Phần Mềm Htkk 3.8 1 Tổng Cục Thuế Phiên Bản Mới Nhất Htkk 3, Tải Phần Mềm Hỗ Trợ Kê Khai Thuế Htkk 3 – https://bacxiunong.com

Chức năng phản hồi bị tắt ở Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất HTKK 3.8.1 ngày 12 tháng 01 năm 2018

*
*
*

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

MỜI TẢI VỀ: HTKK 3.8.1 TẠI ĐÂY

1. Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN, Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

– Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK để bổ sung chức năng Lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính theo Thông tư số 49/2014 / TT-NHNN gồm có :

+ Bộ báo cáo tài chính (năm)

+ Bộ báo cáo tài chính hợp nhất (năm)

+ Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ

+ Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ

+ Bộ náo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược

+ Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm lược

– Nâng cấp ứng dụng để bổ sung chức năng Lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính giữa niên độ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC bao gồm:

+ Bộ báo cáo tài chính hợp nhất (năm)

+ Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ

+ Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ

+ Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược

+ Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm lược

– Nâng cấp tính năng Lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính theo Quyết định số 15/2006 / QĐ-BTC, Quyết định số 48/2006 – BTC, Quyết định số 16/2007 / QĐ-NHNN, Thông tư số 95/2008 / TT-BTC, Thông tư số 200 / năm trước / TT-BTC ( bộ BCTC năm ) bổ trợ nhu yếu xác lập “ Báo cáo kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán ”, trong đó có 04 nội dung quan điểm của đơn vị chức năng truy thuế kiểm toán gồm :

+ Ý kiến trái ngược

+ Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến

+ Ý kiến ngoại trừ

+ Ý kiến chấp nhận toàn phần

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.3 cung ứng những nội dung tăng cấp của ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế ( HTKK ) phiên bản 3.8.1, ứng dụng Khai thuế qua mạng ( iHTKK ) phiên bản 3.6.1 .

3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng:

+ Ứng dụng HTKK phiên bản 3.8.1: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

+ Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.6.1, iTaxViewer phiên bản 1.4.3 : Thực hiện kê khai hoặc tải bộ cài tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn

*

? Chuyên trang kế toán: www.hoanhtao3d.vn

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phần mềm

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *