Smart Pro – Phần mềm kế toán cho Công ty Vận tải, Logistics

Phần mềm kế toán vận tải logistics Smart Pro sử dụng các công cụ lập trình hiện đại nhất là Microsoft.Net, cở sở dữ liệu là Microsoft Sql Server, xử lý số liệu tốc độ cực nhanh và chính xác, có thể chạy nhiều máy trên mạng LAN, quản lý dữ liệu thống nhất nhiều chi nhánh dễ dàng, có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi, share dữ liệu qua mạng Internet, sao lưu dữ liệu tự động theo ngày, có chức năng lưu dữ liệu sang 1 file khác dự phòng và khôi phục dữ liệu khi bị mất, không sợ virus làm hư data.
* Công nghệ DevExpress Report động cho phép chỉnh các biểu mẫu báo cáo và các loại chứng từ gốc phù hợp với đơn vị. Chỉnh in hóa đơn theo mẫu doanh nghiệp.
* Công nghệ lọc dữ liệu thông minh dạng chữ hoặc số dựa trên Sql Server và DevExpress Gridview, dễ dàng lọc & phân tích dữ liệu giống như Subtotal và PivotTable của Excel.

Phần mềm Smart Pro in Sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính, Thuyết minh BCTC, Sổ hàng tồn kho, Sổ công nợ, In chứng từ (phiếu thu, chi, nhập, xuất kho, phiếu kế toán), Phân bổ chi phí, công cụ dụng cụ, trích khấu hao tài sản cố định tự động, Tính lương VP, trích BHXH, Tự động kết chuyển xác định Kết quả kinh doanh.

Phần mềm Smart Pro phù hợp với các Công ty Vận tải, Thương mại, Dịch vụ.

Smart Pro hỗ trợ chức năng tạo nhiều Database làm nhiều công ty không giới hạn, không giới hạn số lượng chứng từ.

Phần mềm sử dụng vĩnh viễn.

 • Theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ từng đầu xe, từng hợp đồng.
 • Theo dõi chi tiết chi phí phát sinh theo từng tuyến vận tải như chi phí xăng dầu phục vụ vận chuyển, Lương tài xế, Chi phí săm lốp, Khấu hao tài sản cố định, Vật tư, phụ tùng, Phí đăng kiểm, phí cầu đường, Chi phí sửa chữa phương tiện, Chi phí vật liệu bảo dưỡng phương tiện.
 • Tập hợp doanh thu, chi phí cho từng hạng mục dịch vụ logistics theo từng hóa đơn, từng khách hàng, từng hợp đồng dịch vụ.
 • Theo dõi chi tiết từng loại chi phí trong chuỗi cung ứng logistics.
 • Theo dõi ngoại tệ của giao dịch phát sinh và quy đổi ra đồng VND theo tỷ giá thực tế quy định của các dịch vụ logistics.
 • Theo dõi chi tiết thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu.
 • Theo dõi chi phí từng lô hàng nhập khẩu, tính từ thời điểm đặt hàng đến lúc nhập hàng về kho.
 • Phân bổ chi phí logistics cho từng mã hàng hóa của lô hàng nhập khẩu, phân bổ theo trị giá hoặc theo số lượng, phân bổ toàn phần hoặc phân bổ từng phần tùy thuộc vào thực tế phát sinh.
 • Tính giá thành dịch vụ giao nhận logistics của từng loại dịch vụ.
 • Cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí và lãi gộp của hoạt động logistics theo từng mã hàng, nhóm hàng, khách hàng.

👉 Xem mẫu chứng từ, sổ sách kế toán in ra từ phần mềm https://bacxiunong.com/xem-bao-cao-tai-chinh-mau-so-sach-ke-toan-mau-chung-tu-ke-toan/

Nếu bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ hoặc gửi YÊU CẦU BÁO GIÁ chúng tôi sẽ phản hồi nhanh nhất cho bạn.

1/1

Giao diện nhập liệu:

 • Nhập dữ liệu nhanh, chỉ 1 màn hình nhập liệu không chia theo nhiều phân hệ, khi đang nhập phát sinh bạn có thể mở các danh mục hồ sơ ra xem, chức năng xem và sửa 1 lúc nhiều chứng từ, mở nhiều tab 1 lúc xem được Số dư các Danh mục.
 • Bạn có thể thực hiện các phép tính (Cộng, trừ, nhân, chia) ngay tại Textbox mình đang nhập và dán vào sau khi đã tính toán xong hoặc copy từ một Cell của Excel dán vào.
 • Cho phép Import, Export dữ liệu ngay trên màn hình nhập và trong sổ chứng từ gốc trực tiếp bằng phím tắt.
 • Import Tự động từ file xml hóa đơn điện tử vào giao diện nhập phát sinh, người sử dụng chỉ cần bấm lưu là xong, tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu.
 • Chức năng add lưu kèm chứng từ gốc file PDF, XML (hóa đơn đầu vào, đầu ra) vô theo từng chứng từ nhập, giúp truy xuất dữ liệu sau này khi quyết toán thuế kế toán khỏi phải lục lại hồ sơ.
 • Danh mục nghiệp vụ có thể tạo sẳnc nghiệp vụ kế toán thường xuyên xảy ra, khi nhập phát sinh chỉ cần chọn, rút ngắn thời gian nhập liệu cho kế toán.
 • Chức năng copy chứng từ có sẳn theo từng loại phiếu.
 • Chức năng lọc & thay thế dữ liệu hàng loạt trên phần mềm nhanh gọn.
 • Khai báo bổ sung dữ liệu từ data này qua data khác.
 • Nhập Mã số thuế à Thông tin doanh nghiệp.
 • Cho phép chọn kỳ hạch toán áp dụng cho doanh nghiệp năm khác năm dương lịch.
 • Liên kết tích hợp dữ liệu phần mềm với Hóa đơn điện tử qua website: EASY, BKAV, VNPT, VIETTEL, NGÔ GIA PHÁT, AZINVOICE, CYBERBILL, VIETTAK, NAM HẢI, BẾN THÀNH INVOICE, M-INVOICE, FPT, LIÊN SƠN (Báo giá theo yêu cầu).

In báo cáo:

 • In báo cáo tài chính, Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp), Bảng cân đối phát sinh, Thuyết minh báo cáo tài chính, tự động kiểm tra Báo cáo tài chính khi Bảng cân đối kế toán không cân, đối chiếu số liệu của Báo cáo kết quả kinh doanh với đối ứng TK911 trong năm, thay đổi Thuyết minh báo cáo tài chính theo từng QĐ, TT.
 • Đẩy trực tiếp Báo cáo tài chính qua HTKK mới, Thông tư 133 & TT200 của BTC.
 • Truy xuất ngược báo cáo từ Bảng Cân đối tài khoản à sổ chi tiết TK à sửa chứng từ theo form nhập liệu.
 • Theo dõi và tính thuế GTGT đầu vào và đầu ra, kiểm tra chênh lệch số liệu báo cáo thuế đầu ra, đầu vào. Báo cáo chi tiết hóa đơn bị lệch tiền thuế giữa bảng kê đầu vào, đầu ra với số liệu lên BCTC.
 • Đánh số chứng từ tự động, In chứng từ hàng loạt (Phiếu Thu, Chi, Nhập, Xuất kho, Phiếu kế toán), in mẫu thanh toán tạm ứng có thể chọn được những phiếu chi nhân viên đã tạm ứng.
 • Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh tự động, chức năng kết chuyển tài khoản theo đối tượng.
 • H trợ kết chuyển giá vốn dịch vụ đã cung cấp chỉ bằng 1 thao tác khai báo ngày kết chuyển, phần mềm sẽ tự động tập hợp tất cả chi phí đến ngày kết chuyển đã khai.
 • In sổ sách kế toán hàng loạt (Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ), in các loại bảng kê chi tiết và tổng hợp.
 • In sổ cái, sổ chi tiết hàng loạt (Có mẫu export ra excel mỗi tài khoản 1 sheet và tât cả các tài khoản 1 sheet) dễ dàng lưu trữ và in.
 • Báo cáo phân tích doanh thu, giá vốn, lãi gộp theo Khách hàng, nhóm khách hàng, mã hàng, nhân viên tiếp thị, nhân viên bán hàng, số hóa đơn, hợp đồng, theo từng ngày.
 • In Báo cáo quản trị (so sánh chi phí, doanh thu theo kỳ).
 • Chuyển đổi các báo cáo và dữ liệu sang Excel đã được căn chỉnh tự động & ngược lại.

👉 Xem mẫu chứng từ, sổ sách kế toán in ra từ phần mềm https://bacxiunong.com/xem-bao-cao-tai-chinh-mau-so-sach-ke-toan-mau-chung-tu-ke-toan/

Chức năng trích & phân bổ chi phí:

 • Tính lương vp, trích BHXH.
 • Trích khấu hao tài sản cố định, phân bổ chi phí trả trước và công cụ dụng cụ tự động.
 • Theo dõi tình hình sử dụng Tài sản cố định (TSCĐ), chi phí chờ phân bổ (CPCPB),
 • Báo cáo tình hình sử dụng TSCĐ, CPCPB chi tiết theo từng tài sản (Ngày mua, ngày bán, nguyên giá, lũy kế khấu hao, giá trị còn lại….).
 • Kiểm tra khấu hao tài sản cố định, chi phí chờ phân bổ giữa danh mục và số phát sinh.

Chức năng quản lý công nợ:

 • Theo dõi, báo cáo chi tiết và tổng hợp công nợ phải thu, phải trả theo tài khoản, từng khách hàng, từng hợp đồng, từng hóa đơn, từng công trình, thời hạn nợ.
 • Chức năng trừ công nợ theo số hóa đơn tự động.
 • Cho phép thanh toán tiền cho nhiều Hóa đơn cùng 1 lúc.
 • Nhắc các khoản nợ đến hạn, cảnh báo tuổi nợ từng khách hàng, ngày đáo hạn, in bảng theo dõi số ngày tuổi nợ.
 • In bảng đối chiếu công nợ, xác nhận công nợ theo tháng, quý, năm.

Chức năng quản lý hàng tồn kho:

 • Theo dõi chi tiết và tổng hợp nhập xuất tồn vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm theo nhiều quy cách, theo nhiều đơn vị tính, theo nhiều kho, theo số lô, hạn dùng, nhà sản xuất, theo từng mã hàng, từng tài khoản, theo từng kho.
 • Chuyển hàng giữa các kho.
 • Chuyển mã hàng từ tài khoản này sang tài khoản khác.
 • Tự động tính đơn giá xuất kho theo 4 phương pháp Nhập trước- xuất trước, Thực tế đích danh, Nhập sau – xuất trước (áp dụng cho QĐ 48,15), Bình quân gia quyền (hỗ trợ tính đơn giá bình quân theo ngày, theo tháng và theo từng lần xuất), phương pháp bình quân tại thời điểm xuất.
 • Phần mềm tự tạo phiếu xuất kho khi nhập hóa đơn bán ra.
 • In báo cáo chi tiết & tổng hợp hàng tồn kho.
 • Thể hiện chi tiết tồn kho ngay trên màn hình nhập theo từng ngày cụ thể.
 • Hạch toán, theo dõi hàng bán bị trả lại.
 • Theo dõi chi phí mua hàng, chi phí nhập hàng nhập khẩu, tính từ thời điểm đặt hàng đến lúc nhập hàng về kho.
 • Theo dõi chi tiết thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu.
 • Phân bổ chi phí mua hàng tự động cho từng mã hàng hóa, phân bổ theo trị giá hoặc theo số lượng, phân bổ toàn phần hoặc phân bổ từng phần tùy thuộc vào thực tế phát sinh.
 • Phân bổ chi phí vận chuyển, chiết khấu theo từng lần nhập.
 • Chức năng theo dõi đơn hàng mua, tình trạng đơn hàng đã nhập kho hay đã xuất kho.
 • Chức năng kiểm kê và hạch toán điều chỉnh kiểm kê, so sánh giữa thực tế và sổ sách cuối kỳ.
 • In sổ phân tích mua hàng.
 • Theo dõi hàng tồn kho theo mã vạch (nếu bạn có nhu cầu thì trả thêm phí chỉnh kết nối máy quét mã vạch với phần mềm).

Chức năng bán hàng, thương mại:

 • Tự động tính giá vốn của các mặt hàng bán ra trong kỳ.
 • Phần mềm tự hạch toán thuế GTGT đầu vào, đầu ra ra tự động khi nhập hóa đơn bán ra, Phiếu mua hàng.
 • Theo dõi ngoại tệ của giao dịch phát sinh và quy đổi ra đồng VND theo tỷ giá thực tế quy định.
 • Khi xuất hoá đơn có thể chọn những phiếu giao hàng đã giao để xuất hóa đơn.
 • Mặc định đơn giá bán theo Mã hàng, theo Mã hàng và mã nhóm khách hàng, theo ngày áp dụng, theo vùng và theo nhóm đối tượng.
 • Quản lý, mặc định chiết khấu theo khách hàng, theo mặt hàng.
 • Chức năng theo dõi Đơn hàng bán, tình trạng đơn hàng đã nhập kho hay đã xuất kho.
 • Khi nhập hóa đơn có thể import dữ liệu từ đơn hàng vào.
 • Chức năng duyệt đơn hàng bán, đơn hàng mua, đơn hàng nào đã được cấp cao hơn duyệt thì kế toán viên sẽ không sửa được.
 • Kiểm tra, đối chiếu số lượng xuất kho thực tế và số lượng bán ra theo từng mã hàng, từng hóa đơn.
 • Sổ phân tích đa dạng với nhiều mẩu biểu theo mặt hàng, nhóm hàng, theo khách hàng, theo nhóm khách hàng, theo hóa đơn, theo nhân viên bán.
 • Phân tích doanh thu, giá vốn theo khách hàng, nhóm khách hàng, mặt hàng, nhóm hàng, hóa đơn, nhân viên.
 • Theo dõi, phân tích doanh thu và chi phí, lãi gộp theo từng mặt hàng, nhóm hàng, hợp đồng, theo vùng miền, theo nhóm khách hàng, theo dõi chi phí theo từng bộ phận
 • Báo cáo doanh số theo từng nhân viên, phân tích doanh thu theo thời điểm.

Chức năng lưu trữ dữ liệu, phần quyền:

 • Tạo cơ cở dữ liệu cho các báo cáo định kỳ (3 tháng, 6 tháng, năm).
 • Ghi lại nhật ký truy cập, sửa xoá dữ liệu, mã hoá mật khẩu.
 • Tự động sao lưu dữ liệu dự phòng.
 • Phân quyền sử dụng theo chứng từ nhập.
 • Phân quyền sử dụng theo Menu, chức năng.
 • Phân quyền sử dụng theo tháng.
 • Phân quyền sử dụng theo người dùng.
 • Phân quyền sử dụng theo máy tính.
 • Phân quyền sử dụng theo Công ty.
 • Tạo và quản lý User.
 • Có thể chuyển dữ liệu cũ từ phần mềm KTSYS, WinKTSYS, excel vào Smart Pro cực nhanh và dễ dàng.

* Tư vấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm, tương hỗ hướng dẫn doanh nghiệp update tài liệu cũ và số dư đầu kỳ, mã người mua, mã vật tư sản phẩm & hàng hóa vào phần mềm .

*Miễn phí bảo trì 01 năm:
+ Nâng cấp Chức năng mới & Cập nhật Các biểu mẫu báo cáo mới của Bộ Tài Chính.

– Hỗ trợ thiết lập lại phần mềm khi máy tính cài lại Window .

– Hỗ trợ cấp lại bản quyền 1 máy 3 lần (bản quyền theo ổ cứng máy tính).
*Tư vấn hỗ trợ sử dụng phần mềm qua Ultraviewer rất nhanh (Thứ 2 – Chủ nhật 8h-12h, 13h15-21h).
Phần mềm luôn cập nhật LUẬT THUẾ MỚI của Bộ Tài Chính & không ngừng phát triển thêm Các chức năng tối ưu đem lại hiệu quả cao nhất cho việc Quản trị – Xử lý thông tin kế toán – thuế của Quý Doanh nghiệp.
Nếu bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ hoặc gửi YÊU CẦU BÁO GIÁ chúng tôi sẽ phản hồi nhanh nhất cho bạn.

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NĂNG ĐỘNG

M17 Lê Hoàng Phái, P. 17, Q.Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Phòng kinh doanh 028.73002148, ngoài giờ 0907.233.866

E-Mail : [email protected]
Xem video ra mắt phần mềm kế toán Smart Pro cho Công ty thương mại dịch vụ .
1/1
* HÌNH ẢNH GIAO DIỆN PHẦN MỀM SMART PRO

IN BAO CAO CONG TRINH 2021
IN BAO CAO CONG TRINH 2021 So sach ke toan 2021
So sach ke toan 2021 BCTC2021
BCTC2021 BAO CAO THUE 2021
BAO CAO THUE 2021

BCTC2021
BCTC2021 CHI PHI CHO PHAN BO
CHI PHI CHO PHAN BO CONG NO
CONG NO danhsochungtu,inhangloat
danhsochungtu, inhangloat giathanh
giathanh HANG HOA
HANG HOA image_2019-04-26_11-08-50
image_2019-04-26_11-08-50 IN BAO CAO LUONG
IN BAO CAO LUONG khai bao CONG TRINH
khai bao CONG TRINH MAN HINH CHINH DON HANG MUA
MAN HINH CHINH DON HANG MUA MHC DON HANG BAN
MHC DON HANG BAN PHAN HE LUONG
PHAN HE LUONG PHAN TICH CHI PHI DAU VAO
PHAN TICH CHI PHI DAU VAO SO CONG NO
SO CONG NO SO HANG TON KHO
SO HANG TON KHO TINH GIA THANH HANG HOA
TINH GIA THANH HANG HOA TSCD
TSCD

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.