COVID-19 Vaccine – Vietnamese – Montgomery County, MD

Vắc-xin COVID-19

Nội dung được chuẩn thuận ngày 11 tháng 2 năm 2022

Có hiệu lực thực thi hiện hành từ thứ năm, ngày 6 tháng 1 năm 2022, bất kể ai từ 12 tuổi trở lên đều hoàn toàn có thể tiêm liều tăng cường .

Trên trang này

Tìm một phòng khám

Đối với nhóm tuổi này Chọn loại vắc-xin này
Từ 5 đến 17 tuổi Vắc-xin Pfizer
Từ 18 tuổi trở lên Vắc-xin J&J, Moderna, hoặc Pfizer

Sử dụng định vị vắc-xin của tiểu bang Maryland

Xem các phòng khám do Quận Montgomery điều hành | Đặt hẹn
Nếu quý vị cần trợ giúp để đặt lịch hẹn tiêm ngừa tại một phòng khám thuộc Quận Montgomery hay tại nhà, hãy gọi số 240-777-2982 hoặc gửi email đến [email protected] Nếu từ 12 tuổi trở lên, quý vị hoàn toàn có thể đến tiêm ngừa tại những phòng khám do Quận Montgomery điều hành quản lý mà không cần hẹn trước. Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi phải có lịch hẹn .
Dành cho cựu chiến binh đã ĐK với VA Healthcare : Trung tâm Y tế Washington DC VA | Trung tâm Y tế Martinsburg VA

Khi trẻ em đến buổi hẹn Hướng dẫn này áp dụng cho
với phụ huynh / người giám hộ
  • Đặt hẹn trước khi đến hoặc đến mà không cần lấy hẹn
  • Không cần có sự đồng ý hoặc giấy tờ bổ sung – phụ huynh / người giám hộ đi cùng sẽ cung cấp những thông tin cần thiết
từ 12 đến 17 tuổi không có phụ huynh / người giám hộ

Trên trang này

Thông tin khác về vắc-xin ngừa COVID-19

Kế hoạch Tiêm chủng COVID-19 Công bằng ( PDF )

Lấy bản sao hồ sơ tiêm chủng của quý vị

Trực tuyến

Để có hồ sơ trực tuyến về chủng ngừa COVID-19, xem thông tin tài khoản của quý vị tại Maryland MyIR. MyIR là mạng lưới hệ thống hồ sơ chủng ngừa trực tuyến của tiểu bang Maryland. Đây được xem là hồ sơ tiêm chủng chính thức của quý vị .
Nếu quý vị gặp yếu tố khi truy vấn hồ sơ trực tuyến, hãy sử dụng công cụ MyIR Help. Nếu hồ sơ của quý vị không hiển thị trên MyIR, hãy nhu yếu trợ giúp cho “ hồ sơ không khớp ” .

Gửi bản sao qua email

Nếu quý vị đã tiêm chủng tại một phòng khám do Quận Montgomery điều hành, chúng tôi có thể gửi bản sao hồ sơ tiêm chủng đến quý vị qua email. Để yêu cầu bản sao, hãy gửi email đến
[email protected] hoặc gọi số 240-777-2982.

Chúng tôi không hề phân phối lại những phiếu ghi nhận tiêm chủng của CDC .

Hướng dẫn đường đi

Xem map những phòng khám, lựa chọn dịch vụ xe buýt và hướng dẫn lái xe

Bảng thông tin tình hình tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 của Quận Montgomery

Xem Bảng thông tin tình hình tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 của Quận Montgomery

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *