Phần Mềm Quản Lý Thi Đua Khen Thưởng

phan-mem-quan-ly-thi-dua-khen-thuong

Phần Mềm Quản Lý Thi Đua Khen Thưởng..

Ứng dụng CNTT vào Công tác hành chính

– Sản phẩm phần mềm quản lý thi đua khen thưởng là ứng dụng CNTT vào công tác làm việc hành chính của Ban Thi đua những cấp, chạy trên giao diện thân thiện, dễ sử dụng .- Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng là mạng lưới hệ thống tương hỗ cho việc quản lý tài liệu về thi đua khen thưởng theo khoanh vùng phạm vi khen thưởng của đơn vị chức năng .- Quản lý quyết định hành động khen thưởng và cụ thể đến đối tượng người dùng được khen thưởng .- Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng giúp theo dõi quy trình khen thưởng của cá thể, tập thể để làm cơ sở xét duyệt khen thưởng ở mức cao hơn .

–   Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng giúp chiết xuất báo cáo nhanh gọn, giảm bớt gánh nặng trong quá trình lưu trữ và tham vấn tài liệu.

phần mềm thi đua khen thưởngDữ liệu hóa thông tin, tàng trữ và quản lý thuận tiện hơn

Phần Mềm Quản Lý Thi Đua Khen Thưởng hoàn toàn có thể giúp bạn điều gì ?

    Phần mềm là công cụ tác nghiệp hàng ngày của cán bộ thực hiện công tác khen thưởng.

   Giúp hình thành cơ sở dữ liệu điện tử của cơ quan về công tác thi đua khen thưởng.

   Cho phép nhập dữ liệu tự động từ văn bản đề nghị của đơn vị cấp dưới.

   Cho phép in quyết định khen thưởng tự động.

   Lập và in tờ trình đề nghị khen thưởng tự động.

   Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng như một thư viện về quá trình khen thưởng. của đơn vị. Khi cần tra cứu hoặc tìm kiếm thông tin sẽ rất nhanh và tiện lợi.

 


Chức Năng Cơ Bản

1. Phân hệ danh mục: Quản lý các tên đơn vị, cá nhân được đề nghị khen thưởng

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng TCSOFT

Hình 1 : Phân hệ, hạng mục những đơn vị chức năng có cá thể được đề xuất khen thưởng trong phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

2. Phân hệ quản lý tờ trình các cấp trong phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

Quản lý tờ trình của đơn vị cấp dưới và của tỉnh về việc đề nghị khen và khen cho các tập thể và cá nhân bao gồm cả danh sách kèm theo tờ trình.

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng TCSOFT

Hình 2 : Quản lý tờ trình ý kiến đề nghị khen thưởng trong Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng .

3. Phân hệ quản lý quyết định trong Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

Quản lý quyết định hành động khen thưởng của những cấp, tàng trữ những thông tin của quyết định hành động khen thưởng cũng như là list được khen thưởng .

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng TCSOFT

Hình 3 : Danh sách quyết định hành động khen thưởng trong Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

4. Phân hệ quản lý quỹ trong phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

+ Quản lý quỹ khen thưởng hàng năm .+ Quản lý chi khen thưởng cho những cá thể đơn vị chức năng .

5. Phân hệ tìm kiếm, báo cáo thống kê

+ Cho phép tìm kiếm theo toàn bộ những trường đã được update vào phần mềm .+ Báo cáo list những cá thể, tập thể đã được khen thưởng hàng năm .+ Báo cáo list những mô hình khen thưởng đã được khen thưởng .+ Báo cáo list những tờ trình của cấp tỉnh và cấp dưới tỉnh .

+ Báo cáo quyết định khen thưởng của các cấp.

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng TCSOFT

Hình 4 : Thống kê khen thưởng theo loại khen thưởng trong Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng .

6. Phân hệ quản lý hệ thống

+ Đăng ký người sử dụng .+ Khai báo nhóm người sử dụng .+ Danh sách người sử dụng theo nhóm người sử dụng .

+ Phân quyền sử dụng .

 Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *