‎Fun Chinese: Học tiếng Trung

Nhận truy cập không giới hạn vào tất cả hoạt động học tập bằng cách đăng ký thời gian dùng thử 7 ngày miễn phí của chúng tôi.

Trò chơi học tiếng Quan cho trẻ em Các hoạt động giáo dục dạy trẻ em đọc, nói & đánh vần.

• Học 150 từ & cụm từ
• 65 bài
• 11 khóa học theo chủ đề

FUN CHINESE GIẢI THÍCH

Nó kết hợp một khóa học tiếng Quan Thoại có tổ chức với các trò chơi hấp dẫn và giải trí.

Khóa học tiếng của chúng tôi được chia thành các bài học. Mỗi bài học tiếng dạy các từ vựng cơ bản và minh họa các từ bằng ngữ cảnh để hỗ trợ quá trình học và ghi nhớ.

Fun Chinese sử dụng các giọng nói của nam giới và nữ giới. Các giọng nói sử dụng các sắc điệu và cách diễn đạt khác nhau do đó người học có thể có được cách phát âm tinh tế.

• Được thiết kế bởi các chuyên gia giảng dạy ngôn ngữ cho trẻ em từ 3-10 tuổi.
• Khóa học dành cho trẻ mẫu giáo, người học sớm & trẻ nhỏ học các ngôn ngữ.

Phiên bản giới hạn

• Học 16 từ & cụm từ
• 7 bài

Có rất nhiều bài học khả dụng để mua.

Đăng ký

Nhận truy cập không giới hạn vào tất cả hoạt động học tập bằng cách đăng ký thời gian dùng thử 7 ngày miễn phí của chúng tôi.

• Đăng ký hàng tháng: Truy cập không giới hạn vào tất cả hoạt động học tập. Tạo hóa đơn với mức $14.99 (USD)*/tháng.
• Đăng ký thường niên: Truy cập không giới hạn vào tất cả hoạt động học tập. Tạo hóa đơn với mức $59.99 (USD)*/năm.

* Giá hiển thị là USD$. Tiền thực tế có thể được quy đổi sang đồng nội tệ của bạn tùy thuộc vào quốc gia bạn cư trú.

• Sử dụng gói đăng ký trên thiết bị bất kỳ được đăng ký với Apple ID của bạn.
• Tài khoản Apple ID của bạn sẽ bị tính phí sau thời gian dùng thử miễn phí.
• Lập hóa đơn định kỳ, hủy bất kỳ lúc nào.
• Tài khoản của bạn sẽ được tính phí trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc thời gian hiện thời.
• Quản lý đăng ký:Chế độ tự động gia hạn có thể được tắt đi bằng cách truy cập vào Cài đặt Tài khoản của bạn sau khi mua.
• Bất kỳ phần chưa được sử dụng nào của thời gian dùng thử miễn phí sẽ bị vô hiệu khi bạn mua gói đăng ký.

PHẢN HỒI VÀ HỖ TRỢ

• Thông tin thêm: https://studycat.com/apps/fun-chinese
• Chính sách bảo mật: https://studycat.com/about/privacy/
• Điều khoản sử dụng: https://studycat.com/terms-of-use/

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *