Quy trình khai báo hải quan điện tử xuất khẩu nhanh và hiệu quả

2019-12-07

Thủ tục hải quan là thủ tục thiết yếu để sản phẩm & hàng hóa, phương tiện đi lại vận tải đường bộ được nhập khẩu / nhập cư vào một vương quốc hoặc xuất khẩu / xuất cảnh ra khỏi biên giới một vương quốc. Chính vì tầm quan trọng của nó mà thủ tục này tốn rất nhiều thời hạn và công sức của con người của nhiều người. Để đơn giản hóa thủ tục này thì ngày hôm nay Nhanh. vn sẽ hướng dẫn cho bạn cách khai báo hải quan điện tử xuất khẩu .

Quy trình khai báo hải quan điện tử xuất khẩu nhanh và hiệu quả

Khai thông tin xuất khẩu (EDA)

Người khai hải quan khai các thông tin xuất khẩu bằng nghiệp vụ EDA trước khi đăng ký tờ khai xuất khẩu. Khi đã khai đầy đủ các chỉ tiêu trên màn hình EDA (109 chỉ tiêu), người khai hải quan gửi đến hệ thống VNACCS, hệ thống sẽ tự động cấp số, tự động xuất ra các chỉ tiêu liên quan đến thuế suất, tên tương ứng với các mã nhập vào (ví dụ: tên nước nhập khẩu tương ứng với mã nước, tên đơn vị nhập khẩu tương ứng với mã số doanh nghiệp…), tự động tính toán các chỉ tiêu liên quan đến trị giá, thuế… và phản hồi lại cho người khai hải quan tại màn hình đăng ký tờ khai – EDC.

Khi mạng lưới hệ thống cấp số thì bản khai thông tin xuất khẩu EDA được lưu trên mạng lưới hệ thống VNACCS .

Đăng ký tờ khai xuất khẩu (EDC)

Khi nhận được màn hình hiển thị ĐK tờ khai ( EDC ) do mạng lưới hệ thống phản hồi, người khai hải quan kiểm tra những thông tin đã khai báo, những thông tin do mạng lưới hệ thống tự động hóa xuất ra, đo lường và thống kê. Nếu chứng minh và khẳng định những thông tin là đúng mực thì gửi đến mạng lưới hệ thống ĐK tờ khai .
Trường hợp sau khi kiểm tra, người khai hải quan phát hiện có những thông tin khai báo không đúng mực, cần sửa đổi thì phải sử dụng nhiệm vụ EDB gọi lại màn hình hiển thị khai thông tin xuất khẩu ( EDA ) để sửa những thông tin thiết yếu và thực thi những việc làm như đã hướng dẫn ở trên .

Xem thêm : Tất tần tật về thủ tục ĐK website thương mại điện tử với bộ công thương

Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai

Trước khi được cho phép ĐK tờ khai, mạng lưới hệ thống sẽ tự động hóa kiểm tra Danh sách doanh nghiệp không đủ điều kiện kèm theo để ĐK tờ khai ( doanh nghiệp có nợ quá hạn 90 ngày, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động giải trí, giải thể, phá sản, … ) .
Nếu doanh nghiệp thuộc list nêu trên thì không được ĐK tờ khai và mạng lưới hệ thống sẽ phản hồi lại cho người khai hải quan biết .

Phân luồng, kiểm tra, thông quan

Khi tờ khai đã được ĐK thì mạng lưới hệ thống sẽ tự động hóa phân thành 3 luồng : xanh, đỏ, vàng .

Tờ khai luồng xanh

Trường hợp số thuế phải nộp bằng 0 : Hệ thống tự động hóa cấp phép thông quan ( trong thời hạn dự kiến 03 giây ) và xuất ra cho người khai “ Quyết định thông quan sản phẩm & hàng hóa ” .
Trường hợp số thuế phải nộp khác 0 :

 • Trường hợp đã khai báo nộp thuế bằng hạn mức hoặc thực hiện bảo lãnh (chung, riêng): Hệ thống tự động kiểm tra các chỉ tiêu khai báo liên quan đến hạn mức, bảo lãnh, nếu số tiền hạn mức hoặc bảo lãnh lớn hơn hoặc bằng số thuế phải nộp, hệ thống sẽ xuất ra cho người khai “chứng từ ghi số thuế phải thu” và “Quyết định thông quan hàng hóa”. Nếu số tiền hạn mức hoặc bảo lãnh nhỏ hơn số thuế phải nộp, hệ thống sẽ báo lỗi.
 • Trường hợp khai báo nộp thuế ngay (chuyển khoản, nộp tiền mặt tại cơ quan hải quan…): Hệ thống xuất ra cho người khai “chứng từ ghi số thuế phải thu”. Khi người khai hải quan đã thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí và thống VNACCS đã nhận được thông tin về nộp thuế phí, lệ phí thì hệ thống xuất ra “Quyết định thông quan hàng hóa”.

Cuối ngày hệ thống tập hợp toàn bộ tờ khai luồng xanh chuyển sang VCIS.

Tờ khai luồng vàng và luồng đỏ

Người khai hải quan

 1. Nhận phản hồi của hệ thống về kết quản phân luồng, địa điểm, hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa;
 2. Nộp hồ sơ giấy để cơ quan hải quan kiểm tra chi tiết hồ sơ; chuẩn bị các điều kiện để kiểm tra thực tế hàng hóa;
 3. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí (nếu có)

Hệ thống

 1. Xuất ra cho người khai “Tờ khai hải quan” (có nêu rõ kết quả phân luồng tại chỉ tiêu: Mã phân loại kiểm tra)
 2. Xuất ra Thông báo yêu cầu kiểm tra thực tế hàng hóa đối với hàng hóa được phân vào luồng đỏ hoặc khi cơ quan sử dụng nghiệp vụ CKO để chuyển luồng.
 3. Ngay sau khi cơ quan hải quan thực hiện xong nghiệp vụ CEE, hệ thống tự động thực hiện các công việc sau:

Trường hợp số thuế phải nộp bằng 0 : Hệ thống tự động hóa cấp phép thông quan và xuất ra cho người khai “ Quyết định thông quan sản phẩm & hàng hóa ” .
Trường hợp thuế phải nộp khác 0 :

 • Trường hợp đã khai báo nộp thuế bằng hạn mức hoặc thực hiện bảo lãnh (chung, riêng): Hệ thống tự động kiểm tra các chỉ tiêu khai báo liên quan đến hạn mức, bảo lãnh, nếu số tiền hạn mức hoặc bảo lãnh lớn hơn hoặc bằng số thuế phải nộp, hệ thống sẽ xuất ra cho người khai “chứng từ ghi số thuế phải thu” và “Quyết định thông quan hàng hóa”. Nếu số tiền hạn mức hoặc bảo lãnh nhỏ hơn số thuế phải nộp, hệ thống sẽ báo lỗi.
 • Trường hợp khai báo nộp thuế ngay (chuyển khoản, nộp tiền mặt tại cơ quan hải quan…): Hệ thống xuất ra cho người khai “chứng từ ghi số thuế phải thu”. Khi người khai hải quan đã thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí và thống VNACCS đã nhận được thông tin về nộp thuế phí, lệ phí thì hệ thống xuất ra “Quyết định thông quan hàng hóa”.

Khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan

Quy trình khai báo hải quan điện tử xuất khẩu nhanh và hiệu quả

 • Việc khai sửa đổi bổ sung trong thông quan được thực hiện từ sau khi đăng ký tờ khai đến trước khi thông quan hàng hóa. Để thực hiện khai bổ sung trong thông quan, người khai hải quan sử dụng nghiệp vụ EDD gọi lại thông tin tờ khai xuất khẩu (EDA) trong trường hợp khai sửa đổi, bổ sung lần đầu, hoặc thông tin khai xuất khẩu đã được sửa đổi (EDA01) trong trường hợp khai sửa đổi, bổ sung từ lần thứ 2 trở đi.
 • Khi đã khai báo xong tại nghiệp vụ EDA01, người khai hải quan gửi đến hệ thống VNACCS, hệ thống sẽ cấp số tờ khai sửa đổi và phản hồi lại các thông tin sửa đổi tờ khai tại màn hình EDE, người khai hải quan ấn nút “gửi” tại màn hình này, khi đó hoàn tất việc đăng ký tờ khai sửa đổi, bổ sung.
 • Số của tờ khai sửa đổi là ký tự cuối cùng của ô số tờ khai. Số lần khai báo sửa đổi, bổ sung trong thông quan tối đa là 9 lần tương ứng với ký tự cuối cùng của số tờ khai từ 1 đến 9; trường hợp không khai bổ sung trong thông quan thì ký tự cuối cùng của số tờ khai là 0.
 • Khi người khai hải quan khai sửa đổi, bổ sung tờ khai, thì tờ khai sửa đổi, bổ sung chỉ có thể được phân luồng vàng hoặc luồng đỏ (không phân luồng xanh).
 • Các chỉ tiêu trên màn hình khai sửa đổi, bổ sung (EDA01) giống các chỉ tiêu trên màn hình khai thông tin xuất khẩu (EDA). Khác nhau là một số chỉ tiêu (sẽ nêu cụ thể tại phần hướng dẫn nghiệp vụ EDA01) không nhập được tại EDA01 do không được sửa đổi hoặc không thuộc đối tượng sửa đổi.

Số lượng, thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ

 • Tờ khai hải quan xuất khẩu
 • Các chứng từ đi kèm tờ khai (dạng điện tử hoặc văn bản giấy): theo quy định tại Điều 24 Luật Hải quan

Số lượng hồ sơ

01 bản giấy hoặc điện tử

Thời hạn giải quyết

Hệ thống phản hồi cho người khai hải quan ngay sau khi mạng lưới hệ thống tiếp đón, công chức hải quan gật đầu tác dụng phân luồng / khước từ tờ khai trừ những trường hợp bất khả như nghẽn mạng, mạng lưới hệ thống đường truyền gặp sự cố …
Thời hạn hoàn thành xong thành kiểm tra thực tiễn sản phẩm & hàng hóa, phương tiện đi lại vận tải đường bộ ( tính từ thời gian người khai hải quan đã triển khai rất đầy đủ những nhu yếu về làm thủ tục hải quan theo pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan ) :

 • Chậm nhất là 08 giờ làm việc đối với lô hàng xuất khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế một phần hàng hóa theo xác suất;
 • Chậm nhất là 02 ngày làm việc đối với lô hàng xuất khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa.

Trong trường hợp vận dụng hình thức kiểm tra trong thực tiễn hàng loạt sản phẩm & hàng hóa mà lô hàng xuất khẩu có số lượng lớn, việc kiểm tra phức tạp thì thời hạn kiểm tra hoàn toàn có thể được gia hạn nhưng không quá 08 giờ thao tác .

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Trước khi thực hiện thủ tục hải quan, người khai hải quan phải:

 • Có chữ ký số được đăng ký;
 • Đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS;
 • Làm thủ tục để được cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu;
 • Làm thủ tục cấp mã địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp doanh nghiệp không được công nhận địa điểm kiểm tra tại chân công trình, cơ sở sản xuất, nhà máy, doanh nghiệp phải đưa hàng hoá đến địa điểm kiểm tra tập trung để kiểm tra (áp dụng đối với các lô hàng được hệ thống VNACCS phân vào luồng đỏ).

Lời kết

Trên đây là quy trình tiến độ khai báo hải quan điện tử xuất khẩu giúp những doanh nghiệp hoàn toàn có thể đơn giản hóa những thủ tục hành chính để thao tác thuận tiện hơn. Không chỉ trong khai báo hải quan, việc sử dụng phần mềm điện tử trong nhiều nghành nghề dịch vụ như quản trị, bán hàng, luân chuyển, … đang ngày càng được sử dụng thoáng rộng bởi sự tiện nghi và nhanh gọn của nó .
Phần mềm quản trị bán hàng của Nhanh. vn phân phối cho bạn những tiện ích :

 • Kết nối nhiều kênh bán hàng hiệu quả nhất
 • Quản lý bán hàng tập trung một nơi
 • Tính năng vượt trội giúp vận hành trơn tru
 • Cổng vận chuyển tiện lợi
 • Hệ thống báo cáo đa dạng, chi tiết

Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *