Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP – Fast Business Online – 【Phần mềm Fast™ 2021】

Fast Business – Giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp

Quản lý dữ liệu của các đơn vị thành viên

Cho phép 2 mô hình làm việc: cơ sở dữ liệu tập trung tại VP công ty hoặc dữ liệu phân tán ở từng đơn vị thành viên
Mô hình tập trung: Các đơn vị ở xa truy cập và làm việc qua internet. Tốc độ xử lý cực nhanh, đảm bảo làm việc bình thường qua Internet
Mô hình phân tán: Định kỳ sao chép vào/ra số liệu từ các đơn vị về công ty mẹ.

Bảo mật hệ thống

Truy nhập chương trình theo tên và mật khẩu
Cho phép phân quyền cho từng người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng
Cho phép hạn chế quyền truy nhập tới từng chức năng (menu), từng cửa sổ, từng trường, từng thao tác xử lý
Cho phép thiết lập các trường dữ liệu ở dạng không hiển thị, dạng đọc hoặc dạng đọc-ghi
Phân quyền đến từng thao tác xử lý giao dịch: xem, tạo mới, sửa, xóa, in, duyệt
Phân quyền xem, thêm mới, sửa, xóa danh mục cho từng người sử dụng
Phân quyền xem, thêm mới, sửa, xoá chi tiết theo từng mã đơn vị cơ sở cho từng người sử dụng.

Quản lý các danh mục từ điển

Cho phép người sử dụng sắp xếp, điểu chỉnh lại các thông tin khi nhập liệu, hiển thị và tra cứu trong danh mục. Cho phép tra cứu các danh mục từ điển theo nhiều phương án khác nhau trong khi nhập liệu
Cho phép phân quyền truy cập danh mục theo đơn vị cơ sở
Quản lý trạng thái từng danh mục (item): Còn sử dụng, Không còn sử dụng
Có công cụ đổi mã, gộp mã trong tất cả các dữ liệu đã phát sinh
Có các trường dự phòng cho người sử dụng tự khai báo để quản lý các thông tin thêm theo yêu cầu đặc thù
Cho phép phân nhóm danh mục theo nhiều kiểu khác nhau để phục vụ phân tích số liệu.

Cho phép kéo thả khi phân nhóm thuận tiện Kết xuất ra tệp Excel chỉ bằng một phím tắt .

Quản lý giao dịch, cập nhật chứng từ

Quy trình nghiệp vụ được hiển thị trên màn
hình
Quản lý trạng thái của từng giao dịch, chứng từ
Phân quyền duyệt nhiều cấp tương ứng với từng trạng thái chứng từ và chức danh duyệt
Cho phép duyệt tuần tự hoặc duyệt song song ứng với từng loại chứng từ cần duyệt
Cho phép chuyển thẳng số liệu từ phân hệ này sang phân hệ khác không phải chờ duyệt hoặc chuyển sang phân hệ khác ở trạng thái chờ duyệt
Cho phép thiết lập/khai báo lại quy trình luân chuyển chứng từ và xử lý giao dịch
Cho phép định nghĩa, thêm bớt các mã giao dịch khác nhau theo yêu cầu
Cho phép định nghĩa phương án đánh số chứng từ; không/cho phép trùng số chứng từ
Tự động cập nhật các số dư, tồn kho tức thời…
Cho phép kiểm tra số tồn kho tức thời; số hạn mức tín dụng… để cho phép/ngăn chặn các giao dịch
Cho phép đọc số liệu từ tệp excel
Cho phép sao chép (copy) và dán (paste) trực tiếp giữa Excel và chương trình
Theo dõi dấu vết của từng giao dịch: Ngày giờ lập/sửa/xóa, Người lập/sửa/xóa.

Báo cáo

Báo cáo số liệu liên năm
Báo cáo so sánh số liệu nhiều kỳ, cùng kỳ khác năm
Hiển thị số liệu báo cáo dưới dạng đồ thị
Cho phép lên các báo cáo nhanh theo định dạng tùy ý
Kết xuất báo cáo ra các tệp có khuôn dạng khác như Microsoft Excel, Word, text, hoặc XML
Có nhiều báo cáo cho phép người sử dụng tự thêm bớt các chỉ tiêu, khai báo công thức tính toán
Kỹ thuật Drill-down cho phép người sử dụng từ báo cáo tổng hợp có thể xem bảng kê chứng từ chi tiết liên quan và truy ngược tiếp đến chứng từ gốc trên màn hình nhập liệu. Cho phép sửa luôn chứng từ nếu được phân quyền
Kỹ thuật báo cáo nhanh cho phép in nhanh các thông tin và độ rộng các trường trong báo cáo theo ý người sử dụng.

Công cụ phân tích số liệu Fast Analytics

Cho phép phân tích số liệu nhiều chiều một cách đơn giản bằng những động tác kéo thả Tốc độ xử lý cực nhanh, gần như là tức thời khi thay đổi kiểu xem
Trình bày dưới dạng bảng số, đồ thị
Hữu ích cho tổng hợp phân tích hoạt động đã qua và lập kế hoạch cho thời gian tới.

Các tính năng khác

Tính năng Notify: cho phép thông báo các công việc cần thực hiện đến người có liên quan (các thông báo có thể là các chứng từ, đề xuất cần duyệt, các công việc cần thực hiện và các thông báo nội bộ khác…)
Tính năng gởi mail báo cáo định kỳ: cho phép khai báo các báo cáo cần gởi mail định kỳ theo ngày/theo tuần/theo tháng đến người sử dụng được phân quyền.
Tính năng Dashboard: cho phép xem nhanh tổnq quan tình hình hoạt động của doanh nghiệp, các đơn vị trực thuộc thông qua việc truy vấn, phân loại, sắp xếp thông tin hoạt động, dữ liệu kế toán theo ngày/tuần/tháng/quý/năm…, giúp người dùng có được thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời.
Tính năng Calendar: cho phép cập nhật/chia sẻ công việc/sự kiện, nhận việc từ cấp trên/- giao việc cho nhân viên cấp dưới và theo dõi/giám sát tình hình thực hiện kế hoạch công việc.
Tính năng Chat: cho phép mọi người trao đổi, trò chuyện nhằm tăng thêm tính tương tác trong quá trình sử dụng chương trình, cũng như trong công việc hàng ngày.
Tính năng Post: cho phép mọi người chia sẻ thông tin/tài liệu dùng chung, trao đổi và phản hồi trực tiếp ngay trên chương trình.

Quản lý đa tiền tệ, song tệ

Tuỳ chọn đồng tiền hạch toán có thể là VND hoặc ngoại tệ theo qui định Cập nhật giao dịch và lên báo cáo bằng bất kỳ loại tiền nào
Cho phép lựa chọn phương pháp tính tỷ giá ghi sổ: Trung bình tháng, Trung bình di động, NTXT, Đích danh
Cho phép tuỳ chọn chế độ nhập liệu qui đổi về đồng tiền hạch toán hoặc chế độ nhập liệu song tệ (luôn luôn qui đổi và thể hiện 2 đồng tiền song song trong quá trình nhập liệu).

Ngôn ngữ giao diện và báo cáo

Giao diện tiếng Việt hoặc tiếng Anh
Có riêng phiên bản tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc (phân hệ kế toán)
Hỗ trợ tiện ích dịch ngôn ngữ và thuật ngữ liên quan đến các đối tượng, các nút lệnh, các chú giải trên màn hình.

Công nghệ & môi trường làm việc

Sản phẩm có 2 phiên bản là Windows-based và Web-based.
Với Windows- based
Máy trạm làm việc: Window 8/7, XP… Cơ sở dữ liệu: SQL Server
Ngôn ngữ lập trình: Microsoft Visual Studio.Net, ASP.NET/Ajax Công cụ lập báo cáo: Crystal Report
Kiến trúc lập trình: 3 lớp (3-tier) Mạng: mạng nội bộ, truy cập từ xa.
Với Web-based
Máy trạm làm việc: Window 8/7, XP với các trình duyệt làm việc: IE, FireFox, Chrome, Safari, Opera…
CSDL: SQL Server
Ngôn ngữ lập trình: ASP.NET/Ajax Công cụ lập báo cáo: Crystal Report Kiến trúc lập trình: 3 lớp (3-tier) Mạng: mạng nội bộ, truy cập từ xa
Bảo mật: đáp ứng yêu cầu bảo mật theo SSL.

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.