Phần Mềm Quyết Toán Thuế Tncn 2017 Theo Hướng Dẫn Của Tct 05/02/2018

Mấy ngày qua, chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi của một số ít doanh nghiệp, cá thể hỏi làm quyết toán như thế nào, điền làm thế nào, hay đại loại như doanh nghiệp xây dựng vào tháng 6/2017 thì quyết toán ra làm sao …, nói chung rất nhiều câu hỏi tương tự như nhau. Vì vậy, bài viết sau đây sẽ rất có ích cho những bạn .Bạn đang xem : Phần mềm quyết toán thuế tncn 2017

Hiện tại, tờ khai được sử dụng theo mẫu 05/QTT-TNCN được kê khai theo ứng dụng HTKK 3.8.2Bước 1: Các bạn tải về và cài đặt ứng dụng HTKK 3.8.2. Sau đó, chọn “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân” -> “Tờ khai 05/QTT-TNCN” -> Chọn “Kỳ tính thuế 2017”

và Phụ lục :*

Bước 2: Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN:Cách tốt nhất là nhập dữ liệu trên Excel rồi tải lên HTKK để tránh bị lỗi font chữ và nếu có trục trặc gì cũng không bị mất dữ liệu. Hoặc nhập trong file word bên ngoài rồi copy thủ công vào đây để tránh bị lỗi font chữ.

Chỉ cần nhập ở các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN, PL 05-2/BK-QTT-TNCN và PL 05-3/BK-QTT-TNCN. Sau đó phần mềm sẽ tự động cập nhật sang “Tờ khai 05/QTT-TNCN”.1. Cách lập phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN: Những cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì kê khai vào phụ lục này:– Chỉ tiêu <07> đến <09>: Nhập theo từng cá nhân. Nhập MST vào chỉ tiêu <08> thì không cần nhập số CMND/Hộ chiếu vào chỉ tiêu <09>.

– Nếu muốn thêm dòng thì ấn phím “ F5 ”. Nếu muốn xóa dòng thì ấn phím “ F6 ” .<07> Họ và tên: Ghi rõ ràng, đầy đủ họ và tên của cá nhân cư trú nhận thu nhập tiền lương, tiền công có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, kể cả cá nhân nhận thu nhập chưa đến mức khấu trừ thuế hoặc cá nhân đã thôi việc tính đến thời điểm lập tờ khai.<08> Mã số thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của cá nhân theo Thông báo mã số thuế hoặc thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho cá nhân.

<07> Họ và tên: Ghi rõ ràng, đầy đủ họ và tên của cá nhân cư trú nhận thu nhập tiền lương, tiền công có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, kể cả cá nhân nhận thu nhập chưa đến mức khấu trừ thuế hoặc cá nhân đã thôi việc tính đến thời điểm lập tờ khai.<08> Mã số thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của cá nhân theo Thông báo mã số thuế hoặc thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho cá nhân.

Chú ý : Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền bắt buộc phải có MTS. ( Tức là muốn chuyển nhượng ủy quyền thì phải ĐK MST cá thể )<09> Số CMND/ Hộ chiếu: Ghi số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân chưa có mã số thuế.

<09> Số CMND/ Hộ chiếu: Ghi số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân chưa có mã số thuế.

Cách tính :Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhâp – Các khoản được miễn thuếTổng thu nhập:Là tổng số các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhânCác khoản miễn thuế bao gồm:Tổng thu nhập : Là tổng số những khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và những khoản thu nhập chịu thuế khác có đặc thù tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhânCác khoản miễn thuế gồm có :Theo Thông tư 111 / 2013 / TT – BCT và Thông tư 92/015 / TT – BCT pháp luật về những khoản được miễn thuế như sau :Tiền ăn giữa ca, ăn trưa không vượt quá: 730.000/đ/tháng “ ( Nếu DN tự nấu ăn hoặc mua suất ăn, cấp phiếu ăn cho nhân viên thì được miễn toàn bộ)Tiền phụ cấp trang phục không quá 5.000.000/năm. ( Nếu nhận được bằng hiện vật thì được miễn toàn bộ)Tiền khoán cho công tác phí, điện thoại không vượt quá quy đinh trong quy chế của DN.( Các bạn tự xây dựng quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp,… và không được vượt quá mức đó … Nếu vượt quá sẽ tính vào thu nhập tính thuế).Tiền thuê nhà trả thay không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế ( chưa bao gồm tiền thuê nhà)Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ, lễ, làm việc ban đêm được trả cao hơn so với ngày bình thường.Tiền ăn giữa ca, ăn trưa không vượt quá : 730.000 / đ / tháng “ ( Nếu Doanh Nghiệp tự nấu ăn hoặc mua suất ăn, cấp phiếu ăn cho nhân viên cấp dưới thì được miễn hàng loạt ) Tiền phụ cấp phục trang không quá 5.000.000 / năm. ( Nếu nhận được bằng hiện vật thì được miễn hàng loạt ) Tiền khoán cho công tác phí, điện thoại cảm ứng không vượt quá quy đinh trong quy định của DN. ( Các bạn tự kiến thiết xây dựng quy định tiền lương, thưởng, phụ cấp, … và không được vượt quá mức đó … Nếu vượt quá sẽ tính vào thu nhập tính thuế ). Tiền thuê nhà trả thay không vượt quá 15 % tổng thu nhập chịu thuế ( chưa gồm có tiền thuê nhà ) Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ, lễ, thao tác đêm hôm được trả cao hơn so với ngày thông thường .VD : Làm ban ngày 2017 nhân viên cấp dưới A có Tổng thu nhập là 120.000.000. Trong đó : Tiền ăn ca : 7.200.000. Tiền phục trang là : 4.000.000èNhập vào chỉ tiêu 11 – Tổng thu nhập chịu thuế = 120.000.000 – ( 7.200.000 + 4.000.000 ) .VD : Làm ban ngày được 40.000 đ / h nhưng làm thêm giờ đêm hôm được 60.000 đ / h .Thì thu nhập được miễn thuế là : 60.000 – 40.000 = 20.000 đ / h .

Lưu ý: Thu nhập chịu thuế tại chỉ tiêu <11> không bao gồm các khoản được miễn thuế. Các khoản được miễn thuế theo quy định: Tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về các khoản được miễn.

– Chỉ tiêu < 12 > Làm việc trong KKT : Là những khoản thu nhập chịu thuế mà doanh nghiệp trả thu nhập trả cho cá thể do thao tác tại khu kinh tế tài chính, không gồm có thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ( nếu có ) .

– Chỉ tiêu <13> Theo hiệp định: Là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.* Phần: “Các khoản giảm trừ”

Chỉ tiêu <14> Số lượng NPT tính giảm trừ: Là số người phụ thuộc mà cá nhân đã đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.Chỉ tiêu < 14 > Số lượng NPT tính giảm trừ : Là số người nhờ vào mà cá thể đã ĐK tính giảm trừ gia cảnh cho người nhờ vào .– Chỉ tiêu < 15 > Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh : Là tổng những khoản giảm trừ cho bản thân người nộp thuế và những khoản giảm trừ cho người nhờ vào. Trong đó :

+ Giảm trừ cho bản thân = 09 triệu đồng/tháng x Tổng số tháng đã tính giảm trừ trong năm.Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức, doanh nghiệp thì giảm trừ cho bản thân được tính đủ 12 tháng là 108 triệu đồng/năm.

VD : Ông B ký hợp đồng lao động từ tháng 2 – 6 ( 5 tháng ) -> Mức giảm trừ = 9 x 5 = 45 trVD : Ông C ký hợp đồng lao động từ 2 – 12 ( 11 tháng ) và thực tiễn vẫn còn làm lại công ty ( Ủy quyền cho công ty quyết toán -> Mức giảm trừ bản thân = 108 tr

+ Giảm trừ cho người phụ thuộc = 3,6 triệu đồng/người x Tổng số tháng đã tính giảm trừ cho người phụ thuộc trong năm.

Ví dụ : Giả sử tháng 3/2017 bà K sinh con, tháng 8/2017 bà K ĐK giảm trừ gia canahr cnahr cho người nhờ vào, tại Mẫu có 02 / ĐK – NPT – TNCN bà K khai chỉ tiêu “ thời gian tính giảm trừ ” là tháng 3/2017 thì trong năm bà K được tạm tính giảm trừ gia cảnh cho người phị thuộc kể từ tháng 8/2017, khi quyết định hành động bà K được tính giảm trừ gia cảnh cho người nhờ vào từ thnags 3/2017 đến hết tháng 12/2017 mà không phải ĐK lại .– Chỉ tiêu < 16 > Từ thiện, nhân đạo, khuyến học : Là những khoản chi góp phần vào những tổ chức triển khai, cơ sở chăm nom, nuôi dưỡng trẻ nhỏ có thực trạng đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, người tàn tật, người già không nơi lệ thuộc ; những khoản chi góp phần vào những quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được xây dựng và hoạt động giải trí vì mục tiêu từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích mục tiêu doanh thu ( nếu có ) .– Chỉ tiêu < 17 > Bảo hiểm được trừ : Là những khoản góp phần bảo hiểm gồm : Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp so với 1 số ít ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. Cụ thể : BHXH : 8 %, BHYT : 1,5 %, BHTN : 1 % .

– Chỉ tiêu <18> Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: Là tổng các khoản đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng, kể cả trường hợp đóng góp vào nhiều quỹ (Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

– Chỉ tiêu < 19 > Thu nhập tính thuế : Phần mềm sẽ tự động hóa update .– Chỉ tiêu < 20 > Số thuế TNCN đã khấu trừ : Là tổng số thuế TNCN mà tổ chức triển khai, doanh nghiệp đã khấu trừ của cá thể cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên trong kỳ .– Chỉ tiêu < 21 > Số thuế TNCN được giảm do thao tác trong khu kinh tế tài chính :– Số thuế được giảm bằng 50 % số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá thể nhận được do thao tác trong khu kinh tế tài chính ( nếu có ) .– Chỉ tiêu < 22 > Tổng số thuế phải nộp : Là tổng số thuế phải nộp của cá thể uỷ quyền quyết toán thay. Cụ thể : Chỉ tiêu < 22 > = ( < 19 > x Thuế suất biểu thuế lũy tiến ) – < 20 > .– Chỉ tiêu < 23 > Số thuế đã nộp thừa : Nếu Open chỉ tiêu này thì hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp hoàn thuế hoặc chuyển kỳ sau. – Chỉ tiêu < 24 > Số thuế còn phải nộp : Nếu Open chỉ tiêu này thì tổ chức triển khai, doanh nghiệp phải đi nộp thêm tiền thuế . Cách lập phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN: Dành cho tổ chức, doanh nghiệp kê khai thu nhập đã trả cho những cá nhân không cư trú, cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng.– Chỉ tiêu <07> đến <09>: Nhập theo từng cá nhân. Nhập MST vào chỉ tiêu <08> thì không cần nhập số CMND/Hộ chiếu vào chỉ tiêu <09>.– Chỉ tiêu < 07 > đến < 09 > : Nhập theo từng cá thể. Nhập MST vào chỉ tiêu < 08 > thì không cần nhập số CMND / Hộ chiếu vào chỉ tiêu < 09 > .– Nếu muốn thêm dòng thì ấn phím “ F5 ”. Nếu muốn xóa dòng thì ấn phím “ F6 ” .– Chỉ tiêu < 10 > : Nếu là cá thể không cư trú thì click vào ô này .– Chỉ tiêu < 11 > Tổng số : Là tổng những khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá thể không cư trú, cá thể cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng, kể cả những khoản tiền lương, tiền công nhận được do thao tác tại khu kinh tế tài chính và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần .

Lưu ý: Các khoản thu nhập của cá nhân người lao động ở phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN này không được giảm trừ hoặc miễn thuế. Tức là Tổng thu nhập bao nhiêu thì nhập vào chỉ tiêu <11> bấy nhiêu.

– Chỉ tiêu < 12 > : TNCT từ phí mua Bảo hành nhân thọ, Bảo hành không bắt buộc khác của doanh nghiệp bh không xây dựng tại Nước Ta cho người lao động ( nếu có ) .– Chỉ tiêu < 13 > Làm việc trong KKT : Là những khoản thu nhập chịu thuế mà tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập trả cho cá thể do thao tác tại khu kinh tế tài chính trong kỳ, không gồm có thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ( nếu có ) .– Chỉ tiêu < 14 > Theo hiệp định : Là những khoản thu nhập chịu thuế làm địa thế căn cứ xét miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần .– Chỉ tiêu < 15 > Số thuế TNCN đã khấu trừ : Là tổng số thuế thu nhập cá thể mà tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập đã khấu trừ của từng cá thể trong kỳ .

Lưu ý: Nếu cá nhân có làm bản cam kết mẫu 02/CK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC), tức là không khấu trừ 10% thì nhập “0 đồng” vào đây.

– Chỉ tiêu < 16 > : Là số thuế khấu trừ từ phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp Bảo hiểm không xây dựng tại Nước Ta cho người lao động ( nếu có ) .– Chỉ tiêu < 17 > Số thuế TNCN được giảm do thao tác trong khu kinh tế tài chính : Số thuế được giảm bằng 50 % số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá thể nhận được do thao tác tại khu kinh tế tài chính ( nếu có ) . Cách lập phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN:– Tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập kê khai đầy đủ 100% người phụ thuộc (NPT) đã tính giảm trừ trong năm 2017 vào Phụ lục bảng kê 05-3/BK-QTT-TNCN này.– Tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập kê khai rất đầy đủ 100 % người nhờ vào ( NPT ) đã tính giảm trừ trong năm 2017 vào Phụ lục bảng kê 05-3 / BK-QTT-TNCN này .

– Đối với những NPT đã được cấp MST thì không phải khai đủ các thông tin định danh, chỉ cần khai thông tin tại các chỉ tiêu <06> “STT”, <07> “Họ và tên người nộp thuế”, <08> “MST của người nộp thuế”, <09> “Họ và tên người phụ thuộc”, <10> “Ngày sinh người phụ thuộc”, <11>“MST của người phụ thuộc”, <14> “Quan hệ với người nộp thuế”, <21> “Thời gian tính giảm trừ từ tháng”, <22> “Thời gian tính giảm trừ đến tháng”.

Lưu ý: Để thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017 thì Người phụ thuộc phải được cấp MST.

Bước 3: Hoàn thànhSau khi đã kê khai xong 3 phụ lục thì ấn nút: “Ghi” -> Sang bên tờ khai “05-QTT-TNCN” để kiểm tra lại số liệu.

– Nếu Open chỉ tiêu < 45 > thì tổ chức triển khai, doanh nghiệp phải nộp thêm tiền thuếTNCN – Nếu Open chỉ tiêu < 46 > thì tổ chức triển khai, doanh nghiệp theo dõi bù trừ kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế TNCN .

Bước 4: Kết xuất dữ liệu ra file XML

Sau khi update tài liệu vào những phần mềm kê khai thì những bạn : Kết xuất tài liệu ra file : Sử dụng những tính năng của phần mềm để kết xuất tài liệu ra file theo đúng định dạng của Cơ quan thuế ( CQT ) pháp luật. §

Lưu ý: Kiểm tra số liệu khớp đúng giữa bản in ra giấy và file dữ liệu. CQT sẽ yêu cầu gửi lại file dữ liệu nếu có chênh lệch với bản giấy hoặc sai tên, sai cấu trúc, định dạng qui định.

Xem thêm : Đánh Giá Doanh Nghiệp Phần Mềm Phương Chi Lừa Đảo Không ? Phương Chi Software Company

Bước 5: Gửi file dữ liệu quyết toán thuế của cá nhân đến CQT

Đối với những file dữ liệu đã được kết xuất tại bước 3, NNT hoàn toàn có thể gửi file đến cơ quan thuế theo một trong hai cách sau : Gửi qua mạng internet : NNT truy vấn trang điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn ( phân hệ CÁ NHÂN ), sử dụng tính năng Tải tờ khai để gửi file tài liệu cho CQT và thực thi những bước theo hướng dẫn sử dụng phần mềm. §

Gửi trực tiếp tại CQT hoặc qua bưu điện cùng với hồ sơ khai thuế bằng giấy: NNT ghi tệp dữ liệu vào đĩa CD hoặc USB. Tuy nhiên, CQT khuyến khích Cá nhân gửi file qua internet hoặc qua bưu điện.§

Bước 6: Nộp hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp

NNT là doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tuyến khai quyết toán thuế đến CQT. §Hi vọng Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2017 trên HTKK mới nhất 3.8.2 sẽ giúp những doanh nghiệp, cá thể triển khai đúng pháp luật pháp lý hiện hành .

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.