Khung chương trình ( vp.tienkiem.com.vn.edu.vn > Tra cứu > Kết quả học tập > Khung chương trình ) những môn không tham gia tính điểm trung bình sẽ được vô hiệu để không tham gia vào tính Trung bình .
Xem thêm : Tìm Hiểu Về Thuật Ngữ Liên Minh Huyền Thoại Out Meta Game Là Gì

Xem thêm : 12 phần mềm học tiếng Anh cho bé cực dễ hiểu cha mẹ nên biết


2. Điểm môn học tham gia vào thống kê giám sát sẽ là Điểm tổng hợp, trong trường hợp đo lường và thống kê điểm trung bình thang 4 thì điểm tổng hợp môn học phải được quy đổi về thang điểm 4 sau đó mới tham gia vào thống kê giám sát trung bình. Bảng quy đổi như sau :
Thang điểm 10T hang điểm 48,5 đến 1047,0 đến 8,435,5 đến 6,924,0 đến 5,41 Dưới 40D o việc quy đổi này lên sẽ có những trường hợp điểm trung bình thang 10 cao hơn nhưng điểm trung bình thang 4 thấp hơn. Ví dụ : SV1 có trung bình thang 10 SV2 .

Sinh viênĐiểm 1 (thang 10)Điểm 2 (thang 10)TB (thang 10)Điểm 1 (thang 4)Điểm 2 (thang 4)TB (thang 4)SV18.58.78.6444SV28.4109.2343.5

3. Tính điểm Trung bình học tập theo học kỳ : Các môn học trong học kỳ sẽ tham gia vào giám sát, những môn học trong kỳ ngoài chương trình khung cũng tham gia thống kê giám sát, những điểm cải tổ cho lần học trong kỳ cũng sẽ tham gia vào thống kê giám sát. Các môn sẽ không tham gia vào đo lường và thống kê : Môn được pháp luật không tham gia tính Trung bình, môn cải tổ cho lần học khác học kỳ .
4. Tương tự như theo học kỳ, tính điểm Trung bình học tập theo năm : Các môn học trong năm sẽ tham gia vào đo lường và thống kê, những môn học trong năm ngoài chương trình khung cũng tham gia giám sát, những điểm cải tổ cho lần học trong năm cũng sẽ tham gia vào thống kê giám sát. Các môn sẽ không tham gia vào giám sát : Môn được lao lý không tham gia tính Trung bình, môn cải tổ cho lần học khác năm học .
5. Điểm cải tổ cho lần học trong kỳ, năm sẽ tham gia vào tính trung bình học tập học kỳ, năm. Điểm cải tổ cho lần học khác kỳ, năm sẽ chỉ tham gia vào tính trung bình tích lũy, điểm trung bình học tập kỳ, năm trước sẽ không được giám sát lại lên điểm cải tổ này sẽ chưa làm đổi khác điểm trung bình học tập kỳ, năm .
6. Điểm trung bình tích lũy : Các môn đã học trong khóa học có lao lý tham gia tính trung bình sẽ tham gia vào thống kê giám sát, Các môn có nhiều đầu điểm chỉ lấy điểm cao nhất, Các môn ngoài chương trình sẽ không tham gia giám sát. Điểm tốt nghiệp không tham gia vào thống kê giám sát. Điểm trung bình tích lũy dùng để xét điều kiện kèm theo thực tập tốt nghiệp, điều kiện kèm theo tốt nghiệp .

Xem thêm : Cách Chơi Timbersaw Dota 2 : Timbersaw, Cách Chơi Timbersaw Dota 2

7. Điểm trung bình tích lũy toàn khóa : cách tính tương tự như như điểm trung bình tích lũy, khác nhau là điểm trung bình tích lũy toàn khóa gồm có cả điểm tốt nghiệp. Điểm trung bình tích lũy toàn khóa dùng để xếp loại tốt nghiệp ( cấp bằng ) và in trong bảng điểm cấp cho sinh viên khi ra trường .
8. Xếp loại tốt nghiệp : Loại tốt nghiệp được xếp theo điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học như sau :

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.