Hướng dẫn dành cho người Hack

Hướng dẫn hack là một hướng dẫn dành cho người muốn gian lận trong game Plants vs. Zombies. Dưới đây là một số ít cách hack

Không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm

Plants vs. Zombies Wiki không hề tạo ra bản hack hoặc giúp biến hóa bản copy tài liệu của Plants vs. Zombies dưới dạng tập tin dữ liệu .Plants vs. Zombies Wiki không hề và sẽ không tương hỗ về hack game và mở khóa, bẻ khóa nội dung ( ví dụ điển hình hack mua cây cối bằng USD ) không tính tiền trong Plants vs. Zombies 2 : It’s About Time. Bất kỳ nội dung hack được trình làng trong game này đều không chính thức, bị cấm xuất hành, và hoàn toàn có thể bị xóa ngay nếu bị phát hiện. Plants vs. Zombies Wikia Tiếng Việt không tương hỗ về hack Plants vs. Zombies Adventures. Nếu hack thì sẽ bị cấm tham gia game show này .

Trước khi triển khai hack

 • Tạo tệp sao lưu dữ liệu trước, đặt bản hack của bạn qua chỗ khác nếu Plants vs. Zombies bị lỗi.
 • Tải Cheat Engine
 • Mở Cheat Engine cùng với Plants vs. Zombies.
 • Chọn bất kỳ chế độ game nào với Choose Your Seed và bắt đầu game.
 • Đến Cheat Engine, nhấn vào icon máy tính.
 • Chọn “popcapgame1.exe” hoặc “PlantsVsZombies.exe”, hoặc bất kỳ tên gọi mà bạn muốn gọi trò chơi này.
 • Bắt đầu hack ở dòng dưới

Lưu ý: Không thể nào hack được Plants vs. Zombies Adventures. Hack sẽ khiến tài khoản Facebook của bạn bị cấm, kể cả cấm tham gia Plants vs. Zombies Wiki Tiếng Việt.

Hack sẽ không hoạt động trong Plants vs. Zombies Steam.

Thực hiện hack

Hack nguồn năng lượng mặt trời

 • Vào game lúc đầu có 50 mặt trời
 • Mở giao điện Cheat Engine
 • Điền vào 50 mặt trời, bấm First Scan
 • Mua cái thứ gì đó rẻ tiền để hack chẳng hạn như 1 thứ 25 mặt trời.
 • Sau đó điền Value là 25 mặt trời rồi bấm Next Scan
 • Bạn sẽ thấy 1 Address. Bấm 2 lần chuột trái vào Address đó
 • Sửa Value đó thành 9999 hay 9999999 gì cũng được, tuỳ bạn!

Lưu ý: khi xong một ván, thoát ra khỏi Adventure rồi vào lại để lấy dữ liệu. Các bạn không cần lấy thẻ Hoa hướng dương, làm tương tự như công thức để khỏi tốn ô thẻ.

Hack tiền Marigold

 • Khi có số tiền vừa nhận, hãy ghi số tiền vào trong đó

Lưu ý: Khi tiền có số tận cùng là 0 thì bỏ số 0 đi. VD : có 300 tiền ghi Value là 30 thôi.

 • Điền số tiền bỏ số 0 cuối số rồi bấm First Scan
 • Sau đó vào game, đợi Zombie chết thì có tiền và lụm nó.
 • Vào Cheat Engine, điền số tiền vừa nhận và bỏ số 0 tận cùng.
 • Thấy một Address, đúp chuột vào và đổi thành tối đa là 99999 thôi vì vượt quá sẽ bị lỗi.

Hack không cần đợi hồi sinh cây

 • Bấm vào Memory View
 • Click chuột phải vào Address và đổi Address đó thành 0048728C
 • Các bạn thấy cái chữ “add dword ptr [edi+24],01”
 • Đổi thành “add dword ptr [edi+24],200”
 • Vào game kiểm tra.

Hack bắn một viên là chết Zombie

 • Vào Memory View
 • Bấm chuột phải Address và chọn Go to address
 • Điền vào là “0053130F”.Sau đó bấm Ok
 • Bạn thấy cái Info là “sub edi,[esp+20]”. Xóa ngay +20 chỗ esp. Bấm Ok
 • Tiếp theo, bấm chuột phải Address và chọn Go to address
 • Điền vào là “00531053”. Bấm Ok
 • Bạn thấy cái Info là “je 0053105E”. Xóa cái chữ je và ghi là jmp
 • Tiếp theo, lại bấm chuột phải Address và chọn Go to address
 • Điền vào là “0053105E”. Bấm Ok
 • Bạn thấy cái Info là “mov ecx,[ebp+000000D0]”. Xóa ngay chữ mov thay thành chữ sub. Bấm Ok
 • Tiếp theo, lại bấm chuột phải Address và chọn Go to address
 • Điền vào là “00530CA1”. Bấm Ok
 • Bạn thấy cái Info là “sub [esi+000000DC],eax”. xóa chữ sub đổi thành chữ mov. Bấm Ok

Lưu ý: Lỗi là chơi Bowling gặp đứa cầm báo sẽ không có tác dụng dame. Bạn chỉ có xài Explode-o-Nut hoặc Giant Wall-nut

Hack cây không khi nào ngất xỉu

 • Vào Memory View
 • Bấm chuột phải Address và chọn Go to address
 • Điền vào là “0052FCF0”. Bấm Ok
 • Bạn thấy cái Info là “test ebp,ebp”. Click chuột phải và chọn “Replace with code that does nothing”. Bấm Ok

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *