Phần Mềm Chuyển Đổi Hệ Tọa Độ Vn2000 Sang Wgs84 Là Gì? Chuyển Tọa Độ Vn2000

Công cụ chuyển hệ tọa độ:

Dữ liệu map của mạng lưới hệ thống ngành Lâm nghiệp hầu hết đều đang ở hệ tọa độ VN2000 Nội bộ, lệch với Google earth 230 m. Công cụ này được cho phép người dùng chuyển hệ tọa độ, defined hệ tọa độ chồng khớp với Google earth sang định dạng shapefile (. shp )

Hướng dẫn cài đặt tool kiểm tra hệ tọa độ và chuyển/ define hệ tọa độ:

Mở phần mềm QGIS/FRMS lênTừ thanh công cụ QGIS chọn Plugins -> Manage and install pluginGõ vào ô tìm kiếm chữ “vn2000” để tìm kiếm nhanh công cụ “Check coordinate system”“Convert coordinate system”Kích vào từng công cụ rồi ấn vào “Install plugin” để tiến hành cài đặt cho từng công cụ.Sau khi công cụ được cài đặt xong, ấn Close để tắt hộp thoại hiển thị.

Bạn đang xem : Phần mềm quy đổi hệ tọa độ vn2000 sang wgs84

Đang xem: Phần mềm chuyển đổi hệ tọa độ vn2000 sang wgs84

Các chức năng chuyển đổi:

Save as sang định dạng. shp giữ nguyên hệ tọa độ nguồn vào : Không quan trọng định dạng của file nguồn vào .Xem thêm : Hướng Dẫn Cách Xóa Phần Mềm Diệt Virus Trên Máy Tính, Hướng Dẫn Cách Xóa Phần Mềm Diệt Virus Bkav*Chuyển hệ tọa độ VN2000 Nội bộ sang WGS84 LatlongBước quy đổi này ship hàng cho việc quy đổi tài liệu map KKR sang phần mềm TileMill chỉnh sửa và biên tập để cho vào máy tính bảng mà không cần phải khai báo thêm hệ tọa độ trên TileMill. Lưu ý : Đối với loại chuyển hệ ( defined ) tọa độ này cần chọn đúng kinh tuyến trục của địa phương cần quy đổi*

Chuyển hệ tọa độ VN2000 Nội bộ sang UTM

Bước quy đổi này giúp người sử dụng chọn chuyển tọa độ từ VN2000 Nội bộ sang UTM Zone 48 hoặc zone 49 ( chồng khớp GE ) Lưu ý : Đối với loại chuyển hệ ( defined ) tọa độ này cần chọn đúng kinh tuyến trục của địa phương cần quy đổiChuyển hệ tọa độ VN2000 Nội bộ sang VN2000 Hội nhậpBước quy đổi này giúp người sử dụng chọn chuyển tọa độ từ VN2000 Nội bộ sang VN2000 Hội nhập 7 tham số ( Bộ TNMT ) Lưu ý : Đối với loại chuyển hệ ( defined ) tọa độ này cần chọn đúng kinh tuyến trục của địa phương cần quy đổi

Tác giả

gfd.com.vn

———————————————————————————————-

Welcome to QGIS Convert coordinate system vn2000

This QGIS tool convert map layers ( currently open in TOC ) to VN2000 coordinate system .Since the VN2000 coordinate 3 degree need to tư vấn 18 different central meridian ( from 102 to 108.5 ) the current default VN2000 in the EPSG is not supporting all the configuration. This tool aim to address this issue .

Supporting use cases:

VN2000 without 7 Bursa-Wolfe parameter to WGS84 Latlong VN2000 without 7 Bursa-Wolfe parameter to UTM WGS84 VN2000 without 7 Bursa-Wolfe parameter to correct VN2000 ( with 7 Bursa-Wolfe parameter )

Author:

gfd.com.vnConvert coordinate system ( Tool chuyển hệ tọa độ trên QGIS ) is maintained by trinhde.vn. This page was generated by trinhde.vn Pages using the Cayman theme by Jason Long .

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *