‎File Viewer

File Viewer
4 +

Sharpened Productions

    • 3,7 • 3 đánh giá

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

File Viewer allows you to view any file on your Mac. Simply drag and drop any file or folder onto the program window. File Viewer supports playback of many common audio and video formats, and can display many image, Web, and page layout file types. This utility also provides, text, hexadecimal, and icon views to help you inspect the contents of each file.

With File Viewer, you can identify unknown file types and locate programs that open them. The software is linked to the FileInfo.com database, the Central File Extensions Registry, which contains thousands of file extension entries. File Viewer matches each opened file to the FileInfo.com database and displays a list of corresponding file types.

Features:

– View any file on your Mac
– Display Native, Text, Hexadecimal, and Icon views for each file
– Search the contents of each file
– Identify unknown file types via the FileInfo.com database

Over 60 Supported File Types:

Audio

– AAC Audio File (*.aac)
– AC3 Audio File (*.ac3)
– AMR Audio File (*.amr)
– Audio File (*.au)
– AIFF Audio File (*.aif, *.aiff)
– Compressed AIFF Audio File (*.aifc)
– Core Audio File (*.caf, *.caff)
– Global System for Mobile Audio File (*.gsm)
– iTunes Ringtone File (*.m4r)
– Karaoke Audio File (*.kar)
– MIDI File (*.mid, *.midi)
– MP3 Audio File (*.mp3)
– MPEG-2 Audio File (*.mp2)
– MPEG-4 Audio Book File (*.m4b)
– MPEG-4 Audio File (*.m4a)
– Protected MPEG-4 Audio File (*.m4p)
– Wave Audio File (*.wav, *.wave)

Video

– 3GPP Multimedia File (*.3gp, *.3gpp, *.3gp2)
– 3GPP2 Multimedia File (*.3g2)
– AVI Video File† (*.avi)
– FLIC Animation (*.flc, *.fli, *.flic)
– iTunes Video File (*.m4v)
– MPEG Video (*.mpg, *.mpeg, *.mpe)
– MPEG-2 Video File (*.m2v, *.mp2v, *.mpg2)
– MPEG-4 Video File (*.mp4, *.mpg4)
– Quartz Composition (*.qtz)
– QuickTime Movie (*.mov, *.moov)

Page Layout

– Encapsulated PostScript† (*.eps, *.epsf)
– Microsoft Word Document† (*.doc)
– Microsoft Word Open XML Document† (*.docx)
– Portable Document Format (*.pdf)
– PostScript† (*.ps)

Image

– JPEG Image (*.jpg, *.jpeg, *.jpe)
– PNG Image (*.png)
– BMP Image (*.bmp)
– GIF Image (*.gif)
– TIFF Image (*.tif, *.tiff)
– JPEG 2000 Image (*.jp2, *.jpx, *.j2k)
– TARGA Image (*.tga)
– Mac OS X Icon File (*.icns)
– Windows Icon File (*.ico)
– Windows Cursor File (*.cur)
– Photoshop Document (*.psd)
– Adobe RAW (*.dng)
– Canon RAW 2 (*.cr2)
– Canon RAW (*.crw)
– Nikon RAW (*.nef)
– Minolta RAW (*.mrw)
– Sony RAW (*.arw)
– Olympus RAW (*.orf)
– OpenEXR (*.exr)
– QuickTime Image (*.qtif)
– Macintosh PICT Image (*.pct, *.pict)
– Silicon Graphics Image (*.sgi)
– MacPaint Image (*.mac)

Web

– HTML File (*.html, *.htm, *.xhtml)
– Safari Web Archive (*.webarchive)

Text

– Configuration File (*.cfg, *.conf, *.cnf, *.config)
– Plain Text (*.txt)
– Rich Text File (*.rtf)
– XML File (*.xml)

Operating System

– Mac OS X Alias (shortcut)
– Mac OS X Folder
– Mac OS X Package (*.app, *.bundle, etc.)
– Mac OS X Volume

Notes:
† AVI files: some codecs may not be supported
† EPS and PS files: single-page documents only supported
† DOC and DOCX files: text and basic formatting supported, not graphics

Có gì Mới

Bạn đang đọc: ‎File Viewer

19 thg 11, 2013
Phiên bản 1.4

– Updated for Mavericks
– Added a preferences window with display options for the file info panel
– Added additional image metadata information
– Fixed some stability issues

*Note to upgrading users: The 1.4 release no longer supports the .SWF format.

Xếp hạng và Nhận xét

3,7/5

3 nhìn nhận

3 đánh giá

diaveal
,

tệ

Không đọc đc file XML à

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà tăng trưởng, Sharpened Productions, chưa phân phối chi tiết cụ thể về phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và cách giải quyết và xử lý tài liệu của mình cho Apple .

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà tăng trưởng sẽ buộc phải phân phối thông tin cụ thể về quyền riêng tư khi họ gửi bản update tiếp theo của ứng dụng .

Thông Tin

Nhà cung cấp
Sharpened Productions

Kích cỡ
3,1 MB

Danh mục

Tiện ích

Tương thích
Máy Mac
Yêu cầu macOS 10.6 trở lên.
Ngôn Ngữ
Tiếng Anh

Tuổi
4+

Bản quyền

Giá
Miễn phí

  • Trang Web Của Nhà Phát Triển

  • Hỗ Trợ App

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên mái ấm gia đình sẽ hoàn toàn có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình .

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *