5 cách chuyển file Word sang PDF online không cần phần mềm

Đóng góp bởi Mai Thanh Duy

Cập nhật 30/07/2021

Bạn đang tìm cách chuyển file Word sang PDF online cực nhanh, hiệu quả mà không cần cài đặt phần mềm trên máy tính. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn 5 cách chuyển Word sang PDF online không cần phần mềm.

5 cách chuyển file Word sang PDF online không cần phần mềm

5 cách chuyển file Word sang PDF trực tuyến không cần phần mềm

Bài hướng dẫn được thực hiện trên máy tính Macbook Air 2017 và bạn có thể thực hiện các bước tương tự với các máy tính hệ điều hành Windows.

1. Chuyển Word sang PDF online bằng smallpdf.com

Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập trang web smallpdf.com > Nhấn CHỌN CÁC TỆP.
 • Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở.
 • Chọn Chuyển sang PDF > Nhấn Chọn tùy chọn và chờ quá trình chuyển đổi hoàn tất.
 • Chọn TẢI FILE XUỐNG để tải file về máy.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang web smallpdf.com > Nhấn CHỌN CÁC TỆP.

Truy cập trang web smallpdf.com > Nhấn CHỌN CÁC TỆP” class=”lazy” height=”530″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1322030//ScreenshotatJul3016-04-02-800×530.jpg” title=”Truy cập trang web smallpdf.com > Nhấn CHỌN CÁC TỆP” width=”800″/></p>
<p>Truy cập website smallpdf.com > Nhấn CHỌN CÁC TỆP</p>
<p>Hoặc bạn có thể nhấn vào <strong>biểu tượng mũi tên</strong> rồi chọn tải file Word lên từ Dropbox, Google Drive.</p>
<p class=Hoặc bạn có thể nhấn vào biểu tượng mũi tên rồi chọn tải file Word lên từ Dropbox, Google Drive

Hoặc bạn hoàn toàn có thể nhấn vào hình tượng mũi tên rồi chọn tải file Word lên từ Dropbox, Google Drive

Bước 2: Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở và chờ quá trình chuyển đổi hoàn tất.

Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở” class=”lazy” height=”447″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1322030//ScreenshotatJul3016-05-15-800×447.jpg” title=”Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở” width=”800″/></p>
<p>Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Chọn <strong>Chuyển sang PDF</strong> > Nhấn <strong>Chọn tùy chọn</strong> và chờ quá trình chuyển đổi hoàn tất.</p>
<p class=Chọn Chuyển sang PDF > Nhấn Chọn tùy chọn và chờ quá trình chuyển đổi hoàn tất” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1322030//ScreenshotatJul3016-40-49-800×450.jpg” title=”Chọn Chuyển sang PDF > Nhấn Chọn tùy chọn và chờ quá trình chuyển đổi hoàn tất” width=”800″/></p>
<p>Chọn Chuyển sang PDF > Nhấn Chọn tùy chọn và chờ quy trình quy đổi hoàn tất</p>
<p><strong>Bước 4:</strong> Chọn <strong>TẢI FILE XUỐNG</strong> để tải file về máy.</p>
<p class=Chọn TẢI FILE XUỐNG để tải file về máy

Chọn TẢI FILE XUỐNG để tải file về máy

2. Chuyển Word sang PDF online không bị lỗi font với ilovepdf.com

Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập vào trang web ilovepdf.com > Nhấn Chọn tệp WORD.
 • Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở.
 • Chọn Chuyển sang PDF và chờ quá trình chuyển đổi hoàn tất.
 • Chọn Tải xuống PDF để tải file về máy.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Truy cập vào trang web ilovepdf.com > Nhấn Chọn tệp WORD.

Truy cập vào trang web ilovepdf.com > Nhấn Chọn tệp WORD” class=”lazy” height=”270″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1322030//ScreenshotatJul3016-11-04-800×270.jpg” title=”Truy cập vào trang web ilovepdf.com > Nhấn Chọn tệp WORD” width=”800″/></p>
<p>Truy cập vào website ilovepdf.com > Nhấn Chọn tệp WORD</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn <strong>Mở</strong>.</p>
<p class=Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở” class=”lazy” height=”447″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1322030//ScreenshotatJul3016-05-15-800×447-1.jpg” title=”Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở” width=”800″/></p>
<p>Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Chọn <strong>Chuyển sang PDF</strong> và chờ quá trình chuyển đổi hoàn tất.</p>
<p class=Chọn Chuyển sang PDF và chờ quá trình chuyển đổi hoàn tất

Chọn Chuyển sang PDF và chờ quy trình quy đổi hoàn tất

Bước 4: Chọn Tải xuống PDF để tải file về máy. Hoặc bạn có thể tải file lên Dropbox, Google Drive, chia sẻ file qua mạng xã hội với các biểu tượng tương ứng.

Chọn Tải xuống PDF để tải file về máy

Chọn Tải xuống PDF để tải file về máy

3. Cách chuyển từ Word sang PDF bằng pdf2g.com

Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập vào trang web pdf2go.com > Nhấn Chọn file.
 • Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở.
 • Chọn Bắt đầu và chờ quá trình chuyển đổi hoàn tất.
 • Chọn Tải xuống để tải file về máy.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào trang web pdf2go.com > Nhấn Chọn file để tải file Word lên từ máy tính hoặc bạn có thể tải file Word lên từ Dropbox, Google Drive, nhập URL.

Truy cập vào trang web pdf2go.com > Nhấn Chọn file” class=”lazy” height=”395″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1322030//ScreenshotatJul3016-22-49-800×395.jpg” title=”Truy cập vào trang web pdf2go.com > Nhấn Chọn file” width=”800″/></p>
<p>Truy cập vào website pdf2go.com > Nhấn Chọn file</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn <strong>Mở</strong>.</p>
<div style=

Xem thêm: Top 10 phần mềm chỉnh sửa ảnh trên máy tính, laptop miễn phí đẹp nhất

Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở” class=”lazy” height=”447″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1322030//ScreenshotatJul3016-05-15-800×447-2.jpg” title=”Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở” width=”800″/></p>
<p>Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Chọn <strong>Bắt đầu</strong> và chờ quá trình chuyển đổi hoàn tất.</p>
<p class=Chọn Bắt đầu và chờ quá trình chuyển đổi hoàn tất

Chọn Bắt đầu và chờ quy trình quy đổi hoàn tất

Bước 4: Chọn Tải xuống để tải file về máy.

Chọn Tải xuống để tải file về máy

Chọn Tải xuống để tải file về máy

4. Chuyển đổi Word sang PDF online miễn phí bằng PDF24 Tools

Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập vào trang web PDF24 Tools > Nhấn Chọn tệp.
 • Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở.
 • Chọn Chuyển đổi và chờ quá trình chuyển đổi hoàn tất.
 • Chọn DOWNLOAD để tải file về máy.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Truy cập vào trang web PDF24 Tools > Nhấn Chọn tệp.

Truy cập vào trang web PDF24 Tools > Nhấn Chọn tệp” class=”lazy” height=”378″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1322030//ScreenshotatJul3016-27-28-800×378.jpg” title=”Truy cập vào trang web PDF24 Tools > Nhấn Chọn tệp” width=”800″/></p>
<p>Truy cập vào website PDF24 Tools > Nhấn Chọn tệp</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn <strong>Mở</strong>.</p>
<p class=Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở” class=”lazy” height=”447″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1322030//ScreenshotatJul3016-05-15-800×447-3.jpg” title=”Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở” width=”800″/></p>
<p>Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Chọn <strong>Chuyển đổi</strong> và chờ quá trình chuyển đổi hoàn tất.</p>
<p class=Chọn Chuyển đổi và chờ quá trình chuyển đổi hoàn tất

Chọn Chuyển đổi và chờ quy trình quy đổi hoàn tất

Bước 4: Chọn DOWNLOAD để tải file về máy. Hoặc bạn có thể tải file lên Dropbox, Google Drive, Email với các biểu tượng tương ứng.

Chọn DOWNLOAD để tải file về máy

Chọn DOWNLOAD để tải file về máy

5. Cách chuyển file Word sang PDF bằng Convertio

Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập vào trang web convertio.co > Nhấn Chọn Tập tin.
 • Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở.
 • Chọn Chuyển đổi và chờ quá trình chuyển đổi hoàn tất.
 • Chọn Tải về để tải file về máy.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào trang web convertio.co > Nhấn Chọn Tập tin.

Truy cập vào trang web convertio.co > Nhấn Chọn Tập tin” class=”lazy” height=”246″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1322030//ScreenshotatJul3016-32-03-800×246.jpg” title=”Truy cập vào trang web convertio.co > Nhấn Chọn Tập tin” width=”800″/></p>
<p>Truy cập vào website convertio.co > Nhấn Chọn Tập tin</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn <strong>Mở</strong>.</p>
<p class=Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở” class=”lazy” height=”447″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1322030//ScreenshotatJul3016-05-15-800×447-4.jpg” title=”Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở” width=”800″/></p>
<p>Chọn file Word mà bạn muốn chuyển sang PDF > Chọn Mở</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Chọn <strong>Chuyển đổi</strong> và chờ quá trình chuyển đổi hoàn tất.</p>
<p class=Chọn Chuyển đổi và chờ quá trình chuyển đổi hoàn tất

Chọn Chuyển đổi và chờ quy trình quy đổi hoàn tất

Bước 4: Chọn Tải về để tải file về máy.

Chọn Tải về để tải file về máy

Chọn Tải về để tải file về máy

Lưu ý: Trang web chỉ hỗ trợ chuyển đổi với tập tin có kích thước tối đa là 100 MB. Để chuyển đổi tập tin với kích thước lớn hơn, bạn cần phải đăng ký tài khoản.

Bài viết trên đã hướng dẫn cho những bạn 5 cách chuyển file Word sang PDF trực tuyến không cần phần mềm. Nếu bạn thấy có ích thì hãy san sẻ với bạn hữu và đừng quên để lại phản hồi phía bên dưới nhé !

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *