Giáo trình Opera Job Management tiếng Việt – Nhôm kính trang trí – Gấu Đây

Mặc dù là ứng dụng nâng cao nhưng tài liệu sử dụng lại khá sơ sài, đa phần bằng tiếng Anh và mang tính ra mắt. Người dùng sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả trong việc khám phá và đào sâu để ship hàng cho việc làm .Trong số những phần mềm nhôm kính chuyên nghiệp đang được những công ty nhôm kính lớn sử dụng thì Opera Job Management là một tên tuổi lớn và chỉ được những công ty đầu ngành sử dụng do giá tiền góp vốn góp vốn đầu tư rất cao. Mặc dù là ứng dụng nâng cao nhưng tài liệu sử dụng lại khá sơ sài, đa số bằng tiếng Anh và mang tính ra đời. Người dùng sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả khó khăn vất vả trong việc mày mò và đào sâu để ship hàng cho việc làm .

Các đơn vị đang có nhu cầu đào tạo Opera Job Management có thể tham khảo giáo trình Hướng dẫn sử dụng Opera Job Management tiếng Việt được viết chi tiết kèm ví dụ cụ thể để có thể nhanh chóng nắm bắt cách sử dụng.

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bạn đang đọc: Giáo trình Opera Job Management tiếng Việt – Nhôm kính trang trí

Phần 1: Opera Job Management căn bản cho người mới bắt đầu
Chương 1: Làm quen Với Opera Job Management
1.1. Giới thiệu về Opera Job Managerment
1.2. Làm quen với hệ thống menu của Opera Job Management
1.2.1. Menu Archives
1.2.2. Menu Jobs
1.2.3. Menu Inventory
1.2.4. Menu Workshop
1.2.5. Menu Provisions
1.2.6. Menu Options
1.3. Các biểu tượng thường gặp trong Opera Job Management
Chương 2: Xây dựng dữ liệu đầu vào trong Opera Job Management 1
2.1. Cách khai báo danh mục hệ nhôm
2.2. Khai báo profile cho hệ nhôm
2.2.1. Các thuật ngữ cần biết để khai báo profile cửa, vách
2.2.2. Các thuật ngữ khai báo profile lam ri
2.2.3. Các thuật ngữ khai báo lá sách
2.2.4. Các bước khai báo profile
2.2.5. Khai báo cho profile “lưỡng tính”
2.3. Khai báo phụ kiện trong Opera Job Management
2.4. Khám phá công cụ thiết kế và tính toán của Opera Job Management
2.4.1. Làm quen với các nút lệnh trong Typology
2.4.2. Các loại Structure trong Opera Job Management
2.4.3. Cách xây dựng một mẫu Typology
2.4.4. Các chế độ hiển thị trong Worksheet
2.4.5. Hệ thống nút lệnh của Worksheet
2.4.6. Thay đổi kích thước trong Worksheet
2.4.7. Thay đổi cách nối góc trong Worksheet
2.4.8. Thay đổi profile trong Worksheet
2.4.9. Chia ô trong Worksheet
2.4.10. Làm việc với thư viện Typology
2.4.11. Thay đổi hướng mở cửa trong Worksheet
2.4.12. Copy đối tượng trong Worksheet
2.4.13. Chỉnh sửa đối tượng bằng Typology
2.4.14. Copy thuộc tính trong Typology
2.4.15. Khai báo kính, pa nô trong Worksheet
2.4.16. Khai báo phụ kiện trong Typology
2.4.17. Cách nối 2 cấu trúc trong Worksheet
2.4.18. Lưu Typology được chỉnh sửa
2.5. Tạo thư viện mẫu trong Opera Job Management
2.5.1. Tạo mẫu cửa đi mở, cửa sổ mở quay 1 cánh
2.5.2. Tạo mẫu cửa đi mở, cửa sổ mở quay 2 cánh
2.5.3. Tạo mẫu cửa sổ bật 1 cánh
2.5.4. Tạo mẫu cửa số bật 2 cánh
2.5.5. Tạo mẫu cửa đi lùa, cửa sổ lùa 2 cánh không có ô cố định
2.5.6. Tạo mẫu cửa đi lùa, cửa sổ lùa 4 cánh không có ô cố định
2.5.7. Tạo mẫu cửa đi lùa, cửa sổ lùa có vách cố định trên nối liền thanh
2.5.8. Tạo mẫu cửa đi gấp xếp
2.5.9. Tạo mẫu cửa có vách cố định rời
2.5.10. Tạo mẫu cửa, vách có hình dị dạng
2.5.11. Tạo mẫu cửa, vách có uốn cong
Chương 3: Thiết kế và tính toán dự án với Opera Job Management
3.1. Tạo và quản lý dự án
3.1.1. Tạo mới một dự án
3.1.2. Hệ thống nút lệnh của Job
3.1.3. Lên thiết kế cho dự án
3.1.4. Cách đánh dấu trạng thái dự án
3.2. Khai báo máy cắt
3.3. Xuất kết quả trong Opera Job Management
3.3.1. Giai đoạn báo giá
3.3.2. Giai đoạn sản xuất
3.4. Sao lưu và phục hồi dữ liệu trong Opera Job Management
3.4.1. Cách sao lưu dữ liệu
3.4.2. Cách phục hồi dữ liệu

Mọi đơn cử về tài liệu xin vui mắt liên hệ .

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *