Hướng dẫn cài đặt

A.Cài đặt:

-Download Kata từ trang link Download Kata từ trang link http://katapro.net/san-pham/tai-phan-mem-kata-pro.html

Bạn đang đọc: Hướng dẫn cài đặt

– Giải nén và setup :

caidat.png

– Kích chạy file 20181102 – Kata8. 2.2 ( for cad2007-cad2012 ). msi ( Lưu ý không được biến hóa thư mục mặc định C : \ kata_pro \ trong quy trình cài )
– Trong trường hợp máy của bạn dùng cad 2013 trở lên thì cài thêm file up to cad2013-cad2015
– Sau khi setup xong Kata bạn liên tục mở autocad lên để load tool tương hỗ Kata vào :
Dùng lệnh “ ap ” + enter sẽ hiện ra bảng load / unload Application .

app.png

Kích chọn vào mục Contents … hiện ra bang “ Starup Suite ” chọn “ Add ” và tìm đến đường dẫn setup của C : \ kata_pro .

adđ.png

Chọn “ Goi lenh.lsp ” và click open

adadada.png

Tìm đến C : \ kata_pro rồi quét chọn file “ goi_lenh. lsp ”, click Contents sẽ có thông tin 1 file added to the Startup Suite, click close. Tìm đến C : \ kata_pro rồi quét chọn cả 2 files, click Load sẽ có thông tin successfully load 2 files. Nếu bạn dùng cad2009 trở lên và chưa cài VBA thì hoàn toàn có thể không cần load file Tools Kata mà chỉ load duy nhất file Goi_lenh .
Tiếp tục với bảng “ Load / unload Aplications ” .
Tìm đến đường dẫn setup của kata C : \ kata_pro, thực thi theo thứ tự 1,2,3

sdasdas.png

Đóng hàng loạt những bảng. Sử dụng lệnh “ Vd ” lần thứ 2 trở lên thì nó sẽ hiện ra bảng liên kết mạng lưới hệ thống .

Lưu ý: Không đăng nhập và kích hoạt key ở đây. Chỉ ghi lại seri máy

31028295c36c588590fc5bcd73441ea2.jpg

Truy cập vào trang wed “ katapro.net ” triển khai đăng kí và đăng nhập .

KICHHOAT.png

Nhập mã kích hoạt và số seri máy ở đây .
Sau khi kích hoạt thành công xuất sắc. Vào lại cad và tận thưởng những lệnh của KATA mà không còn bị hiện thông tin liên kết mạng lưới hệ thống nữa nhé

B.Gỡ chương trình:

Vào Control Panel chọn Unintall, tìm đến chương trình Kata chọn Unintall .

C.Sửa lỗi

Lỗi excel không cho phép chạy macro ( hỏi anh google ) 1.Lỗi excel không cho phép chạy macro

Lỗi thiếu .NET Framework 3.5 ( tải về tại đây 2.Lỗi thiếu .NET Framework 3.5

Lỗi mất liên kết giữa các đối tượng ( lỗi này do virus acad.vlx gây ra, xem hướng dẫn diệt virus tại đây 3.Lỗi mất liên kết giữa các đối tượng

There is a problem with this windows installer package. A dll required for this install to complete  4.There is a problem with this windows installer package. A dll required for this install to complete

Lỗi đã nối mạng nhưng vẫn yêu cầu nhập mã offline do chưa mở port kết nối SQL tại  5.Lỗi đã nối mạng nhưng vẫn yêu cầu nhập mã offline do chưa mở port kết nối SQL tạiđây

Lỗi thiếu .NET Framework 4.7 cho tool Kata Revit ( tải về tại đây 6.Lỗi thiếu .NET Framework 4.7 cho tool Kata Revit

 

Tìm đến đường dẫn ” C : \ Users \ xxx \ AppData \ Local ” với xxx là tên user của máy sau đó click phải chuột vào thư mục Temp chọn properties chọn thẻ Security chọn Edit, tích chọn Full control ở cột Allow sau đó ok đến khi xong rồi triển khai cài lại Kata .

6.Lỗi liên kết file nhập liệu Excel với chương trình “Missing:kata_pro”

Lỗi này hoàn toàn có thể xảy ra khi dùng những nút lệnh trên file excel
Cách Xử lý : Trong excel chọn tổng hợp phím alt + F11àvào Tools chọn Reference sẽ Open Form bên dưới :
     

Click bỏ ghi lại “ Missing : kata_pro ”, tiếp theo chọn OK

     

  

Vào Tools chọn References click chọn kata_pro, tiếp theo chọn OK sẽ không còn bị lỗi “ Missing ” .
7. Lỗi mất link giữa những đối tượng người tiêu dùng ( lỗi này do virus acad.vlx gây ra, xem hướng dẫn diệt virus tại đây )

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *