Phần mềm kế toán acman dễ dàng sử dụng và hiệu quả 2022 – Gấu Đây

Phần mềm kế toán acman dễ dàng sử dụng và hiệu quảHiện nay nhằm mục đích phân phối nhu yếu kế toán, xử lý những yếu tố nhiệm vụ cũng như khối lượng việc làm lớn. Sử dụng phần mềm kế toán giúp những doanh nghiệp thực thi việc làm một cách thuận tiện chi tiết cụ thể hơn doanh nghiệp hoàn toàn có thể quản trị theo dõi công ty ai tránh sai sót và gây thiệt hại nghiêm trọng .Một trong những tiêu chuẩn quan trọng được những doanh nghiệp chăm sóc khi lựa chọn phần mềm kế toán đó là phần mềm phải đơn thuần thuận tiện để sử dụng và có hiệu suất cao cao. Việc sử dụng phần mềm một cách thuận tiện tiếp cận và tìm hiểu và khám phá giúp người sử dụng sẽ thích ứng và sử dụng một cách hiệu suất cao, lập hóa đơn nhanh gọn đúng mực những tài liệu gồm có hóa đơn ghi chú tín dụng thanh toán, đơn đặt hàng, báo cáo giải trình …. bằng ứng dụng hoàn toàn có thể được tự động hóa tạo .Vậy phải lựa chọn phần mền nào trong rất nhiều phần mền kế toán lúc bấy giờ phân phối được những nhu yếu và tiện ích trên ? Chúng tôi sẽ ra mắt đến những bạn phần mền kế toán ACMAN đang được rất nhiều doanh nghiệp tin dùng .

1. Phần mềm kế toán Acman dễ dàng sử dụng và hiệu quả

 • Phần mềm Acman  dụng được cung cấp bởi nhà cung cấp uy tín và còn nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm kế toán.
 • Thiết kế giao diện phần mềm đơn giản giúp những người không giỏi về tin học hay kế toán vẫn có thể khai thác được các tiện ích  cũng như hệ thống phần mền. Phần  mềm được tích hợp các tiện ích kế toán cơ bản và chuyên sâu Phần mềm kế toán Acman đầy đủ tính năng và chuẩn mực kế toán theo quy định của pháp luật tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử và phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của cục thuế phù hợp với tất cả các loại hình doanh nghiệp như dịch vụ, thương mại, sản xuất, xây dựng…có  thể làm cho nhiều công ty khác nhau trên cùng 1 license và có thể thay đổi báo cáo theo ý người sử dụng mềm có tính bảo mật cao phân quyền chặt chẽ từng tài khoản và từng tác vụ vụ giao diện phần mềm dễ sử dụng phần mềm kế toán Acman có hệ thống kết chuyển báo cáo tài chính báo cáo quản trị hoàn toàn tự động phần mềm kế toán sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh phù hợp với người dùng.
 • Độ chính xác của phần mềm kế toán ACMAN dữ liệu  được xử lý nhanh và chính xác hệ thống phân quyền sử dụng cho từng bộ phận hệ thống ghi lại các thông tin làm việc..

2. Hướng dẫn sử dụng phần mền kế toán Acman

Cài đặt chương trình

Hiện nay nhằm mục đích mục tiêu phân phối nhu yếu kế toán, giải quyết và xử lý những yếu tố trách nhiệm cũng như khối lượng việc làm lớn. Sử dụng phần mềm kế toán giúp những doanh nghiệp thực thi việc làm một cách thuận tiện cụ thể đơn cử hơn doanh nghiệp trọn vẹn hoàn toàn có thể quản trị theo dõi công ty ai tránh sai sót và gây thiệt hại nghiêm trọng. Một trong những tiêu chuẩn quan trọng được những doanh nghiệp chăm nom khi lựa chọn phần mềm kế toán đó là phần mềm phải đơn thuần thuận tiện để sử dụng và có hiệu suất cao cao. Việc sử dụng phần mềm một cách thuận tiện tiếp cận và khám phá và mày mò giúp người sử dụng sẽ thích ứng và sử dụng một cách hiệu suất cao, lập hóa đơn nhanh gọn đúng mực những tài liệu gồm có hóa đơn ghi chú tín dụng thanh toán giao dịch thanh toán, đơn đặt hàng, báo cáo giải trình báo cáo giải trình …. bằng ứng dụng trọn vẹn hoàn toàn có thể được tự động hóa tạo. Vậy phải lựa chọn phần mền nào trong rất nhiều phần mền kế toán lúc bấy giờ phân phối được những nhu yếu và tiện ích trên ? Chúng tôi sẽ ra đời đến những bạn phần mền kế toán ACMAN đang được rất nhiều doanh nghiệp tin dùng .Bạn dùng bộ thiết lập setup trong đĩa CD do công ty phân phối chương trình cài hoàn tất sẽ tự động hóa tạo ra thư mục C : \ ACMAN đồng thời chương trình tạo ra shortcut trên màn hình hiển thị desktop file tên là Acman hình tượng ACMAN.lnk bạn nhấp chuột vào hình tượng này ngày sau đó nhìn thấy chương trình. Đòi hỏi phải thiết lập những tham số lần tiên phong cho chương trình .Bạn đang đọc : Phần mềm kế toán acman thuận tiện sử dụng và hiệu suất cao 2022

 • Lưu ý:
  • License là số bản quyền mà công ty đã cung cấp khi bạn ký hợp đồng hoặc bạn liên lạc ngay với công ty để có bản quyền của chương trình.
  • Sau đó bạn tiếp tục thiết lập tiếng Việt cho chương trình.
  • Tiếp đó thiết lập ngày/ tháng/ năm định dạng số.
 • Chọn start settings/ control panel.
 • Nhấp đúp chuột vào reglonal and language options  chọn Customize.
 • Định dạng number
  • Phần declmal symbol (dấu phẩy)
  • Phần diglt grouping symbol (dấu chấm).
 • Định dạng ngày tháng năm

Định dạng date ngày tháng năm

  • Phần short date format bạn chọn dd/mm/yyyy
  • Sau đó chọn Ok để kết thúc việc thiết lập.

Sử dụng chương trình

 • Bạn nhấn đúp chuột vào biểu tượng chương trình trên màn hình desktop.
 • Các thông tin cơ bản chương trình Bạn cần gõ đúng:
  • Tên đăng nhập:
  • Mật khẩu:
  • Chọn ngôn ngữ: (bạn có thể chọn giao diện tiếng Việt 1 tiếng Anh phù hợp với nhu cầu).
  • Tệp dữ liệu  C:\Acman\DATABASE\baitap1 l.mdb (  là đường dẫn cơ sở dữ liệu).
  • Chọn cơ sở dữ liệu làm việc: đây là phần quan trọng xác định ta đang làm việc với cơ sở dữ liệu nào bạn ở đâu.

Thanh công cụ Acman

 • Mở dữ liệu: Ctrl + O Bạn bấm vào đây để mở cửa sổ cập nhật các chứng từ phát sinh.
 • Đóng dữ liệu: Ctrl +S thoát khỏi màn hình cập nhật các chứng từ phát sinh.

Thiết lập danh mục

 • Thiết lập danh mục nguồn vốn thiết lập nguồn vốn hình thành tài sản cố định.
 • Danh mục nước sản xuất  thiết lập, nước sản xuất tài sản cố định.
 • Danh mục phòng ban thiết lập hệ thống phòng ban sử dụng tài sản cố định.
 • Danh mục lý do giảm: thiết lập danh mục lý do giảm tài sản cố định.
 • Danh mục đơn vị tính thiết lập các hệ thống đơn vị tính.
 • Danh mục địa phương thiết lập hệ thống địa phương.
 • Định mức tồn kho quy định về lượng tồn kho tối thiểu trong kho.

Quản lý hợp đồng kinh tế

 • Hợp đồng bán ra thiết lập thông tin các hợp đồng kinh tế bán ra.
 • Hợp đồng mua vào thiết lập các thông tin các hợp đồng kinh tế mua vào.
 • Danh sách khách hàng thiết lập thông tin vào danh sách khách hàng của doanh nghiệp.
 • Quản lý nhóm khách hàng thiết lập danh mục nhóm khách hàng.
 • Thiết lập Danh mục hàng hóa dùng chung hệ thống tài khoản và số dư bảng hệ thống tài khoản và số dư đầu kỳ.
 • Thiết lập bút toán kết chuyển  tự động lập bảng bút toán kết chuyển tự động cho các tài khoản để xác định kết quả kinh doanh.
 • Làm bút toán kết chuyển tự động thực hiện bút toán kết chuyển tự động cuối kỳ
 • Chuyển số dư Sang kỳ sau Kết thúc năm tài chính chuyển số dư sang kỳ sau
  • Tách số liệu tách số liệu các dòng đã đánh dấu.
  • Thoát Ctrl + Q  Thoát khỏi chương trình.
  • Sửa dữ liệu  thay đổi một số thông tin nào đó trong phần dữ liệu đã nhập: F3
  • Khóa dữ liệu không cho sử dụng dữ liệu đã nhập: F4
  • In chứng từ kế toán: F5
  • Sao chép: Ctrl + C
  • Dán: Ctrl + V
  • Chọn tất cả: Ctrl + A
  • Thêm dòng mới để nhập dữ liệu: Ctrl + M
  • Tạo Dòng đánh dấu để tách dữ liệu: F6
  • Chép dòng trên xuống sử dụng thao tác này với bút toàn kép: Ctrl +K
  • Xóa 1 dòng: Ctrl + X
  • Tìm kiếm nhanh: Ctrl + T
  • Hỗ trợ tìm kiếm: Ctrl +G
 • Ngừng thoát khỏi chương trình.

Phần mềm cung cấp các dịch vụ báo cáo tài chính

Phần mềm kế toán acman dễ dàng sử dụng và hiệu quả

Báo cáo tài chính và số sách kế toán tổng hợp

 • In sổ nhật ký chung;
 • In sổ cái các tài khoản;
 • In sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng;
 • In số theo dõi ngoại tệ;
 • In bảng kê thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ mua vào;
 • In bảng kê thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ bán ra;
 • In tờ khai thuế giá trị gia tăng;
 • In bảng cân đối tài khoản;
 • In bảng cân đối kế toán;
 • In báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
 • In báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Hợp nhất báo cáo tài chính từ công ty con

 • In các bảng tổng hợp theo dõi đối tượng nợ công của tài khoản.
 • In theo rõi chi tiết đối tượng nợ công của các tài khoản.
 • In các số theo dõi chi tiết Đối tượng theo hợp đồng kinh tế.
 • In các bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho của các tài khoản các kho.
 • In các số chi tiết nguyên vật liệu hàng hóa.
 • Bảng tổng hợp xuất vật tư theo sản phẩm công trình.

Bảng tổng hợp doanh thu bán hàng

 • Số chi tiết doanh thu bán hàng;
 • Bảng tổng hợp chi phí cho các sản phẩm ;
 • Bảng tổng hợp chi phí cho một sản phẩm;
 • Bảng tổng hợp định mức trong một sản phẩm;
 • Bảng tổng hợp tài sản cố định;
 • Bảng tổng hợp công cụ dụng cụ;
 • Bảng tổng hợp danh mục dùng chung;
 • Báo cáo người dùng tự thiết.

Hệ thống

 • Thông tin các phiên làm việc;
 • Ghi lại các lần sửa dữ liệu;
 • Ghi sao lưu dữ liệuĐịnh nghĩa trang in;
 • Thông tin riêng của đơn vị sử dụng.
 • Quản lý người sử dụng quản lý tên mật khẩu của người sử dụng.
 • Truy cập vào cơ sở dữ liệu khác.

Giúp đỡ

 • Trợ giúp F1: giúp đỡ người sử dụng kiểm tra cân đối của của hệ thống phát hiện sai sót.
 • Tính tổng tiền

Nhập ĐK bản quyền Nâng cấp bản quyền thông tin bản quyền. D.Nhập số dư đầu kỳ và ĐK cụ thể đơn cử cho những thông tin thông tin tài khoản .

 • Bạn chọn dữ liệu hệ thống tài khoản và số dư
 • Là giao diện giúp bạn nhập số dư đầu kỳ cho các tài khoản và lựa chọn đăng ký chi tiết cho các tài khoản.

Bảng hệ thống tài khoản

 • -Số tài khoản :
 • Tên tài khoản :
 • Dư nợ:  bạn nhập số dư cho các tài khoản dư nợ.
 • Dư có:  nhập số dư cho các tài khoản giữa có.
 • Đăng ký chi tiết dùng để đăng ký chi tiết các tài khoản có nhu cầu về quản lý chi tiết.

Các tính năng chuột phải màn hình nhập số dư

 • Chèn thêm một dòng để tạo thêm tài khoản cấp con.
 • Xóa bỏ một dòng hiện tại
 • Tìm kiếm một tài khoản
 • In kiểm tra số dư đầu kỳ
 • Đăng ký chi tiết trong một tài khoản.
 • Số tài khoản nhập số dư trong một tài khoản.
 • Đóng Thoát khỏi màn hình nhập số dư

Cập nhật các trường tự phát sinh

Đây là màn hình hiển thị duy nhất để bạn update những trường tự phát sinh của doanh nghiệp giao diện thân thiện màn hình hiển thị giống như trang nhật ký chung .

Thao tác với màn hình nhập liệu

 • Chọn dữ liệu sau đó mở dữ liệu và chọn ngày làm việc sau khi đó màn hình nhập liệu xuất hiện.
 • Các nút lệnh và thông tin cơ bản Các nút trên thanh công cụ;
 • Mở số liệu;
 • Ghi sao lưu số liệu;
 • In kê chứng từ phát sinh theo tài khoản;
 • Cắt xóa số liệu ở một ô;
 • Sao chép;
 • Dán.

Giúp đỡ người sử dụng chương trình

 • Chuyển ngôn ngữ làm việc;
 • Kết chuyển tự động;
 • Tính tổng tiền;
 • Thông tin hiển thị đối tượng chi tiết;
 • Chi tiết nợ chi tiết đối tượng bên tài khoản nợ;
 • Chi tiết có chi tiết đối tượng bên tài khoản có;
 • Thông tin hiển thị của thanh trạng thái;
 • Người sử dụng tên đăng nhập của người sử dụng hiện lên phần này.
 • Tệp dữ liệu chỉ cho ta biết đường dẫn cơ sở dữ liệu đang làm việc.
 • Ngày đang làm việc thể hiện ngày theo máy tính.
 • Tổng số dòng của tháng làm việc trên tổng số dòng của toàn bộ năm làm việc.

Các tính năng chuột phải của màn hình nhập liệu

 • Bấm chuột phải vào Hoặc sử dụng phím F3 để sửa dữ liệu;
 • Bảo vệ dữ liệu không cho sửa F4
 • Thêm dòng mới: Ctrl+ M
 • Đánh dấu (x) đánh dấu các dòng cần thiết.

Chép sang dòng mới ( B. Toán kép ) khi có những bút toán kép ta sử dụng phím này đi chép dòng trên xuống giúp cho ta nhập tài liệu được nhanh hơn và khi in chứng từ số tiền trên phiếu thu thu phiếu chỉ được cộng tổng từ những dòng kép đó .

 • Phím tắt là ctrl +K
 • Xóa dòng hiện tại ctrl + X
 • In chứng từ:  F5 (khi thực hiện in chứng từ để con chuột đến cột tài khoản nợ hoặc một tài khoản có tùy từng loại chứng từ);
 • Tìm kiếm ctrl +T
 • Tìm tiếp ctr +G  (khi thực hiện lần đầu tìm chưa thấy ta thực hiện Tìm tiếp).
 • Lọc tài khoản  là một công cụ quan trọng giúp bạn kiểm tra thông tin hoặc trong quá trình nhập số liệu nhiều loại chứng từ khác nhau
 • Khóa dữ liệu tháng nay kết thúc thắng làm việc kế toán thực hiện thao tác máy để xóa dữ liệu đặt mật khẩu phần bảo mật thông tin kế toán
 • Mở khóa dữ liệu tháng nay khi đã khóa sổ quá dữ liệu tháng Nếu muốn vào sửa đổi ta sử dụng công cụ này và phải sử dụng mật khẩu mới vào được
 • Thoát khỏi màn hình làm việc

Thông tin đầu vào cho Acman

tin tức nguồn vào là những trách nhiệm về kế toán phát sinh chứng từ kế toán từ đó nhập những số liệu và phần mềm để in ra những số sách kế toán báo cáo giải trình báo cáo giải trình kinh tế tài chính kinh tế tài chính quyết toán thuế thế. Chứng từ lưu chứng từ thường thì chỉ có hai cách đó là :

 • Lưu theo nhật ký trật tự thời gian;
 • +Lưu theo Loại chứng từ.

Doanh nghiệp phải biết phối hợp hai giải pháp này để bảo vệ quản trị chứng từ tốt nhất .

Các hàm thông minh để lập báo cáo

Các hàm mưu trí dưới đây không phải những hàm do Excel mà do Acman tạo ra .

 1. FSNO: chức năng hàm tính tổng các phát sinh nợ của một tài khoản bất kỳ ví dụ ( FSNO(10) -> tính tổng phát sinh Nợ của tài khoản 10.
 2. FSCO: chức năng hàm tính tổng các phát sinh có của một tài khoản bất kỳ ví dụ FSCO(10) -> tính tổng phát sinh có của tài khoản 10
 3. FSNC: hàm tính tổng của các phát sinh tài khoản nợ đổi ứng với tài khoản có nào đó ví dụ FSNC(10;12) -> tính tổng phát sinh Nợ của tài khoản 10 đối với tài khoản có 12.
 4. DUDK: chức năng hàm xác định số dư đầu kỳ của một tài khoản bất kỳ ví dụ DUDK(10)-> hàm Cho lại số dư đầu kỳ của tài khoản 10 chú ý nếu số dư của tài khoản là dữ nợ có giá trị thể hiện nhất là số >= 0 ngược lại có giá trị dư là có thể hiện số<0 .
 5. DUCK: chức năng hàm xác định số dư cuối kỳ của một tài khoản bất kỳ ví dụ DUCK(10) hàm Cho lại số dư cuối kỳ của tài khoản 10 chú ý nếu số dư tài khoản là dữ liệu có giá trị thể hiện là số >=0, ngược lại giá trị thặng dư là có thể hiện số < 0.
 6. DKNO: chức năng hàm xác định số dư đầu kỳ bên nợ của một tài khoản lưỡng tính như ( 131,331,337…) ví dụ DKCO(131) -> hàng Cho lại số dư đầu kỳ bên có của tài khoản 13
 7. KTNC: chức năng hàm tính tổng các phát sinh của tài khoản nợ đối với tài khoản có nào đó của kỳ trước kỳ báo cáo hiện tại ví dụ KTNC(10;12) tính tổng phát sinh độ của tài khoản 10 đối với tài khoản 12 của kỳ báo cáo trước đó.
 8. LKNC: chức năng hàm tính tổng các phát sinh của tài khoản nợ đối với tài khoản có lũy kế từ đầu năm đến thời điểm làm báo cáo ví dụ LKNC(10;12) -> tính tổng phát sinh động của tài khoản 10 đối với tài khoản 12 tính từ đầu năm đến thời điểm làm báo cáo.
 9. KTNO: chức năng hàm tính tổng các phát sinh động của một tài khoản bất kỳ của kỳ báo cáo trước đó ví dụ KTNO (10) -> tính tổng phát sinh nợ của tài khoản 10 của kỳ báo cáo trước đó.
 10. KTCO: chức năng hàm tính tổng các phát sinh có của một tài khoản bất kỳ của kỳ báo cáo trước đó ví dụ KTCO(10) -> tính tổng phát sinh có của tài khoản 10 của kỳ báo cáo trước đó.
 11. KTNC: chức năng hàm tính tổng các phát sinh của tài khoản nợ đôi ứng với tài khoản có nào đó của kỳ báo cáo trước đó ví dụ:. KTNC(10;12) -> tính tổng phát sinh nợ của tài khoản 10 đối ứng với có tài khoản 12 của  kỳ báo cáo trước.
 12. CKNO: chức năng chức năng hàm xác định số dư cuối kỳ bên lượng của 1 tại quán lưỡng tính như (131, 331,337…)  ví dụ CKNO(131) -> hàm Cho lại số dư cuối kỳ bên nợ của tài khoản 131.
 13. CKCO: chức năng hàm xác định số dư cuối kỳ bên có của một tài khoản lưỡng tính như (131,331,337…) Ví dụ CKCO(131) -> số dư cuối kỳ bên có của tài khoản 131.

Đánh giá post

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *