Bctc hợp nhất là gì

Giải pháp quản trị doanh nghiệp SimERP
Giải pháp quản trị doanh nghiệp SimERP

Bạn đang đọc: Bctc hợp nhất là gì

Báo cáo tài chính hợp nhất: Khái niệm, nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo tổng quát

Báo cáo tài chính hợp nhất: Khái niệm, nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo tổng quát

29 Jan

Báo cáo tài chính hợp nhất Báo cáo tài chính là một tài liệu quan trọng cung ứng thông tin về tình hình gia tài, vốn chủ sở hữu, tác dụng kinh doanh thương mại và sự luân chuyển những dòng tiền của doanh nghiệp. Với sự tăng trưởng ngày càng vững mạnh của những tập đoàn lớn đa ngành, báo cáo tài chính hợp nhất là một hình thức báo cáo ngày càng phổ cập trong nghành nghề dịch vụ kế toán lúc bấy giờ. Như vậy, báo cáo tài chính hợp nhất là gì ? Khi nào làm BCTC hợp nhất ? Ai phải lập BCTC hợp nhất ? Bài viết sau sẽ giải đáp tổng thể vướng mắc của bạn và hướng dẫn chiêu thức lập báo cáo tài chính hợp nhất một cách gọn gàng, chuyên nghiệp nhất .Nội dung chính

 • Báo cáo tài chính hợp nhất: Khái niệm, nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo tổng quát
 • Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?
 • Khái niệm
 • So sánh BCTC hợp nhất và riêng lẻ
 • Mục đích của báo cáo tài chính hợp nhất
 • Phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất
 • Nguyên tắc lập báo cáo tài chính hợp nhất
 • Các bước lập báo cáo tài chính hợp nhất
 • Mẫu báo cáo tài chính hợp nhất
 • Phần mềm kế toán hiệu quả
 • Phần mềm SimERP
 • Tổng kết
 • Related Post
 • Leave a Comment Cancel reply
 • Chủ đề
 • Bài viết nổi bật
 • Đáng quan tâm
 • Bài viết mới
 • Giải pháp nghiệp vụ
 • Giải pháp lĩnh vực
 • Dịch vụ
 • Điều khoản sử dụng
 • Video liên quan

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

Khái niệm

Báo cáo tài chính hợp nhất là loại báo cáo tài chính của tập đoàn lớn ( gồm công ty mẹ và công ty con ) được trình diễn như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Đây là báo cáo được lập dựa trên cơ sở hợp nhất những báo cáo tài chính riêng không liên quan gì đến nhau của công ty mẹ và công ty con. Trong đó, công ty mẹ là công ty có một hoặc nhiều công ty con ; công ty con là công ty nằm dưới sự quản trị, trấn áp của công ty mẹ .
Theo pháp luật của pháp lý về kế toán, đối tượng người tiêu dùng phải lập báo cáo tài chính gồm có tổng thể những công ty mẹ nắm giữ trên 50 % quyền biểu quyết ở công ty con ( chiếm hữu trực tiếp, hoặc gián tiếp trải qua một công ty con khác ) và những tổng công ty nhà nước được xây dựng và hoạt động giải trí theo quy mô có công ty con. Hằng năm, công ty mẹ phải lập và nộp báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán cho những cơ quan quản trị Nhà nước có thẩm quyền, chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Ngoài ra, những công ty này còn có nghĩa vụ và trách nhiệm công khai minh bạch BCTC hợp nhất trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính .

>> > Có thể bạn chăm sóc : Các loại báo cáo thuế : GTGT, TNCN, thuế Môn bài, thuế Hộ kinh doanh thương mại

So sánh BCTC hợp nhất và riêng lẻ

Báo cáo tài chính riêng không liên quan gì đến nhau là báo cáo phản ánh tình hình tài chính ( gia tài, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, v.v. ) cũng như tác dụng kinh doanh thương mại của một doanh nghiệp trong một năm tài chính. Hiểu đơn thuần, đây là hình thức trình diễn tình hình tài chính của doanh nghiệp cho những bên tương quan, gồm có chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ quan thuế và những cơ quan chức năng
Bên cạnh hình thức báo cáo tài chính riêng không liên quan gì đến nhau, báo cáo tài chính hợp nhất là một loại báo cáo tài chính đặc biệt quan trọng, cung ứng thông tin tổng quát về tình hình và tác dụng kinh doanh thương mại trong năm tài chính của tập đoàn lớn với tư cách như một doanh nghiệp độc lập. Theo đó, ranh giới pháp lý của những pháp nhân riêng không liên quan gì đến nhau gồm công ty mẹ và công ty con sẽ không được tính đến. Điều đó giúp cho công ty mẹ và những bên tương quan hoàn toàn có thể nắm được thực trạng tài chính và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của hàng loạt tập đoàn lớn .

Mục đích của báo cáo tài chính hợp nhất

Đối với những tập đoàn lớn lớn, lập báo cáo tài chính hợp nhất là một nhiệm vụ không hề thiếu trong quản trị kế toán tài chính. Thông qua BCTC hợp nhất, doanh nghiệp hoàn toàn có thể :

 • Tổng hợp, trình bày và phân tích thông tin tài chính (tình hình tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, v.v.) của tập đoàn một cách toàn diện khi kết thúc năm tài chính.
 • Đánh giá kết quả kinh doanh, sự luân chuyển của dòng tiền của tập đoàn trong năm tài chính. Từ đó, doanh nghiệp dễ dàng nhận định khả năng tài chính, cũng như thiết lập mục tiêu mới trong tương lai.
 • Căn cứ để đưa ra các quyết định về đầu tư, kinh doanh và quản lý rủi ro tài chính trong tương lai.

>> > Có thể bạn chăm sóc : Thuyết minh báo cáo tài chính là gì ? Hướng dẫn cách lập chuẩn thông tư 200

Phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất

Nguyên tắc lập báo cáo tài chính hợp nhất

Căn cứ Điều 10, Thông tư 202 / năm trước / TT-BTC, những nguyên tắc chung khi lập và trình diễn Báo cáo tài chính hợp nhất được tóm tắt như sau :
1. Khi lập BCTC hợp nhất, công ty mẹ phải hợp nhất Báo cáo tài chính của công ty mình và của tổng thể những công ty con ( trong, ngoài nước ) do công ty mẹ trấn áp ( trực tiếp hoặc gián tiếp ), trừ những trường hợp :

 • Công ty mẹ chỉ có quyền kiểm soát tạm thời: công ty con này chỉ được mua và nắm giữ cho mục đích bán lại trong thời gian không quá 12 tháng.
 • Hoạt động của công ty con bị hạn chế trong thời gian trên 12 tháng và ảnh hưởng lớn tới khả năng chuyển vốn cho công ty mẹ.

2. Đối với những trường hợp sau đây, công ty mẹ không được loại trừ khỏi Báo cáo BCTC :

 • Công ty con có hoạt động kinh doanh khác biệt với công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn.
 • Công ty con là Quỹ đầu tư mạo hiểm, Quỹ tín thác, Quỹ tương hỗ, hoặc các loại hình doanh nghiệp tương tự.

3. Báo cáo tài chính hợp nhất phải được lập và trình diễn theo nguyên tắc kế toán như Báo cáo tài chính riêng không liên quan gì đến nhau theo lao lý Chuẩn mực kế toán Nước Ta và những pháp luật khác có tương quan .
4. BCTC hợp nhất phải được lập trên cơ sở vận dụng chủ trương kế toán thống nhất cho tổng thể những thanh toán giao dịch và sự kiện cùng loại trong những thực trạng tựa như trong Tập đoàn .
5. Báo cáo tài chính riêng không liên quan gì đến nhau của công ty mẹ và Báo cáo tài chính riêng không liên quan gì đến nhau của công ty con sử dụng để hợp nhất phải được lập trong cùng một kỳ kế toán .
6. Kết quả kinh doanh thương mại của công ty con phải được đưa vào BCTC hợp nhất, tính từ ngày công ty mẹ khởi đầu nắm quyền trấn áp công ty con đến ngày công ty mẹ chấm hết quyền trấn áp .
7. Phần chiếm hữu của công ty mẹ và cổ đông không trấn áp trong gia tài thuần của công ty con tại ngày mua phải được đo lường và thống kê với giá trị hài hòa và hợp lý .
8. Nếu có sự chênh lệch giữa giá trị hài hòa và hợp lý và giá trị ghi sổ của gia tài thuần của công ty con tại ngày mua, công ty mẹ có nghĩa vụ và trách nhiệm ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ thanh toán giao dịch hợp nhất kinh doanh thương mại .
9. Lợi thế thương mại, hoặc lãi từ thanh toán giao dịch mua rẻ được xác lập bằng chênh lệch giữa ngân sách khoản góp vốn đầu tư và giá trị hài hòa và hợp lý của gia tài thuần của công ty con tại ngày mua do công ty mẹ nắm giữ .
10. Sau khi đã nắm quyền trấn áp công ty con, nếu công ty mẹ liên tục góp vốn đầu tư vào công ty con để tăng tỷ suất quyền lợi nắm giữ, thì phần chênh lệch giữa ngân sách khoản góp vốn đầu tư thêm và giá trị ghi sổ của gia tài thuần của công ty con mua thêm phải được ghi nhận trực tiếp vào doanh thu sau thuế chưa phân phối. Đây được coi là những thanh toán giao dịch vốn chủ sở hữu ( không được ghi nhận như lợi thế thương mại hoặc lãi từ thanh toán giao dịch mua giá rẻ ). Trường hợp này, công ty mẹ không ghi nhận gia tài thuần của công ty con theo giá trị hài hòa và hợp lý như tại thời gian trấn áp công ty con .
11. Các chỉ tiêu trong Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hợp nhất và Bảng cân đối kế toán hợp nhất được xác lập bằng cách cộng từng chỉ tiêu tương ứng thuộc Bảng cân đối kế toán và Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của Công ty mẹ và những công ty con trong tập đoàn lớn .
12. Chênh lệch giữa số tiền thu được từ việc thoái vốn tại công ty con và giá trị phần gia tài thuần bị thoái vốn của công ty con cùng giá trị phần lợi thế thương mại chưa phân chia hết phải được ghi nhận trong kỳ phát sinh .
13. Sau khi thực thi tổng thể những bút toán kiểm soát và điều chỉnh, phần chênh lệch phát sinh do việc kiểm soát và điều chỉnh những chỉ tiêu thuộc Báo cáo hiệu quả kinh doanh thương mại phải được kết chuyển vào doanh thu sau thuế chưa phân phối .

14. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất được lập dựa trên căn cứ của Bảng cân đối kế toán hợp nhất.

Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty mẹ và những công ty con được lập theo nguyên tắc :

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất chỉ nêu thông tin về luồng tiền giữa tập đoàn với các đơn vị ngoài tập đoàn, bao gồm luồng tiền phát sinh từ các giao dịch với các công ty liên doanh, liên kết và cổ đông không kiểm soát của tập đoàn
 • Trình bày theo 3 loại hoạt động: Hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh.
 • Tất cả các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn giữa công ty mẹ và công ty con phải được loại trừ hoàn toàn trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.

15. Trong trường hợp công ty mẹ có những công ty con lập Báo cáo tài chính bằng đơn vị chức năng tiền tệ khác với công ty mẹ, công ty mẹ phải quy đổi hàng loạt Báo cáo tài chính của những công ty con sang đồng xu tiền báo cáo của công ty mẹ trước khi hợp nhất Báo cáo tài chính ,
16. Lập bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất để lý giải thêm những thông tin về tài chính và phi tài chính. Bản thuyết minh được địa thế căn cứ vào Bảng cân đối kế toán hợp nhất ; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất ; Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hợp nhất ; và những loại tư liệu khác có tương quan trong quy trình hợp nhất Báo cáo tài chính .

Các bước lập báo cáo tài chính hợp nhất

Để báo cáo tài chính hợp nhất cung ứng vừa đủ, tổng lực những thông tin tài chính của hàng loạt tập đoàn lớn, cần triển khai lập BCTC hợp nhất theo trình tự sau :

Bước 1: Thu nhập các báo cáo tài chính riêng lẻ và điều chỉnh, cộng hợp các khoản mục tương ứng.

Bước 2: Tiến hành các bút toán hợp nhất, gồm:

 • Loại 1: Điều chỉnh chênh lệch giữa giá trị hợp lý & giá trị ghi sổ trong tài sản thuần của công ty con.
 • Loại 2: Loại trừ tất cả giá trị ghi sổ khoản đầu tư của công ty mẹ với mỗi công ty con và ghi nhận lợi ích thiểu số (NCI) và lợi thế thương mại tại thời điểm hợp nhất.
 • Loại 3: Phân bổ lợi thế thương mại nếu có.
 • Loại 4: Loại trừ tất cả giao dịch nội bộ trong trong tập đoàn.
 • Loại 5: Xác định rõ giá trị lợi ích cổ đông không kiểm soát ở thời điểm cuối kỳ.

Bước 3: Tạo bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất và bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh.

Bước 4: Tổng hợp, trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

>> > Có thể bạn chăm sóc : Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

Mẫu báo cáo tài chính hợp nhất

Biểu mẫu BCTC hợp nhất được phát hành theo Phụ lục 1 của Thông tư 202 / năm trước / TT-BTC. Trong đó, mạng lưới hệ thống BCTC hợp nhất gồm có những biểu mẫu báo cáo như sau :

 • Bảng cân đối kế toán hợp nhất: Mẫu số B 01 DN/HN
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất: Mẫu số B 02 DN/HN
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm: Mẫu số B 03 DN/HN
 • Bản thuyết minh BCTC hợp nhất năm: Mẫu số B 09 DN/HN

Phần mềm kế toán hiệu quả

Phần mềm SimERP

Về SimERP

SimERP là phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ( Enterprise Resource Planning ) được kiến thiết xây dựng dựa trênOdoo phần mềm ERP phổ cập bậc nhất quốc tế với những ưu điểm điển hình nổi bật :

 • Tính năng kế toán chuẩn Việt Nam
 • Quản lý đội nhóm mạnh mẽ
 • Có thể điều chỉnh số lượng người dùng linh hoạt
 • Mô hình triển khai đa dạng

Giải pháp báo cáo kế toán của SimERP

Các phân hệ, ứng dụng của SimERP được tích hợp trên một nền tảng duy nhất, sử dụng thuận tiện trên cả Web và Thiết bị di động. Trong đó có nhiều công dụng quản trị từ dự án Bất Động Sản, bán hàng, kế toán, .. đến quản trị kho. Trong đó, so với những đơn vị chức năng sản xuất hoàn toàn có thể chăm sóc 1 số ít module quản trị sau :

 • Kế toán:Hệ thống quản lý kế toán nội bộ theo chuẩn mực kế toán của Việt Nam.
 • Kho:Giúp doanh nghiệp quản lý chính xác số lượng hàng hóa trong kho và giúp quản lý dễ dàng, hiệu quả hơn.
 • Sản xuất:Quản lý quá trình Sản xuất, Chất lượng, Bảo trì và Quản lý vòng đời sản phẩm sẽ được tích hợp trên một nền tảng duy nhất.
 • Và nhiều tính năng khác

>>>Tìm hiểu thêmvềPhần mềm SimERP

Tổng kết

Như vậy, bài viết đã cung ứng không thiếu những khái niệm, mục tiêu và chiêu thức lập báo cáo tài chính hợp nhất có ích cho những tập đoàn lớn. Các nguyên tắc và mẫu BCTC hợp nhất trên đây đã góp thêm phần đơn giản hóa việc làm lập BCTC hợp nhất của bạn. Để được giải đáp vướng mắc và nhận thông tin tư vấn về phần mềm quản lý tài chính hiệu suất cao cho doanh nghiệp, bạn hãy để lại phản hồi dưới bài viết hoặc liên hệ ngay với chúng tôi tại đây nhé !

share :No Comments

Related Post

Kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng là gì? Làm những gì? Quy trình thế nào?

cách tính lương giáo viên

Cách tính lương giáo viên Biên chế, Hợp đồng, nghỉ thai sản 2021

Hạch toán

Hạch toán là gì? Các loại hạch toán Cơ bản và Nguyên lý của chúng

Chủ đề

Chủ đề
Select Category
Chuyển đổi số
CRM
Quản lý bán hàng
Quản lý nhân sự
Quản lý sản xuất
Quản lý tài chính
Uncategorized

Bài viết nổi bật

Đáng quan tâm

 • Phần mềm crmTop 15 Phần mềm CRM Miễn phí – Trả phí tốt nhất lúc bấy giờ
 • cá nhân hóaCá nhân hóa là gì ? Lợi ích của cá thể hóa thưởng thức người mua
 • hệ thống CRMHệ thống CRM : Cách kiến thiết xây dựng và tiềm năng tại Nước Ta

Bài viết mới

 • Top 11 kỹ thuật bán hàng hiệu quả

  Top 11 kỹ thuật bán hàng hiệu quả mọi doanh nghiệp cần biết

 • CRM ngành bảo hiểmCRM ngành bảo hiểm : Có nên dùng CRM hay không ?
 • Mục tiêu bán hàngMục tiêu bán hàng là gì ? 5 Bí kíp kiến thiết xây dựng tiềm năng hiệu suất cao

Video liên quan

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *