Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

Trong lĩnh vực giáo dục chúng ta thường nghe nhiều đến kiểm định chất lượng giáo dục mầm non. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ kiểm định chất lượng giáo dục mầm non là gì? cũng như vai trò và mục đích của hoạt động này là gì.

Nội dung chính

  • Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non là gì?
  • Vai trò của kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
  • Mục đích của kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
  • Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục mầm non?
  • Video liên quan

Để nhằm mục đích giúp quý fan hâm mộ hoàn toàn có thể hiểu hơn về yếu tố này, chúng tôi xin gửi đến quý fan hâm mộ những thông tin dưới bài viết sau .

Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non là gì?

Kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm nonlà hoạt động đánh giá bao gồm tự đánh giá và đánh giá ngoài để xác định mức độ trường mầm non đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và việc công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của cơ quan quản lý nhà nước.

Trong đó, theo Điều 2 Thông tư 19/2018 / TT-BGDĐT :Chất lượng giáo dục trường mầm non là sự cung ứng tiềm năng của trường mầm non, bảo vệ những nhu yếu về tiềm năng giáo dục của Luật giáo dục, tương thích với sự tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội của địa phương và cả nước .Tự nhìn nhận là quy trình trường mầm non dựa trên những tiêu chuẩn nhìn nhận do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành, tự xem xét, nhìn nhận tình hình chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom và giáo dục trẻ ; cơ sở vật chất, những yếu tố tương quan khác của nhà trường để kiểm soát và điều chỉnh những nguồn lực và quy trình triển khai nhằm mục đích đạt tiêu chuẩn nhìn nhận trường mầm non .Đánh giá ngoài là quy trình khảo sát, nhìn nhận của cơ quan quản trị nhà nước so với trường mầm non để xác lập mức đạt được tiêu chuẩn nhìn nhận theo lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo .Tiêu chuẩn nhìn nhận trường mầm non là những nhu yếu so với trường mầm non nhằm mục đích bảo vệ chất lượng những hoạt động giải trí. Mỗi tiêu chuẩn ứng với một nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí của trường mầm non ; trong mỗi tiêu chuẩn có những tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn nhìn nhận trường mầm non có 4 mức ( từ Mức 1 đến Mức 4 ) với nhu yếu tăng dần. Trong đó, mức sau gồm có toàn bộ những nhu yếu của mức trước và bổ trợ những nhu yếu nâng cao .Tiêu chí nhìn nhận trường mầm non là nhu yếu so với trường mầm non trong một nội dung đơn cử của mỗi tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chuẩn có những chỉ báo .Chỉ báo nhìn nhận trường mầm non là nhu yếu so với trường mầm non trong một nội dung đơn cử của mỗi tiêu chuẩn .Ngày 22/08/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hành Thông tư 19/2018 / TT-BGDĐT về Ban hành lao lý về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia so với trường mầm non thay thế sửa chữa cho Thông tư 25/2014 / TT-BGDĐT ngày 07/08/2014 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Quy định về tiêu chuẩn nhìn nhận chất lượng giáo dục, quy trình tiến độ, chu kỳ luân hồi kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non .

Qua thông tin nội dung trên đây đã giải thích chi tiết về kiểm định chất lượng giáo dục mầm non là gì?

Vai trò của kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

Ở nội dung trên đã giải thích về kiểm định chất lượng giáo dục mầm non là gì? nội dung này sẽ đưa ra vai trò của việc kiểm định chất lượng giáo dục mầm non.

Kiểm định chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng giáo dục mầm non nói riêng về cơ bản có vai trò như sau :Thứ nhất : Giúp những nhà quản trị giáo dục nhìn lại hàng loạt hoạt động giải trí của nhà trường một cách có mạng lưới hệ thống để từ đó kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giải trí giáo dục của nhà trường theo một chuẩn mực nhất định .Thứ hai : Giúp nhà trường khuynh hướng và xác lập chuẩn chất lượng nhất định .Thứ ba : Tạo ra chính sách bảo vệ chất lượng vừa linh động vừa ngặt nghèo gồm có tự nhìn nhận và nhìn nhận ngoài .

Mục đích của kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

Mục đích của kiểm định chất lượng giáo dục là nhằm mục đích xác lập trường mầm non đạt mức phân phối tiềm năng giáo dục trong từng quá trình ; lập kế hoạch nâng cấp cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng những hoạt động giải trí của nhà trường ; thông tin công khai minh bạch với những cơ quan quản trị nhà nước và xã hội về tình hình chất lượng của trường mầm non ; để cơ quan quản trị nhà nước nhìn nhận, công nhận hoặc không công nhận trường đạt kiểm định Chất lượng giáo dục. ( Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 19/2018 / TT-BGDĐT )

Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục mầm non?

Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục được triển khai theo những bước :1. Tự nhìn nhận .

2. Đánh giá ngoài.

3. Công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục .( Theo Điều 4 Thông tư 19/2018 / TT-BGDĐT )Quy trình tự nhìn nhận của trường mầm non gồm những bước sau :1. Thành lập hội đồng tự nhìn nhận .2. Lập kế hoạch tự nhìn nhận .3. Thu thập, giải quyết và xử lý và nghiên cứu và phân tích những vật chứng .4. Đánh giá những mức đạt được theo từng tiêu chuẩn .5. Viết báo cáo giải trình tự nhìn nhận .6. Công bố báo cáo giải trình tự nhìn nhận .7. Triển khai những hoạt động giải trí sau khi hoàn thành xong báo cáo giải trình tự nhìn nhận .( Theo Điều 23 Thông tư 19/2018 / TT-BGDĐT )Quy trình nhìn nhận ngoài gồm những bước sau :1. Nghiên cứu hồ sơ nhìn nhận .2. Khảo sát sơ bộ tại trường mầm non .3. Khảo sát chính thức tại trường mầm non .4. Dự thảo báo cáo giải trình nhìn nhận ngoài .5. Lấy quan điểm phản hồi của trường mầm non về dự thảo báo cáo giải trình nhìn nhận ngoài .6. Hoàn thiện báo cáo giải trình nhìn nhận ngoài .( Theo Điều 28 Thông tư 19/2018 / TT-BGDĐT )Điều 35 Thông tư 19/2018 / TT-BGDĐT lao lý về việc cấp Chứng nhận chất lượng giáo dục và công bố tác dụng kiểm định chất lượng giáo dục như sau :

1. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn đánh giá ngoài, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định cấp Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo cấp độ trường mầm non đạt được (Mẫu Chứng nhận theo Phụ lục I).

2. Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục có giá trị 05 năm. Ít nhất 05 tháng trước thời hạn hết giá trị của Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, trường mầm non phải thực thi xong quy trình tự nhìn nhận theo lao lý tại Điều 23 và ĐK nhìn nhận ngoài theo lao lý tại Điều 26 của Quy định này để được công nhận lại. Việc công nhận lại thực thi theo pháp luật tại Điều 34 của Quy định này .
3. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục của trường mầm non được công bố công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của sở giáo dục và giảng dạy .

Video liên quan

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *