Hạch toán mua dịch vụ cho bộ phận quản lý trên Misa

Hạch toán mua dịch vụ cho bộ phận quản trị như thế nào ?. Những gì được coi là dịch vụ ?. Bài viết này sẽ giúp bạn vấn đáp được những câu hỏi đó .

Mua dịch vụ trong doanh nghiệp là mua những đối tượng người tiêu dùng không có hình thái vật chất như : Tiền điện, tiền nước, internet, văn phòng phẩm … được sử dụng trực tiếp cho những bộ phận quản trị doanh nghiêp .
Xem thêm : Các bước khai báo thông tin bắt đầu trên phần mềm misa

Hạch toán mua dịch vụ cho bộ phận quản trị trên phần mềm Misa .

Vào phân hệ mua hàng -> Tích chọn chứng từ mua dịch vụ

a, Tại phần thông tin chung trên chứng từ hạch toán mua dịch vụ cho bộ phận quản lý doanh nghiệp

– Chọn thông tin đối tượng người dùng nếu đối tượng người tiêu dùng này đã được khai báo trước đó bằng cách kích vào mũi tên màu đen. Trong trường hợp đối tượng người tiêu dùng chưa được khai báo, những bạn hoàn toàn có thể thêm nhanh bằng cách tích vào hình tượng dấu cộng màu xanh ( VD : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhựa Tiến Đạt )
– tin tức về địa chỉ sẽ được chương trình tự động hóa lấy lên địa thế căn cứ vào thông tin về đối tượng người dùng đã được khai báo bắt đầu .
– Nhập tên của người giao hàng. ( VD : Nguyễn Văn Nam ) .
– Nhập nội dung của nhiệm vụ Nhập kho vật tư, sản phẩm & hàng hóa mua về vào ô Diễn giải. ( VD : Nhập kho vật tư mua về ) .
– Nhập ngày chứng từ và ngày hạch toán. Ngày hạch toán trùng với ngày chứng từ. Có 1 số ít trường hợp ngày phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ vì bỏ quên hóa đơn từ cuối năm trước sang đầu năm nay mới nhập liệu )
– Nhập số chứng từ ( VD : NK001 ) Khi triển khai thêm mới những chứng từ tiếp theo thì số chứng từ sẽ tự động hóa tăng lên .
– Chọn Loại tiền hạch toán của chứng từ. Trong trường hợp chọn loại tiền hạch toán là đồng ngoại tệ thì những bạn cần phải nhập thêm tỷ giá ngoại tệ .

b, Tại phần Hạch toán trên chứng từ hạch toán mua dịch vụ cho bộ phận quản lý

– NSD chọn mã dịch vụ tương ứng. Nếu như mã dịch vụ mới chưa có trong hạng mục thì bạn Tích vào hình tượng dấu cộng màu xanh bên góc phải để tạo mã dịch vụ mới trước .
– Diễn giải trên phần tên dịch vụ chương trình sẽ tự động hóa lấy lên, tuy nhiên NSD vẫn hoàn toàn có thể biến hóa nội dung diễn giải .
– Chọn TK ngân sách là TK 6422 – Chi tiêu quản trị doanh nghiệp
– Chọn TK Có là : TK 331 – Phải trả nhà phân phối, 111 – Tiền mặt, 112 – Tiền gửi

– Nhập số lượng và đơn giá của dịch vụ dựa trên hóa đơn mua dịch vụ

c, Tại phần thuế trên chứng từ hạch toán mua dịch vụ cho bộ phận quản lý

– Chọn thuế suất
– Điền vừa đủ những thông tin như : Loại hóa đơn, ngày hóa đơn, ký hiệu, số hóa đơn trên thông tin của hóa đơn

– Sau khi khai báo xong nhấn vào nút <> để lưu.

Phần thống kê này bỏ lỡ vì đây là ngân sách quản trị doanh nghiệp nên không cần chọn khoản mục ngân sách và đối tượng người tiêu dùng tập hợp ngân sách .

0
0
Bình chọn

Bình chọn

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *