Phú Thọ triển khai phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phú Thọ nhu yếu những đơn vị chức năng sự nghiệp thường trực triển khai xong việc update vào phần mềm quản lý CBCCVC của tỉnh trước ngày 20/7/2021 .Theo đó, quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh nhu yếu những sở, ban, ngành ; Ủy Ban Nhân Dân những huyện, thành, thị ; những đơn vị chức năng sự nghiệp thuộc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh tăng cường khai thác và sử dụng phần mềm quản lý CBCCVC tại cơ quan, đơn vị chức năng ; liên tục thanh tra rà soát, update hồ sơ CBCCVC của đơn vị chức năng bảo vệ phân phối rất đầy đủ những nhu yếu về thông tin hồ sơ CBCCVC theo lao lý. Chỉ đạo những đơn vị chức năng sự nghiệp thường trực khẩn trương triển khai xong, tiến hành thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu CBCCVC tại cơ quan, đơn vị chức năng, update vào phần mềm quản lý CBCCVC của tỉnh, bảo vệ triển khai xong trước ngày 20/7/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị máy chủ, thiết bị lưu trữ, đường truyền, đảm bảo phần mềm được vận hành thông suốt, đảm bảo tốc độ xử lý, dung lượng, bảo mật và an toàn thông tin.

Cùng với đó Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng vận hành phần mềm quản lý CBCCVC và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm (theo quy chuẩn kỹ thuật sau khi Bộ Nội vụ ban hành); đôn đốc các cơ quan, đơn vị cập nhật cơ sở dữ liệu CBCCVC, quản lý, khai thác, vận hành phần mềm quản lý CBCCVC tại cơ quan, đơn vị…

Đây được coi là giải pháp toàn diện và tổng thể được phong cách thiết kế và thiết kế xây dựng vận dụng cho khối cơ quan Nhà nước, phần mềm quản lý CBCCVC giúp những cơ quan Nhà nước theo dõi quy trình biến hóa thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quy trình công tác làm việc từ khi khởi đầu vào cơ quan cho đến khi nghỉ hưu. Hệ thống có những tính năng phân quyền đến từng phòng, ban, CBCCCV được phép xem, sửa, xóa … bảo vệ tính bảo mật thông tin của hồ sơ. Qua đó, giúp cho những cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức quản lý hộ sơ nhân sự hiệu suất cao, giảm ngân sách, thời hạn, sức lực lao động, thuận tiện trọng việc tra cứu.

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *