Vì sao ta sử dung CCS ? Giới thiệu về CCS ? – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.49 MB, 250 trang )

Thang8831 http:www.picvietnam.com
– 10 –
bit free = 0x18C.4
bit wrerr = 0x18C.3
bit wren = 0x18C.2
bit wr = 0x18C.1
bit rd = 0x18C.0
Sau đó ta có thể sử dụng lệnh gán PortB = 0x00 để xuất sẽ tiện hơn nhiều. Mình lập trình cho CCS đều dùng kiểu này. Khi đó ta sẽ vừa tận dụng được các hàm có sẵn của CCS vừa
thao tác trực tiếp các thanh ghi như bên ASM.

I. Tổng quan về CCS

1.1. Vì sao ta sử dung CCS ?
Sự ra đời của một loại vi điều khiển đi kèm với việc phát triển phần mềm ứng dụng cho việc lập trình cho con vi điều khiển đó. Vi điều khiển chỉ hiểu và làm việc với hai con số 0 và
1. Ban đầu để việc lập trình cho VĐK là làm việc với dãy các con số 0 và 1. Sau này khi kiến trúc của Vi điều khiển ngày càng phức tạp, số luợng thanh ghi lệnh nhiều lên, việc lập trình
với dãy các số 0 và 1 khơng còn phù hợp nữa, đòi hỏi ra đời một ngôn ngữ mới thay thế. Và ngôn ngữ lập trình Assembly. Ở đây ta khơng nói nhiều đến Assmebly. Sau này khi ngôn ngữ
C ra đời, nhu cầu dùng ngôn ngữ C đề thay cho ASM trong việc mô tả các lệnh lập trình cho Vi điều khiển một cách ngắn gọn và dễ hiểu hơn đã dẫn đến sự ra đời của nhiều chương trình
soạn thảo và biên dịch C cho Vi điều khiển : Keil C, HT-PIC, MikroC, CCS… Tôi chọn CCS cho bài giới thiệu này vì CCS là một công cụ lập trình C mạnh cho Vi điều
khiển PIC. Những ưu và nhược điểm của CCS sẽ được đề cập đến trong các phần dưới đây.
1.2. Giới thiệu về CCS ?
CCS là trình biên dịch lập trình ngơn ngữ C cho Vi điều khiển PIC của hãng Microchip. Chương trình là sự tích hợp của 3 trình biên dich riêng biết cho 3 dòng PIC khác nhau đó là:
– PCB cho dòng PIC 12-bit opcodes – PCM cho dòng PIC 14-bit opcodes
– PCH cho dòng PIC 16 và 18-bit Tất cả 3 trình biên dich này đuợc tích hợp lại vào trong một chương trình bao gồm cả trình
soạn thảo và biên dịch là CCS, phiên bản mới nhất là PCWH Compiler Ver 3.227 Giống như nhiều trình biên dich C khác cho PIC, CCS giúp cho người sử dụng nắm bắt
nhanh được vi điều khiển PIC và sử dụng PIC trong các dự án. Các chương trình diều khiển sẽ được thực hiện nhanh chóng và đạt hiệu quả cao thông qua việc sử dụng ngơn ngữ lạp trình
cấp cao – Ngôn ngữ C Tài liệu hướng dẫn sử dụng có rất nhiều, nhưng chi tiết nhất chính là bản Help đi kèm
theo phần mềm tài liệu Tiếng Anh. Trong bản trợ giúp nhà sản xuất đã mô tả rất nhiều về hằng, biến, chỉ thị tiền xủa lý, cấu trúc các câu lệnh trong chương trình, các hàm tạo sẵn cho
người sử dụng… Ngoài ra về Tiếng Việt cũng có bản dịch của tác giả Trần Xuân Trường, SV K2001 DH BK HCM. Tài liệu này dịch trên cơ sở bản Help của CCS, tuy rằng chưa đầy đủ
nhưng đây là một tài liệu hay, nếu bạn tìm hiểu về PIC và CCS thì nên tìm tài liệu này về đọc. Địa chỉ Download tài liệu:
www.picvietnam.com – Mục nói về CCS.

1.3. Một số ví dụ cho lập trình CCS

1.1. Vì sao ta sử dung CCS ?Sự ra đời của một loại vi điều khiển đi kèm với việc phát triển phần mềm ứng dụng cho việc lập trình cho con vi điều khiển đó. Vi điều khiển chỉ hiểu và làm việc với hai con số 0 và1. Ban đầu để việc lập trình cho VĐK là làm việc với dãy các con số 0 và 1. Sau này khi kiến trúc của Vi điều khiển ngày càng phức tạp, số luợng thanh ghi lệnh nhiều lên, việc lập trìnhvới dãy các số 0 và 1 khơng còn phù hợp nữa, đòi hỏi ra đời một ngôn ngữ mới thay thế. Và ngôn ngữ lập trình Assembly. Ở đây ta khơng nói nhiều đến Assmebly. Sau này khi ngôn ngữC ra đời, nhu cầu dùng ngôn ngữ C đề thay cho ASM trong việc mô tả các lệnh lập trình cho Vi điều khiển một cách ngắn gọn và dễ hiểu hơn đã dẫn đến sự ra đời của nhiều chương trìnhsoạn thảo và biên dịch C cho Vi điều khiển : Keil C, HT-PIC, MikroC, CCS… Tôi chọn CCS cho bài giới thiệu này vì CCS là một công cụ lập trình C mạnh cho Vi điềukhiển PIC. Những ưu và nhược điểm của CCS sẽ được đề cập đến trong các phần dưới đây.1.2. Giới thiệu về CCS ?CCS là trình biên dịch lập trình ngơn ngữ C cho Vi điều khiển PIC của hãng Microchip. Chương trình là sự tích hợp của 3 trình biên dich riêng biết cho 3 dòng PIC khác nhau đó là:- PCB cho dòng PIC 12-bit opcodes – PCM cho dòng PIC 14-bit opcodes- PCH cho dòng PIC 16 và 18-bit Tất cả 3 trình biên dich này đuợc tích hợp lại vào trong một chương trình bao gồm cả trìnhsoạn thảo và biên dịch là CCS, phiên bản mới nhất là PCWH Compiler Ver 3.227 Giống như nhiều trình biên dich C khác cho PIC, CCS giúp cho người sử dụng nắm bắtnhanh được vi điều khiển PIC và sử dụng PIC trong các dự án. Các chương trình diều khiển sẽ được thực hiện nhanh chóng và đạt hiệu quả cao thông qua việc sử dụng ngơn ngữ lạp trìnhcấp cao – Ngôn ngữ C Tài liệu hướng dẫn sử dụng có rất nhiều, nhưng chi tiết nhất chính là bản Help đi kèmtheo phần mềm tài liệu Tiếng Anh. Trong bản trợ giúp nhà sản xuất đã mô tả rất nhiều về hằng, biến, chỉ thị tiền xủa lý, cấu trúc các câu lệnh trong chương trình, các hàm tạo sẵn chongười sử dụng… Ngoài ra về Tiếng Việt cũng có bản dịch của tác giả Trần Xuân Trường, SV K2001 DH BK HCM. Tài liệu này dịch trên cơ sở bản Help của CCS, tuy rằng chưa đầy đủnhưng đây là một tài liệu hay, nếu bạn tìm hiểu về PIC và CCS thì nên tìm tài liệu này về đọc. Địa chỉ Download tài liệu:www.picvietnam.com – Mục nói về CCS.

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *