Video Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Wise Eye On 39, Hướng Dẫn Sử Dụng Wise Eye On 39

Nội dung bài viết về cách cài đặt chấm công là một trong những nội dung của hướng dẫn sử dụng phần mềm Wise Eye On 39 Plus, Wise Eye TAPusher 86, Wise Eye Mix 3. Cài đặt chấm công trong phần mềm chấm công Wise Eye On 39 PlusWise Eye TAPusher 86 , Wise Eye Mix 3 là được tích hợp toàn bộ trong mục Khai Báo Lịch Trình Làm Việc. Một nhân viên được quản lý chấm công thì cần được sắp xếp một lịch trình. Lịch trình chấm công được chứa đựng các nhóm thông số chấm công để có kết quả báo biểu như mong muốn. Nhóm thông số thứ nhất là các thông số để chuyển đổi giờ chấm công nguồn từ máy chấm công trở thành giờ chia hai cột tương ứng là cột giờ ra và cột giờ vào. Nhóm thông số thứ hai là các thông số về các ca làm việc để tính toán cho ra kết quả trên các báo biểu chấm công đối với các báo biểu ở chấm công theo ca. Một nhóm thông số đối lập là các thông số của các báo biểu chấm công không theo ca hay còn gọi là chấm công theo giờ. Chi tiết chúng tôi sẽ trình bày bên dưới.

Bạn đang xem : Hướng dẫn sử dụng phần mềm wise eye on 39

Chấm công theo ca là chúng ta dựa vào các thông số ca làm việc để chấm công và xem xét đi trễ về sớm so với giờ làm việc xác đinh trong ca. Chấm công không theo ca hay nói cách khác là chấm công theo giờ, phần này không xem xét đi trễ về sớm mà dựa vào giờ vào và giờ ra để tính tổng giờ và giờ tăng ca sau tổng giờ quy định. Việc chấm công dạng này rất ít áp dụng nên chúng tôi thiết lập các thông số còn hạn chế.

Tạo một lịch trình chấm công.

Từ giao diện chính của phần mềm tất cả chúng ta vào thẻ chấm công chọn Khai báo lịch trình thao tác. Màn hình Open như bên dưới .Xem thêm : 7 Điều Mà Những Bộ Phim Cấp Ba Đang Lừa Dối Anh Em !, Phim Cấp 3 Là Gì*Chúng ta nhấp chuột vào Thêm Mới cửa số thiết lập những thông số kỹ thuật chấm công sẽ Open như bên dưới*Trước hết tất cả chúng ta chỉ cần đặt tên lịch trình và nhấp chuột vào Kế tiếp thì lịch trình đã được tạo và khi đó hành lang cửa số setup chấm công sẽ được chuyển qua phần những thông số kỹ thuật sắp xếp giờ chấm công và phần này tạm được gác lại ở đây và được đề cập liên tục ở phần những thông số kỹ thuật sắp xếp giờ để tất cả chúng ta khám phá thêm những thông số kỹ thuật chung tùy chọn của một lịch trình .Không xét vắng cho ngày Thứ 7 khi có xếp ca : khi không chấm công ngày thứ Bảy thì phần mềm sẽ không tính vắng ở các báo biểu.Không xét vắng cho ngày Chủ nhật khi có xếp ca : khi không chấm công ngày Chủ Nhật thì phần mềm sẽ không tính vắng ở các báo biểu.Không xét vắng cho ngày lễ khi có xếp ca : khi không chấm công ngày được đinh nghĩa là ngày nghỉ lễ thì phần mềm sẽ không tính vắng ở các báo biểu.Ngày lễ đươc tính 1 công cho trường hợp không đi làm : vào các ngày lễ nhân viên nghỉ làm việc nhưng vẫn được đếm 1 công làm việc.Ngày là ngày của giờ ra : thông thường ngày tính công là ngày của giờ vào, nếu chọn thì ngày tính công sẽ là ngày của giờ ra đối với ca làm việc qua đêm.Làm tròn giờ ra sau giờ làm việc: đây là thông số để làm tròn giờ ra, nó tính làm tròn thuộc về giờ tăng ca sau giờ làm việc. Có 2 loại làm tròn là tròn tới và làm tròn lùi và mức làm tròn là số phút được xét để làm tròn. Ví dụ làm tròn lùi có mức làm tròn là 15 phút, nếu giờ ra là 17:55 thì nó sẽ làm tròn về 17:45.Làm tròn kết quả tính toán là làm tròn theo số lẻ được chọn.

Chọn thông số sắp xếp giờ cho lịch trình

Không xét vắng cho ngày Thứ 7 khi có xếp ca : khi không chấm công ngày thứ Bảy thì phần mềm sẽ không tính vắng ở các báo biểu.Không xét vắng cho ngày Chủ nhật khi có xếp ca : khi không chấm công ngày Chủ Nhật thì phần mềm sẽ không tính vắng ở các báo biểu.Không xét vắng cho ngày lễ khi có xếp ca : khi không chấm công ngày được đinh nghĩa là ngày nghỉ lễ thì phần mềm sẽ không tính vắng ở các báo biểu.Ngày lễ đươc tính 1 công cho trường hợp không đi làm : vào các ngày lễ nhân viên nghỉ làm việc nhưng vẫn được đếm 1 công làm việc.Ngày là ngày của giờ ra : thông thường ngày tính công là ngày của giờ vào, nếu chọn thì ngày tính công sẽ là ngày của giờ ra đối với ca làm việc qua đêm.Làm tròn giờ ra sau giờ làm việc: đây là thông số để làm tròn giờ ra, nó tính làm tròn thuộc về giờ tăng ca sau giờ làm việc. Có 2 loại làm tròn là tròn tới và làm tròn lùi và mức làm tròn là số phút được xét để làm tròn. Ví dụ làm tròn lùi có mức làm tròn là 15 phút, nếu giờ ra là 17:55 thì nó sẽ làm tròn về 17:45.Làm tròn kết quả tính toán là làm tròn theo số lẻ được chọn.

*Đây là những nhóm thông số kỹ thuật thứ nhất và là những thông số kỹ thuật quan trọng bậc nhất vì nó sẽ là nguồn phân phối giờ cho những pháp luật chấm công sau đó. Mục đích của nhóm thông số kỹ thuật này là để quy đổi giờ nguồn chấm công sang giờ chia hai cột mà tương ứng là cột ra và cột vào. Trong nhóm thông số kỹ thuật này chúng tôi chia sáu kiểu sắp xếp và được mặc đinh sẵn, chúng tôi khuyên người mua là giữ nguyên những thông số kỹ thuật này và chỉ chọn một cho lịch trình chấm công mà thôi. Khi chạy chấm công mà thấy những giờ chấm công bị đảo lộn thì xem xét lại. Chi tiết lý giải những kiểu sắp xếp giờ như sau :1:TĐ-HC ( Chọn giờ tự động – trong ngày ) : chọn cách khai báo này khi trong ngày làm nhiều ca (chấm 4 hoặc 6 lần trong 1 ngày)Ví dụ: lịch trình có 3 ca làm việc ( các ca làm việc kết thúc trong ngày)Ca sáng : 08:00 à 12:00Ca chiều :13:00 à 17:00Tăng ca : 18:00 à 21:002: IDM ( Vào ra theo số máy chấm công) : chọn cách khai báo này khi sử dụng 1 máy chuyên vào 1 máy chuyên ra. Số máy Lẻ là máy vào, số máy chằn là máy ra trên phần KHAI BÁO MÁY CHẤM CÔNG3: Pgio (theo khoảng giờ) : muốn trên báo cáo giờ của nhân viên thể hiện đúng cột vào hoặc ra khi chấm thiếu vào hoặc ra thì chọn cách khai báo này, lưu ý chỉ chấm 2 hoặc 4 lần trong ngày theo giờ hành chánh4: FILO (giờ đầu giờ cuối trong ngày): Trên máy chấm công có thể chấm rất nhiều lần trong ngày ,và nếu chọn khai báo này phần mềm tự động lấy giờ chấm đầu tiên và giờ chấm cuối cùng trong ngày để tính công. ( không chạy qua đêm)5: CICO (theo phím vào, phím ra trên máy chấm công): Chỉ áp dụng Check In và Check Out6: TĐ-QĐ (theo tự động ): Giống TĐ-HC nhưng chạy được chấm công qua đêmVí dụ: lịch trình có 3 ca làm việc, có ca qua đêmCa 1: 06:00 à 14:00Ca 2: 14:00 à 22:00Ca 3: 22:00 à 06:00 ( Ca qua đêm): chọn cách khai báo này khi trong ngày làm nhiều ca ( chấm 4 hoặc 6 lần trong 1 ngày ) Ví dụ : lịch trình có 3 ca thao tác ( những ca thao tác kết thúc trong ngày ) Ca sáng : 08 : 00 à 12 : 00C a chiều : 13 : 00 à 17 : 00T ăng ca : 18 : 00 à 21 : 00 : chọn cách khai báo này khi sử dụng 1 máy chuyên vào 1 máy chuyên ra. Số máy Lẻ là máy vào, số máy chằn là máy ra trên phần KHAI BÁO MÁY CHẤM CÔNGmuốn trên báo cáo giải trình giờ của nhân viên cấp dưới biểu lộ đúng cột vào hoặc ra khi chấm thiếu vào hoặc ra thì chọn cách khai báo này, quan tâm chỉ chấm 2 hoặc 4 lần trong ngày theo giờ hành chánhTrên máy chấm công hoàn toàn có thể chấm rất nhiều lần trong ngày, và nếu chọn khai báo này phần mềm tự động hóa lấy giờ chấm tiên phong và giờ chấm sau cuối trong ngày để tính công. ( không chạy qua đêm ) Giống TĐ-HC nhưng chạy được chấm công qua đêmVí dụ : lịch trình có 3 ca thao tác, có ca qua đêmCa 1 : 06 : 00 à 14 : 00C a 2 : 14 : 00 à 22 : 00C a 3 : 22 : 00 à 06 : 00 ( Ca qua đêm )Sau khi chọn cách sắp giờ cho lịch trình, tất cả chúng ta bấm nút tiếp nối để xác lập là chấm công theo ca hay chấm công không theo ca cho lịch trình. Đây là bước rẻ nhánh để xem những thông số kỹ thuật sau đó cho lịch trình .*

Chọn chấm công theo ca và bấm nút Kế tiếp > để qua phần khai báo ca làm việc.

*

Nhấn Thêm mới để khai báo ca làm việc mới

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *