Phần mềm quản lý sản xuất gà giống ở Đồng bằng sông Cửu Long – Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam

Phần mềm quản lý sản xuất gà giống ở Đồng bằng sông Cửu Long

Tóm tắt

 

Trong bài báo này chúng tôi yêu cầu giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin ( CNTT ) vào việc quản lý sản xuất gà Nòi giống, có xem xét tính tương thích với điều kiện kèm theo chăn nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long ( ĐBSCL ) .

Giải pháp này thiết kế xây dựng quy mô quản lý sản xuất gà Nòi giống dựa trên những tiêu chuẩn chăn nuôi gà đã được tinh lọc và phối hợp với quy trình tiến độ thực hành thực tế chăn nuôi tốt cho chăn nuôi gia cầm bảo đảm an toàn tại việt nam ( VietGAHP ). Từ quy mô này, chúng tôi tăng trưởng một ứng dụng quản lý gà Nòi trên nền tảng Internet nhằm mục đích tận dụng tính linh động và hiệu suất cao của thiên nhiên và môi trường này .

Chúng tôi thiết kế xây dựng 05 phân hệ quản lý theo quy mô, gồm có : ( 1 ) phân hệ Quản lý sinh sản, ( 2 ) phân hệ Quản lý thức ăn, ( 3 ) phân hệ Quản lý thuốc thú y, ( 4 ) phân hệ Quản lý ngân sách, ( 5 ) phân hệ Quản lý tổng đàn. Sau đó tích hợp 5 phân hệ này vào mạng lưới hệ thống quản lý chung. Chúng tôi đã sử dụng số liệu được tích lũy từ một số ít trang trại chăn nuôi gà Nòi nổi bật tại ĐBSCL để kiểm thử mạng lưới hệ thống. Kết quả cho thấy việc ứng dụng CNTT vào quản lý sản xuất gà Nòi giống hoàn toàn có thể giúp tối ưu hóa tiến trình quản lý sản xuất nhờ vào những số liệu được theo dõi, giám sát và nghiên cứu và phân tích có tương quan thu được trong quy trình sản xuất .

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Mặc dù nhu yếu về gà Nòi giống lúc bấy giờ ở ĐBSCL rất lớn, nhưng việc tổ chức triển khai sản xuất gà Nòi giống tại ĐBSCL theo cả phương pháp trang trại và quy mô hộ mái ấm gia đình vẫn chưa phân phối được nguồn giống gà bảo vệ chất lượng và số lượng lớn ( Lê Hồng Mận, 2002 ; Châu Thanh Vũ, 2018 ). Một trong những nguyên do chính là những trang trại, nông hộ vẫn chưa ứng dụng CNTT vào quản lý để nâng cao chất lượng con giống, giảm ngân sách, giá tiền, và nâng cao doanh thu .

Bên cạnh đó, việc ứng dụng CNTT trong công tác làm việc quản lý sản xuất giống gà Nòi ở Nước Ta nói chung cũng như ở ĐBSCL chưa được tăng trưởng. Đơn cử lúc bấy giờ có 1 số ít phần mềm quản lý gia súc gia cầm như :
( 1 ) VacApp ( năm nay ) là một ứng dụng được phong cách thiết kế để quản lý trang trại chăn nuôi của đàn gia súc lớn ;

( 2 ) phần mềm bò sữa VDM do Cục khuyến nông ( nay là Cục Chăn nuôi ) và Viện chăn nuôi phối hợp thiết kế xây dựng ;

( 3 ) Phần mềm MPig ( năm ngoái ) ngoài mục tiêu ship hàng công tác làm việc quản lý của cơ sở chăn nuôi như những phần mềm khác ( phần mềm Vietpig, phần mềm Herdsman bản đồng, 2020 ) còn có module chu chuyển đàn ( giúp cơ sở hoàn toàn có thể lập kế hoạch sản xuất chăn nuôi ), module liên kết với phần mềm PEST để nhìn nhận giá trị giống của cơ sở theo chiêu thức di truyền .

( 4 ) Ứng dụng web Presence Nuitrition là ứng dụng phân phối thông tin về dinh dưỡng thiết yếu cho vật nuôi nhằm mục đích giúp vật nuôi tăng trưởng tốt và tăng cường sức đề kháng ;

( 5 ) Phần mềm quản lý sản xuất heo giống Vicapig ( năm nay ) ( gọi tắt Phần mềm vicapig.com ) được nghiên cứu và điều tra và thiết kế xây dựng để hổ trợ chủ trang trại quản lý tốt và có hiệu suất kinh tế tài chính cao hơn về đàn nái .

Riêng phần mềm về quản lý gia cầm thì lúc bấy giờ ở Nước Ta có phần mềm quản lý sản xuất gia cầm của công ty phần mềm YouSoft, và một số ít phần mềm quản lý chăn nuôi được Việt hóa giao diện nhưng chưa thuyết phục được đại đa số người dùng do tính năng có sẵn chưa tương thích, những tính năng còn mang tính chung chung chưa bám sát với thực tiễn sản xuất, ngân sách giá tiền cao, đồng thời chưa tiện lợi với tình hình thực tiễn ở Nước Ta .

Trên quốc tế lúc bấy giờ cũng có những phần mềm chuyên để quản lý gia cầm như phần mềm LogicalERP của LogicalDNA Solution ( năm nay ) – Ấn Độ, phần mềm Layer Farm ( năm trước ), phần mềm Poultry Plan ( 2018 ). Trong đó, phần mềm LogicalERP được thiết kế xây dựng trên nền tảng SAP Business One, đây là một phầnm mềm được xem là có quy trình tiến độ đơn cử nhất từ khâu thức ăn, chăn nuôi, ấp trứng, giám sát và trấn áp chất lượng, giết mổ, ngân sách, nghiên cứu và phân tích những chỉ số kinh doanh thương mại, … Tuy nhiên, đặc thù chung của những phần mềm quốc tế là họ bán giá tiền rất cao và không tương thích nông dân Nước Ta và đặc biệt quan trọng là nông dân đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay ở Nước Ta chưa có một phần mềm quản lý gia cầm nào đủ hiệu suất cao tương tự như với phần mềm LogicalERP của LogicalDNA Group .

Việc ứng dụng CNTT để cải tổ hiệu suất sản xuất của những giống gia cầm địa phương nói chung, hay trên gà Nòi nói riêng là trọn vẹn khả thi xét về điều kiện kèm theo nguồn nhân lực, về trang thiết bị cũng như nhu yếu của thực tiễn. Vì vậy, trong bước đầu cần kiến thiết xây dựng phần mềm quản lý đàn gà Nòi giống ở ĐBSCL trên nền tảng Internet để nâng cao chất lượng con giống, giảm ngân sách, giá tiền, và nâng cao doanh thu nhằm mục đích mang lại hiệu suất cao thiết thực cho những trang trại, nông hộ nuôi gà Nòi ở ĐBSCL .

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung

Xây dựng những tiêu chuẩn về đặc thù ngoại hình, sự tăng trưởng và năng lực sinh sản của gà Nòi. Tổng hợp, nghiên cứu và phân tích và tinh lọc những tiêu chuẩn quan trọng tích hợp với tiến trình thực hành thực tế chăn nuôi tốt cho chăn nuôi gia cầm bảo đảm an toàn tại Nước Ta ( VietGAP ) để làm cơ sở kiến thiết xây dựng phần mềm .

Xây dựng những câu hỏi giả định về những tính năng phần mềm hoàn toàn có thể làm được. Các câu hỏi này được tư vấn bởi những chuyên viên về chăn nuôi gia cầm .

Phân tích phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống của 5 phân hệ phần mềm quản lý là Quản lý sinh sản, Quản lý thức ăn, Quản lý thuốc thú y, Quản lý ngân sách và Quản lý tổng đàn. Quy mô quản lý 10.000 con. Tiến hành viết chương trình ( coding ) cho mạng lưới hệ thống dựa trên tài liệu nghiên cứu và phân tích phong cách thiết kế. Sau đó tích hợp 5 phân hệ này vào mạng lưới hệ thống quản lý chung và thực thi nhập số liệu, nhu yếu đơn cử để kiểm thử mạng lưới hệ thống .

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1 Phương tiện

Hệ thống được thiết kế xây dựng trên nền tảng Java Web, sử dụng khung JSF ( JavaServer Faces framework ) của ngôn từ Java và cơ sở tài liệu là MySQL. Việc lựa chọn tăng trưởng ứng dụng trên nền tảng Web giúp cho việc tiến hành đến người sử dụng được thuận tiện và linh động hơn .

2.2.2. Thu thập dữ liệu

Thu thập những tiêu chuẩn sản xuất gia cầm từ sách “ Các chỉ tiêu dùng trong nghiên cứu và điều tra chăn nuôi gia cầm ” của Bùi Hữu Đoàn và Nguyễn Thị Mai ( 2011 ). Thu thập những câu hỏi có tương quan đến toàn bộ những tính năng phần mềm hoàn toàn có thể cung ứng từ những chuyên viên trong nghành nghề dịch vụ chăn nuôi gia súc gia cầm .

Thu thập những câu hỏi có tương quan đến toàn bộ những công dụng phần mềm hoàn toàn có thể phân phối từ những chuyên viên trong nghành nghề dịch vụ chăn nuôi gia súc gia cầm .

Thu nhập cơ sở tài liệu ( CSDL ) quản lý sản xuất gà ở một công ty sản xuất giống gia cầm để nghiên cứu và phân tích phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống quản lý. Bên cạnh đó tích lũy thêm những số liệu chuyên đề cho 5 phân hệ quản lý từ những trang trại, hộ chăn nuôi gà Nòi tại ĐBSCL và những công ty chăn nuôi, thuốc thú y .

2.2.3. Cơ sở dữ liệu

Chuẩn hóa dữ liệu đã tích lũy được từ quy mô tiến hành trong thực tiễn thành quy mô quản lý mạng lưới hệ thống thông tin. Cơ sở tài liệu của ứng dụng được tập trung chuyên sâu trên một sever và sử dụng hệ quản trị CSDL MySQL để quản lý .

2.2.4. Xây dựng các phân hệ tích hợp trên Website

 

Sử dụng chiêu thức nghiên cứu và phân tích mạng lưới hệ thống cho từng phân hệ quản lý sản xuất của 5 phân hệ quản lý gồm có : Quản lý sinh sản, Quản lý thức ăn, Quản lý thuốc thú y, Quản lý ngân sách, và Quản lý tổng đàn. Kiến trúc mạng lưới hệ thống được tiến hành như sơ đồ Hình 1, trong đó sử dụng thư viện mã nguồn mở có những công cụ phong phú và đa dạng ( gồm có cả bộ công cụ để tạo giao diện người dùng thuận tiện ) .

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Mô hình liên kết giữa các phân hệ quản lý trong hệ thống PoultryFarm-war

Mô hình ứng dụng của PoultryFarm Web được thiết kế xây dựng như trong Hình 2 gồm có một mạng lưới hệ thống tích hợp có 5 khối tính năng tương ứng với 5 phân hệ quản lý. Khối công dụng thứ nhất là phân hệ Quản lý tổng đàn có tính năng quản lý chu chuyển đàn của cả mạng lưới hệ thống ( hay còn gọi phân hệ cha ), 4 phân hệ còn lại tương ứng với 4 phân hệ quản lý tương ứng với từng tính năng quan trọng và tương đối phân lập của mạng lưới hệ thống ( hay còn gọi phân hệ con ) .

Các phân hệ con truy xuất đến CSDL dành riêng cho mỗi phân hệ đó và cũng có thể liên kết dữ liệu với các CSDL của các phân hệ còn lại thông qua các mối liên kết. Mỗi phân hệ con này được lập trình phát triển tạo thành một hệ thống Web Form để hiển thị thông tin và truy vấn dữ liệu cho từng chức năng cụ thể theo thiết kế. Giao diện trang chủ PoultryFarm Web cho phép liên kết đi đến tất cả các giao diện Web của 5 phân hệ của hệ thống, và trong đó phân hệ quản lý tổng đàn được thiết kế các chức năng truy vấn nhanh các số liệu và các báo cáo của các phân hệ con nhằm giúp người sử dụng kịp thời cập nhật thông tin sản xuất.

3.2. Phân hệ Quản lý sinh sản

Phân hệ này được tổ chức triển khai để quản lý những tính năng quan trọng của quy trình sản xuất gồm có những việc làm chính sau :

( 1 ) Nhập gà : việc làm nhập gà là nhằm mục đích bổ trợ đàn gà giống trống / mái để nhằm mục đích tổ chức triển khai sản xuất theo đơn đặt hàng. Việc tuyển chọn gà sẽ theo những tiêu chuẩn về đặc thù ngoại hình đã được pháp luật sẵn. Sau khi công tác làm việc nhận gà về đến trại / nông hộ hoàn tất, nhân viên cấp dưới sẽ nhập số liệu vào mạng lưới hệ thống quản lý gồm có những thông tin : nhà phân phối, giống gà, số lượng, độ tuổi, giá, … Trong mỗi số liệu trên, nếu phát sinh số liệu mới thì chương trình cũng được cho phép bổ trợ : thêm giống gà mới, thêm nhà cung ứng mới ;

( 2 ) Bán gà dư sau ghép : việc làm này được cho phép tiết kiệm ngân sách và chi phí chi phí sản xuất khi trong quy trình ghép mái ấm gia đình có dư gà thì được phép bán ;

( 3 ) Báo cáo : được cho phép báo cáo giải trình tình hình gà giống hiện tại ;

( 4 ) Lập kế hoạch thay đàn : nhân viên cấp dưới hoàn toàn có thể xem thông tin của từng đợt nhập gà và list kế hoạch thay đàn được mạng lưới hệ thống thống kê giám sát tự động hóa theo những điều kiện kèm theo định sẵn để ra quyết định hành động thay đàn. Chức năng này cũng được cho phép bán gà nếu cần ;

( 5 ) Phân nhóm gà triển khai theo từng đợt nhập theo mã đợt nhập. Nếu đợt nhập chưa thực thi phân nhóm thì tính năng “ Phân nhóm ” sẽ triển khai phân đợt nhập gà thành những nhóm gà. Ngược lại, thì list những nhóm gà đã phân sẽ được hiển thị .

Hình 3 cho phép nhân viên cấp dưới đảm nhiệm phân nhóm gà hoàn toàn có thể xem nhóm gà và thực thi tiếp những việc làm : ( 1 ) Xác định số lượng gà trống, gà mái ; ( 2 ) Theo dõi số lượng gà ; ( 3 ) Ghép mái ấm gia đình gà : ( i ) Xác định số lượng gà trống, gà mái gồm có tổng số lượng gà trống và gà mái nhập vào phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số lượng gà của nhóm gà ; ( ii ) Theo dõi số lượng gà ; ( iii ) Ghép mái ấm gia đình gà được cho phép ghép tự động hóa theo công thức chia tỷ suất là 1 con trống / 9 con mái .

Một tính năng quan trọng nữa của phân hệ quản lý sinh sản là cho phép giám sát kế hoạch sinh sản dựa trên nhu yếu của người mua về số lượng con giống, thời hạn giao hàng, … Hình 5 diễn đạt phương pháp đo lường và thống kê và giao diện hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống về công dụng này .

3.3. Phân hệ quản lý thức ăn

Cho gà ăn là một việc rất quan trọng của khâu sản xuất vì nó quyết định hành động trực tiếp đến sự tăng trưởng, sức khỏe thể chất, năng lực sinh sản, ngân sách thức ăn, … Do đó, phân hệ này cho gà ăn theo từng nhóm riêng như : ( 1 ) Gà chưa được phân nhóm ; ( 2 ) Gà đã phân nhóm ; ( 3 ) Gà đã ghép mái ấm gia đình .

Hình 6 là giao diện chính của phân hệ này. Phân hệ này triển khai việc làm chính là chăm nom dinh dưỡng cho gà trải qua tiến trình cho ăn khoa học và được theo dõi bằng mạng lưới hệ thống thông tin. Trong phân hệ này có những việc làm chính sau : ( i ) Cho gà ăn : nhân viên cấp dưới cần chọn loại thức ăn có sẵn tại trang trại / nông hộ. Nếu thức ăn chưa được nhập vào mạng lưới hệ thống nhân viên cấp dưới cần nhập mới theo hướng dẫn. Thao tác này hoàn toàn có thể triển khai trước hoặc sau khi cho gà ăn nhưng bắt buộc phải nhập. Việc cho ăn cần được ghi nhận theo ngày cho ăn và số lượng tính theo kg nhằm mục đích theo dõi và kiểm soát và điều chỉnh lượng thức ăn và loại thức ăn cho chất lượng gà giống tốt và tiết kiệm chi phí ngân sách ; ( ii ) Xem lịch sử dân tộc cho gà ăn : công dụng này cho phép nhân viên cấp dưới xem lịch sử vẻ vang cho gà ăn như ngày cho ăn, nhân viên cấp dưới nào cho ăn, số lượng thức ăn, … trong quy trình nuôi ; ( iii ) Quản lý thức ăn .

Phân hệ này có trách nhiệm chính là quản lý theo dõi quy trình bổ trợ những vitamin, khoáng chất trong quy trình cho gà ăn và hàng loạt những hoạt động giải trí phòng bệnh và trị bệnh cho gà. Các loại vitamin và thuốc tiêm phòng cũng như thuốc trị bệnh cho gà được kiến thiết xây dựng dựa trên trong thực tiễn quản lý sản xuất và được kiểm soát và điều chỉnh khi cần. Phân hệ quản lý thuốc thú y có giao diện như Hình 7 .

Trong phân hệ này, việc làm đa phần cần thực thi là quản lý những đơn thuốc, gồm có thuốc trị bệnh và những chất bổ trợ khác cho đàn gà giống. Đối với từng loại bệnh, mỗi thời gian đơn cử mà gà sẽ được kê đơn thuốc với khá đầy đủ thông tin như : Tên thuốc, diễn đạt sơ lược cho đơn thuốc, ngày kê đơn thuốc, nhân viên cấp dưới tiêm thuốc ( nếu có ). Bên cạnh đó, người dùng hoàn toàn có thể xem thông tin của toa thuốc. Đồng thời mạng lưới hệ thống cũng cho phép nhập thuốc, những chất bổ sung mới và loại bỏ thuốc và những chất bổ sung không còn sử dụng trải qua 2 nhóm chức năng Quản lý những loại thuốc hiện có và Quản lý những loại chất bổ sung hiện có .

3.5. Phân hệ quản lý chi phí

Phân hệ quản lý ngân sách được cho phép quản lý hàng loạt những loại ngân sách trong quy trình sản xuất gà giống gồm có những ngân sách như : con giống, thức ăn, thuốc thú y, nhân công và những ngân sách khác ( tiền điện, nước và những ngân sách khác ). Những ngân sách này chưa tính khấu hao ngân sách kiến thiết xây dựng và bảo dưỡng cơ sở chăn nuôi, ngân sách giải quyết và xử lý nước thải theo tiêu chuẩn và những ngân sách do rủi ro đáng tiếc dịch bệnh trên gia cầm. Phân hệ còn hoàn toàn có thể quản lý ngân sách riêng cho từng đàn gà : ( 1 ) Gà chưa được phân nhóm là ngân sách của gà mới nhập về nhưng chưa phân nhóm, đang được nuôi nhốt chung ; ( 2 ) Gà đã được phân nhóm là ngân sách cho gà đã phân thành nhóm ; ( 3 ) Gà đã được ghép mái ấm gia đình ( nông hộ ) là ngân sách cho gà đã ghép mái ấm gia đình từ những nhóm. Phân hệ này cũng được cho phép kết xuất báo cáo giải trình ( 1 ) ship hàng cho công tác làm việc theo dõi, giám sát những ngân sách. Hình 8 là trang chủ của phân hệ quản lý ngân sách .

Để việc theo dõi ngân sách được thuận tiện và thuận tiện, mạng lưới hệ thống thiết kế xây dựng thêm những module được cho phép quy đổi những dạng hiển thị ngân sách. Hình 9 là dạng hiển thị ngân sách theo biểu đồ hình tròn trụ .

3.6. Phân hệ quản lý tổng đàn

Phân hệ này được xem như thể phân hệ cha của những phân hệ trên vì nó tổng hợp toàn bộ những tài liệu của những phân hệ con và sử dụng chúng để nghiên cứu và phân tích và kết xuất ra những báo cáo giải trình tình hình sản xuất gà giống của trang trại / nông hộ theo năm. Các nội dung được phân phối trong phần hệ này gồm có toàn bộ thông tin thu-chi được thống kê rất đầy đủ ở từng quy trình tiến độ chăn nuôi của gà. Giao diện chính của phân hệ quản lý tổng đàn được biểu lộ ở Hình 10 .

Tổng chi phí trong 01 năm sản xuất được thống kê giám sát của phân hệ này gồm có : ngân sách con giống, thức ăn, thú y, lương nhân viên cấp dưới và ngân sách khác. Tổng thu trong năm gồm có từ những nguồn : bán gà dư, bán gà thay đàn. Lợi nhuận trước thuế dự kiến được giám sát theo công thức : Lợi nhuận = Tổng thu – Tổng chi phí

Chương trình cũng kiến thiết xây dựng những module báo cáo giải trình thu chi theo dạng biểu đồ cột và biểu đồ cột đường. Hình 11 là biểu đồ đường hiển thị thông tin kinh tế tài chính của năm .

4. KẾT LUẬN

Phần mềm ứng dụng PoultryFarm Web trong quản lý sản xuất chăn nuôi giống Gà Nòi ở vùng ĐBSCL đã kiến thiết xây dựng thành công xuất sắc và được thực nghiệm trên số liệu thực tiễn với một phân hệ quản lý tổng hợp và 4 phân hệ con tương ứng với 5 công dụng chính của mạng lưới hệ thống sản xuất. Các module lập trình của 5 phân hệ cần quản lý gồm có : Quản lý sinh sản, Quản lý thức ăn, Quản lý thuốc thú y ,

Quản lý ngân sách và Quản lý tổng đàn đã được thiết kế xây dựng hoàn hảo với độ đáng tin cậy cao. Quá trình kiểm thử phần mềm cũng đã được triển khai và cho hiệu quả đúng theo nhu yếu đặt ra. Việc sử dụng khung JSF ( JavaServer Faces framework ) của ngôn từ Java và cơ sở tài liệu là MySQL được cho phép kiến thiết xây dựng một hệ thố PoultryFarm Web quản lý tài liệu hiệu suất cao và nhanh gọn. Nhờ vào việc ứng dụng công nghệ thông tin, đơn cử là ứng dụng phần mềm này vào trong thực tiễn sản xuất sẽ góp thêm phần tối ưu hóa sản xuất cũng như doanh thu của những trang trại / nông hộ bằng cách theo dõi, thống kê giám sát và nghiên cứu và phân tích tổng thể những tài liệu tương quan thu được trong quy trình sản xuất. Đồng thời hoàn toàn có thể đưa ra dự báo dài hạn đúng chuẩn được cho phép tối ưu hóa kế hoạch sản xuất và bán hàng .

LỜI CẢM ƠN

Đề tài này được hỗ trợ vốn bởi kinh phí đầu tư điều tra và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Cần Thơ, Mã số T2019-65 .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. VacApp software (2016). Phần mềm quản lý trang trại chăn nuôi của đàn gia súc lớn, https://vacapp.net/vi.
 2. MPig software (2015). Phần mềm Quản lý lợn giống MPig phiên bản 2.0, http://www.vawr.org.vn/index. aspx.
 3. Vicapig software (2016). Phần mềm quản lý sản xuất lợn giống, http://vicapig.com.
 4. Herdsman software (2000). Phần mềm Quản lý lợn, http://www.herdsman.com.
 5. LogicalDNA Solution software (2016). Phần mềm quản lý gia cầm, http://www.logicaldna.com/poultrysoftware.
 6. Layer Farm Manager software (2014). Phần mềm quản lý gia cầm, http://www.layerfarm.com.
 7. PoultryPlan Software (2018). Phần mềm quản lý gia cầm, https://www.poultryplan.com.
 8. Lê Hồng Mận (2002). Chăn nuôi gà thả vườn ở nông hộ, NXB Nông Nghiệp Hà Nội.
 9. Bùi Hữu Đoàn và Nguyễn Thị Mai (2011). Các chỉ tiêu dùng trong nghiên cứu gia cầm. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội.
 10. Châu Thanh Vũ (2018). Đặc điểm ngoại hình, đa hình gen và ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn lọc cải thiện năng suất sinh sản của gà nòi, Luận án tiến sĩ, Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Quang Dũng12*, Lê Thị Minh Loan1, Lê Thanh Phương2,

Hồ Quảng Đồ1 và Nguyễn Trọng Ngữ1

 

1 Trường Đại học Cần Thơ
2 Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam
* Tác giả liên hệ : ThS. Nguyễn Quang Dũng, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ. TP Cần Thơ. Email : [email protected]
Nguồn : Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi số tháng 9.2020

Từ khóa

 • phần mềm quản lý gà giống li> ul>

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.