File excel kế toán nội bộ công ty xây dựng

Excel quản lý nội bộ doanh nghiệp xây dựng Do đặc điểm của kế toán xây dựng là khi xây dựng công trình phụ thuộc vào địa điểm xây dựng nên giá xây dựng mỗi nơi một khác nhau do đó kế toán xây dựng phải biết áp dụng đúng giá cho mỗi công trình ở mỗi tỉnh là khác nhau. Vì vậy cso thể thấy rằng kế toán xây dựng khó hơn nhiều so với kế toán sản xuất, kế toán thương mại dịch vụ. Với những tiện ích phần mềm excel sẽ giúp cho công việc kế toán nội bộ doanh nghiệp xây dựng dễ dàng hơn.

Bạn khám phá thêm :
Excel mẫu biểu báo cáo giải trình báo cáo giải trình kinh tế tài chính

File excel tính bảng công, bảng lương tự động hóa

https://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/08/excel-quan-ly-noi-bo-dn-xay-dung.pngHình ảnh: Excel quản lý nội bộ doanh nghiệp xây dựng

Công việc kế toán xây dựng
Bám sát vào bảng bóc tách chi phí để theo dõi việc đưa chi phí nguyên vật liệu vào có theo định mức quy định
Lập và theo dõi bảng lương nhân công theo tiến độ thi công thực tế
Theo dõi chi phí máy, nhân công máy theo từng công trình
Tập hợp, phân bổ chi phí và tính ra giá thành từng công trình, hạng mục công trình
Lập báo cáo thuế tháng, quý, và lập báo cáo tài chính cuối năm
Lậpbáo cáo tài chínhnội bộ phục vụ yêu cầu quản lý của cấp trên
Sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ một cách khoa học, dễ tìm
Xử lý các công việc khác liên quan
Có khả năng giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, quyết toán.

Lưu ý:Theo dõi giá thành so với dự toán theo từng tháng / Quý / Năm
+Trường hợp giá thành dự toán < giá thành thực tế: Cần giải trình cho phần tăng so với dự toán này cho cả hai mục đích nội bộ và thuế. Nếu không giải trình được sẽ bị xuất toán khi quyết toán thuế.
+Trường hợp giá thành dự toán > giá thành thực tế: Công ty đang lấy thiếu hóa đơn so với tình hình thực tế thi công, cần rà soát và lên kế hoạch cân đối chi phí hóa đơn để chi phí doanh thu về đúng kỳ.

Download ButtonLink file: Các bạn nhận file bằng cách chat với tư vấn viên nhé!!!

Bạn đang theo dõi bài: Excel quản lý nội bộdoanh nghiệpxây dựng

Tags từ khóa: File excel quản lý nội bộ doanh nghiệp xây dựng, tải file excel quản lý nội bộ công ty xây dựng, phần mềm kế toán nội bộ doanh nghiệp xây dựng, quản lý nội bộ công ty xây dựng bằng excel, quản lý dễ dàng công ty xây dựng, phần mềm quản lý nội bộ công ty xây dựng hay nhất, download excel quản lý nội bộ công ty xây dựng mới nhất.

Có thể bạn chưa biết:Cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán
1. Kiểm tra tra đối chiếu giữa sổ chi tiết với sổ tổng hợp tài khoản (sổ cái).
2. Kiểm tra đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh so với sổ định khoản: hóa đơn đầu ra vào và sổ kế toán.
3. Kiểm tra đối chiếu công nợ khách hàng.
4. Kiểm tra các khoản phải trả.
5. Kiểm tra dữ liệu nhập và khai báo thuế giữa hóa đơn đầu vào ra với bảng kê khai thuế.
6. Đầu vào và đầu ra có cân đối.
7. Kiểm tra lại xem định khoản các khoản phải thu và phải trả định khoản có đúng
8. Kiểm tra lại bảng lương xem ký có đầy đủ, số liệu trên sổ cái 334 và bảng lương có khớp: Đối với nhân viên phải có hồ sơ đầy đủ.

https://drive.google.com/file/d/1Vl2O1vipWfMlF4OZtXqTqizgcC1q0Zjg/view?usp=sharing

Video liên quan

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *