‎Voice Changer – thay đổi giọng

Voice Changer – đổi khác giọng nói là một ứng dụng vui nhộn với nhiều hiệu ứng âm thanh khác nhau để biến hóa giọng nói bằng cách ghi âm khi bạn chơi game show hoặc trò chuyện với bè bạn trực tuyến. Ngoài ra, nó cũng được vận dụng cho âm nhạc địa phương. Trong ứng dụng này, bạn hoàn toàn có thể tự do hiển thị giọng nói đặc biệt quan trọng của bạn và giúp bạn tạo ra một bài hát thương mến với giọng hát khác. Tính năng, đặc thù : 1. Thay đổi vận tốc giọng nói 2. Thay đổi giọng nói 3. Hoàn cảnh giọng nói khác nhau 4. Sử dụng toàn diện mục 1-3 ở trên 5. Dễ dàng ghi và chỉnh sửa 6. Chia sẻ giọng nói đã đổi khác Subscription : – After subscribing to VIP, you can customize the voice change effect and unlock all Voice Changer effects – Subscribe to provide 3 time VIP services, including : one month VIP service, three months VIP service, one year VIP service – Subscribe for $ 1.49 per month, $ 3.99 per quarter ( không tính tiền trial for 3 days ) and $ 13.49 per year ( for US regions ) – Payment will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase – Subscription automatically renews , After the subscription expires, the payment account will be renewed automatically , unless auto-renew is turned off at least 24 – hours before the end of the current period – Account will be charged for renewal within 24 – hours prior to the end of the current period at the cost of the chosen package – Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be turned off by going to the user’s Account Settings after purchase – Any unused portion of a không lấy phí trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication – You can read our privacy policy at ( Long Press ) https://www.camoryapps.com/netpower/privacy_policy/voicechanger_en.html – You can read our terms of services at ( Long Press ) https://www.camoryapps.com/netpower/service/voicechanger_en.html – Any unused portion of a không lấy phí trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication Price are equal to the value that ” Apple’s App Store Matrix ” determines is the equivalent of the subscription price in USD USD .

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà tăng trưởng, Wuhan Net Power Technology Co., Ltd, đã cho biết rằng phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của ứng dụng hoàn toàn có thể gồm có việc giải quyết và xử lý tài liệu như được miêu tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ trương quyền riêng tư của nhà tăng trưởng .

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây hoàn toàn có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên những ứng dụng và website do những công ty khác chiếm hữu :

  • Dữ Liệu Sử Dụng

  • Chẩn Đoán

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây hoàn toàn có thể được tích lũy và link với danh tính của bạn :

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây hoàn toàn có thể được tích lũy nhưng không link với danh tính của bạn :

Phương thức bảo vệ quyền riêng tư hoàn toàn có thể khác nhau, ví dụ điển hình như dựa trên những tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm .

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *