Matlab-Phần mềm lập trình và tính toán | ADVANCE CAD

MATLAB là gì ?

MATLAB (matrix laboratory) là một môi trường tính toán số học đa ngôn ngữ và ngôn ngữ lập trình độc quyền được phát triển bởi MathWorks. MATLAB cho phép thao tác ma trận, vẽ các hàm và dữ liệu, thực hiện thuật toán, tạo giao diện người dùng và giao tiếp với các chương trình được viết bằng các ngôn ngữ khác, bao gồm C, C ++, C #, Java, Fortran và Python.

Mặc dù MATLAB chủ yếu dành cho máy tính số, một hộp công cụ tùy chọn sử dụng công cụ biểu tượng MuPAD, cho phép truy cập vào khả năng tính toán biểu tượng. Một gói bổ sung, Simulink, thêm mô phỏng đa miền đồ họa và thiết kế dựa trên mô hình cho các hệ thống động và nhúng.

Tính đến năm 2017, MATLAB có khoảng 1 triệu người dùng trên toàn ngành công nghiệp và giảng dạy. Người dùng MATLAB đến từ nhiều nền tảng khác nhau về kỹ thuật, khoa học và kinh tế.

Lịch sử:

– Cleve Moler – quản trị khoa khoa học máy tính tại Đại học New Mexico, mở màn tăng trưởng MATLAB vào cuối những năm 1970. Ông đã phong cách thiết kế nó để cung ứng cho sinh viên của mình quyền truy vấn vào LINPACK và EISPACK mà không cần phải học Fortran. Nó nhanh gọn lan rộng đến những trường ĐH khác và tìm thấy sự hưởng ứng can đảm và mạnh mẽ trong hội đồng toán học ứng dụng. Jack Little là một kỹ sư làm cho Đại học Stanford năm 1983 đã được tiếp xúc với nó trong một chuyến thăm Moler. Nhận ra tiềm năng thương mại của nó, ông đã tham gia với Moler và Steve Bangert để viết lại MATLAB trong C và xây dựng MathWorks vào năm 1984 để liên tục tăng trưởng. Những thư viện viết lại này được gọi là JACKPAC. Năm 2000, MATLAB được viết lại để sử dụng một bộ thư viện mới hơn cho thao tác ma trận, LAPACK .
– MATLAB lần tiên phong được gật đầu bởi những nhà nghiên cứu và những học viên trong kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh, trình độ của Little, nhưng nhanh gọn Viral sang nhiều nghành khác. Nó giờ đây cũng được sử dụng trong giáo dục, đặc biệt quan trọng là giảng dạy của đại số tuyến tính, phân tích số, và được thông dụng giữa những nhà khoa học tham gia vào giải quyết và xử lý hình ảnh .

Cú pháp:

Ứng dụng MATLAB được kiến thiết xây dựng xung quanh ngôn từ mã MATLAB. Việc sử dụng phổ cập của ứng dụng MATLAB tương quan đến việc sử dụng Command Window làm một trình bao toán học tương tác hoặc thực thi những tệp văn bản có chứa mã MATLAB .

Biến:

Các biến được định nghĩa bằng toán tử gán, =. MATLAB là một ngôn từ lập trình được đánh máy yếu ( một ngôn từ đánh máy yếu có quy tắc nhập sai hơn và hoàn toàn có thể tạo ra tác dụng không hề đoán trước hoặc hoàn toàn có thể thực thi quy đổi loại ngầm định khi chạy. Một khái niệm khác nhưng có tương quan là nhập ẩn. ) vì những kiểu được quy đổi trọn vẹn. Nó là một ngôn từ được đánh máy suy luận vì những biến hoàn toàn có thể được gán mà không khai báo kiểu của chúng, trừ khi chúng được coi là đối tượng người dùng tượng trưng, và kiểu của chúng hoàn toàn có thể biến hóa. Các giá trị hoàn toàn có thể đến từ những hằng số, từ thống kê giám sát tương quan đến những giá trị của những biến khác, hoặc từ đầu ra của một hàm .

Ví dụ :

>> x = 17

x =
17

>> x = ‘hat’

x =
hat

>> y = x + 0

y =
104 97 116

>> x = [3*4, pi/2]

x =
12.0000 1.5708

>> y = 3*sin(x)

y =
– 1.6097 3.0000
Vectơ và ma trận :
Một mảng đơn thuần được định nghĩa bằng cách sử dụng cú pháp dấu hai chấm “ : ”. Ví dụ :
>> array = 1 : 2 : 9 array = 1 3 5 7 9
định nghĩa một biến có tên là mảng ( hoặc gán một giá trị mới cho một biến hiện có với tên mảng ) là một mảng gồm có những giá trị 1, 3, 5, 7 và 9. Tức là mảng khởi đầu tại 1 ( giá trị bắt đầu ), gia số với mỗi bước từ giá trị trước đó bằng 2 ( giá trị ngày càng tăng ), và dừng lại khi nó đạt đến ( hoặc để tránh vượt quá ) 9 ( giá trị terminator ) .
>> array = 1 : 3 : 9 array = 1 4 7
giá trị ngày càng tăng thực sự hoàn toàn có thể được bỏ lỡ khỏi cú pháp này ( cùng với một trong những dấu hai chấm ), để sử dụng giá trị mặc định là 1 .
>> ari = 1 : 5 ari = 1 2 3 4 5
gán cho biến có tên là ari một mảng với những giá trị 1, 2, 3, 4 và 5, vì giá trị mặc định của 1 được sử dụng làm số ngày càng tăng .
Số mũ là dựa trên, quy ước thường thì cho những ma trận ( là một mảng hình chữ nhật gồm những số, ký hiệu hoặc biểu thức, được sắp xếp theo hàng và cột ) trong toán học, mặc dầu không phải cho 1 số ít ngôn từ lập trình như C, C + + và Java .
Các ma trận hoàn toàn có thể được xác lập bằng cách tách những thành phần của một hàng bằng khoảng chừng trống hoặc dấu phẩy và sử dụng một dấu chấm phẩy để chấm hết mỗi hàng. Danh sách những thành phần cần được bao quanh bởi dấu ngoặc vuông : [ ]. Dấu ngoặc đơn : ( ) được sử dụng để truy vấn những thành phần và những mảng con ( chúng cũng được sử dụng để bộc lộ một list đối số hàm ) .
>> A = [ 16 3 2 13 ; 5 10 11 8 ; 9 6 7 12 ; 4 15 14 1 ] A = 16 3 2 13 5 10 11 8 9 6 7 12 4 15 14 1 >> A ( 2,3 ) ans = 11
Một tập hợp của số mũ hoàn toàn có thể được chỉ định bằng những biểu thức như “ 2 : 4 ”, đánh giá thành [ 2, 3, 4 ]. Ví dụ, một submatrix được lấy từ những hàng từ 2 đến 4 và những cột từ 3 đến 4 hoàn toàn có thể được viết như sau :
>> A ( 2 : 4,3 : 4 ) ans = 11 8 7 12 14 1
Một ma trận đơn vị chức năng có size n hoàn toàn có thể được tạo ra bằng cách sử dụng mắt hàm và ma trận của bất kể kích cỡ nào bằng 0 hoặc số hoàn toàn có thể được sinh ra với những số 0 và những hàm tương ứng .
>> eye ( 3,3 ) ans = 1 0 0 0 1 0 0 0 1 >> zeros ( 2,3 ) ans = 0 0 0 0 0 0 >> ones ( 2,3 ) ans = 1 1 1 1 1 1

Chuyển vị một vector hoặc một ma trận được triển khai bởi công dụng chuyển vế hoặc bằng cách thêm nguyên tố sau dấu chấm vào ma trận. Nếu không có dấu chấm Matlab sẽ thực thi chuyển vị phối hợp .

>> A = [1 ; 2],  B = A.’, C = transpose(A)A =     1     2B =     1     2C =     1     2 >> D = [0 3 ; 1 5], D.’D =     0     3     1     5ans =     0     1     3     5

Hầu hết những hàm MATLAB hoàn toàn có thể gật đầu ma trận và sẽ vận dụng chính chúng cho mỗi thành phần. Ví dụ, mod ( 2 * J, n ) sẽ nhân mỗi thành phần trong “ J ” cho 2, và sau đó giảm từng thành phần modulo “ n ”. MATLAB không gồm có những vòng lặp “ for ” và “ while ” tiêu chuẩn, nhưng ( như trong những ứng dụng tương tự như khác như R ( R là một ngôn từ lập trình và môi trường tự nhiên phần mềm không lấy phí cho máy tính thống kê và đồ họa được tương hỗ bởi R Foundation for Computing Computing. Ngôn ngữ R được sử dụng thoáng rộng trong số những nhà thống kê và người khai thác tài liệu để tăng trưởng phần mềm thống kê và nghiên cứu và phân tích tài liệu. ) ), sử dụng ký pháp vectơ thường tạo ra mã nhanh hơn để thực thi. Mã này, được trích xuất từ hàm magic. m, tạo ra ma trận M cho những giá trị lẻ của n ( hàm lưới MATLAB được sử dụng ở đây để tạo những ma trận vuông I và J chứa 1 : n ) .
[ J, I ] = meshgrid ( 1 : n ) ; A = mod ( I + J – ( n + 3 ) / 2, n ) ; B = mod ( I + 2 * J – 2, n ) ; M = n * A + B + 1 ;

Cấu trúc:

MATLAB có những kiểu tài liệu cấu trúc. Vì toàn bộ những biến trong MATLAB là mảng, một tên khá đầy đủ hơn là “ mảng cấu trúc ”, trong đó mỗi thành phần của mảng có cùng tên trường. Ngoài ra, MATLAB được tương hỗ tên trường động ( tra cứu trường theo tên, thao tác trường, v.v. ). Thật không may, MATLAB JIT không tương hỗ cấu trúc MATLAB, do đó chỉ cần một bó đơn thuần của những biến khác nhau vào một cấu trúc sẽ phát sinh ngân sách .

Hàm số:

Khi tạo một hàm MATLAB, tên của tệp phải khớp với tên của hàm tiên phong trong tệp. Tên hàm hợp lệ mở màn bằng ký tự vần âm và hoàn toàn có thể chứa vần âm, số hoặc dấu gạch dưới. Các hàm thường phân biệt chữ hoa chữ thường .

Chức năng xử lý:

MATLAB tương hỗ những thành phần của phép tính lambda bằng cách trình làng những hàm tinh chỉnh và điều khiển, hoặc những hàm tham chiếu, được triển khai trong những tệp. m hoặc những hàm ẩn danh / hàm lồng .

Hạng và lập trình hướng đối tượng:

MATLAB tương hỗ lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng gồm có những lớp, thừa kế, công văn ảo, gói, ngữ nghĩa học theo giá trị và ngữ nghĩa học theo tham chiếu. Tuy nhiên, cú pháp và quy ước gọi là khác nhau đáng kể so với những ngôn từ khác. MATLAB có những lớp giá trị và những lớp tham chiếu, tùy thuộc vào việc lớp đó có giải quyết và xử lý như một lớp nổi trội ( so với những lớp tham chiếu ) hay không ( so với những lớp giá trị ) .
Hành vi gọi phương pháp khác nhau giữa những giá trị và những lớp tham chiếu. Ví dụ, một cách gọi đến một chiêu thức .
object.method ( ) ;
hoàn toàn có thể đổi khác bất kể thành viên của đối tượng người dùng chỉ khi đối tượng người dùng là một bộc lộ của một lớp tham chiếu. Một ví dụ về một lớp đơn thuần được cung ứng dưới đây :

classdef hello    methods        function greet(this)            disp(‘Hello!’)        end    endend

Khi đưa vào một tệp có tên hello. m, điều này hoàn toàn có thể được thực thi bằng những lệnh sau :

>> x = hello;>> x.greet();Hello!

Lập trình đồ họa và giao diện người dùng đồ họa:

MATLAB tương hỗ tăng trưởng những ứng dụng với những tính năng giao diện người dùng đồ họa ( GUI ). MATLAB gồm có GUIDE ( môi trường tự nhiên tăng trưởng GUI ) để phong cách thiết kế đồ họa GUI. Nó cũng có những tính năng vẽ đồ thị tích hợp ngặt nghèo. Ví dụ, hàm plot hoàn toàn có thể được sử dụng để tạo ra một đồ thị từ hai vectơ x và y, Code :
x = 0 : pi / 100 : 2 * pi ; y = sin ( x ) ; plot ( x, y )
tạo ra hình dưới đây của hàm sin :

Một chương trình MATLAB hoàn toàn có thể xuất đồ họa ba chiều bằng cách sử dụng những công dụng functions surf, plot3 và mesh .
[ X, Y ] = meshgrid ( – 10 : 0.25 : 10, – 10 : 0.25 : 10 ) ;
f = sinc ( sqrt ( ( X / pi ). ^ 2 + ( Y / pi ). ^ 2 ) ) ;
mesh ( X, Y, f ) ;
axis ( [ – 10 10 – 10 10 – 0.3 1 ] )
xlabel ( ‘ { \ bfx } ’ )
ylabel ( ‘ { \ bfy } ’ )
zlabel ( ‘ { \ bfsinc } ( { \ bfR } ) ’ )
hidden off
Code này tạo ra một biểu đồ 3D khung dây của hàm sin không chuẩn hóa hai chiều :

Trong MATLAB, giao diện người dùng đồ họa hoàn toàn có thể được lập trình bằng công cụ thiên nhiên và môi trường phong cách thiết kế GUI ( GUIDE ) .

Giao tiếp với các ngôn ngữ lập trình khác :

MATLAB hoàn toàn có thể gọi những hàm và những chương trình con được viết bằng ngôn từ lập trình C hoặc Fortran. Một hàm bảo phủ được tạo được cho phép những kiểu tài liệu MATLAB được truyền và trả về. Tệp MEX ( tệp thi hành MATLAB ) là những tệp đối tượng người dùng hoàn toàn có thể tải động được tạo bằng cách biên dịch những hàm như vậy. Kể từ năm năm trước, việc tăng cường tiếp xúc hai chiều với Python đã được thêm vào .
Các thư viện được viết bằng Perl, Java, ActiveX hoặc. NET hoàn toàn có thể được gọi trực tiếp từ MATLAB, và nhiều thư viện MATLAB ( ví dụ như tương hỗ XML hoặc SQL ) được thực thi như những trình bảo phủ xung quanh những thư viện Java hoặc ActiveX. Gọi MATLAB từ Java phức tạp hơn, nhưng hoàn toàn có thể được triển khai với hộp công cụ MATLAB được MathWorks bán riêng hoặc sử dụng chính sách không có sách vở gọi là JMI ( Giao diện Java-to-MATLAB ), ( không nên nhầm lẫn với Giao diện Siêu dữ liệu Java không tương quan cũng được gọi là JMI ). API MATLAB chính thức cho Java đã được thêm vào năm năm nay .
Là lựa chọn sửa chữa thay thế cho Hộp công cụ Mathic Math dựa trên MuPAD có sẵn từ MathWorks, MATLAB hoàn toàn có thể được liên kết với Maple hoặc Mathematica .
Các thư viện cũng sống sót để nhập và xuất MathML .

Giấy phép :

MATLAB là một mẫu sản phẩm độc quyền của MathWorks, vì thế người dùng hoàn toàn có thể bị khóa bởi nhà phân phối. Mặc dù những mẫu sản phẩm MATLAB Builder hoàn toàn có thể tiến hành những hàm MATLAB như những tệp thư viện hoàn toàn có thể được sử dụng với môi trường tự nhiên thiết kế xây dựng ứng dụng. NET hoặc Java, nhưng việc tăng trưởng trong tương lai vẫn sẽ được gắn với ngôn từ MATLAB .
Mỗi hộp công cụ được mua riêng. Nếu nhu yếu giấy phép nhìn nhận, bộ phận bán hàng của MathWorks nhu yếu thông tin chi tiết cụ thể về dự án Bất Động Sản mà MATLAB sẽ được nhìn nhận. Nếu được cấp ( thường là ), giấy phép nhìn nhận có hiệu lực thực thi hiện hành trong hai đến bốn tuần. Một phiên bản sinh viên của MATLAB có sẵn như thể một giấy phép sử dụng tại nhà cho MATLAB, Simulink và một tập con của Hộp công cụ Mathwork với mức giá giảm đáng kể .
Các nhà quản trị cạnh tranh đối đầu Liên minh châu Âu ( EU ) đang tìm hiểu liệu MathWorks có khước từ bán giấy phép cho một đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu hay không. Các nhà quản trị đã bỏ cuộc tìm hiểu sau khi người khiếu nại rút lại cáo buộc của nó và không tìm thấy dẫn chứng về việc làm sai lầm .

Giải pháp thay thế :

MATLAB có một số đối thủ cạnh tranh. Các đối thủ cạnh tranh thương mại bao gồm Mathematica, TK Solver, Maple và IDL. Ngoài ra còn có các lựa chọn thay thế mã nguồn mở miễn phí cho MATLAB, đặc biệt là GNU Octave, Scilab, FreeMat và SageMath, được dự định chủ yếu tương thích với ngôn ngữ MATLAB; ngôn ngữ lập trình Julia ban đầu cũng sử dụng cú pháp giống như MATLAB. Trong số các ngôn ngữ khác coi mảng là thực thể cơ bản (ngôn ngữ lập trình mảng) là APL, Fortran 90 và cao hơn, S-Lang, cũng như ngôn ngữ thống kê R và S. Cũng có thư viện để thêm chức năng tương tự cho các ngôn ngữ hiện có, chẳng hạn như IT ++ cho C ++, Ngôn ngữ dữ liệu Perl cho Perl, ILNumerics cho .NET, NumPy / SciPy / matplotlib cho Python, SciLua / Torch cho Lua, SciRuby cho Ruby và Numeric.js cho JavaScript.

GNU Octave là duy nhất từ ​​các lựa chọn thay thế khác vì nó xử lý sự không tương thích với MATLAB như một lỗi (xem MATLAB tương thích của GNU Octave), do đó, làm cho GNU Octave trở thành một siêu của ngôn ngữ MATLAB.

Version Tên phát hành Số Bundled JVM Year Ngày phát hành Ghi chú
MATLAB 1.0 1984
MATLAB 2 1986
MATLAB 3 1987
MATLAB 3.5 1990 Chạy trên DOS nhưng cần ít nhất một bộ xử lý 386; phiên bản 3.5m cần Bộ đồng xử lí toán học
MATLAB 4 1992 Chạy trên Macintosh
MATLAB 4.2c 1994 Chạy trên Windows 3.1x, cần một bộ đồng xử lý toán học
MATLAB 5.0 Volume 8 1996 December, 1996 Phiên bản hợp nhất trên tất cả các nền tảng.
MATLAB 5.1 Volume 9 1997 May, 1997
MATLAB 5.1.1 R9.1
MATLAB 5.2 R10 1998 March, 1998 Phiên bản cuối cùng hoạt động trên các máy Mac cổ điển.
MATLAB 5.2.1 R10.1
MATLAB 5.3 R11 1999 January, 1999
MATLAB 5.3.1 R11.1 November, 1999
MATLAB 6.0 R12 12 1.1.8 2000 November, 2000 Bản phát hành đầu tiên với máy ảo Java kèm theo (JVM)
MATLAB 6.1 R12.1 1.3.0 2001 June, 2001
MATLAB 6.5 R13 13 1.3.1 2002 July, 2002
MATLAB 6.5.1 R13SP1 2003
MATLAB 6.5.2 R13SP2 Bản phát hành cuối cùng cho IBM / AIX, Alpha / TRU64 và SGI / IRIX
MATLAB 7 R14 14 1.4.2 2004 June, 2004 Giới thiệu chức năng ẩn danh và lồng nhau
Giới thiệu lại cho Mac ( trong Mac OS X )
MATLAB 7.0.1 R14SP1 October, 2004
MATLAB 7.0.4 R14SP2 1.5.0 2005 March 7, 2005 Hỗ trợ cho các tập tin ánh xạ bộ nhớ
MATLAB 7.1 R14SP3 1.5.0 September 1, 2005
MATLAB 7.2 R2006a 15 1.5.0 2006 March 1, 2006
MATLAB 7.3 R2006b 16 1.5.0 September 1, 2006 Hỗ trợ MAT-file HDF5
MATLAB 7.4 R2007a 17 1.5.0_07 2007 March 1, 2007 Hàm bsxfun mới để áp dụng phép toán nhị phân từng phần tử với phép mở rộng singleton
MATLAB 7.5 R2007b 18 1.6.0 September 1, 2007 Lần phát hành cuối cùng cho Windows 2000 và PowerPC Mac; License Server hỗ trợ cho Windows Vista, định dạng nội bộ mới cho P-code
MATLAB 7.6 R2008a 19 1.6.0 2008 March 1, 2008 Các cải tiến chính đối với khả năng lập trình hướng đối tượng với cú pháp định nghĩa lớp mới, và khả năng quản lý không gian tên với các gói.
MATLAB 7.7 R2008b 20 1.6.0_04 October 9, 2008 Cấu trúc dữ liệu bản đồ mới: nâng cấp lên các trình tạo số ngẫu nhiên
MATLAB 7.8 R2009a 21 1.6.0_04 2009 March 6, 2009 Bản phát hành đầu tiên cho Microsoft Windows 7-bit & 64-bit 7, giao diện bên ngoài mới cho .NET Framework
MATLAB 7.9 R2009b 22 1.6.0_12 September 4, 2009 Bản phát hành đầu tiên cho Intel 64-bit Mac, và cuối cùng cho Solaris SPARC; sử dụng mới cho toán tử dấu ngã (~) để bỏ qua các đối số trong các gọi hàm.
MATLAB 7.9.1 R2009bSP1 1.6.0_12 2010 April 1, 2010 Sửa lỗi
MATLAB 7.10 R2010a 23 1.6.0_12 March 5, 2010 Lần phát hành cuối cùng cho Intel 32-bit Mac
MATLAB 7.11 R2010b 24 1.6.0_17 September 3, 2010 Thêm hỗ trợ cho phép liệt kê
MATLAB 7.11.1 R2010bSP1 1.6.0_17 2011 March 17, 2011 Sửa lỗi và cập nhật
MATLAB 7.11.2 R2010bSP2 1.6.0_17 April 5, 2012 Sửa lỗi
MATLAB 7.12 R2011a 25 1.6.0_17 April 8, 2011 Chức năng rng mới để điều khiển tạo số ngẫu nhiên.
MATLAB 7.13 R2011b 26 1.6.0_17 September 1, 2011 Truy cập thay đổi các phần của biến trực tiếp trong các tệp MAT, mà không tải vào bộ nhớ, tăng môi trường làm việc địa phương tối đa với hộp công cụ tính toán song song từ 8 đến 12.
MATLAB 7.14 R2012a 27 1.6.0_17 2012 March 1, 2012 Phiên bản cuối cùng với hỗ trợ Linux 32 bit.
MATLAB 8 R2012b 28 1.6.0_17 September 11, 2012 Bản phát hành đầu tiên với giao diện Toolstrip,  MATLAB Apps. Hệ thống tài liệu được thiết kế lại.
MATLAB 8.1 R2013a 29 1.6.0_17 2013 March 7, 2013 Khung kiểm tra đơn vị mới
MATLAB 8.2 R2013b 30 1.7.0_11 September 6, 2013 Kiểu dữ liệu bảng mới
MATLAB 8.3 R2014a 31 1.7.0_11 2014 March 7, 2014 Thiết lập trình biên dịch đơn giản hóa để xây dựng các tệp MEX; USB Webcam hỗ trợ trong lõi MATLAB; số lượng miền làm việc địa phương không còn giới hạn ở 12 với Hộp công cụ tính toán song song
MATLAB 8.4 R2014b 32 1.7.0_11 October 3, 2014 Công cụ đồ họa dựa trên lớp mới (còn gọi là HG2), chức năng tabbing trong GUI, cải tiến bao bì hộp công cụ người dùng và các tập tin trợ giúp; các đối tượng mới cho các thao tác thời gian; Tích hợp Git-Subversion trong IDE các khả năng dữ liệu lớn với MapReduce (có thể mở rộng thành Hadoopp) gói py mới để sử dụng Python từ bên trong MATLAB, giao diện động cơ mới để gọi MATLAB từ Python; (Các dịch vụ web RESTful với hỗ trợ JSON / XML), tcpclient (các kết nối dựa trên socket), các biểu đồ lịch sử, biểu đồ, đường hoạt hình và các loại khác
MATLAB 8.5 R2015a 33 1.7.0_60 2015 March 5, 2015 Phiên bản cuối cùng hỗ trợ Windows XP và Windows Vista
MATLAB 8.5 R2015aSP1 1.7.0_60 October 14, 2015
MATLAB 8.6 R2015b 34 1.7.0_60 September 3, 2015 Công cụ thực thi MATLAB mới (a.k.a. LXE), đồ thị và các lớp đồ họa để làm việc với các đồ thị và mạng; MinGW-w64 là trình biên dịch được hỗ trợ trên Windows; Phiên bản cuối cùng với hỗ trợ 32 bit.
MATLAB 9.0 R2016a 35 1.7.0_60 2016 March 3, 2016 Tập lệnh trực tiếp: các tài liệu tương tác kết hợp văn bản, mã và đầu ra (theo kiểu lập trình Literate); App Designer: một môi trường phát triển mới để xây dựng các ứng dụng (với các kiểu giao diện người dùng, trục và thành phần mới); tạm dừng thực hiện các chương trình đang chạy bằng nút Tạm dừng
MATLAB 9.1 R2016b 36 1.7.0_60 September 15, 2016 Xác định các hàm cục bộ trong các nghuên bản, mở rộng tự động các tham số (trước đây được cung cấp thông qua lệnh gọi rõ ràng tới bsxfun); các mảng cao cho dữ liệu lớn, kiểu chuỗi mới, các hàm mới để mã hóa / giải mã JSON; API chính thức của MATLAB Engine cho Java.
MATLAB 9.2 R2017a 37 1.7.0_60 2017 March 9, 2017 MATLAB Online: máy tính để bàn MATLAB dựa trên đám mây được truy cập trong trình duyệt web, các chuỗi được trích dẫn kép; chức năng ghi nhớ mới cho bản ghi nhớ; mở rộng khuôn khổ xác thực các thuộc tính đối tượng, mocking khuôn khổ cho thử nghiệm đơn vị; MEX nhắm mục tiêu 64-bit theo mặc định; chức năng bản đồ nhiệt mới để tạo biểu đồ nhiệt.
MATLAB 9.3 R2017b 38 1.8.0_121 September 21, 2017
MATLAB 9.4 R2018a 1.8.0_144 2018 March 15, 2018

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.