Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm kê đất đai năm 2019 – Sở tài nguyên và môi trường phú thọ – Gấu Đây

Thứ ba – 11/06/2019 16 : 03N gày 04/6, tại cuộc họp thanh tra thanh tra rà soát những nội dung triển khai Kế hoạch Kiểm kê đất đai năm 2019, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chỉ huy Tổng cục Quản lý đất đai : “ Cần ứng dụng có hiệu suất cao công nghệ thông tin trong Kế hoạch kiểm kê đất đai năm 2019 ”. Báo cáo tại cuộc họp, Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, tiến hành Điều 34 của Luật Đất đai năm 2013 về thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ, để chuẩn bị sẵn sàng sẵn sàng chuẩn bị cho việc kiểm kê đất đai năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số4032 / BTNMT-TCQLĐĐ
Bạn đang đọc : Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm kê đất đai năm 2019 – Sở tài nguyên và thiên nhiên và môi trường phú thọ

ngày 30/7/2018 để chỉ huy, hướng dẫn địa phương thanh tra rà soát nhìn nhận lại tình hình thực thi kiểm kê đất đai, lập map thực trạng sử dụng đất năm năm trước và việc thống kê đất đai định kỳ những năm năm ngoái, năm nay, 2017 để xác lập những sống sót, hạn chế cần khắc phục trong thực thi kiểm kê đất đai năm 2019 .

Phạm vi rà soát thống kê nguồn tài liệu phục vụ cho kiểm kê đất đai năm 2019 gồm: (i) các xã đã đo vẽ bản đồ địa chính từ năm 2015 đến năm 2018; (ii) các xã đã lập bản đồ kết quả điều tra kiểm kê năm 2014 dạng số từ các loại bản đồ địa chính, bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ ảnh hàng không, ảnh viễn thám; (iii) các xã có bản đồ kết quả điều tra kiểm kê rừng của ngành nông nghiệp hoàn thành năm 2015 đến nay.

Đồng thời, Bộ cũng đề xuất những địa phương thực thi thanh tra rà soát triển khai xong đường địa giới hành chính xã trên map hiệu quả tìm hiểu kiểm kê, nhất là những xã đã hoàn thành xong tăng cấp map địa giới hành chính những cấp theo Quyết định số 513 / QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng nhà nước về việc phê duyệt dự án Bất Động Sản ” Hoàn thiện, tân tiến hóa hồ sơ, map địa giới hành chính và kiến thiết xây dựng cơ sở tài liệu về địa giới hành chính ” ; cũng như kiến thiết xây dựng giải pháp triển khai và dự trù kinh phí đầu tư cho kiểm kê đất đai trình cơ quan có thẩm quyền duyệt và sắp xếp kinh phí đầu tư để triển khai trong năm 2019, 2020 .

Đến nay, Bộ đã xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Tổng cục Quản lý đất đai đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định định mức kinh tế, kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; đang xin ý kiến của các Bộ, ngành để hoàn thiện và trình Bộ ban hành. Bộ cũng đang xây dựng và cơ bản hoàn thiện Dự án và Kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
 

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng, công tác làm việc thao tác thống kê, kiểm kê đất đai, thiết kế xây dựng map tình hình sử dụng đất có ý nghĩa rất là quan trọng trong tiến trình tăng trưởng kinh tế tài chính kinh tế tài chính – xã hội. Kết quả kiểm kê đất đai và lập map tình hình sử dụng đất cho biết được tiến trình quản trị đất đai tại từng địa phương và trên khoanh vùng khoanh vùng phạm vi cả nước, qua đó nhìn nhận được những di dời và giúp những nhà quản trị hoạch định kế hoạch, quy hoạch tăng trưởng trong tương lai .
Để công tác làm việc thao tác kiểm kê đất đai, lập map tình hình sử dụng đất năm 2019 đạt tính năng tốt, Thứ trưởng quan điểm ý kiến đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai cần phối hợp ngặt nghèo với Cục Viễn thám vương quốc để chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng bình đồ ảnh phục vụ việc kiểm tra hiệu suất cao kiểm kê đất đai tại một số ít ít địa phương ; phối hợp với Tổng cục Môi trường trong việc kiểm kê đất ngập nước ven biển ; đồng thời, chỉnh sửa triển khai xong xong phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai và ứng dụng có hiệu suất cao công nghệ thông tin vào công tác làm việc thao tác kiểm kê đất đai năm 2019

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.