HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ THUYỀN VIÊN (DÀNH CHO CHỦ TÀU, TỔ CHỨC CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN)

Ngày đăng : 25/07/2018, 23 : 41

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI VIỆT NAM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ THUYỀN VIÊN ( DÀNH CHO CHỦ TÀU, TỔ CHỨC CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ) TP. Hải Phòng, tháng 8/2017 Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) HƯỚNG DẪN KHAI BÁO THÔNG TIN BỐ TRÍ THUYỀN VIÊN XUỐNG, RỜI TÀU TRÊN PHẦN MỀM CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ THUYỀN VIÊN ( Năm 2017 ) ( DÀNH CHO CHỦ TÀU, TỔ CHỨC CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ) I Tổng quan Giải thích từ ngữ – CSDL QLTV : Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên – phần mềm ( website ) Cục Hàng hải Nước Ta thiết lập Địa truy vấn : http://qltv.dichvucong.vinamarine.gov.vn – CSDL ĐKTB : Cơ sở liệu Đăng ký tàu biển Nước Ta – sở liệu tàng trữ ĐK tàu biển Nước Ta, Cục Hàng hải Nước Ta thiết lập để quản lý thông tin ĐK tàu biển Nước Ta theo pháp luật pháp lý – Thuyền viên : thuyền viên Nước Ta thao tác tàu biển Nước Ta quốc tế ; thuyền viên nước thao tác tàu biển Nước Ta – Chủ tàu : chủ tàu người khai thác tàu, trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm việc sắp xếp thuyền viên thao tác tàu biển quản lý đơn vị chức năng đáp ứng thuyền viên thao tác tàu biển nước ngồi – Trình duyệt : phần mềm chuyên sử dụng máy tính dùng để truy vấn website Các trình duyệt thơng dụng gồm : Firefox, Chrome, Cốc cốc, Safari, Internet Explorer ( Khuyến cáo sử dụng : Firefox, Chrome, Cốc cốc ) Giới thiệu – Tài liệu trình diễn nội dung hướng dẫn chủ tàu thực khai báo thơng tin sắp xếp chức vụ ( kể thực tập, tập sự ), ngày xuống, rời tàu thuyền viên theo lao lý Thông tư 23/2017 / TT-BGTVT ngày 28/7/2017 – Nếu nội dung hướng dẫn tài liệu khác so với phần mềm CSDL QLTV, đề xuất chủ tàu thực theo hướng dẫn trực tiếp phần mềm Cơ quan quản lý Nhà nước tương quan – Trong q trình thực khai báo thơng tin CSDL QLTV, có vướng mắc ý kiến đề nghị chủ tàu liên hệ với quan sau để hướng dẫn, tương hỗ : + Các Cảng vụ Hàng hải + Cục Hàng hải Nước Ta ( Phòng Đăng ký tàu biển thuyền viên ) © Vishipel ( 2017 ) © Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) Phần ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN Đăng ký thông tin tài khoản Để truy vấn sử dụng CSDL QLTV, chủ tàu cần cấp thông tin tài khoản Chủ tàu thực cách sau : Cách I Đăng ký trực tiếp Chủ tàu gửi văn ý kiến đề nghị cấp thông tin tài khoản cho Cảng vụ Hàng hải, cần gồm có vừa đủ thông tin về : – Tên chủ tàu, địa chỉ, điện thoại cảm ứng liên hệ ; – Mã doanh nghiệp ; ngày ĐK ; ( Đối với đơn vị chức năng hành chính, nghiệp sử dụng số, ngày định xây dựng đơn vị chức năng quan có thẩm quyền ký ) – Tài khoản email dùng làm thông tin tài khoản đăng nhập phần mềm ; – Tên, chức vụ, điện thoại cảm ứng người đại diện thay mặt cho chủ tàu để liên hệ thiết yếu Cảng vụ Hàng hải xác nhận thông tin thực cấp thông tin tài khoản cho Chủ tàu, hướng dẫn Chủ tàu khai báo Cách II Đăng ký Online Bước Truy cập vào địa http://qltv.dichvucong.vinamarine.gov.vn Bước Chọn “ ĐK ” © Vishipel ( 2017 ) © Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) Bước Chọn hình thức thông tin tài khoản ĐK : thông tin tài khoản đại diện thay mặt cho tổ chức triển khai quản lý thuyền viên ( dòng 3 ) – chọn liên tục Bước Khai báo thông tin ĐK thông tin tài khoản Địa Email dùng làm thông tin tài khoản đăng nhập mật thông tin tài khoản ( không dùng mật E-Mail làm mật thông tin tài khoản đăng nhập ) tin tức cá thể người thực khai báo thơng tin doanh nghiệp © Vishipel ( 2017 ) © Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) Lưu ý : Đối với chủ tàu đơn vị chức năng hành chính, nghiệp khơng có mã doanh nghiệp : khai báo định xây dựng doanh nghiệp ; ngày ký định quan có thẩm quyền ký định thay cho Mã số doanh nghiệp ; ngày cấp nơi cấp Chọn tải scan / chụp giấy ghi nhận doanh nghiệp Chọn quan duyệt thông tin tài khoản ( 1 25 cảng vụ hàng hải ; Cục Hàng hải Nước Ta ) đề xuất chọn quan mà chủ tàu thường trao đổi, thao tác để thuận tiện cho việc phối hợp trợ giúp © Vishipel ( 2017 ) © Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) Bước 5 : chọn mục “ Tôi đọc chấp thuận đồng ý … ” ; nhập mã xác nhận ( không phân biệt chữ hoa chữ thường ) ; Bấm ĐK thông tin tài khoản Bước 6 : Kiểm tra hòm thư để tìm thơng báo gửi từ phần mềm làm theo hướng dẫn email để kích hoạt thông tin tài khoản Bước 7 : Thơng báo điện thoại cảm ứng / email cho Cơ quan mà chủ tàu lựa chọn để duyệt thông tin tài khoản. Sau Cơ quan có thẩm quyền duyệt thông tin tài khoản, chủ tàu sử dụng thông tin tài khoản để thực khai báo thông tin thuyền viên xuống, rời tàu Đổi mật mặc định Tài khoản sau cấp ( cách 1 ) có mật mặc định, chủ tàu phải thực biến hóa nhận thông tin cấp thông tin tài khoản từ Cơ quan Nhà nước – Bước 1 : Truy cập vào phần mềm CSDL QLTV trình duyệt theo địa nêu phần Màn hình khởi đầu sau : © Vishipel ( 2017 ) © Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) – Bước 2 : Bấm vào link “ Đăng nhập ” ( phần ghi lại đỏ hình trên ) Khi đó, phần mềm chuyển sang sau : – Bước 3 : nhập địa email ĐK xin cấp thông tin tài khoản ô nhập “ E-Mail ” ; nhập mật mặc định ô “ Mật khẩu ” – Bước 4 : Bấm nút “ Đăng nhập ” Nếu thơng tin nhập xác phần mềm chuyển sang hình sau ( nếu không, phần mềm thông tin lỗi ; đề xuất thực theo hướng dẫn thơng báo lỗi ) : © Vishipel ( 2017 ) © Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) – Bước 5 : Nhập mật lặp lại nhập hình Mật phải bảo vệ quy tắc : độ dài tối thiểu 8, có ký tự chữ in hoa, chữ thường, chữ số Sau nhập xong, bấm nút “ Đổi mật khẩu ”, thành công xuất sắc, phần mềm chuyển sang sau : – Bước 6 : Kết thúc Bấm vào link “ Thuyền viên tàu ” để mở màn thực khai báo thông tin thuyền viên Lấy mật thông tin tài khoản email Có thể sử dụng cách để lấy lại mật thông tin tài khoản trường hợp quên mật Trình tự thực sau : – Bước 1 : Vào hình đăng nhập phần mềm sau : © Vishipel ( 2017 ) © Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) – Bước 2 : Bấm vào đường link “ Phục hồi mật khẩu ”, phần mềm chuyển sang hình sau : – Bước 3 : Nhập địa email ( là thông tin tài khoản ĐK ) hình bấm nút “ Gửi lại mật khẩu ” Phần mềm thực gửi thư có chứa mật truy vấn thông tin tài khoản vào địa email nhập E-Mail gửi [ email protected ] Ngay sau nhận email, ý kiến đề nghị thực việc đổi sang mật để tránh bị tận dụng thông tin tài khoản Đăng nhập sử dụng phần mềm Việc đăng nhập thành công xuất sắc thông tin tài khoản cấp nhu yếu bắt buộc trước sử dụng chức khác phần mềm Trình tự thực sau : – Bước 1 : Vào phần mềm trình duyệt theo địa nêu phần Màn hình bắt đầu sau : © Vishipel ( 2017 ) © Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) – Bước 2 : Bấm vào link “ Đăng nhập ”, phần mềm chuyển sang sau : – Bước 3 : Nhập thơng tin thông tin tài khoản hình bấm nút “ Đăng nhập ” Nếu thành cơng, hình phần mềm sau : © Vishipel ( 2017 ) © Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) – Bước 4 : Bấm vào link “ Thuyền viên tàu ”, phần mềm chuyển sang sau : – Bước 5 : Sử dụng chức theo hướng dẫn Phần © Vishipel ( 2017 ) © 10 Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) Đổi mật Sử dụng cách để đổi khác mật thông tin tài khoản Trình tự thực sau : – Bước 1 : Đăng nhập vào phần mềm, hình sau đăng nhập thành công xuất sắc sau : – Bước 2 : Bấm vào link “ Đổi mật khẩu ”, phần mềm chuyển sang hình sau : – Bước 3 : Nhập mật cũ, mật hình ( tìm hiểu thêm quy tắc đặt mật theo hướng dẫn phần trên ) Bấm nút “ Đổi mật khẩu ”, phần mềm đổi khác mật thông tin tài khoản © Vishipel ( 2017 ) © 11 Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) Phần KHAI BÁO THÔNG TIN THUYỀN VIÊN XUỐNG, RỜI TÀU Tàu biển Nước Ta tàu biển ĐK vào Sổ ĐK tàu biển vương quốc Nước Ta có tên CSDL ĐKTB Chủ tàu khai báo thuyền viên xuống, rời tàu biển Nước Ta tàu có tên CSDL ĐKTB Đối với tàu biển quốc tế, chủ tàu khai báo vào giấy ghi nhận ĐK tàu biển cấp cho tàu biển Thơng tin thuyền viên sổ thuyền viên hiệu lực hiện hành mà thuyền viên cấp Chủ tàu cần update xác thơng tin vào CSDL QLTV theo thông tin thực tiễn xác nhận sổ thuyền viên Dữ liệu thuyền viên xuống, rời tàu chủ tàu khai báo chủ tàu chịu nghĩa vụ và trách nhiệm Phần mềm bảo vệ nguyên tắc chủ tàu xem, biến hóa liệu chủ tàu khác update Để thực khai báo thông tin thuyền viên xuống, rời tàu, đề xuất chủ tàu thực theo trình tự sau : – Khai báo hạng mục tàu biển – Khai báo thông tin thuyền viên xuống tàu – Khai báo thông tin thuyền viên rời tàu Các nội dung thực hướng dẫn phần thực chủ tàu đăng nhập thành công xuất sắc vào CSDL QLTV ( đề xuất xem hướng dẫn Phần 1 ) Hướng dẫn chung giao diện phần mềm – Menu sắp xếp hình đây : + Để mở hình chức bấm chuột vào menu – Tìm kiếm ( lọc ) liệu có giao diện tương tự hình dưới : + Các nhập phía bên trái ( trong hình “ Chủ tàu ”, “ Tên tàu ” ) tiêu chuẩn lọc Tùy theo chức mà số lượng nhập khác Tiêu chí tìm kiếm khơng phân biệt chữ hoa chữ thường + Nút “ Tìm kiếm ” : sau nhập tiêu chuẩn lọc nhập trên, bấm nút “ Tìm kiếm ”, phần mềm hiển thị list liệu ( tàu, thuyền viên ) tương thích với tiêu chuẩn nhập Điều kiện lọc vận dụng phép logic “ và ” Các ô nhập dạng văn ( text ) lọc theo quy tắc xâu ( ví dụ : nhập “ ab ” liệu chứa “ ab ” như : “ abc ”, “ qab ”, … ) Cụ thể hình hiểu “ hiển thị liệu chủ tàu “ Công ty VTB Nước Ta ” tên tàu có chữ “ OCEAN ” ( vd : OCEAN QUEEN, OCEAN STAR, … ) © Vishipel ( 2017 ) © 12 Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) + Phân trang liệu : Trình tự là : “ Trang tiên phong ”, “ Trang trước đó ”, “ Trang tại ”, “ Tổng số trang ”, “ Trang tiếp theo ”, “ Trang sau cuối ”, “ Tên trường xếp ” ( trong hình này : xếp theo tên tàu ) Quy tắc phân trang : có nhiều liệu phần mềm hiển thị theo trang với trang tối đa 10 ghi ( vd : tổng số có 21 ghi có trang ) ; Bấm vào nút tương ứng để chuyển trang liệu – Các trường thơng tin có lưu lại ( * ) trường thơng tin bắt buộc nhập Quản lý hạng mục tàu biển Chức nhằm mục đích thiết lập list tên tàu biển thông số kỹ thuật kỹ thuật tương quan để chuẩn bị sẵn sàng cho bước khai báo thuyền viên xuống tàu Danh mục tàu biển chủ tàu update chủ tàu tự quản lý sử dụng Chủ tàu xem, đổi khác hạng mục tàu biển chủ tàu khác thiết lập Trình tự thực sau : – Bước 1 : Mở hình thao tác bắt đầu sau : – Bước 2 : Bấm vào menu “ Danh mục tàu ”, phần mềm chuyển sang sau : © Vishipel ( 2017 ) © 13 Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) – Các thông tin hình hiểu sau : + “ Chủ tàu ” : tên chủ tàu thực khai báo thông tin ( theo thông tin tài khoản đăng nhập ) + Tên tàu : tiêu chuẩn tìm kiếm ( lọc ) list tàu + Nút “ Thêm tàu nước ngồi ” : để mở hình thêm tàu biển nước vào hạng mục + Nút “ Thêm tàu việt nam ” : để mở hình thêm tàu biển Nước Ta vào hạng mục + Nút “ Xóa ” : để mở hình xóa tên tàu khỏi list + Nút “ Thốt ” : để đóng hình hạng mục tàu – Bước 3 : Có thể nhập tiêu chuẩn “ tên tàu ” bấm nút “ Tìm kiếm ”, tên tàu bảng list bên ( Sử dụng chức phân trang có nhiều liệu ) Để thực update hạng mục tàu, đề xuất xem hướng dẫn Thêm tên tàu biển nước ngồi vào hạng mục tàu Chủ tàu thơng tin tàu biển nước mà thuyền viên quản lý, đáp ứng thao tác để update vào hạng mục tàu Trình tự thực sau : – Bước 1 : hình “ Danh mục tàu ” ( xem phần trên ), bấm nút “ Thêm tàu nước ngồi ”, phần mềm mở hình nhập liệu sau : © Vishipel ( 2017 ) © 14 Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) Giải thích trường thơng tin : + Tên tàu : tên khá đầy đủ tàu biển theo giấy ghi nhận + Hô hiệu : hô hiệu tàu theo giấy ghi nhận + IMO : số IMO tàu theo giấy ghi nhận + Quốc tịch : quốc tịch tàu theo giấy ghi nhận + Loại tàu : loại tàu theo giấy ghi nhận ĐK + Tổng dung tích : tổng dung tích ( GT ) theo giấy ghi nhận + Tổng C.S máy chính : tổng cơng suất máy theo giấy ghi nhận + Phân loại : chọn “ Chủ tàu ” tàu thuộc chiếm hữu đơn vị chức năng, “ Khai thác tàu ” đơn vị chức năng thuê tàu, “ Cung ứng TV ” đơn vị chức năng cung ứng thuyền viên tàu – Bước 2 : Nhập rất đầy đủ trường thông tin Nguyên tắc : tên tàu theo quốc tịch hạng mục chủ tàu ( được cho phép nhiều chủ tàu có tên tàu hạng mục ) – Bước 3 : Bấm nút “ Lưu ” để ghi thông tin tàu vào hạng mục tàu Phần mềm thông tin “ Cập nhật thành cơng ” thơng báo lỗi có Có thể kiểm soát và điều chỉnh thông tin bấm lại nút “ Lưu ” để ghi lại thông tin – Bước 4 : Bấm nút “ Thốt ” để đóng hình trở hình “ Danh mục tàu ” Trong hình này, bấm nút “ Tìm kiếm ” để hiển thị tên tàu vừa nhập list Thêm tên tàu biển Nước Ta vào hạng mục tàu Chủ tàu ghi tên tàu biển Nước Ta ĐK Sổ ĐK tàu biển vương quốc Nước Ta vào hạng mục Trình tự thực sau : © Vishipel ( 2017 ) © 15 Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) – Bước 1 : Trong hình “ Danh mục tàu ”, bấm nút “ Thêm tàu việt nam ”, phần mềm mở hình nhập sau : – Bước 2 : Nhập tên tàu ( gần đúng ) bấm nút “ Tìm kiếm ” để tìm tàu CSDL Đăng ký tàu biển Nước Ta Lưu ý : chọn “ Thuộc chiếm hữu ” phần mềm tìm tàu CSDL ĐK tàu thuộc chủ tàu có mã số doanh nghiệp trùng với mã số doanh nghiệp đơn vị chức năng ĐK xin cấp thông tin tài khoản ; chọn “ Tất cả ” phần mềm tìm tồn list tàu biển Nước Ta ( đang hoạt động giải trí ) – Bước 3 : Bấm nút “ Là chủ tàu ” đơn vị chức năng chủ sở hữu tàu này ; bấm nút “ Là khai thác tàu ” đơn vị chức năng thuê tàu Khi đó, phần mềm ghi nhận tên tàu vào hạng mục tàu – Bước 4 : Bấm nút “ Thoát ” để đóng hình trở hình “ Danh mục tàu ” Trong hình này, bấm nút “ Tìm kiếm ” để hiển thị tên tàu vừa nhập list Xóa tên tàu khỏi hạng mục tàu Chức dùng để vô hiệu tên tàu khỏi hạng mục tàu Các liệu liên thuyền viên tương quan đến tên tàu không bị tác động ảnh hưởng Chức vận dụng tàu biển nước Nước Ta Trình tự thực sau : – Bước 1 : Trong hình “ Danh mục tàu ”, tìm tên tàu nước bấm chọn tên tàu list – Bước 2 : Bấm nút “ Xóa ” phần mềm hộp thoại xác nhận xóa tàu khỏi hạng mục Chọn “ OK ” phần mềm xóa tên tàu khỏi hạng mục © Vishipel ( 2017 ) © 16 Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) Quản lý thông tin thuyền viên xuống rời tàu Chức được cho phép tra cứu, quản lý liệu thuyền viên xuống, rời tàu Trình tự thực sau : – Bước 1 : Bấm menu “ Thuyền viên tàu ”, sau : Giải thích hình : + Tên tàu : lọc thuyền viên tàu theo tên tàu ( chỉ cần nhập xâu con ) + Họ tên : họ tên thuyền viên ( chỉ cần nhập xâu con ) + Chưa rời tàu : hiển thị list thuyền viên chưa rời tàu + Đã rời tàu : hiển thị list thuyền viên rời tàu + Tất cả : hiển thị không phân biệt thuyền viên rời tàu hay chưa + Nút “ Xuống tàu – TV Việt Nam ” : mở hình nhập thuyền viên xuống tàu người Nước Ta cấp sổ thuyền viên + Nút : “ Xuống tàu – TV nước ngồi ” : mở hình nhập thuyền viên xuống tàu người nước ngồi + Nút “ Rời tàu ” : mở hình nhập thuyền viên rời tàu + Nút “ Hủy ” : hủy thông tin lượt thuyền viên xuống, rời tàu + Nút “ Lịch sử ” : mở hhhh hiển thị trình thuyền viên xuống, rời tàu biển chủ tàu quản lý ( khơng xem q trình thuyền viên xuống, rời tàu chủ tàu khác khai báo ) + Nút “ Thoát ” : đóng hình © Vishipel ( 2017 ) © 17 Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) – Bước 2 : Nhập, chọn tiêu chuẩn tìm kiếm bấm nút “ Tìm kiếm ” để hiển thị list thuyền viên trạng thái xuống, rời tàu ( phần mềm hiển thị lần xuống, rời tàu cuối thuyền viên đó ) Thực update liệu thuyền viên theo hướng dẫn Khai báo thông tin thuyền viên Nước Ta xuống tàu Chủ tàu thực khai báo sắp xếp thuyền viên xuống tàu quản lý Để bảo vệ Danh sách thuyền viên phần mềm thống đẩy đủ so với Danh sách thuyền viên tàu làm thủ tục vào, rời cảng, đề xuất chủ tàu khai báo không thiếu thông tin vào phần mềm cho tất chức vụ tàu ( gồm có thực tập, tập sự ) Trình tự thực sau : – Bước 1 : Trong hình “ Quản lý thuyền viên tàu ”, bấm nút “ Xuống tàu – TV Việt Nam ”, phần mềm mở hình nhập sau : Giải thích trường thơng tin : + Số sổ thuyền viên : số sổ thuyền viên thuyền viên sử dụng để thao tác tàu + Ngày cấp sổ : ngày cấp sổ thuyền viên + Họ tên : họ tên thuyền viên theo sổ thuyền viên + Ngày sinh : ngày sinh thuyền viên + Nơi sinh : nơi sinh thuyền viên + Chọn tên tàu : tên tàu hạng mục tàu © Vishipel ( 2017 ) © 18 Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) + Loại tàu : loại tàu theo hạng mục tàu + Quốc tịch tàu : quốc tịch tàu theo hạng mục tàu + Tổng dung tích : tổng dung tích tàu theo hạng mục tàu + Tổng cơng suất máy chính : tổng cơng suất máy theo hạng mục tàu + Số GCN ĐK : số giấy ghi nhận ĐK tàu biển Nước Ta + Bố trí chức vụ : chọn chức vụ mà chủ tàu sắp xếp cho thuyền viên Trong trường hợp tên chức vụ khơng có list chọn “ Khác ” + Số GCNKNCM : số giấy ghi nhận khả trình độ thuyền viên tương ứng với chức vụ sắp xếp + Ngày sắp xếp chức vụ : ngày chủ tàu sắp xếp chức vụ cho thuyền viên xuống tàu thao tác ( hoàn toàn có thể ngày thực tiễn dự kiến tương lai gần ) + Ngày xuống tàu : ngày thuyền viên xuống tàu thao tác ( hoàn toàn có thể ngày thực tiễn dự kiến tương lai gần ) + Cảng xuống tàu : tên cảng mà thuyền viên xuống tàu ( hoàn toàn có thể trong thực tiễn dự kiến tương lai gần ) – Bước 2 : Nhập thông tin theo trạng thực tiễn theo trình tự sau : + Nhập xác số sổ thuyền viên, vd : HPG-04391-02, sau bấm phím “ Tab ” Khi đó, phần mềm tự động hóa hiển thị thơng tin thuyền viên ( họ tên, ngày sinh, … ) theo số sổ thuyền viên Nếu số sổ không sống sót, phần mềm cảnh báo nhắc nhở lỗi + Chọn tiếp trường tên tàu Nếu tên tàu khơng có list chọn update tên tàu hạng mục tàu theo hướng dẫn phần Khi bấm chọn tên tàu list thơng tin tàu hiển thị hình Nếu thơng tin tàu khơng xác theo trong thực tiễn, đề xuất vào lại hạng mục tàu để chỉnh sửa, update lại thơng tin tàu hạng mục + Chọn chức danh số GCNKNCM ( nếu có ) + Nhập ngày sắp xếp chức vụ, ngày xuống tàu, cảng xuống tàu + Bấm nút “ Lưu ” để ghi nhận trạng thái thuyền viên xuống tàu Phần mềm có thơng báo “ Cập nhật thành cơng ” thơng báo lỗi có Phần mềm ghi nhận theo nguyên tắc : trình tự thời hạn, thuyền viên phải rời tàu trước update xuống tàu Nếu vi phạm, phần mềm có thơng báo đơn cử thuyền viên “ chưa rời ” tên tàu chủ tàu Trong trường hợp thuyền viên chưa rời tàu chủ tàu khác quản lý mà thực tiễn thuyền viên rời tàu chủ tàu sắp xếp xuống tàu đề chủ tàu thông tin cho Cơ quan Nhà nước tương quan – Bước 3 : Bấm nút “ Thốt ” để đóng hình nhập quay lại hình “ Quản lý thuyền viên tàu ”, bấm nút “ Tìm kiếm ” để hiển thị tên thuyền viên trạng thái “ Chưa rời tàu ” © Vishipel ( 2017 ) © 19 Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) Khai báo thông tin thuyền viên nước xuống tàu Chủ tàu thực khai báo sắp xếp thuyền viên xuống tàu quản lý Do thuyền viên nước ngồi khơng bắt buộc sử dụng sổ thuyền viên Nước Ta cấp nên thông tin chủ tàu khai báo theo thực tiễn Trình tự thực sau : – Bước 1 : Trong hình “ Quản lý thuyền viên tàu ”, bấm nút “ Xuống tàu – TV quốc tế ”, phần mềm mở hình nhập sau : Giải thích trường thông tin : + Số sổ thuyền viên : số sổ thuyền viên thuyền viên sử dụng để thao tác tàu + Ngày cấp sổ : ngày cấp sổ thuyền viên + Họ tên : họ tên thuyền viên theo sổ thuyền viên + Giới tính : giới tính thuyền viên + Ngày sinh : ngày sinh thuyền viên + Quốc tịch : quốc tịch thuyền viên + Nơi sinh : nơi sinh thuyền viên + Số hộ chiếu : số hộ chiếu thuyền viên + Tên tàu : tên tàu hạng mục tàu © Vishipel ( 2017 ) © 20 Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) + Loại tàu : loại tàu theo hạng mục tàu + Quốc tịch tàu : quốc tịch tàu theo hạng mục tàu + Tổng dung tích : tổng dung tích tàu theo hạng mục tàu + Tổng cơng suất máy chính : tổng cơng suất máy theo hạng mục tàu + Số GCN ĐK : số giấy ghi nhận ĐK tàu biển Nước Ta + Bố trí chức vụ : chọn chức vụ mà chủ tàu sắp xếp cho thuyền viên Trong trường hợp tên chức vụ khơng có list chọn “ Khác ” + Số giấy công nhận GCNKNCM : số giấy công nhận khả trình độ thuyền viên tương ứng với chức vụ sắp xếp + Ngày sắp xếp chức vụ : ngày chủ tàu sắp xếp chức vụ cho thuyền viên xuống tàu thao tác ( hoàn toàn có thể ngày thực tiễn dự kiến tương lai gần ) + Ngày xuống tàu : ngày thuyền viên xuống tàu thao tác ( hoàn toàn có thể ngày thực tiễn dự kiến tương lai gần ) + Cảng xuống tàu : tên cảng mà thuyền viên xuống tàu ( hoàn toàn có thể trong thực tiễn dự kiến tương lai gần ) – Bước 2 : Nhập thông tin theo trạng trong thực tiễn theo trình tự sau : + Nhập xác theo thông tin thực tiễn sổ thuyền viên + Chọn tiếp trường tên tàu Nếu tên tàu khơng có list chọn update tên tàu hạng mục tàu theo hướng dẫn phần Khi bấm chọn tên tàu list thơng tin tàu hiển thị hình Nếu thơng tin tàu khơng xác theo thực tiễn, đề xuất vào lại hạng mục tàu để chỉnh sửa, update lại thơng tin tàu hạng mục + Chọn chức danh số GCNKNCM ( nếu có ) + Nhập ngày sắp xếp chức vụ, ngày xuống tàu, cảng xuống tàu + Bấm nút “ Lưu ” để ghi nhận trạng thái thuyền viên xuống tàu Phần mềm có thơng báo “ Cập nhật thành công xuất sắc ” thông tin lỗi có Phần mềm ghi nhận theo nguyên tắc : trình tự thời hạn, thuyền viên phải rời tàu trước update xuống tàu Nếu vi phạm, phần mềm có thơng báo đơn cử thuyền viên “ chưa rời ” tên tàu chủ tàu Trong trường hợp thuyền viên chưa rời tàu chủ tàu khác quản lý mà trong thực tiễn thuyền viên rời tàu chủ tàu sắp xếp xuống tàu đề chủ tàu thơng báo cho Cơ quan Nhà nước tương quan – Bước 3 : Bấm nút “ Thoát ” để đóng hình nhập quay lại hình “ Quản lý thuyền viên tàu ”, bấm nút “ Tìm kiếm ” để hiển thị tên thuyền viên trạng thái “ Chưa rời tàu ” Khai báo thông tin thuyền viên rời tàu Chủ tàu thực khai báo thuyền viên rời tàu quản lý Trình tự thực sau : © Vishipel ( 2017 ) © 21 Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) – Bước 1 : Trong hình “ Quản lý thuyền viên tàu ”, tìm kiếm thuyền viên có trạng thái “ chưa rời tàu ” bấm chọn họ tên thuyền viên list, bấm nút “ Rời tàu ”, phần mềm mở hình nhập sau : Giải thích trường thơng tin : + Các trường thơng tin tựa như hình nhập thông tin thuyền viên rời tàu Phần mềm tự động hóa hiển thị lại thông tin xuống tàu thuyền viên + Ngày rời tàu : ngày thuyền viên thực tiễn dự kiến rời tàu + Cảng rời tàu : tên cảng mà thuyền viên rời tàu – Bước 2 : Nhập thông tin theo trạng trong thực tiễn theo trình tự sau : + Nhập ngày rời tàu ( phải sau ngày xuống tàu ) + Nhập cảng rời tàu – Bước 3 : Bấm nút “ Lưu ” để ghi nhận thông tin thuyền viên rời tàu Phần mềm thông tin “ Cập nhật thành công xuất sắc ” thông tin lỗi có Nếu thành cơng, trạng thái thuyền viên “ Đã rời tàu ” chủ tàu nhập thông tin thuyền viên xuống tàu ( nếu có ) – Bước 4 : Bấm nút “ Thốt ” để đóng hình nhập quay lại hình “ Quản lý thuyền viên tàu ”, bấm nút “ Tìm kiếm ” để hiển thị tên thuyền viên trạng thái “ Đã rời tàu ” 10 Hủy thông tin thuyền viên xuống, rời tàu Trong trường hợp thông tin khai báo thuyền viên bị sai, chủ tàu Trình tự thực sau : © Vishipel ( 2017 ) © 22 Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) – Bước 1 : Trong hình “ Quản lý thuyền viên tàu ”, tìm kiếm thuyền viên có trạng thái “ chưa rời tàu ” “ đã rời tàu ” bấm chọn họ tên thuyền viên list, bấm nút “ Hủy ”, phần mềm mở hình nhập sau : + Màn hình hiển thị lại thông tin khai báo thuyền viên xuống rời tàu – Bước 2 : Bấm nút “ Hủy ” để thực hủy thông tin thuyền viên xuống rời tàu ( phần mềm thông tin nhu yếu xác nhận ) Phần mềm thực lưu lại hủy, liệu tồn CSDL QLTV bị coi liệu khơng có hiệu lực hiện hành ( hoàn toàn có thể xem lại lịch sử vẻ vang tàu thuyền viên ) Phần mềm thông tin “ Cập nhật thành cơng ” thơng báo lỗi có Nếu thành công xuất sắc, trạng thái thuyền viên trở với trạng thái tàu khai báo trước ( đã rời tàu – có nhiều lượt xuống, rời tàu ) Nguyên tắc : được cho phép hủy lượt xuống, rời tàu update gần thuyền viên Ví dụ : thuyền viên có lượt xuống, rời tàu update thời gian T1, T2 ; phần mềm được cho phép hủy T2 để nhập T3 khơng hủy T1 – Bước 3 : Bấm nút “ Thốt ” để đóng hình nhập quay lại hình “ Quản lý thuyền viên tàu ”, bấm nút “ Tìm kiếm ” để hiển thị tên thuyền viên trạng thái “ Đã rời tàu ” 11 Xem lịch sử dân tộc trình tàu thuyền viên Phần mềm được cho phép xem lại trình thuyền viên tàu update CSDL QLTV Trình tự thực sau : © Vishipel ( 2017 ) © 23 Phần mềm Cơ sở liệu Quản lý thuyền viên ( 2017 ) – Bước 1 : Trong hình “ Quản lý thuyền viên tàu ”, tìm kiếm thuyền viên có trạng thái “ chưa rời tàu ” “ đã rời tàu ” bấm chọn họ tên thuyền viên list, bấm nút “ Lịch sử ”, phần mềm mở hình nhập sau : + Màn hình tự động hóa hiển thị list lượt xuống, rời tàu thuyền viên chủ tàu quản lý ( tài liệu chủ tàu khác update khơng hiển thị đây ) + Có thể xem liệu bị hủy cách ghi lại vào “ Bao gồm liệu hủy ” – Bước 3 : Bấm nút “ Thốt ” để đóng hình nhập quay lại hình “ Quản lý thuyền viên tàu ” © Vishipel ( 2017 ) © 24

– Xem thêm –

Xem thêm: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ THUYỀN VIÊN (DÀNH CHO CHỦ TÀU, TỔ CHỨC CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN), HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ THUYỀN VIÊN (DÀNH CHO CHỦ TÀU, TỔ CHỨC CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN)

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *