Phần mềm R – phần mềm xác suất thống kê miễn phí – Gấu Đây – Gấu Đây

1. R là phần mềm Xác Suất thống kê không tính tiền

Phần mềm RBạn đang đọc : Phần mềm R – phần mềm Xác Suất thống kê không lấy phí

 là một ngôn ngữ lập trình hàm cấp cao vừa là một môi trường dành cho tính toán thống kê. R hỗ trợ rất nhiều công cụ cho phân tích dữ liệu, khám phá tri thức và khai mỏ dữ liệu nhưng lại là phần mềm miễn phí mã nguồn mở. Hơn nữa R rất dễ học và có thể phát triển nhanh các ứng dụng tính toán xác suất thống kê.
Phần mềm R là một trong những công cụ phân tích thống kê học cũng như phân tích dữ liệu nói chung. Trong 10 năm trở lại đây, R đã được nhiều trường đại học trên thế giới sử dụng rộng rãi. Đây là phần mềm mã nguồn mở (miễn phí). Nó mang đầy đủ những tính năng của các phần mềm thương mại khác hiện có như SPSS, AMOS, STATA hay EViews.Tại Việt Nam trong những năm trở lại đây, R đã bắt đầu được sử dụng và đang phát triển rộng rãi trong trường học và giới nghiên cứu. Trong tương lai, R hứa hẹn sẽ trở thành phần mềm được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực nghiên cứu do tính chất bản quyền đang ngày càng được tôn trọng.

2. Những điểm bất lợi của phần mềm R

Nhưng R có cái bất lợi là dùng lệnh (giống như Matlab) chứ không dùng menu như Excel. Điều này có nghĩa là đối với người “lười biếng” thì sẽ thấy R bất tiện. Nhưng với người muốn nắm lấy những cơ chế căn bản của toán học, thì sẽ thích ngôn ngữ này ngay. [Thực ra, nếu phải làm việc nhiều thì người “lười biếng” cũng sẽ thấy việc không dùng menu lại là ưu điểm chứ không phải nhược điểm, vì dùng lệch thì sẽ được copy & paste]. 

Một điểm yếu kém khác là R có rất nhiều “ tác giả ”, số thư viện / package vào tháng 1/2017 đã hơn 10.000 ; yếu tố phát sinh là làm thế nào để chọn thư viện phù hợp nhất ( ngoài những thư viện mặc định / có sẵn ). [ Nhấn mạnh là chỉ với những thư viện mặc định, thì R đã là đủ khi xử lý và giải quyết và xử lý những quy mô “ Sách giáo khoa ” ]. Các giải pháp toàn vẹn trọn vẹn hoàn toàn có thể xem ở đây ; tuy nhiên, theo tôi Google đã là gần đủ để cho giải pháp tối ưu nhất. Hiện tại, RStudio ( cũng nguồn mở ) là một công cụ tương hỗ ( IDE ) rất được ưa thích ( đặc biệt quan trọng quan trọng quan trọng trong giáo dục ) khi thao tác với R. Công cụ RMarkdown của RStudio được được được cho phép tạo đồng thời những loại tài liệu tĩnh và động, gồm có : HTML, PDF, Word, … Công cụ Shiny của RStudio được được được cho phép phong thái phong cách thiết kế thiết kế kiến thiết xây dựng những ứng dụng web ( tương tác ) từ R .

3. Ứng dụng phần mềm R tại Nước Ta lúc bấy giờ

Toán cao cấp
Phân tích CP
Lý thuyết Copula

Lý thuyết Markowitz

Mô hình Black-Scholes
Mô hình Merton
Rủi ro tín dụng thanh toán ( Credit Risk )

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *