Phần Mềm Gsd Là Gì – Gấu Đây

Một hệ thống thời gian chuyển động được xác định trước (PMTS) thường được sử dụng để thực hiện Chi phí phút lao động để thiết lập tỷ lệ mảnh, mức lương và/hoặc khuyến khích trong các ngành định hướng lao động (lao động) bằng cách định lượng thời gian cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể điều kiện xác định.

Bạn đang xem : Phần mềm gsd là gì Ngày nay, PMTS đa phần được sử dụng trong đo lường và thống kê công darkedeneurope. comệc cho những chu kỳ luân hồi ngắn hơn trong những ngành khuynh hướng lao động như may mặc và giày dép. Chủ đề này đến dưới kỹ thuật công nghiệp và sản xuất rộng hơn. Ngày nay, PMTS đa số được sử dụng trong giám sát công darkedeneurope. comệc cho những chu kỳ luân hồi luân hồi ngắn hơn trong những ngành xu thế lao động như may mặc và giày dép. Chủ đề này đến dưới kỹ thuật công nghiệp và sản xuất rộng hơn .Một trong những mạng lưới hệ thống như vậy được gọi là “ Yếu tố công darkedeneurope. comệc ” và phép đo thời gian-phương thức phổ cập hơn, ( MTM ) được phát hành năm 1948 sống sót ngày này trong 1 số ít biến thể và được sử dụng trong 1 số ít ứng dụng thương mại .

Bạn đang đọc: Phần Mềm Gsd Là Gì

Luật mới tại những thị trường tăng trưởng sau những yếu tố vững chãi, trào lưu Tiền lương sống và thảm họa năm 2013 tại Rana Plaza, Bangladesh đã đưa ngân sách lao động và tiêu chuẩn trở lại trọng tâm của những nhà hoạt động giải trí vui chơi và nhà kinh doanh nhỏ thời trang toàn quốc tế. An toàn và sức khỏe thể chất sức khỏe thể chất nghề nghiệp ( OSH, OHS ), Công thái học, Phát triển kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng và sự hài lòng trong công darkedeneurope. comệc là 1 số ít yếu tố khác tác động ảnh hưởng tác động ảnh hưởng của Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động ( Nhật Bản ) .

Tiêu chuẩn thời gian chuyển động được xác định trước và tiêu chuẩn thời gian xác định trước (PTS), Hệ thống thời gian xác định trước là các thuật ngữ khác mô tả cùng một khái niệm của các tác giả khác nhau. Kết quả chính của ứng dụng PMTS là định lượng đầu vào lao động theo SMV (Giá trị phút chuẩn) hoặc SAM (Phút phân bổ bị mắc kẹt).

1 Máy tính phút lao động không lấy phí của FWF 2 APD – Dữ liệu sản xuất phục trang 3 PHẦN LỚN 4 MODAPTS 5 MODSEW 6 GSD ( Dữ liệu may chung ) – Một phần của Thương Mại Dịch Vụ Toàn cầu Coats 7 Pro SMV 8 SATRA TimeLine 9 SewEasy GSD 9.1 Ngân sách chi tiêu mở cho những nhóm tìm nguồn hàng may mặc 9.2 Dệt may, Giày, Da, và Bọc tại nhà 9.3 Phương pháp Lean SewEasy GSD thuận tiện cho Muda, Mura và Muri 9.4 Ưu đãi làm cơ sở của Động lực 10 TMU 11 Nghiên cứu của ILO và Đại học Manchester trong tiến trình 2009 đến 2013 12 So sánh những mạng lưới hệ thống PMD GSD của Walmart 13 Xem thêm 14 Ghi chú 15 Tham khảo 16 Liên kết ngoài

Máy tính phút lao động miễn phí của FWF < sửa | sửa mã nguồn>

1 Máy tính phút lao động không tính tiền của FWF 2 APD – Dữ liệu sản xuất phục trang 3 PHẦN LỚN 4 MODAPTS 5 MODSEW 6 GSD ( Dữ liệu may chung ) – Một phần của TM Dịch Vụ Toàn cầu Coats 7 Pro SMV 8 SATRA TimeLine 9 SewEasy GSD 9.1 Ngân sách chi tiêu tiêu tốn mở cho những nhóm tìm nguồn hàng may mặc 9.2 Dệt may, Giày, Da, và Bọc tại nhà 9.3 Phương pháp Lean SewEasy GSD thuận tiện cho Muda, Mura và Muri 9.4 Ưu đãi làm cơ sở của Động lực 10 TMU 11 Nghiên cứu của ILO và Đại học Manchester trong tiến trình quá trình 2009 đến 2013 12 So sánh những mạng lưới mạng lưới hệ thống PMD GSD của Walmart 13 Xem thêm 14 Ghi chú 15 Tham khảo 16 Liên kết ngoàiFair Wear Foundation ( FWF ) làm darkedeneurope. comệc với những tên tên thương hiệu và những người có tác động ảnh hưởng ảnh hưởng tác động trong ngành để cải tổ điều kiện kèm theo kèm theo làm darkedeneurope. comệc nơi sản xuất quần áo. Máy tính phút lao động không lấy phí của FWF có tại đây : https://www.fairwear.org/resource/wage-calculation-sheet-bangladesh/Dựa trên sự cần mẫn của OECD so với ngành may mặc và giày dép có nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm, FWF đã công bố những khuyến nghị năm 2018 của họ về thực hành thực tế thực tiễn tìm nguồn cung ứng cho những tên tên thương hiệu và nhà kinh doanh nhỏ hàng may mặc tại đây : https://www.fairwear.org/wp-content/uploads/2018/11/FWF- Do_Diligence-paper-2018-DEF-digital. pdf

APD- Dữ liệu sản xuất trang phục < sửa | sửa mã nguồn>

APD – Nền tảng phần mềm dựa trên web có nguồn gốc Nước Singapore để xác lập SMV, SAM của những đơn vị chức năng tính năng sản xuất cắt, may, đóng gói hàng may mặc, giày dép, túi. http://apparelezi.com/apd.html#otherDữ liệu sản xuất hàng may mặc là một công cụ giúp sản xuất tại nhà máy sản xuất sản xuất để tăng hiệu suất và hiệu suất cao bằng cách xác lập những hoạt động giải trí chất thải đặc biệt quan trọng quan trọng trong thị trường đầy thử thách này. Tất cả những nhà khai thác sản xuất trọn vẹn hoàn toàn có thể được điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu và phân tích SAM / SMV để tiến hành xong nghĩa vụ và trách nhiệm công darkedeneurope. comệc của họ. Cơ sở tài liệu hoạt động giải trí vui chơi sẽ chỉ ra hàng loạt những bước theo từng bước để triển khai xong xong một loại loại sản phẩm may mặc. APD được được cho phép người dùng tùy chỉnh tham số Địa Chỉ như phụ cấp máy móc, loại vải, Stitch trên mỗi centimet, v.v. APD là nghiên cứu và điều tra và nghiên cứu và phân tích dựa trên MTMII, theo sau là những giao thức bị mắc kẹt của ILO để nghiên cứu và điều tra và tìm hiểu công darkedeneurope. comệc cho sự stress stress thành viên, nhìn nhận vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường, trợ cấp dự trữ, v.v. https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9221071081_EN/lang–en/index.htm < 1 > Tính năng mô-đun. SAM và SMV trọn vẹn hoàn toàn có thể giúp nhà máy sản xuất sản xuất tăng hiệu suất và vô hiệu quy trình tiến độ không thiết yếu. Để tăng hiệu suất cao công nhân. Để cải tổ hiệu suất cao của Nhà máy và những loại mẫu mẫu sản phẩm. Để giảm chi phí sản xuất. Để ngăn ngừa bất kể tổn thất xảy ra trong những hoạt động giải trí vui chơi sản xuất. Các tính năng khácCấu trúc dựa trên web Tạo hai loại báo cáo giải trình báo cáo giải trình thành Định dạng tài liệu di động, Excel (. xlsx ) Tất cả xử lý tài liệu xuất khẩu chỉ được nhu yếu hai trình duyệt công cụ và trình đọc bên thứ ba ( như Adobe Reader, Microsoft Excel ). Truyền phát darkedeneurope.comdeo dựa trên thiết bị di động, PC để tiếp thị quảng cáo đúng chuẩn về giải pháp qua web. Bảo vệNgười dùng trọn vẹn hoàn toàn có thể được xác lập chỉ có quyền truy vấn vào 1 số ít tùy chọn nhất định bằng quy mô dựa trên vai trò. Các tính năng mà họ không có quyền truy vấn sẽ không được hiển thị. Quyền của người dùng trọn vẹn hoàn toàn có thể được chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền để trấn áp và số lượng số lượng giới hạn ở một số ít ít khu vực được phân loại và những khu vực khác. Menu chính được trình diễn bởi cơ quan cấp phép người dùng, nó làm cho 1 số ít ít tùy chọn sẽ không phân phối cho màn hình hiển thị hiển thị chính để cho phép người dùng truy vấn nó .

PHẦN LỚN < sửa | sửa mã nguồn>

Một PMTS thông dụng khác là Kỹ thuật trình tự hoạt động giải trí vui chơi của Maynard, được phát hành lần tiên phong vào năm 1972. HB Maynard đã được mua lại bởi Accenture năm 2007. Phương pháp đó cũng có một số ít ít biến thể, với biến thể được sử dụng thông dụng nhất là BasicMOST và những biến thể khác là MiniMOST, MaxiMOST và AdminMOST. Các biến thể của cả hai mạng lưới mạng lưới hệ thống khác nhau dựa trên mức độ tập trung chuyên sâu nâng cao của chúng. MTM-1 và MiniMOST là tối ưu cho những tiến trình quy trình tiến độ ngắn chỉ với hoạt động giải trí tay nhỏ. BasicMOST, MODAPTS và MTM-UAS thích hợp hơn cho những tiến trình quy trình tiến độ trung bình khoảng chừng 1 đến 5 phút, trong khi MTM-B và MaxiMOST được sử dụng đúng cách hơn cho những tiến trình dài hơn ít lặp lại .

MODAPTS < sửa | sửa mã nguồn>

Một PMTS phổ biến khác được sử dụng ngày nay trong ngành công nghiệp ô tô, may và chăm sóc sức khỏe là kỹ thuật MODAPTS. Kỹ thuật này được giới thiệu vào năm 1966 bởi GC “Chris” Heyde, người ban đầu đã học các phương pháp MTM-1 và MTM-2 vào những năm 1950 và tìm kiếm một kỹ thuật đơn giản hơn để sử dụng và áp dụng. Không giống như các tiêu chuẩn MTM và MOST, MODAPTS sử dụng MOD làm đơn vị đo lường cơ bản của nó (1 MOD = 0.129 giây). Tuy nhiên, giống như Basic-MOST, MODAPTS sử dụng kỹ thuật mã hóa bao gồm một chữ cái và một số nguyên (tất cả trừ 1 mã), trong đó các số nguyên mỗi đại diện cho các MODS có thể dễ dàng thêm vào để xác định thời gian của một nhiệm vụ được mã hóa.

MODSEW < sửa | sửa mã nguồn>

MODSEW là một ứng dụng phần mềm của MODAPTS cho những loại mẫu sản phẩm may và ngành may mặc. Nó sử dụng những mã rất trực quan để thể hiện những mẫu hoạt động giải trí khác nhau phổ cập trong ngành và được được cho phép người dùng định thông số kỹ thuật kỹ thuật mã riêng cho những mã duy nhất cho hoạt động giải trí vui chơi của họ. Phần mềm được sử dụng để xác lập thời hạn tiêu chuẩn để tiến hành xong một hoạt động giải trí vui chơi và có những pháp lý để tích góp và duy trì những nhóm hoạt động giải trí vui chơi theo một kiểu ( loại loại sản phẩm ). MODSEW được chiếm hữu, bảo trì, bán và tương hỗ bởi Byte Software Serdarkedeneurope. comces, LLC của Charleston South Carolina .

GSD (Dữ liệu may chung) – Một phần của Dịch vụ Toàn cầu Coats < sửa | sửa mã nguồn>

Dữ liệu may chung là một PMTS cho các sản phẩm may và ngành may mặc và dựa trên MTM Core Data cả hai hệ thống dữ liệu độc quyền của GSD (Corporate) Ltd có trụ sở tại Derby UK. Các tiêu chuẩn Thời gian cho Dữ liệu May chung được sử dụng trong GSD Enterprise và GSD QUEST.

Sau khi mua lại bởi Coats Group plc, công ty hàng dệt may tiêu dùng và công nghiệp hàng đầu thế giới, GSD đã trở thành một phần của Coats Global Serdarkedeneurope.comces. Cùng với Fast React Systems, Coats Global Serdarkedeneurope.comces có khả năng tiếp cận vô song thông qua chuỗi cung ứng thời trang toàn cầu. Họ chuyên cung cấp các giải pháp dựa trên công nghệ và chuyên môn thực hành tốt nhất trong ngành nhằm mang lại sự cải thiện đáng kể về chi phí, tốc độ và năng suất cho các thương hiệu thời trang, nhà bán lẻ, nhà sản xuất sản phẩm may và nhà máy dệt.

GSD – Đơn giản là cách tốt nhất để chi phí và may mặc

“GSD Enterprise là một quy trình Phân tích Phương pháp khoa học và khách quan, tạo ra Tiêu chuẩn Phương pháp để giúp các Kỹ sư Công nghiệp và Sản xuất thiết lập và tối ưu hóa văn bản “Tiêu chuẩn Thời gian Tiêu chuẩn Quốc tế cho tất cả các sản phẩm được may, sử dụng mã chuyển động tiêu chuẩn và thời gian định trước. Nó thiết lập Tiêu chuẩn thời gian quốc tế bằng cách áp dụng Mã chuyển động được xác định trước phù hợp cho từng bước trong Tiêu chuẩn phương pháp. 39 Mã chuyển động này, được sử dụng làm các khối xây dựng để tạo ra 1000 hoạt động, 1000 tính năng và kiểu dáng sản phẩm không giới hạn.

Xem thêm : Cách Sửa Lỗi Ssl Win Xp – Khắc Phục Lỗi Chứng Chỉ Bảo Mật Các khối thiết kế xây dựng Motion Code được sử dụng cho bất kể mẫu sản phẩm nào từ áo phông thun đơn thuần đến Áo khoác ngoài phức tạp hơn và tổng thể những kiểu may ở giữa. Các khối thiết kế kiến thiết xây dựng Motion Code được sử dụng cho bất kể mẫu mẫu sản phẩm nào từ áo phông thun thun đơn thuần đến Áo khoác ngoài phức tạp hơn và hàng loạt những kiểu may ở giữa .

Doanh nghiệp cung cấp cơ hội cho sản xuất xuất sắc

Thiết lập thời hạn hoạt động giải trí đúng chuẩn, bảo vệ dây chuyền sản xuất sản xuất được tối ưu hóa với hiệu suất quản lý và vận hành cao hơn Tạo những phép đo hiệu suất cao trong thực tiễn để cho phép lập kế hoạch đồng điệu và đúng chuẩn và cải tổ hiệu suất phân phối đúng thời hạn Sử dụng Phương pháp Kỹ thuật để tăng hiệu suất và doanh thu và để giảm ngân sách lao động tăng Khi ngân sách lao động tăng và giá FOB thì không, ngân sách trở thành một góc nhìn quan trọng của bất kể mối quan hệ kinh doanh thương mại nào. Thiết lập thời hạn hoạt động giải trí vui chơi đúng mực, bảo vệ dây chuyền sản xuất sản xuất sản xuất được tối ưu hóa với hiệu suất quản trị và quản lý và vận hành cao hơn Tạo những phép đo hiệu suất cao trong thực tiễn để cho phép lập kế hoạch như nhau và đúng mực và cải tổ hiệu suất phân phối đúng thời hạn Sử dụng Phương pháp Kỹ thuật để tăng hiệu suất và lệch giá và để giảm ngân sách lao động tăng Khi ngân sách lao động tăng và giá FOB thì không, ngân sách trở thành một góc nhìn quan trọng của bất kể mối quan hệ kinh doanh thương mại nào. GSD tạo ra một ngôn từ chung để thiết lập thời hạn và chi phí sản xuất trong thực tiễn, cũng như một công cụ để phong thái phong cách thiết kế những ngân sách để tạo ra nhiều lệch giá hoặc thời cơ sản xuất. GSD Enterprise trọn vẹn hoàn toàn có thể được thực thi trong hàng loạt những nghành kinh doanh thương mại, nhưng thường tập trung chuyên sâu nâng cao vào những nhóm Kỹ thuật công nghiệp, Cải tiến liên tục, Đội ngũ xuất sắc và Lean .

Quest – Được thiết kế để sản xuất

“GSD Quest là giải pháp phần mềm dễ sử dụng của công ty, cho phép nhân darkedeneurope.comên phi kỹ thuật, có ít hoặc không có chuyên môn sản xuất để phát triển “phân tích chi phí thời gian cho bất kỳ sản phẩm may mặc nào được chọn. Điều này đạt được thông qua darkedeneurope.comệc sử dụng các mẫu sản phẩm tiêu chuẩn và cách tiếp cận “kéo và thả” đơn giản.

Tạo cho giá trị Quest được sử dụng ở giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển sản phẩm cho phép lắp ráp và đánh giá các biến thể chi phí và thiết kế, và cân bằng giá / hiệu suất tối ưu đạt được như một phần của so sánh chi phí & giá trị. Các nhóm thiết kế có thể khám phá các kịch bản “what-if” khác nhau với các thành phần sản phẩm khác nhau để giảm chi phí lao động / sản xuất liên quan và đạt được mức giá “trong cửa hàng thấp hơn và cơ hội ký quỹ bổ sung.

Pro SMV < sửa | sửa mã nguồn>

Pro SMV là một PMTS khác cho ngành công nghiệp loại mẫu sản phẩm may, được phân phối bởi Phương thức tư vấn phục trang Ấn Độ Private Ltd. như một mô-đun riêng không tương quan gì đến nhau của gói sê-ri phần mềm của họ được gọi là Pro-Suite. Pro Suite nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng đáp ứng những giải pháp CNTT khác nhau cho những bộ phận khác nhau của ngành công nghiệp loại mẫu sản phẩm. Nó đã làm cho một cơ sở tiêu dùng rất mạnh ở Ấn Độ và những nước láng giềng .

SATRA TimeLine < sửa | sửa mã nguồn>

SATRA TimeLine dự đoán chính xác thời gian và chi phí lao động của một dây chuyền sản xuất giày dép trước khi bắt đầu sản xuất. Cốt lõi của nó là Hệ thống thời gian chuyển động được xác định trước (PMTS), có thể tính toán các giá trị cho mọi hoạt động đánh giày duy nhất dựa trên các tiêu chuẩn được chấp nhận trong ngành và kinh nghiệm và kiến thức rộng lớn của SATRA. Hệ thống sáng tạo này được cung cấp bởi Trung tâm Tecknology SATRA (Anh). SATRA TimeLine là một hệ thống hiệu quả sản xuất độc đáo, được thiết kế bởi thợ đóng giày CHO thợ đóng giày và nó chỉ dành riêng cho các thành darkedeneurope.comên SATRA. https://www.satra.com/timeline/

SewEasy GSD < sửa | sửa mã nguồn>

Sew EAS là một mạng lưới hệ thống tài liệu may mặc ( GSD ) tân tiến, dựa trên MTM được sử dụng bởi những tên thương hiệu may mặc Fortune 500, những công ty tìm nguồn đáp ứng và những nhà phân phối khu vực SME. Nó được tăng trưởng bởi những kỹ sư may Singer, được sử dụng trong ngân sách lao động của Ready Made ( RMG ), lập kế hoạch năng lượng chuỗi đáp ứng và quản trị chuyên nghiệp. Seweasy tương thích hơn với những khái niệm nạc và dòng công darkedeneurope. comệc trôi chảy được quy cho Toyota. Hệ thống này tập trung chuyên sâu vào darkedeneurope. comệc cung ứng Giá trị phút tiêu chuẩn ( SMV ), còn được gọi là Biên bản được cho phép tiêu chuẩn ( SAM ) một cách nhanh gọn ; để ước tính ngân sách lao động trong may ; tương thích với Nghiên cứu công darkedeneurope. comệc của ILO, phiên bản sửa đổi lần thứ 4. Mức lương hoạt động và sinh hoạt và ngân sách leo thang yên cầu phải thay đổi trong vị trí sản xuất để duy trì tính cạnh tranh đối đầu và bền vững và kiên cố. Công ty cung ứng đào tạo và giảng dạy không lấy phí tại chỗ và giúp thiết lập những khuyễn mãi thêm động lực. Sew EAS là một mạng lưới mạng lưới hệ thống tài liệu may mặc ( GSD ) văn minh, dựa trên MTM được sử dụng bởi những tên tên thương hiệu may mặc Fortune 500, những công ty tìm nguồn cung ứng và những nhà phân phối khu vực SME. Nó được tăng trưởng bởi những kỹ sư may Singer, được sử dụng trong ngân sách lao động của Ready Made ( RMG ), lập kế hoạch nguồn năng lượng chuỗi phân phối và quản trị chuyên nghiệp. Seweasy thích hợp hơn với những khái niệm nạc và dòng công darkedeneurope. comệc trôi chảy được quy cho Toyota. Hệ thống này tập trung chuyên sâu sâu xa vào darkedeneurope. comệc phân phối Giá trị phút tiêu chuẩn ( SMV ), còn được gọi là Biên bản được được cho phép tiêu chuẩn ( SAM ) một cách nhanh gọn ; để ước tính ngân sách lao động trong may ; thích hợp với Nghiên cứu công darkedeneurope. comệc của ILO, phiên bản sửa đổi lần thứ 4. Mức lương hoạt động giải trí và hoạt động và sinh hoạt và ngân sách leo thang yên cầu phải đổi khác trong vị trí sản xuất để duy trì tính cạnh tranh đối đầu cạnh tranh đối đầu và vững chãi. Công ty đáp ứng giảng dạy không lấy phí tại chỗ và giúp thiết lập những khuyễn mãi thêm động lực. SewEasy Pvt. Ltd đã giảng dạy nhiều đàn em và người cao niên, để nhanh gọn thiết lập những chiêu thức, quy mô hoạt động giải trí và tiêu chuẩn tốt hơn bằng mạng lưới mạng lưới hệ thống PMTS thuận tiện này. Dữ liệu may may trong suốt của SewPal rất có ích cho darkedeneurope. comệc cân đối tải may ” thích hợp với Bản đồ dòng giá trị ( VSM ) và phép đo ” giá trị ngày càng tăng ” được gọi là ” thời hạn ngừng hoạt động giải trí vui chơi ” giữa những nhân viên. Quá trình tiêu chuẩn hóa may dựa trên SewEasy thuận tiện dẫn đến tăng trưởng kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng thuận tiện hơn, OHS, Văn hóa bảo vệ bảo đảm an toàn và trao quyền cho công nhân có ích trong darkedeneurope. comệc tiến hành những biến hóa tại điểm kim. Khía cạnh Kỹ thuật giá tiền rất quan trọng so với darkedeneurope. comệc tăng trưởng mạng lưới mạng lưới hệ thống khuyến khích và ghi lại băng ghế dự bị của Lidarkedeneurope. comng Wage để tạo động lực .

Chi phí mở cho các nhóm tìm nguồn hàng may mặc < sửa | sửa mã nguồn>

Nghiên cứu gần đây của Đại học Manchester, Vương quốc Anh về giá thành tiêu tốn lao động may mặc và nhu yếu về mức lương của người lao động đã mang lại cho SewEasy dữ liệu may mặc công khai minh bạch minh bạch, minh bạch, nhanh gọn và thống kê giám sát và thống kê thời hạn ( MTM ) cho những nhân viên tìm nguồn phân phối ngành may mặc, gồm có Walmart, người đã trải qua SewEasy để tạo ra một quy mô ngân sách lao động bền vững và kiên cố và vững chắc để tìm nguồn cung ứng hàng may mặc và dệt may mái ấm mái ấm gia đình trong năm 2013. Cách tiếp cận này được ASDA lý giải trong báo cáo giải trình báo cáo giải trình thường niên của Chiến dịch Quần áo sạch tại https://www.cleancluits.org/lidarkedeneurope.comngwage/tailoredwages/tailored-wages-poseition/asdaprofile.pdf .

Dệt may, Giày, Da, & Bọc tại nhà < sửa | sửa mã nguồn>

SewEasy trọn vẹn hoàn toàn có thể được sử dụng trong tổng thể và toàn diện những ngành may dựa trên kim như Dệt, giày, da và bọc tại nhà ; trong đó hợp lý hóa tỷ suất mảnh, ngân sách mở và tập trung chuyên sâu nâng cao tiền lương đang được tiến hành .

Phương pháp Lean SewEasy GSD dễ dàng cho Muda, Mura và Muri < sửa | sửa mã nguồn>

Không giống như ” tìm hiểu và nghiên cứu và điều tra thời hạn “, trong đó nhà điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu và phân tích sử dụng đồng hồ đeo tay đeo tay bấm giờ và nhìn nhận một cách chủ quan nỗ lực của người quản trị và quản lý và vận hành để tính thời hạn tiêu chuẩn, Seweasy PMTS nhu yếu nhà nghiên cứu và điều tra và nghiên cứu và phân tích phân tách tiến trình thành những hành vi may nguyên tố của mình và cộng thời hạn để giám sát và thống kê tổng thời hạn tiêu chuẩn. Quá trình ước tính ngân sách lao động và tiến trình tiến trình làm darkedeneurope. comệc, một cách chuyên nghiệp theo cách đó dẫn đến hiệu suất được cải tổ, giảm ngân sách và thu nhập cao hơn cho toàn diện và tổng thể những bên đối sánh tương quan bằng cách vô hiệu tiêu tốn tiêu tốn lãng phí Muda, Mura và Muri .

Ưu đãi làm cơ sở của Động lực < sửa | sửa mã nguồn>

Các mạng lưới mạng lưới hệ thống khuyến mãi ngay thêm của SewEasy tăng trưởng những lực thôi thúc chuyên nghiệp, không ma sát dẫn đến hiệu suất được cải tổ, giảm ngân sách và thu nhập cao hơn cho tổng thể và toàn diện những bên đối sánh tương quan bằng cách vận dụng những quy mô hài hòa và hài hòa và hợp lý công minh dẫn đến kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kiến thức và nỗ lực tốt hơn sau mỗi năm .

TMU < sửa | sửa mã nguồn>

Hầu hết những mạng lưới mạng lưới hệ thống thời hạn hoạt động giải trí được xác lập trước ( MTM và MOST ) sử dụng đơn vị chức năng công dụng đo thời hạn ( TMU ) thay vì giây để đo thời hạn. Một TMU được xác lập là 0,00001 giờ, hoặc 0,036 giây Các đơn vị chức năng công dụng nhỏ hơn này cho phép thống kê giám sát và thống kê đúng mực hơn mà không cần sử dụng số thập phân. Trong những mạng lưới mạng lưới hệ thống PMT sâu xa nhất, những hoạt động giải trí được quan sát sẽ ở Lever của những TMU riêng không tương quan gì đến nhau, như quăng ( 3 TMU trong MiniMOST ) và nhận đơn thuần ( 2 TMU trong MTM-1 ). Các mạng lưới mạng lưới hệ thống tổng quát hơn đơn giản hóa mọi thứ bằng cách nhóm những yếu tố riêng không tương quan gì đến nhau và do đó có giá trị thời hạn lớn hơn – ví dụ : uốn cong và phát sinh ( 61 TMU trong MTM-2 ) và một hoặc hai bước ( 30 TMU trong BasicMOST ). Các mạng lưới mạng lưới hệ thống thậm chí còn còn còn ít cụ thể đơn cử hơn hoạt động giải trí vui chơi với hàng trăm giá trị TMU, như leo 10 nấc thang ( 300 TMU trong MaxiMOST ) hoặc đi qua cửa ( 100 TMU trong MaxiMOST ). darkedeneurope. comệc lựa chọn sử dụng biến thể của một PMTS nào đó nhờ vào vào vào nhu yếu độ đúng mực trái ngược với nhu yếu điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu và phân tích nhanh, cũng như thời hạn hoạt động giải trí vui chơi, khoảng cách đối sánh tương quan đến hoạt động giải trí vui chơi và độ tái diễn của hoạt động giải trí vui chơi. Các hoạt động giải trí vui chơi dài hơn thường diễn ra ở quy mô khoảng chừng trống lớn hơn và có xu thế ít tái diễn hơn, do đó những yếu tố này thường được coi là một. Đối với những hoạt động giải trí vui chơi dài hơn, ít lặp đi lặp lại, nghiên cứu và điều tra và nghiên cứu và phân tích thống kê chứng tỏ rằng độ đúng mực của những mạng lưới mạng lưới hệ thống ít đơn cử hơn thường sẽ tiếp cận với độ đúng mực của những mạng lưới mạng lưới hệ thống đơn cử hơn. Do đó, để giảm thời hạn nghiên cứu và điều tra và nghiên cứu và phân tích, những mạng lưới mạng lưới hệ thống ít cụ thể đơn cử hơn ( như MTM-B và MaxiMOST ) thường được sử dụng khi trọn vẹn hoàn toàn có thể. Ngược lại, những quá trình quá trình lặp đi lặp lại rất ngắn thường được điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu và phân tích với những chiêu thức đúng mực hơn như MTM-1 và MiniMOST vì cần phải có độ đúng chuẩn .

Nghiên cứu của ILO & Đại học Manchester trong giai đoạn 2009 đến 2013 < sửa | sửa mã nguồn>

Các nhà nghiên cứu của Đại học Manchester gồm có Doug Miller, đã đi sâu vào darkedeneurope. comệc sử dụng PMTS trong ngân sách lao động may mặc trong ” Hướng tới ngân sách lao động vững chãi trong kinh doanh thương mại kinh doanh nhỏ thời trang Anh “. Doug nói .. thống kê giám sát công darkedeneurope. comệc để đến vào một thời hạn tiêu chuẩn thường sẽ phân phối cho darkedeneurope. comệc thư giãn giải trí vui chơi, dự trữ và phụ cấp đặc biệt quan trọng quan trọng. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế [ 1 ] ( ILO ), tính đến năm 1992, có khoảng chừng 200 mạng lưới mạng lưới hệ thống PTS khác nhau. [ 2 ] Trong sản xuất may mặc, ba công ty tư vấn chuyên về PTS MTM có vẻ như như đang hoạt động giải trí vui chơi trong những sector – những MODAPTS trụ sở ở Mỹ, Sri Lanka dựa SewEasy và Anh có trụ sở tại GSD ( Corporate ) Ltd Liên kết đến bài darkedeneurope. comết của Doug được phân phối dưới đây trong Tài liệu tìm hiểu và khám phá thêm .

So sánh các hệ thống PMD GSD của Walmart < sửa | sửa mã nguồn>

Walmart đã ra đời mạng lưới hệ thống PMD nội bộ theo chương trình giảm ngân sách tinh gọn trên khắp châu Á .Một nhìn nhận Open ở đây : http://www.onlineclothstudy.com/2016/05/lean-man Quản lý-program-and-pmts-system. html

Xem thêm < sửa | sửa mã nguồn>

Phương pháp nâng cấp cải tiến sản xuất tương quan ngặt nghèo :Hệ thống sản xuất Toyota Lý thuyết về những ràng buộc Nghiên cứu thời hạn và hoạt động Lập map chuỗi giá trị Chương trình quản trị tinh gọn của Wal-Mart GSD : http://www.onlineclothstudy.com/2016/05/lean-man quản lý-program-and-pmts-system. html Hệ thống sản xuất Toyota Lý thuyết về những ràng buộc Nghiên cứu thời hạn và hoạt động giải trí Lập map chuỗi giá trị Chương trình quản trị tinh gọn của Wal-Mart GSD : http://www.onlineclothstudy.com/2016/05/lean-man quản lý-program-and-pmts-system. htmlKhái niệm tân tiến và thuật ngữ đối sánh tương quan : Cân bằng sản xuất Thời gian rảnh giá thành nhân công trực tiếp giá thành lao động bền vững và kiên cố trong phục trang : http://www.onlineclothstudy.com/2016/05/s Bền vững-labour-costing-and-ites. html giá thành phút lao động : CÔNG CỤ THIẾT LẬP LƯƠNG SỐNG https://www.fairwear.org/ul/cms/fck-uploaded/document/fwfpublications_Vports/FWF-LabourMinuteCosting.pdf

Ghi chú < sửa | sửa mã nguồn>

Cân bằng sản xuất Thời gian rảnh giá thành nhân công trực tiếp giá tiền lao động vững chãi trong phục trang : http://www.onlineclothstudy.com/2016/05/s Bền vững-labour-costing-and-ites. html Ngân sách chi tiêu tiêu tốn phút lao động : CÔNG CỤ THIẾT LẬP LƯƠNG SỐNG https://www.fairwear.org/ul/cms/fck-uploaded/document/fwfpublications_Vports/FWF-LabourMinuteCosting.pdf

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *