Tải miễn phí phần mềm kế toán Excel theo hình thức nhật ký chung

Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với các bạn mẫu sổ kế toán Excel theo hình thức nhật ký chung giúp các bạn kế toán ghi sổ một cách dễ dàng.

>> Tham khảo list phần mềm kế toán doanh nghiệp chất lượng nhất lúc bấy giờ

1. Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung :

Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký. Mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung. Theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh.

Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm những loại sổ đa phần sau :

  • Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt;
  • Sổ Cái;
  • Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung

Hàng ngày :

Căn cứ vào những chứng từ đã kiểm tra được dùng làm địa thế căn cứ ghi sổ. Trước hết ghi nhiệm vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung. Sau đó địa thế căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo những thông tin tài khoản kế toán tương thích. Nếu đơn vị chức năng có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết cụ thể thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, những nhiệm vụ phát sinh được ghi vào những sổ, thẻ kế toán cụ thể tương quan .
Trường hợp đơn vị chức năng mở những sổ Nhật ký đặc biệt quan trọng thì hàng ngày. Căn cứ vào những chứng từ được dùng làm địa thế căn cứ ghi sổ. Ghi nhiệm vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt quan trọng tương quan. Định kỳ ( 3, 5, 10 … ngày ) hoặc cuối tháng, tuỳ khối lượng nhiệm vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt quan trọng, lấy số liệu để ghi vào những thông tin tài khoản tương thích trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nhiệm vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt quan trọng ( nếu có ) .

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm :

Cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra so sánh khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp cụ thể ( được lập từ những Sổ, thẻ kế toán chi tiết cụ thể ) được dùng để lập những Báo cáo kinh tế tài chính. Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung ( hoặc sổ Nhật ký chung và những sổ Nhật ký đặc biệt quan trọng sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên những sổ Nhật ký đặc biệt quan trọng ) cùng kỳ .

Các bạn có thể tải về mẫu sổ kế toán Excel theo hình thức nhật ký chung TẠI ĐÂY

Xem thêm

Tải về mẫu tờ trình hồ sơ ý kiến đề nghị cấp hóa đơn kinh doanh bán lẻ
Tải về không tính tiền mẫu công văn báo cáo giải trình với Cơ quan Thuế

Tải về mẫu công văn đề nghị giảm, ân hạn thuế TNDN phải nộp

Mời bạn đọc tải về mẫu tờ khai ĐK mã số thuế TNCN
Tải về mẫu file Excel tính tiền thưởng Tết cho nhân viên cấp dưới

Đánh giá

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.