Phần Mềm Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục ”, Hệ Thống Phần Mềm Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục

Phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác tự đánh giá thực trạng của các cơ sở giáo dục qua các tiêu chuẩn: Tổ chức và quản lý nhà trường, hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục,…Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục giúp các cơ quan quản lý như Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT dễ dàng tổng hợp kết quả tự đánh giá của các trường học.

Cập nhật kịp thời các chế độ do Bộ GD&ĐT ban hành

– Thông tư số 19/2018 / TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ GD&ĐT lao lý về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn vương quốc so với trường mần nin thiếu nhi .
Đang xem : Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục

– Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.- Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.- Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.- Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non.


Dữ liệu được quản lý tập trung

Nhờ kết nối internet, toàn bộ dữ liệu cấp Trường (Tiểu học, THCS) tự động tổng hợp lên cấp Phòng GD&ĐT, dữ liệu của các trường THPT, TTGDTX và cấp Phòng GD&ĐT sẽ tự động tổng hợp lên cấp Sở GD&ĐT.

Phần mềm được tổ chức thành 3 cấp

Cấp cơ sở giáo dục ( trường Tiểu học, trường THCS, trường trung học phổ thông, TT GDTX ), cấp Phòng GDĐT, cấp Sở GDĐT.

THÔNG TIN CHI TIẾT CHỨC NĂNG SẢN PHẨM

Quản lý đầy đủ thông tin

Quản lý khá đầy đủ những thông tin như : Trường học, cán bộ quản trị, giáo viên, học viên, tác dụng học tập, cơ sở vật chất, thiết bị, lớp học, quan hệ giữa mái ấm gia đình – nhà trường và xã hội, …

Thành lập hội đồng tự đánh giá

Lập quyết định hành động xây dựng hội đồng tự nhìn nhận và bản kế hoạch tự nhìn nhận theo mẫu lao lý .

Danh sách gợi ý minh chứng được cung cấp sẵn

Cung cấp sẵn list gợi ý những vật chứng cần tích lũy tương ứng với từng cấp học. Từ kế hoạch dẫn chứng mạng lưới hệ thống tự động hóa mã hóa hạng mục vật chứng .

Xem thêm: ( Coa Là Gì ? Hương Dẫn Cách Lấy Coa Cụ Thể Của Từng Hãng Hoá Chất

Tra cứu trực tiếp nội dung

Cho phép tra cứu trực tiếp nội dung tiêu chuẩn, tiêu chuẩn, những chỉ số và nội dung hướng dẫn, gợi ý nhìn nhận, nghiên cứu và phân tích của từng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn nhìn nhận khi đang triển khai nhìn nhận .

Phân quyền chặt chẽ

Phân quyền cụ thể cho những thông tin tài khoản theo đối tượng người dùng sử dụng khác nhau : quản trị hội đồng, thư ký hội đồng, thành viên hội đồng. Các thành viên hội đồng sẽ thực thi nhìn nhận những tiêu chuẩn, tiêu chuẩn được phân công. Dữ liệu nhìn nhận của nhà trường sẽ tự động hóa tổng hợp lên thông tin tài khoản cấp quản trị cao hơn là quản trị hội đồng, Thư ký hội đồng .
Xem thêm : Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Sky Hotel, Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn Sky Hotel

*

Tự động thống kê, cập nhật kết quả đánh giá

Tự động thống kê, update hiệu quả nhìn nhận tiêu chuẩn và chỉ số vào nội dung Kết luận những tiêu chuẩn và Tóm lại chung của báo cáo giải trình tự nhìn nhận, thống kê xác lập vật chứng nào dùng chung những tiêu chuẩn, vật chứng nào còn chưa dùng .

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *