Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai phần mềm hộ tịch

Theo Đề án “ Cơ sở tài liệu hộ tịch điện tử toàn nước ” đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, chủ trương đến năm 2020, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành một Phần mềm hộ tịch dùng chung trên toàn nước nhằm mục đích quản trị tập trung chuyên sâu, thống nhất tại Bộ Tư pháp hàng loạt tài liệu ĐK hộ tịch theo Luật Hộ tịch từ những địa phương. Từ đó sẽ cung ứng tài liệu nguồn vào cho Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư do Bộ Công an quản trị ( theo Luật Căn cước công dân ). Để bảo đảm sự thành công của Đề án, Bộ xác định giai đoạn từ năm 2015 – 6/2017 là giai đoạn thí điểm. Theo đó, Bộ Tư pháp sẽ triển khai thí điểm đầy đủ Phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung và Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch tại 4 tỉnh/TP là Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Nghệ An. Riêng đối với các tỉnh, TP khác chưa có phần mềm hộ tịch hoặc đã có nhưng không đáp ứng được các yêu cầu nêu tại điểm 1.5 Mục II của Đề án, kể cả các địa phương đang dự kiến xây dựng mới, Cục Công nghệ thông tin đề nghị Sở Tư pháp báo cáo UBND tỉnh cho dừng lại chờ phần mềm do Bộ triển khai (phần mềm được xây dựng bằng Ngân sách Nhà nước tại T.Ư và trang bị miễn phí cho các địa phương). Điều này vừa bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng một phần mềm dùng chung toàn quốc, vừa để tiết kiệm kinh phí xây dựng, tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí và có thể dẫn đến những rủi ro không lường trước được trong quá trình khai thác, sử dụng, nhất là việc tích hợp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc để cung cấp thông tin đầu vào cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sau này.Để bảo vệ sự thành công xuất sắc của Đề án, Bộ xác lập tiến trình từ năm năm ngoái – 6/2017 là tiến trình thử nghiệm. Theo đó, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành thử nghiệm khá đầy đủ Phần mềm ĐK hộ tịch dùng chung và Hệ thống thông tin quản trị hộ tịch tại 4 tỉnh / TP là Hải Phòng Đất Cảng, TP. Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Nghệ An. Riêng so với những tỉnh, TP khác chưa có phần mềm hộ tịch hoặc đã có nhưng không phân phối được những nhu yếu nêu tại điểm 1.5 Mục II của Đề án, kể cả những địa phương đang dự kiến thiết kế xây dựng mới, Cục Công nghệ thông tin đề xuất Sở Tư pháp báo cáo giải trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh cho dừng lại chờ phần mềm do Bộ tiến hành ( phần mềm được kiến thiết xây dựng bằng giá thành Nhà nước tại T.Ư và trang bị không tính tiền cho những địa phương ). Điều này vừa bảo vệ sự đồng điệu, thống nhất trong việc sử dụng một phần mềm dùng chung toàn nước, vừa để tiết kiệm chi phí kinh phí đầu tư kiến thiết xây dựng, tránh góp vốn đầu tư giàn trải, gây tiêu tốn lãng phí và hoàn toàn có thể dẫn đến những rủi ro đáng tiếc không lường trước được trong quy trình khai thác, sử dụng, nhất là việc tích hợp tài liệu với Cơ sở tài liệu hộ tịch điện tử toàn nước để cung ứng thông tin nguồn vào cho Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư sau này .

Đối với các tỉnh, TP không được chọn triển khai tại Dự án thí điểm, Cục Công nghệ thông tin cho biết, sẽ có kế hoạch để triển khai Phần mềm dùng chung và Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch cho các địa phương này trong giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2019, sau khi đã triển khai thí điểm thành công và Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc được phê duyệt. Còn trong giai đoạn triển khai Dự án thí điểm (2016-2017), Cục Công nghệ thông tin sẽ tổ chức triển khai mở rộng cho các địa phương không được chọn triển khai Dự án thí điểm, nếu tỉnh, TP nào có nhu cầu và có thể tự bố trí được nguồn kinh phí để bảo đảm công tác tập huấn, hướng dẫn triển khai.Đối với những tỉnh, TP không được chọn tiến hành tại Dự án thử nghiệm, Cục Công nghệ thông tin cho biết, sẽ có kế hoạch để tiến hành Phần mềm dùng chung và Hệ thống thông tin quản trị hộ tịch cho những địa phương này trong tiến trình từ năm 2018 đến hết năm 2019, sau khi đã tiến hành thử nghiệm thành công xuất sắc và Dự án khả thi Cơ sở tài liệu hộ tịch điện tử toàn nước được phê duyệt. Còn trong quá trình tiến hành Dự án thử nghiệm ( năm nay – 2017 ), Cục Công nghệ thông tin sẽ tổ chức triển khai tiến hành lan rộng ra cho những địa phương không được chọn tiến hành Dự án thử nghiệm, nếu tỉnh, TP nào có nhu yếu và hoàn toàn có thể tự sắp xếp được nguồn kinh phí đầu tư để bảo vệ công tác làm việc tập huấn, hướng dẫn tiến hành. Đối với các tỉnh, TP mà hiện nay đang tiếp tục sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch hiện có (do các đơn vị, công ty khác nhau cung cấp), Cục Công nghệ thông tin đề nghị Sở Tư pháp tham mưu cho UBND cấp tỉnh lưu ý, quán triệt đối với tất cả các đối tác xây dựng/cung cấp phần mềm: Phải cam kết và tiến hành chỉnh sửa ngay phần mềm hiện có để đáp ứng đúng các yêu cầu nêu tại điểm 1.5 Mục II của Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”. Trong đó, lưu ý một số nội dung cụ thể như: Phần mềm phải tích hợp được với Phân hệ đăng ký khai sinh và cấp Số định danh cá nhân do Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp đang triển khai; có khả năng kết nối để kịp thời cung cấp dữ liệu hộ tịch cho Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp nhằm phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo quy định; phải chuẩn hóa theo Bộ dữ liệu danh mục dùng chung (về dân tộc, quốc tịch, địa danh hành chính…) theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân sau khi được Bộ TT&TT ban hành; có khả năng tích hợp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc của Bộ Tư pháp để phục vụ yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch mà không phụ thuộc vào nơi đăng ký hoặc nơi cư trú theo Điều 63 của Luật Hộ tịch…Đối với những tỉnh, TP mà lúc bấy giờ đang liên tục sử dụng phần mềm ĐK, quản trị hộ tịch hiện có ( do những đơn vị chức năng, công ty khác nhau phân phối ), Cục Công nghệ thông tin đề xuất Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh chú ý quan tâm, không cho so với toàn bộ những đối tác chiến lược kiến thiết xây dựng / phân phối phần mềm : Phải cam kết và triển khai chỉnh sửa ngay phần mềm hiện có để phân phối đúng những nhu yếu nêu tại điểm 1.5 Mục II của Đề án “ Cơ sở tài liệu hộ tịch điện tử toàn nước ”. Trong đó, quan tâm một số ít nội dung đơn cử như : Phần mềm phải tích hợp được với Phân hệ ĐK khai sinh và cấp Số định danh cá thể do Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp đang tiến hành ; có năng lực liên kết để kịp thời cung ứng tài liệu hộ tịch cho Hệ thống thông tin quản trị hộ tịch của Bộ Tư pháp nhằm mục đích Giao hàng kiến thiết xây dựng Cơ sở tài liệu hộ tịch điện tử toàn nước theo pháp luật ; phải chuẩn hóa theo Bộ dữ liệu hạng mục dùng chung ( về dân tộc bản địa, quốc tịch, địa điểm hành chính … ) theo lao lý tại Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân sau khi được Bộ TT&TT phát hành ; có năng lực tích hợp tài liệu với Cơ sở tài liệu hộ tịch điện tử toàn nước của Bộ Tư pháp để ship hàng nhu yếu cấp bản sao trích lục hộ tịch mà không nhờ vào vào nơi ĐK hoặc nơi cư trú theo Điều 63 của Luật Hộ tịch …

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *