Cách tạo Test Plan – Freetuts

Test Plan là một tài liệu chi tiết cụ thể miêu tả kế hoạch kiểm thử, Mục tiêu kiểm thử, tài nguyên ( nhân lực, phần mềm, phần cứng ) thiết yếu để kiểm thử, lịch kiểm thử, ước đạt kiểm thử và chuyển giao mẫu sản phẩm kiểm thử. Test Plan đóng vai trò là một kế hoạch cụ thể để triển khai những hoạt động giải trí kiểm thử phần mềm như một tiến trình xác lập, được giám sát và trấn áp từng bước bởi Test Manager .

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tầm quan trọng của Test Plan

Lập Test Plan có nhiều quyền lợi :

 • Test Plan giúp chúng ta xác định efforts cần thiết để xác nhận chất lượng của ứng dụng đang kiểm thử.
 • Giúp những người ngoài nhóm kiểm thử như developers, quản lý doanh nghiệp, khách hàng hiểu chi tiết về kiểm thử.
 • Test Plan giống như một cuốn sách quy tắc, cần phải được tuân theo.
 • Các khía cạnh quan trọng như ước lượng kiểm thử, phạm vi kiểm thử, Chiến lược kiểm thử được ghi lại trong Test Plan, do đó nó có thể được quản lý nhóm xem xét và sử dụng lại cho các dự án khác.

2. Cách viết Test Plan

Lập Test Plan là trách nhiệm quan trọng nhất của Quy Test Manager. Thực hiện theo 7 bước dưới đây để tạo một Test Plan theo IEEE 829 :

 1. Phân tích sản phẩm
 2. Thiết kế chiến lược kiểm thử
 3. Xác định mục tiêu kiểm thử
 4. Xác định tiêu chí kiểm thử
 5. Hoạch định nguồn lực
 6. Kế hoạch môi trường kiểm thử
 7. Lịch trình & Ước lượng
 8. Bàn giao sản phẩm kiểm thử

create test plan 3 png

Bước 1.  Phân tích sản phẩm

Làm thế nào bạn hoàn toàn có thể kiểm thử một mẫu sản phẩm mà không có bất kể thông tin về loại sản phẩm đó ? Câu vấn đáp là không hề. Bạn phải khám phá kỹ một loại sản phẩm trước khi kiểm thử nó .
Sản phẩm được được kiểm thử trong ví dụ này là website Guru99 Bank. Bạn nên điều tra và nghiên cứu người mua và người dùng cuối để biết nhu yếu và mong đợi của họ từ ứng dụng .

 • Ai sẽ sử dụng website?
 • Website được dùng để làm gì?
 • Website sẽ hoạt động như thế nào?
 • Phần mềm / phần cứng mà sản phẩm sử dụng là gì?

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng giải pháp sau để nghiên cứu và phân tích website

create test plan 4 jpg

Hãy vận dụng kiến ​ ​ thức trên để nghiên cứu và phân tích website Guru99 Bank .

create test plan 5 gif

Bạn nên xem qua website này và xem xét tài liệu loại sản phẩm. Đánh giá tài liệu loại sản phẩm giúp bạn hiểu tổng thể những tính năng của website cũng như cách sử dụng nó. Nếu bạn không rõ ràng về bất kỳ mục nào, bạn hoàn toàn có thể phỏng vấn người mua, developers, nhà phong cách thiết kế để có thêm thông tin .

Bước 2. Xây dựng chiến lược kiểm thử

Chiến lược kiểm thử là một bước quan trọng trong việc lập một Test Plan. Tài liệu Chiến lược kiểm thử là tài liệu cấp cao, thường được tăng trưởng bởi Test Manager. Tài liệu này định nghĩa :

 • Mục tiêu kiểm thử của dự án và các phương tiện để đạt được mục tiêu
 • Xác định efforts và chi phí kiểm thử

Quay lại dự án Bất Động Sản Guru99 Bank, bạn cần tăng trưởng Chiến lược kiểm thử để kiểm thử website ngân hàng nhà nước đó. Bạn nên làm theo những bước dưới đây :

create test plan 6 png

Bước 2.1. Xác định phạm vi kiểm thử

Trước khi mở màn bất kể hoạt động giải trí kiểm thử nào, phải biết khoanh vùng phạm vi kiểm thử. Bạn phải tâm lý kỹ những yếu tố :

 • Các thành phần của hệ thống sẽ được kiểm thử (phần cứng, phần mềm, phần mềm trung gian, v.v.) được định nghĩa trong phạm vi kiểm thử.
 • Các thành phần của hệ thống sẽ không được kiểm thử cũng cần được xác định rõ ràng là nằm ngoài phạm vi.

Xác định khoanh vùng phạm vi của dự án Bất Động Sản kiểm thử của bạn là rất quan trọng so với tổng thể những bên tương quan. Một khoanh vùng phạm vi kiểm thử đúng chuẩn giúp bạn :

 • Có được sự tự tin và thông tin chính xác về dự án kiểm thử
 • Tất cả các thành viên trong dự án sẽ có một sự hiểu biết rõ ràng về những gì được kiểm thử và những gì không cần kiểm thử

Làm thế nào để xác định phạm vi dự án?

Để xác lập khoanh vùng phạm vi cần :

 • Yêu cầu của khách hàng phải chính xác
 • Ngân sách dự án
 • Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
 • Kỹ năng & tài năng của nhóm kiểm thử

Xác định rõ ràng “trong phạm vi” và “ngoài phạm vi” kiểm thử.

 • Theo yêu cầu phần mềm, dự án Guru99 Bank chỉ tập trung vào kiểm thử tất cả các chức năng và giao diện bên ngoài của website Guru99 Bank (trong kiểm thử phạm vi).
 • Không kiểm thử chức năng như stress, hiệu suất hoặc logic cơ sở dữ liệu (ngoài phạm vi).

Những trở ngại khi xác định phạm vi kiểm thử

Khách hàng muốn kiểm thử API, nhưng ngân sách dự án Bất Động Sản không được cho phép. Trong trường hợp như vậy bạn sẽ làm gì ?
Trong trường hợp như vậy, bạn cần thuyết phục người mua rằng kiểm thử Api là việc làm bổ trợ và sẽ tiêu tốn tài nguyên đáng kể. Cung cấp cho họ tài liệu để chứng tỏ lời nói của bạn đúng. Nói với họ rằng sẽ thực thi Kiểm thử Api nếu đã gồm có khoanh vùng phạm vi ngân sách .
Khách hàng chấp thuận đồng ý và theo đó khoanh vùng phạm vi kiểm thử sẽ là :

 • Các mục trong phạm vi: Kiểm thử chức năng, Kiểm thử Api
 • Các mục ngoài phạm vi: Kiểm thử cơ sở dữ liệu, phần cứng và bất kỳ giao diện bên ngoài nào khác

Bước 2.2. Xác định loại kiểm thử

Một loại kiểm thử là một quá trình kiểm thử tiêu chuẩn mang lại tác dụng kiểm thử dự kiến .
Mỗi loại kiểm thử được thiết kế xây dựng để xác lập loại lỗi đơn cử. Nhưng, tổng thể những Loại kiểm thử đều nhằm mục đích đạt được một tiềm năng chung. Phát hiện sớm toàn bộ những lỗi trước khi chuyển giao mẫu sản phẩm cho người mua .
Các loại kiểm thử thường được sử dụng :

create test plan 7 png

Có rất nhiều loại kiểm thử hoàn toàn có thể vận dụng để kiểm thử loại sản phẩm phần mềm. Nhóm của bạn không hề có đủ efforts để giải quyết và xử lý toàn bộ những loại kiểm thử. Test Manager phải đặt mức độ ưu tiên của những loại kiểm thử .

 • Những loại kiểm thử nào nên được ưu tiên để kiểm thử ứng dụng web?
 • Những loại kiểm thử nên bỏ qua để tiết kiệm chi phí?

Trong dự án Bất Động Sản Guru99 Bank, những loại kiểm thử tương thích được vận dụng :
– Kiểm thử API
– Kiểm thử tích hợp
– Kiểm thử mạng lưới hệ thống

Bước 2.3. Tài liệu rủi ro và các vấn đề

Rủi ro là biến cố có năng lực xảy ra trong tương lai. Khi rủi ro đáng tiếc xảy ra, nó sẽ trở thành những yếu tố cầng phải xử lý .
Trong bài viết Phân tích rủi ro đáng tiếc dự án Bất Động Sản và giải pháp trong Test Manager, bạn đã tìm hiểu và khám phá về nghiên cứu và phân tích Rủi ro cụ thể và xác lập rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn trong dự án Bất Động Sản .
Test Plan sẽ ghi lại những rủi ro đáng tiếc đó :

Rủi ro Giải pháp
Thành viên trong nhóm thiếu các kỹ năng cần thiết để kiểm thử website. Lập khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng của các thành viên
Lịch trình dự án quá chặt; rất khó để hoàn thành dự án đúng hạn Đặt mức độ ưu tiên kiểm thử cho từng hoạt động kiểm thử.
Test Manager có kỹ năng quản lý kém Lập kế hoạch đào tạo lãnh đạo cho các quản lý
Thiếu hợp tác ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất làm việc của các thành viên Khuyến khích mỗi thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ của mình và truyền cảm hứng cho họ để nỗ lực nhiều hơn.
Ước lượng ngân sách sai và vượt chi phí Thiết lập phạm vi trước khi bắt đầu dự án, chú ý nhiều đến việc lập kế hoạch dự án và liên tục theo dõi tiến độ

Bước 2.4. Tạo Test Logistics

Trong Test Logistics, Test Manager cần vấn đáp những câu hỏi sau :

 1. Ai sẽ kiểm thử?
 2. Khi nào sẽ kiểm thử?

Ai sẽ kiểm thử?

Bạn hoàn toàn có thể không biết tên đúng chuẩn của người sẽ kiểm thử, nhưng loại kiểm thử hoàn toàn có thể được xác lập .
Để chọn đúng thành viên cho trách nhiệm được chỉ định, bạn phải xem xét liệu kỹ năng và kiến thức của họ có đủ điều kiện kèm theo cho trách nhiệm đó hay không, có phân phối ngân sách dự án Bất Động Sản hay không. Chọn sai thành viên cho trách nhiệm hoàn toàn có thể khiến dự án Bất Động Sản thất bại hoặc trì hoãn .
Người có những kỹ năng và kiến thức sau là lý tưởng nhất để triển khai kiểm thử phần mềm :

 • Khả năng hiểu quan điểm của khách hàng
 • Mong muốn chất lượng tốt
 • Sự chú ý đến chi tiết
 • Hợp tác tốt

Trong dự án Bất Động Sản, thành viên sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai kiểm thử là Tester. Dựa trên ngân sách dự án Bất Động Sản mà bạn hoàn toàn có thể chọn thành viên làm Tester sao cho hài hòa và hợp lý .

Khi nào kiểm thử sẽ được thực hiện?

Các hoạt động giải trí kiểm thử phải được tích hợp với những hoạt động giải trí tăng trưởng tương quan .
Bạn sẽ mở màn kiểm thử khi bạn có tổng thể những mục nhu yếu được như trong hình dưới đây :

create test plan 8 png

Bước 3. Xác định mục tiêu kiểm thử

Mục tiêu kiểm thử là tiềm năng toàn diện và tổng thể và thành tựu của việc thực thi kiểm thử. Mục tiêu của kiểm thử là tìm ra càng nhiều lỗi phần mềm càng tốt ; bảo vệ rằng phần mềm được kiểm thử không có lỗi trước khi phát hành .
Để xác lập tiềm năng kiểm thử, bạn nên thực thi 2 bước sau :

 1. Liệt kê tất cả các tính năng phần mềm (chức năng, hiệu suất, GUI …) có thể cần kiểm thử.
 2. Xác định mục tiêu kiểm thử dựa trên các tính năng trên

Áp dụng những bước trên để xác lập tiềm năng kiểm thử của dự án Bất Động Sản Guru99 Bank, bạn hoàn toàn có thể chọn phương pháp TOP-DOWN để xác lập những tính năng của website cần kiểm thử. Theo chiêu thức này, bạn chia nhỏ ứng dụng đang kiểm thử ra thành nhiều thành phần con .
Bạn hoàn toàn có thể tạo sơ đồ tư duy để tìm những tính năng của website. Hình dưới bộc lộ toàn bộ những tính năng mà website Guru99 hoàn toàn có thể có .

create test plan 9 png

Dựa trên những tính năng trên, bạn hoàn toàn có thể xác lập Mục tiêu kiểm thử của dự án Bất Động Sản Guru99 như sau :

 • Kiểm thử xem liệu chức năng của website Guru99 (Tài khoản, Tiền gửi) có hoạt động như mong đợi hay không? Không có lỗi hoặc có lỗi trong môi trường thực tế.
 • Kiểm thử xem giao diện của website như UI đang hoạt động như mong đợi và và đáp ứng nhu cầu của khách hang hay không?
 • Xác minh khả năng sử dụng của website. Những chức năng có thuận tiện cho người dùng hay không?

Bước 4. Xác định tiêu chí kiểm thử

Tiêu chí kiểm thử là một tiêu chuẩn hoặc quy tắc mà theo đó một quy trình tiến độ kiểm thử hoặc việc nhìn nhận kiểm thử hoàn toàn có thể được dựa vào. Có 2 loại tiêu chuẩn kiểm thử như sau :

Tiêu chí tạm dừng

Xác định các tiêu chí tạm dừng quan trọng cho kiểm thử. Nếu các tiêu chí tạm dừng được đáp ứng trong quá trình kiểm thử, chu kỳ kiểm thử hoạt động sẽ bị tạm dừng cho đến khi các tiêu chí được giải quyết.

Ví dụ : Nếu những thành viên trong nhóm báo cáo giải trình rằng có 40 % test cases thất bại, bạn nên tạm dừng kiểm thử cho đến khi nhóm developers sửa tổng thể những trường hợp failed .

10 png

Tiêu chí kết thúc

Cần xác lập những tiêu chuẩn biểu lộ sự triển khai xong của quy trình tiến độ kiểm thử. Các tiêu chuẩn kết thúc là hiệu quả khi đạt được tiềm năng của kiểm thử và là thiết yếu trước khi thực thi quy trình tiến độ tăng trưởng tiếp theo. Ví dụ : 95 % những testcases quan trọng phải passed .
Một số chiêu thức xác lập tiêu chuẩn kết thúc như xác lập tỷ suất triển khai và tỷ suất pass .

 • Tỷ lệ thực hiện là tỷ lệ giữa số test cases được thực hiện / tổng số test case của đặc tả kiểm thử. Ví dụ: đặc tả kỹ thuật kiểm thử có tổng số 120 TC, nhưng Tester chỉ thực hiện 100 TC, vì vậy tỷ lệ thực hiện là 100/120 = 0,83 (83%).
 • Tỷ lệ pass là tỷ lệ giữa số lượng test cases pass / test case được thực hiện. Ví dụ: trong hơn 100 TC được thực thi, có 80 TC đã pass, do đó tỷ lệ pass là 80/100 = 0,8 (80%).

Dữ liệu này hoàn toàn có thể được lấy trong những tài liệu Kiểm thử .

 • Tỷ lệ thực hiện là bắt buộc là 100% trừ khi có lý do rõ ràng.
 • Tỷ lệ pass phụ thuộc vào phạm vi dự án, nhưng đạt được tỷ lệ pass cao là một mục tiêu.

Ví dụ : Các thành viên đã triển khai những kiểm thử. Họ báo cáo giải trình hiệu quả kiểm thử cho bạn và họ muốn bạn xác nhận tiêu chuẩn kết thúc .
Trong trường hợp trên, Tỷ lệ thực thi là bắt buộc là 100 %, nhưng nhóm kiểm thử chỉ triển khai xong 90 % những test cases. Điều đó có nghĩa là tỷ suất thực thi không được thỏa mãn nhu cầu, thế cho nên KHÔNG xác nhận Tiêu chí kết thúc .

create test plan 11 jpg

Bước 5. Lập kế hoạch nguồn lực

Kế hoạch tài nguyên là một bản tóm tắt cụ thể của toàn bộ những loại tài nguyên thiết yếu để hoàn thành xong trách nhiệm dự án Bất Động Sản. Tài nguyên hoàn toàn có thể là con người, thiết bị và vật tư thiết yếu để hoàn thành xong một dự án Bất Động Sản
Việc lập kế hoạch tài nguyên là yếu tố quan trọng trong việc lập Test Plan vì giúp xác lập số lượng tài nguyên ( nhân viên cấp dưới, thiết bị ) được sử dụng. Do đó, Test Manager hoàn toàn có thể lập lịch trình và ước đạt đúng chuẩn cho dự án Bất Động Sản .
Phần này minh họa cho những tài nguyên được yêu cầu cho dự án Bất Động Sản .

Nguồn nhân lực

Bảng dưới đây minh họa cho những thành viên khác nhau trong nhóm dự án Bất Động Sản .

STT Thành viên Nhiệm vụ
1 Test Manager Quản lý toàn bộ dự án

Xác định hướng dự án Bất Động Sản
Có tài nguyên tương thích

2 Tester Xác định và mô tả các kỹ thuật / công cụ / kiến ​​trúc tự động thích hợp

Xác minh và nhìn nhận Phương pháp kiểm thử
Thực hiện những kiểm thử, log tác dụng, Báo cáo những lỗi .
Tester hoàn toàn có thể là thành viên được chọn dựa trên ngân sách dự án Bất Động Sản
Đối với trách nhiệm nhu yếu kỹ năng và kiến thức thấp, bạn nên chọn những thành viên thuê ngoài để tiết kiệm chi phí ngân sách dự án Bất Động Sản .

3 Developer thực hiện Test Thực hiện các test cases, test program, test suite…
4 Test Administrator Xây dựng và đảm bảo Môi trường kiểm thử, tài sản được quản lý và duy trì

Hỗ trợ Tester sử dụng thiên nhiên và môi trường kiểm thử để thực thi kiểm thử

5 Thành viên SQA Phụ trách đảm bảo chất lượng

Kiểm thử để xác nhận xem quá trình kiểm thử có phân phối những nhu yếu đã được xác lập hay không

Tài nguyên hệ thống

Để kiểm thử một ứng dụng web, bạn nên lập kế hoạch tài nguyên như bảng sau :

STT Tài nguyên Mô tả
1 Server Cài đặt ứng dụng web sẽ được kiểm thử

Bao gồm một sever web, sever cơ sở tài liệu và sever ứng dụng riêng không liên quan gì đến nhau nếu có

2 Test tool Công cụ kiểm thử là tự động hóa kiểm thử, mô phỏng hoạt động của người dùng, tạo kết quả kiểm thử

Có rất nhiều công cụ kiểm thử hoàn toàn có thể sử dụng cho dự án Bất Động Sản này như Selenium, QTP, v.v.

3 Network Bạn cần mạng LAN và Internet để mô phỏng người dùng và môi trường thực tế
4 Computer PC mà người dùng thường sử dụng để kết nối máy chủ web

Bước 6. Lập môi trường kiểm thử

Môi trường kiểm thử là gì?

Môi trường kiểm thử là một thiết lập giữa phần mềm và phần cứng mà nhóm kiểm thử sẽ thực thi những test case. Môi trường kiểm thử gồm có môi trường tự nhiên và người dùng trong thực tiễn, cũng như thiên nhiên và môi trường vật lý, ví dụ điển hình như sever, môi trường tự nhiên chạy giao diện người dùng .

Cách thiết lập môi trường kiểm thử

Quay lại dự án Bất Động Sản, làm thế nào để bạn thiết lập thiên nhiên và môi trường kiểm thử cho website Guru99 Bank ?
Để triển khai xong trách nhiệm này, bạn cần có sự hợp tác can đảm và mạnh mẽ giữa Nhóm tester và Nhóm developer .

create test plan 12 png

Bạn nên hỏi developers 1 số ít câu hỏi để hiểu rõ về ứng dụng web đang kiểm thử. Đây là 1 số ít câu hỏi được gợi ý :

 • Số lượng người dùng tối đa được kết nối mà website này có thể xử lý cùng một lúc là bao nhiêu?
 • Yêu cầu phần cứng / phần mềm để cài đặt website này là gì?
 • Máy tính của người dùng có cần bất kỳ cài đặt cụ thể nào để duyệt trang web không?

Hình dưới đây diễn đạt thiên nhiên và môi trường kiểm thử của website Guru99 Bank .

create test plan 13 jpg

Bước 7. Lịch trình và Ước lượng

Trong bài viết Các kỹ thuật ước đạt, bạn đã sử dụng một số ít kỹ thuật để ước đạt effort triển khai xong dự án Bất Động Sản. Bây giờ hãy ước đạt effort cũng như lên lịch để triển khai Test Plan .
Trong quá trình Ước lượng kiểm thử, giả sử bạn chia hàng loạt dự án Bất Động Sản thành những trách nhiệm nhỏ và ước đạt cho từng trách nhiệm như dưới đây :

Nhiệm vụ Các thành viên Ước lượng effort
Tạo đặc tả kiểm thử Test Designer 170 giờ
Thực hiện kiểm thử Tester, Test Administrator 80 giờ
Báo cáo kiểm thử Tester 10 giờ
Kiểm thử sản phẩm bàn giao 20 giờ
Tổng cộng 280 giờ

Sau đó, bạn tạo lịch trình để hoàn thành xong những trách nhiệm này .
Lập lịch trình là một thuật ngữ phổ cập trong quản trị dự án Bất Động Sản. Bằng cách tạo một lịch trình đơn cử trong lập Test Plan, Test Manager hoàn toàn có thể sử dụng nó làm công cụ để theo dõi quá trình dự án Bất Động Sản, trấn áp ngân sách vượt mức .
Để tạo lịch trình dự án Bất Động Sản, Test Manager cần 1 số ít loại nguồn vào như dưới đây :

 • Deadline của nhân viên trong dự án: Ngày làm việc, deadline dự án, nguồn lực sẵn có là những yếu tố ảnh hưởng đến lịch trình.
 • Ước lượng dự án: Dựa trên ước lượng, Test Manager biết thời gian hoàn thành dự án là bao lâu. Vì vậy, Test Manager có thể xây dựng lịch trình phù hợp với dự án.
 • Rủi ro dự án: Hiểu rõ rủi ro giúp Test Manager có thêm thời gian để xây dựng lịch trình dự án, từ đó đối phó với các rủi ro.

Theo dõi ví dụ sau :
Giả sử sếp muốn hoàn thành xong dự án Bất Động Sản Guru99 trong một tháng, bạn đã ước đạt efforts cho từng trách nhiệm trong Ước lượng kiểm thử. Bạn hoàn toàn có thể tạo lịch trình như dưới đây :

create test plan 14 png

Bước 8. Bàn giao sản phẩm kiểm thử

Test Deliveryables là list toàn bộ những tài liệu, công cụ và những thành phần phải được tăng trưởng và duy trì để tương hỗ kiểm thử .
Có nhiều loại sản phẩm kiểm thử ở mọi quá trình của vòng đời tăng trưởng phần mềm .

create test plan 15 png

Sản phẩm kiểm thử được cung cấp trước giai đoạn kiểm thử.

 • Tài liệu Test Plans.
 • Tài liệu test cases
 • Kiểm thử thông số thiết kế kỹ thuật.

Sản phẩm kiểm thử được cung cấp trong quá trình kiểm thử.

 • Test Scripts
 •  Mô phỏng
 • Dữ liệu kiểm thử
 • Kiểm thử ma trận truy xuất nguồn gốc
 • File mô tả lỗi và các bước thực hiện.

Sản phẩm kiểm thử được cung cấp sau khi chu kỳ kiểm thử kết thúc.

 • Báo cáo kết quả kiểm thử
 • Báo cáo lỗi
 • Hướng dẫn quy trình cài đặt / kiểm thử
 • Ghi chú phát hành

Tài liệu tham khảo

Download mẫu Kế hoạch kiểm thử
Download mẫu Kế hoạch kiểm thử mạng lưới hệ thống website Guru99 Bank

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *