Ngôn ngữ lập trình là gì? Top 10 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay

Khi kỹ thuật điện toán sinh ra những chương trình được lập trình trực tiếp bằng mã máy. Ngôn ngữ máy này được gọi là ” ngôn từ lập trình thế hệ 1 “. Vậy ngôn từ lập trình ở đây nghĩa là gì và 10 ngôn từ thông dụng nhất lúc bấy giờ là ?

Có thể bạn đã đã bạn đã biết, dạng chương trình duy nhất mà máy tính có thể thực thi theo lệnh trực tiếp là ngôn ngữ máy hay mã máy. Nó có dạng là tập hợp các dãy các số nhị phân, thường được ghép nhóm thành byte 8 bit cho các hệ xử lý như 8/16/32/64 bit. Để có được bộ mã này, hiện nay người ta sử dụng ngôn ngữ lập trình để tạo ra chương trình ở dạng văn bản và sử dụng trình dịch để chuyển sang mã máy.

I. Ngôn ngữ lập trình là gì? 

1. Khái niệm ngôn ngữ lập trình là gì?

ngon-ngu-lap-trinh

Khái niệm ngôn ngữ lập trình là gì?

Sau đó ” ngôn từ lập trình thế hệ 2 ” ( hay 2GL, second-generation programming languages ) ra đờ. Các mã lệnh này được thay thế sửa chữa bằng những tên gợi nhớ và được lập trình được ở dạng văn bản chữ ( text ) rồi dịch san g loại mã máy. Hợp ngữ ( assembly languages ) lúc này sinh ra giúp hoạt động giải trí lập trình thuận tiện hơn, khi dịch hoàn toàn có thể link với thư viện những chương trình con ở cả dạng macro ( hay đoạn chưa dịch ) và dạng mã đã dịch. Hợp ngữ được dùng lúc bấy giờ là ngôn từ bậc thấp ( hay low-level programming languages ) để điều khiển và tinh chỉnh ngôn từ bậc cao để triển khai truy nhập trực tiếp phần cứng đơn cử trong việc lập trình cho mạng lưới hệ thống, tạo những hiệu ứng đặc biệt quan trọng đếncho chương trình .Ngôn ngữ lập trình bậc cao ( hay high-level programming languages ) hay ” ngôn từ lập trình thế hệ 3 ” ( 3GL, third-generation programming languages ) đã sinh ra vào những năm 1950. Đây là những ngôn từ hình thức, dùng cho hoạt động giải trí lập trình máy điện toán và không còn chịu ràng buộc vào hệ máy tính đơn cử nào. Ngôn ngữ lập trình thế hệ 3 giải phóng người lập trình ứng dụng thao tác trong những hệ điều hành quản lý xác lập mà không phải chăm sóc đến phần cứng đơn cử nào. Các ngôn từ được liên tục tăng trưởng phong phú với những dạng và biến thể mới, theo từng bước tăng trưởng của kỹ thuật điện toán .

Vậy ngôn ngữ lập trình là gì? Với ngôn ngữ lập trình thế hệ 3 thì khái niệm được nhắc tới là: 

Ngôn ngữ lập trình được định nghĩa là một mạng lưới hệ thống được ký hiệu hóa dùng để miêu tả những thống kê giám sát ( bằng máy tính ) trong một định dạng mà cả con người và máy đều hoàn toàn có thể đọc và hiểu được nội dung .Theo định nghĩa được nhắc tới thì một ngôn từ lập trình phải thỏa mãn nhu cầu được cả hai điều kiện kèm theo cơ bản như sau :

 • Dễ hiểu và dễ sử dụng so với người triển khai lập trình để từ đó hoàn toàn có thể dùng để xử lý nhiều bài toán khác nhau .
 • Miêu tả cách rất đầy đủ và rõ ràng những tiến trình – process để chạy êm được trên những hệ máy tính khác nhau .

2. Thông dịch và biên dịch trong ngôn ngữ lập trình là gì?

ngon-ngu-lap-trinh 1

Thông dịch và biên dịch trong ngôn từ lập trình là gì ?Một tập hợp những thông tư được trình diễn qua ngôn từ lập trình nhằm mục đích mục tiêu là triển khai những lệnh máy tính nào đó được gọi là một chương trình. Khái niệm này còn được gọi bằng những tên khác là chương trình máy tính hoặc chương trình điện toán. Chương trình được viết cho máy tính thì được gọi là phần mềm máy tính. Như chương trình Microsoft Word là một cách gọi chung ; còn cách gọi phần mềm Microsoft Word chỉ rõ hơn rằng nó là một chương trình ứng dụng .Khái niệm lập trình dùng để chỉ quy trình mà con người tạo ra những chương trình máy tính trải qua công cụ là ngôn từ lập trình. Người ta còn gọi đó là quy trình mã hoá những thông tin tự nhiên thành ngôn từ máy. Từ viết mã cũng được sử dụng trong nhiều trường hợp để chỉ cùng một ý này .Như vậy, theo định nghĩa trên thì mỗi ngôn từ lập trình máy tính cũng chính là một chương trình, nhưng nó còn hoàn toàn có thể được dùng để tạo nên những chương trình khác nữa. Văn bản viết bằng ngôn từ lập trình để tạo thành chương trình được gọi là mã nguồn .Thao tác quy đổi những mã nguồn thành chuỗi những thông tư trên máy tính được triển khai tựa như như việc quy đổi chiều qua lại giữa những ngôn từ tự nhiên của con người. Các thao tác quy đổi này gọi là biên dịch hay cách gọi khác là dịch. Nếu quy trình dịch triển khai đồng thời với quy trình thực thi thì ta gọi đó là thông dịch ; còn nếu diễn ra trước, ta gọi đó là biên dịch. Các phần mềm dịch tương ứng cũng được gọi là phần mềm thông dịch và phần mềm biên dịch .

 • Một phần mềm thông dịch là một phần mềm có năng lực đọc, chuyển mã nguồn của một ngôn từ và ra lệnh cho máy tính thực thi những thống kê giám sát dựa theo cú pháp của ngôn từ lập trình .
 • Một phần mềm biên dịch hay ngắn gọn hơn trình biên dịch là phần mềm có năng lực chuyển mã nguồn của một ngôn từ lập trình bắt đầu sang dạng mã mới thường là một ngôn từ cấp thấp hơn .

Ngôn ngữ lập trình cấp thấp nhất là một chuỗi những thông tư máy tính mà hoàn toàn có thể được thực thi trực tiếp bởi máy tính ( trải qua những theo tác trên vùng nhớ ). Trước đây, hầu hết những trình biên dịch cũ phải dịch từ mã nguồn sang bộ mã phụ ( những tệp có dạng *. obj ) rồi mới tạo ra tập tin thực thi. Ngày nay, hầu hết những trình biên dịch đều có năng lực dịch mã nguồn trực tiếp thành những tập tin thực thi hay thành những dạng mã khác thấp hơn, tuỳ theo nhu yếu của người lập trình .Điểm khác nhau giữa hai hoạt động giải trí thông dịch và biên dịch là : trình thông dịch thì thực hiện dịch từng câu lệnh theo nhu yếu thực thi và chương trình đích vừa được tạo ra sẽ không còn được lưu lại ; trong khi đó, trình biên dịch sẽ thực hiện dịch hàng loạt chương trình, cho ra chương trình đích sẽ được lưu lại trong máy tính rồi mới tiếp thực thi chương trình. Một chương trình máy tính có năng lực thực thi được cả biên dịch, thông dịch, hoặc phối hợp cả hai cái trên .Để đạt được nhu yếu về độ đúng mực và tính hiệu suất cao chương trình, mã viết ra nhiều khi khó đọc ngay cả với chính người tạo ra mã đó, chưa kể tới người khác. Chính vì nguyên do đó, trong mọi tài liệu, hướng dẫn lập trình đều khuyên nên thêm những chú giải vào phần mã nguồn trong quy trình viết. Các chú giải giúp người xem rất nhiều trong việc đọc và hiểu mã nguồn ; so với những chương trình phức tạp, chú giải là thành phần quan trọng rất lớn trong mã nguồn .

II. Ứng dụng của ngôn ngữ lập trình là gì?

ngon-ngu-lap-trinh 2

Ứng dụng của ngôn từ lập trình là gì ?

1. Ngôn ngữ lập trình giúp phát triển ứng dụng và chương trình máy tính

Các ứng dụng và chương trình máy tính đều là những công cụ quen thuộc mà bạn sử dụng để học tập, thao tác, giai tiếp, vui chơi hằng ngày. Ví dụ : trình duyệt Chrome bạn đang sử dụng để xem website này được coi là một chương trình. Nếu bạn chăm sóc muốn khám phá đến việc tăng trưởng một chương trình hay ứng dụng, bạn nên xem xét những ngôn từ lập trình sau :

 • C
 • C #
 • C + +
 • D
 • Java
 • Swift
 • Tcl
 • Visual Basic

2. Ngôn ngữ lập trình giúp phát triển trí tuệ nhân tạo AI

Phát triển AI liên quan đến trí tuệ nhân tạo, hay hướng tới sáng tạo ra các nhân vật có thể tương tác cho các trò chơi máy tính, tính năng chatbot… Nếu bạn muốn tìm hiểu đến việc phát triển AI và lĩnh vực này, hãy tìm hiểu một trong các ngôn ngữ lập trình sau:

 • AIML
 • C
 • C #
 • C + +
 • Prolog
 • Python

3. Ngôn ngữ lập trình giúp phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu

Lĩnh vực này dành cho những nhà tăng trưởng, đơn vị chức năng điều tra và nghiên cứu hay duy trì cơ sở tài liệu. Nếu bạn đang tìm hiểu và khám phá đến đến cơ sở tài liệu, hãy xem xét những ngôn từ lập trình sau đây :

 • DBASE
 • FoxPro
 • MySQL
 • SQL
 • Visual FoxPro

4. Ngôn ngữ lập trình trong phát triển chương trình game

Phát triển game show tương quan đến những hoạt động giải trí tạo game show trên máy tính hoặc trên những phần mềm vui chơi khác. Nếu bạn chăm sóc đến nghành nghề dịch vụ này, nên xem xét những ngôn từ lập trình sau :

 • C
 • C #
 • C + +
 • DarkBASIC
 • Java

5. Ngôn ngữ lập trình cho phát triển driver máy tính

Muốn tăng trưởng driver hay giao diện phần mềm cho những thiết bị phần cứng thì bạn nên xem xét những ngôn từ lập trình sau đây :

 • Assembly
 • C

6. Phát triển website và Internet

Phát triển mạng kết nối – internet và website là bản chất của internet. Không có các nhà phát triển, internet sẽ không tồn tại và tiếp cận đến chúng ta. Nếu bạn quan tâm đến việc tạo các website, internet hay các tác vụ khác liên quan đến internet, bạn cần chú ý xem xét các ngôn ngữ lập trình sau:

 • HDML
 • HTML
 • Java
 • JavaScript
 • Perl
 • PHP
 • Python
 • XML

7. Phát triển Script

Mặc dù hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra, tăng trưởng script không có nhiều thời cơ trở thành một nghề nghiệp chính, nhưng nếu bạn khôn khéo biết cách tạo và tăng trưởng những tập lệnh, bạn hoàn toàn có thể thuận tiện giúp tăng hiệu suất thao tác cho bản thân và công ty của mình và giúp tiết kiệm chi phí rất nhiều thời hạn. Nếu bạn để tâm đến việc tăng trưởng những script, hãy xem xét những ngôn từ lập trình sau :

 • AutoHotkey
 • awk
 • bash
 • Batch file
 • Perl
 • Python
 • Tcl

III. Top 10 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay 

1. JavaScript

ngon-ngu-lap-trinh 4

Ngôn ngữ lập trình JavaScriptJavaScript là một loại ngôn từ lập trình dựa trên nguyên mẫu với nền tảng tăng trưởng từ C. Giống như C, JavaScript có khái niệm về từ khóa, do đó, JavaScript gần như khó hoàn toàn có thể được lan rộng ra .Cũng giống như C, JavaScript không có bộ giải quyết và xử lý xuất và nhập ( input / output ) riêng. Trong khi C sử dụng thư viện xuất / nhập chuẩn, JavaScript thì dựa vào phần mềm ngôn từ được gắn vào để thực thi hoạt động giải trí xuất / nhập .Trên trình duyệt, rất nhiều website dùng JavaScript để phong cách thiết kế website động và những hiệu ứng hình ảnh trải qua DOM. JavaScript được sử dụng để thực thi 1 số ít tác vụ không triển khai được với HTML như : tự động hóa đổi hình ảnh, kiểm tra thông tin nhập vào, … Ở Nước Ta, JavaScript còn được sử dụng để làm bộ gõ chữ tiếng Việt. Tuy nhiên, mỗi trình duyệt sẽ vận dụng JavaScript khác nhau và không tuân theo đúng chuẩn W3C DOM, do đó trong rất nhiều trường hợp những lập trình viên phải tạo nhiều phiên bản của cùng một đoạn mã nguồn để hoàn toàn có thể hoạt động giải trí ở trên nhiều trình duyệt. Một số công nghệ thông tin nổi tiếng sử dụng JavaScript để tương tác với DOM như thể : DHTML, Ajax và SPA .

2. Python

ngon-ngu-lap-trinh 5

Ngôn ngữ lập trình Python

Ngôn ngữ lập trình Python là một loại ngôn ngữ lập trình bậc cao cho những mục đích lập trình đa năng, được Guido van Rossum tạo ra và lần đầu ra mắt thị trường là vào năm 1991. Ngôn ngữ lập trình Python được thiết kế với ưu điểm mạnh mẽ là dễ đọc, dễ học và dễ ghi nhớ. Python là ngôn ngữ có hình thức sáng sủa cao, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học về lập trình. Cấu trúc của ngôn ngữ lập trình Python còn cho phép người sử dụng viết các mã lệnh với số lần gõ phím tối thiểu. Tháng 7/2018, Van Rossum đã từ chức Leader trong cộng đồng ngôn ngữ lập trình Python sau 30 năm cầm quyền lãnh đạo.

Ngôn ngữ lập trình Python trọn vẹn tạo kiểu động và sử dụng chính sách cấp phép bộ nhớ tự động hóa ; do vậy nó cũng tựa như như Perl, Scheme, Smalltalk, Ruby, và Tcl. Python được tăng trưởng trong dự án Bất Động Sản mã mở và do tổ chức triển khai phi doanh thu Python Software Foundation quản trị .

3. Java

ngon-ngu-lap-trinh 6

Ngôn ngữ lập trình Java

Ngôn ngữ lập trình Java là một loại ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và được dựa trên các lớp (class). Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường hiện nay, thay vì thực hiện biên dịch mã nguồn để thành mã máy hoặc thực hiện thông dịch mã nguồn khi chạy, ngôn ngữ lập trình Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành các bytecode, các bytecode này sau đó sẽ được môi trường thực thi (runtime environment).

Trong ngôn từ lập trình Java, hiện tượng kỳ lạ rò rỉ bộ nhớ gần như không xảy ra do bộ nhớ đã được quản trị bởi Java Virtual Machine ( JVM ) bằng giải pháp tự động hóa ” quét dọn rác “. Chuyên viên lập trình không phải bận tâm đến việc cấp phép cùng xóa bộ nhớ như C, C + +. Tuy nhiên khi sử dụng những tài nguyên mạng, database ( nằm ngoài trấn áp của JVM ), file IO mà người lập trình không đóng những trực tuyến thì rò rỉ tài liệu vẫn hoàn toàn có thể xảy đến .

4. C/C++

ngon-ngu-lap-trinh 7

Ngôn ngữ lập trình C / C + +C + + là một loại ngôn từ lập trình ở bậc trung ( middle-level ). Đây là ngôn từ lập trình đa năng được lập ra bởi Bjarne Stroustrup như thể một phần lan rộng ra của ngôn từ C, hoặc là ” C với những lớp Class “. Ngôn ngữ C + + đã được lan rộng ra đáng kể theo thời hạn và trở nên tân tiến. Chúng có những tính năng : lập trình tổng quát, lập trình thủ tục, lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng, tài liệu trừu tượng, ngôn từ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và lập trình đa hình. Ngoài ra còn có thêm những tính năng và công cụ để thao tác với những bộ nhớ cấp thấp. Từ thập niên 1990, C + + đã trở thành một trong những ngôn từ lập trình thương mại ưa thích và phổ cập của việc làm lập trình viên .Có nhiều ngôn từ lập trình khác được tăng trưởng dựa trên nền tảng là C + +, gồm có C #, D, ngôn từ lập trình Java và những phiên bản mới hơn của ngôn từ C .

5. PHP

ngon-ngu-lap-trinh 8

Ngôn ngữ lập trình PHPPHP là từ viết tắt của Hypertext Preprocessor là một ngôn từ lập trình ngữ cảnh hay là một loại mã lệnh được sử dụng chu yếu để tăng trưởng những ứng dụng viết cho sever, những mã nguồn mở hay dùng cho mục tiêu tổng quát. Ngôn ngữ này rất thích hợp với web và có năng lực nhúng thuận tiện vào trang HTML. Do đã được tối ưu hóa cho những ứng dụng web cùng vận tốc nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và ngôn từ lập trình Java, dễ học và thời hạn tạo dựng loại sản phẩm tương đối ngắn so với những ngôn từ lập trình khác. Vậy nên PHP đã nhanh gọn trở thành một ngôn từ lập trình website phổ cập nhất quốc tế .Ngôn ngữ, những thư viện, tài liệu gốc của PHP được kiến thiết xây dựng từ hội đồng và có sự góp phần rất lớn của Zend Inc, một công ty do những nhà tăng trưởng cốt lõi của PHP xây dựng nhằm mục đích tạo ra thiên nhiên và môi trường chuyên nghiệp để đưa PHP tăng trưởng tầm quy mô doanh nghiệp .

6. Swift

ngon-ngu-lap-trinh 9

Ngôn ngữ lập trình SwiftSwift là một loại ngôn từ lập trình hướng đối tượng người dùng dành cho việc tăng trưởng hệ quản lý và điều hành iOS và macOS, tvOS, Linux, watchOS, và z / OS. Swift được trình làng bởi tập đoàn lớn Apple tại hội nghị WWDC năm trước. Ngôn ngữ lập trình này được mong đợi sẽ sống sót song song cùng với ngôn từ Objective-C, ngôn từ lập trình hiện tại dành cho những hệ điều hành quản lý của tập đoàn lớn toàn thế giới Apple. Swift được phong cách thiết kế để hoạt động giải trí với những framework là Cocoa và Cocoa Touch của Apple cùng phần nhiều mã Objective-C hiện có được viết cho những loại sản phẩm ra mắtcủa Apple. Nó được biên dịch bởi trình biên dịch LLVM và hiện đã được đưa vào Xcode kể từ phiên bản thứ 6, phát hành vào năm năm trước. Trên những nền tảng riêng của Apple, nó sử dụng thư viện runtime Objective-C được cho phép những mã C, Objective-C, C + + và Swift cùng chạy trong một chương trình .Vào tháng 3 năm 2017 sau khi chưa đầy 3 năm sau khi chính thức ra đời thị trường, Swift đã đứng đầu list bảng xếp hạng TIOBE hàng tháng về những ngôn từ lập trình hiện thông dụng nhất. Một cuốn tài liệu 500 trang về Swift cũng được phát hành tại WWDC và không lấy phí trên iBooks Store .

7. C# (C-Sharp)

ngon-ngu-lap-trinh 10

Ngôn ngữ lập trình C # ( C-Sharp )C # là một loại ngôn từ lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng được chiếm hữu và tăng trưởng bởi Microsoft, là phần điểm đầu cho kế hoạch. net của chính họ. Tên của ngôn từ gồm có ký tự đặc biệt quan trọng # theo Microsoft nhưng theo ECMA là C #, chỉ gồm dấu số thường. Microsoft tăng trưởng C # dựa trên nền tảng là C + + và Java. C # được miêu tả là ngôn từ lập trình có được sự cân đối giữa C + +, Delphi, Visual Basic và Java .C # được phong cách thiết kế hầu hết do Anders Hejlsberg, một nhà kiến trúc sư phần mềm nổi tiếng với những mẫu sản phẩm điển hình nổi bật là Turbo Pascal, Delphi, J + +, WFC. Phiên bản gần đây nhất chính là 8.0, được phát hành vào năm 2019 cùng Visual Studio 2019 phiên bản 16.3 .

8. Ruby

Ruby là một loại ngôn từ lập trình hướng đối tượng người dùng và mang năng lực phản ứng. Ngôn ngữ Ruby chịu ảnh hưởng tác động bởi Smalltalk, Perl, Eiffel, Ada ở đầu cuối là Lisp. Ruby là ngôn từ thông dịch và có tính hướng đối tượng người dùng .Ruby cung ứng nhiều mẫu hình lập trình hoàn toàn có thể kể đến như lập trình hàm, lập trình hướng đối tượng người dùng, mệnh lệnh hay phản xạ. Ngôn ngữ sử dụng mạng lưới hệ thống kiểu dịch chuyển và tự động hóa quản trị những bộ nhớ tự động hóa .

9. Ojective-C

ngon-ngu-lap-trinh 11

Ngôn ngữ lập trình Ojective-CObj-C đã sinh ra từ khá lâu nhưng thời gian này vẫn là một trong những ngôn từ lập trình đứng hàng top được rất nhiều những lập trình viên trên quốc tế lựa chọn lựa để tăng trưởng những ứng dụng dịch vụ chạy trên hệ quản lý và điều hành iOS và MacOS. Đây là loại ngôn từ được tăng trưởng dựa trên nền tảng của C và C + + .Obj-C được biên soạn để người lập trình hoàn toàn có thể tạo dựng mọi thứ từ những dòng lệnh là common line utilities đến cả giao diện cho người dùng ( animated GUI ). Hơn thế, Objective-C còn hoàn toàn có thể tạo ra những công cụ giúp duy trì và tương hỗ những frameworks lớn .

Đặc biệt, Obj-C là một loại ngôn ngữ hướng đối tượng (hay Object Oriented Program ming), vì vậy nó kế thừa tất cả các tính năng đặc biệt, ưu việt nhất của loại hình ngôn ngữ này. Bạn có thể viết các chức năng giống như các viết của ngôn ngữ C.

Hiện nay, ngôn từ Swift sinh ra và đã từ từ sửa chữa thay thế cho Obj-C. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người lập trình viên lựa chọn dùng Obj-C cho việc làm của họ hàng ngày .

10. SQL

Ngôn ngữ lập trình SQL là từ viết tắt của Structured Query Language, dịch ra là ngôn từ truy vấn mang tính cấu trúc, SQL là một loại ngôn từ máy tính phổ cập để tạo lập, thay thế sửa chữa và lấy tài liệu từ một mạng lưới hệ thống quản trị cơ sở tài liệu quan hệ. Ngôn ngữ viết này tăng trưởng vượt xa so với mục tiêu bắt đầu, vốn là để Giao hàng những hệ quản trị cơ sở tài liệu đối tượng người dùng – quan hệ. SQL hiện là một tiêu chuẩn ANSI / ISO .

IV. Kết luận

Có thể thấy rằng, toàn bộ những hoạt động giải trí trên máy tính cá thể hay những thiết bị mưu trí phần nhiều đều được tạo thành từ những chương trình được viết bằng ngôn từ lập trình. Hi vọng với những thông tin ở trên 123 job đã phân phối cho bạn đọc thêm nhiều thông tin về ngôn từ đặc biệt quan trọng khó này .

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *